Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dopis řediteli festivalu Prague Pride Czeslawu Wallekovi

Vážený pane Walleku, obracím se na Vás jako na hlavního organizátora pochodu homosexuálů, tzv. Prague Pride, a navazuji na náš telefonický rozhovor z 12. června, respektive na mailovou korespondenci, která mu předcházela. Protože jste odmítl možnost osobní schůzky s delegací Národní demokracie a vyžádal si pouze naše písemné stanovisko, pokusím se Vám níže nastínit postoj Národní demokracie a vůbec celé národovecké scény, za kterou se Národní demokracie odvažuje mluvit.

  • dopis-rediteli-festivalu-prague-pride-czeslawu-wallekovi

 

Vážený pan
Czeslaw Walek
ředitel festivalu

Prague Pride, z.s.
Opatovická 166/12
110 00 Praha 1

V Praze dne 15. června 2015

Vážený pane Walleku,


obracím se na Vás jako na hlavního organizátora pochodu homosexuálů, tzv. Prague Pride, a navazuji na náš telefonický rozhovor z 12. června, respektive na mailovou korespondenci, která mu předcházela. Protože jste odmítl možnost osobní schůzky s delegací Národní demokracie a vyžádal si pouze naše písemné stanovisko, pokusím se Vám níže nastínit postoj Národní demokracie a vůbec celé národovecké scény, za kterou se Národní demokracie odvažuje mluvit.

Smyslem schůzky bylo dojít k dohodě ohledně nepořádání letošního pochodu Prague Pride, nebo Vás alespoň informovat o tom, že by zrušení pochodu bylo v zájmu i Vaší menšiny. To, že je naše úvaha správná, potvrdila ostatně mezitím nová informace, že na Slovensku Vaši kolegové k takovému pragmatickému rozhodnutí už po zralé úvaze dospěli.

http://www.omediach.com/tlacove-spravy/item/6793-duhovy-pride-nebude-slovensko-je-otravene-referendovou-kampa%C5%88ou

Nemá smysl nyní předkládat argumenty, proč Vaši akci považujeme zčásti za úpadkovou, zčásti za perverzní a proč s ní zásadně nesouhlasíme. Tyto argumenty týkající se zdravotních rizik, bezpečnostních rizik, možného vyhrocení postojů české společnosti vůči Vaší komunitě, či ohrožení morálky budeme v následujících týdnech předkládat veřejnosti v chystané antikampani k Vašemu festivalu.

Naše strana připravuje řadu aktivit, kterými chce na nepřijatelnost podobných zvrácených iniciativ poukázat. Míra této kampaně bude záviset na ochotě ustoupit od záměru konat Prague Pride. Ustoupila-li by Vaše organizace od plánování pochodu, ustoupíme přirozeně od protikampaně. Budete-li pokračovat v záměru pochod uspořádat, i naše kampaň nabere na síle. Už nyní máme připravenu řadu nápadů, jak demonstrovat občanům Prahy i České republiky, že jde o perverzní aktivity, které je ohrožují.

Naše kampaň ale nebude jen osvětová. Jako strana hájící konzervativní hodnoty vnímáme dokonce jako svoji povinnost proti takovému pochodu rázně zakročit. V tomto ohledu jednáme s dalšími podobně orientovanými politickými i nepolitickými subjekty, kterým se Vaše aktivity rovněž nelíbí. Jsme tak připraveni pochod zablokovat a to mnohem razantněji, než tomu bylo v loňském roce.

Protože nám ale záleží na bezpečnosti případných účastníků pochodu Prague Pride, považujeme za potřebné Vás informovat o tom, že jakkoli se naše strana cítí být mluvčí národovecké scény a bude koordinovat blokádu pochodu (pokud nedojdeme ke shodě ohledně zrušení pochodu), nemáme možnosti zajistit naprostou bezpečnost návštěvníků Prague Pride. Váš pochod vzbuzuje u některých dalších subjektů na národovecké scéně takové vášně, které ani já a mí kolegové nemusíme zvládnout uklidnit a nemůžeme za ně nést odpovědnost. Odpovědnost za ně by padala spíše na stranu organizátorů pochodu Prague Pride, který je vyslovenou provokací a okázalou demonstrací deviace vydávané za normalitu. To je pro drtivou většinu občanů nepřijatelné a urážející.

Z toho důvodu jsem Vás chtěl informovat, že by i pro Vaši komunitu bylo rozumnější nakonec od konání akce upustit. Vím, že je do ní mnoho nainvestováno a sám jste mne informoval, že to asi nepůjde, protože jsou přípravy v plném proudu, ale zkuste to s Vašimi kolegy ještě zvážit a nenechat se strhnout proudem událostí jenom proto, že někdo Vás organizací příprav tlačí do pokračování v neuváženém postupu.

Stanovisko Národní demokracie je jasné. Neustoupíte-li od konání letošního ročníku Prague Pride, pak budete muset počítat s tím, že tento ročník bude poslední. Nevyhodnotíte-li totiž zodpovědně rizika do 15. srpna, pak po tomto termínu nebude možné předejít jejich důsledkům.

Tento dopis prosím považujte za otevřený.

s nadějí na společnou domluvu

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 Petr Přecechtěl 2015-06-24 14:07
sa 3:8: Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho slávě vzepřeli se do očí.
Isa 3:9: Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí.
Isa 3:10: Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije.
Isa 3:11: Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo dostane.
Isa 3:12: Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít!
Isa 3:13: Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy.
Citovat
#3 Petr Přecechtěl 2015-06-24 13:58
1Kor6.9: Zdaliž nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani měkcí, ani samcoložníci,.. . No, Sodoma Gomora
Citovat
#2 Petr Přecechtěl 2015-06-24 13:27
Mimochodem, vy všichni, kteří tuto zprávu čtete, a uvidíte někde onen pochod "homosexuálů", zeptejte se jich kolik obdrží takový placený "homosexuál", myslím, že těch pár skutečných homosexuálů sedí totiž doma a za svou orientaci se vnitřně stydí... Dyť je to hnus a nedávno to byla největší nadávka, pro normální lidi to tak zůstane :-) ...
Citovat
#1 Petr Přecechtěl 2015-06-24 13:16
Lidi Pozor Pozor Pozor, všechny tady ty akce perverzí všeho druhu mají za cíl, abyste uvnitř sebe přijali, že je to normální, má to stejný cíl, jak všechna ostatní hrůza, která je jenom zlo a lež a nic než to, proti lidem, proti přirozenosti, proti Bohu! Je to past pro ty, kdo to v sobě přijmou jako normální ! Toto je skutečná válka která probíhá! Víte, celé to může být taky tak, že většina těch "homosexuálů" jsou doslova placení herci, tak jak v případě červených karet proti panu prezidentovi placených z ambasády USA. Mikrofon jim do ruky a utečou pravděpodobně ze záběru :-)... Jde o nás všechny, o váš vnitřní názor, o naše duše! O tom je skutečná válka. Odsuďte to v sobě ! V plánu jsou další perverze! A zas přijdou klidně jenom placení herci a zahrají divadlo, abyste se chytili ....
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře