Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dopis Národní demokracie prezidentovi republiky

Vážený pane prezidente.

S velkým pohnutím jsme přijali Vaše slova o nezbytnosti chránit státní hranice země před nelegálním vstupem cizích osob. Naše strana požaduje přítomnost ozbrojených sil na hranici republiky už od samého počátku vzniku současné kritické situace.

Víme všichni, že kapacity Armády ČR nejsou v současné době dostatečné, ale za velmi vhodné řešení považujeme vytvoření podpůrných dobrovolnických oddílů domobrany, které by hranice republiky pomáhaly chránit (beze zbraně a v pevně stanovené součinnosti s policií a armádou ČR).

 

  • dopis-narodni-demokracie-prezidentovi-republiky

Současná legislativa nepočítá s možností a potřebou vzniku domobrany, ale zahájení procesu vytváření takové domobrany a její koordinované spolupráce s ozbrojenými a bezpečnostními silami státu je v současné době mimořádně důležité jak z hlediska praktického (prosté počty využitelných osob), tak především z hlediska morálního; vždyť občané této země mají právo bezprostředně se podílet na její ochraně.

Jako politická strana nemůžeme zakládat domobranu nebo podobné formy aktivní občanské sebeobrany, ale jsme připraveni učinit vše, abychom tento záměr pomohli realizovat a podle konkrétních možností a potřeb jsme také sami připraveni se do činnosti těchto oddílů zapojit.

Pane prezidente, Vy jako nejvyšší představitel státu a velitel ozbrojených sil máte pravomoc dát k procesu vytváření domobrany podnět.

Ve vší úctě a s plným vědomím významu celé záležitosti si dovolujeme Vás prosit - učiňte tak!


Adam B. Bartoš

předseda Národní demokracie

Ladislav Zemánek

místopředseda Národní demokracie

Alena Drvotová

člen vedení Národní demokracie

David Hibsch

člen vedení Národní demokracie

František Červenka

člen vedení Národní demokracie

Petr Žák

člen vedení Národní demokracie

František Krejča

předseda armádní a obranné komise Národní demokracie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Petr Přecechtěl 2015-07-27 18:26
Náš prezident je přímo Bohem veden, ať vědomě nebo nevědomě, jako každý prezident, a to přesně tak, jak si náš národ zaslouží. Děkujme Bohu za to, že v prezidentu Zemanovi jsme dostali snad jediného politika, za kterého se nestydíme, a přejme si ať se děje u nás jenom Vůle Boží, Vůle Ježíše Krista. Děkujeme. Jsme Jeho země, země Božích bojovníků, duchovní Izrael, očekáváme brzo příchod našeho skutečného Krále. Nevím kolik z nás už navštívil v Duchu náš Král Králů, Lev z pokolení Juda. Se mnou mluvil a viděl jsem Ho. Jsem svědek. Amen
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře