Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Ovládání mysli v ČR

Přinášíme vám příklad možného ovládání mysli na dálku (tzv. syntetická telepatie) v ČR, který by pro vás mohl být podnětem k zamyšlení. Vypovídá Ing. František Korecký, vojenský chemik. "Jedna žena mi říkala, že má nějaké zvláštní stavy. Začal jsem se tím intenzivně zabývat a hledat materiální podstatu, čím by to mohlo být. Jsem svým vzděláním vysokoškolský chemik Vysoké vojenské školy pozemního vojska (obor vojenská chemie), tak jsem na to šel materialisticky."

  • ovladani-mysli-v-cr

"Této ženě jsem původně její příběhy o mimozemšťanech nevěřil, nebyla to moje parketa, ale pak, když se to začalo dít i mě, řekl jsem si, že to musí mít nějaký fyzikální původ – tedy ty HLASY V HLAVĚ.

V roce 1993 vydala vláda jakýsi výzkum inovací v některých oblastech. Ty oblasti se týkaly lékařství, elektrotechniky, výpočetní techniky a na to byly navázány některé HiTech firmy a farmaceutické firmy. V rámci tohoto výzkumu začaly být zkoumány umělé inteligence a s tím spojená tzv. interakce ,,mozkového počítače (brain computer)“, přičemž se mluvilo také o „dobrovolnících“. Chtěli v rámci zdravotnictví vytvořit jakýsi etalon (standard) v inteligentním prostředí nemocnice: tedy např. když se bude u člověka schylovat třeba k infarktu, mrtvici nebo nějaké změně zdravotního stavu, tak bude existovat jakési čidlo, které to umí indikovat. Chtěli sledovat činnost mozku člověka, když k něčemu dojde, tak, aby uměli identifikovat změnu.

Vlivem farmaceutických společností bylo vše ovšem přetvořeno na verzi, kdy kromě toho, že měří biosignál, tak také začali člověka ovlivňovat. Začali zkoumat, co to s jedincem udělá, když jej ovlivňují. Dnes na to má Národní bezpečnostní ústav celou certifikovanou síť. Síť k tomu, aby mohl dělat velké výzkumy. Tenkrát však potřebovali souhlas těch lidí, ten asi nesehnali, tak si jej vyrobili. K tomu, aby mohli dělat tyto výzkumy, proto zavedli pojem randomizované studie. To znamená, že když chce doktor něco zkoumat, činí tak přes prostředníka a obdrží osoby na pokus. Neví ale komu co vlastně způsobuje, to ví prostředník. Doktor může do dané osoby potom vysílat co chce, tomu se říká randomizovaná studie.

Já jsem nejstarším synem ze tří sourozenců. Řekl bych, že toto vysílání do hlavy se děje zřejmě i mým bratrům, protože jednou z těch věcí je manipulace.

Začalo to jednou, když jsem byl doma a začalo mě jakoby cíleným způsobem píchat v hlavě. Bylo to někdy v září 2009. Od začátku roku 2010 jsem pak začal mít zvukové vjemy, kdy mě začaly nějaké hlasy zesměšňovat a od té doby mě kdosi trvale vymývá mozek. Což je technicky možné. Pískali mi do hlavy třeba 14 dní a nenechali mě spát. Pak následovaly hrubé urážky, mluvili normálně česky a hlasy byly mužské i ženské.

Chci říci, že jsem totiž poslední rok pracoval u vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany na Generálním štábu a ten má v dotačním titulu i dálkové ovládání mysli. To znamená, že jsou posílány prostředky jistým směrem. Když si představíte kochleární implantát (něco jako naslouchátko), tak to je zařízení, které dovede nahradit receptor ucha technikou nanovláken, která nesou signál ze zvukové vlny. Tyto implantáty lze dělat bez čipu, to znamená pouze na bázi nosné vlny. Posadíte signál do mozku, pošlete ho a můžete ovlivňovat cokoli. Vyšle to osoba, která k tomu má přístup. Např. v České republice si můžete najít přednášky T-Mobile, které pojednávají o frekvenci zdravotního výzkumu, jež odpovídá frekvenci Blue Tooth. Telefonica O2 s nimi spolupracuje nebo Český Telekom, kde k tomu používají i internet nebo WI-FI. Je tomu tak, že mozek pracuje a vysílá velmi dlouhé vlny na nějaké frekvenci a tím pádem je trigonometricky zaměřitelný!

Ústav kybernetiky akademie věd, kde se zabývají evokovanými potenciály a snímáním těchto záležitostí by s tím vším mohl také souviset. Osoby z kybernetiky Akademie věd dnes umějí udělat to, že vám na dálku skenují mozek a spatřují na monitoru to, co vidíte vy. Jde o to, kdo to dělá a proč. V USA tuto techniku zvládali již v roce 1974. A dnes to mají i Izraelci. Aplikace videometrických metod v oblasti neurotoxicity - profesor Sadil - z toho jsem také vycházel. To jsou všechno oficiální výzkumné záměry.

Já jsem si řekl, že ten pískot v mé hlavě a ty hlasy musejí mít nějaký materiální základ a tak jsem to hledal na internetu. Byl jsem s rodinou i u profesora Horáčka, který je psychiatr v Bohnicích, je to neuropsychiatrické centrum 3. lékařské fakulty, kde se tímto zabývají (našel jsem si to na internetu). Vyjmenoval jsem panu profesorovi veškeré jejich zájmové aktivity, upozornil jsem ho, že randomizované studie existují, ale že si neuvědomují, že tím můžou někomu škodit. Ať si to uvědomí. Myslím, že měl docela strach z toho, že jsem mu tam toto říkal. Měl pocit, že by to mohla být pravda. On původně nevěděl, proč jsem přišel. Byl jsem tam se svou mámou, která mu řekla, že by byla velmi ráda, aby její děti měly zachovánu lidskou důstojnost. Nejsem si jist, že za tím stojí doktor Horáček, ale je jedním z členů týmu, který zkoumá randomizované studie.

Pískání v hlavně pokračuje dál. Myslím, že kdysi to používali na vězních ve vězení a pak si řekli, že to můžou vyzkoušet na někom jiném. Díky potížím v mé hlavě jsem musel odejít z armády, měl jsem totiž nižší stupeň prověření. Nyní pracuji jinde.

Randomizované studie jsou také pod Národním bezpečnostním úřadem. Je tu rovněž grantová agentura. Nabyl jsem přesvědčení, že jestli toto někdo zkoumá, tak z toho má slušné peníze. Zkoumá vlastně cokoli v této oblasti a pohrává si s vámi. Vyústilo to v to, že jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Dal jsem i podnět k prošetření na Státní úřad léčiv a zaslal jsem oznámení panu prezidentovi cestou prezidentské kanceláře o pokusech, které pošlapávají lidská práva.

Funguje to asi takto: existují tzv. mozkové týmy (brain teams), jeden z nich je v Ikemu, jiný v Motole. Jsou to lidé, kteří sedí u počítače a pohrávají si s mozky. Osoby, kterým třeba někdo řekne, že někdo je v posledním stádiu rakoviny, tak si na něm psychiatři něco vyzkoušejte. Tyto týmy mají také i své internetové stránky, kde jsou i jména, ale často je to jen v angličtině. V tom Ikemu jsem byl. Víte např. i Mengele tak zvaně randomizoval, protože mu systém vytvořil v koncentračních táborech vhodné podmínky. Ještě jednou: randomizovat znamená, že doktor dostane zprostředkovaně určitý počet lidí na výzkumné studie a neví ve skutečnosti komu co dělá. Jsou to pro něj anonymní osoby, on vidí pouze své výsledky práce. Nebo když je to z jedné strany zaslepené, je tam třetí subjekt např. NBU nebo BIS, ty do toho vidí a pokusné subjekty nevědí, kdo dostává placebo a kdo dostává potlačený prostředek.

Domnívám se, že tuto technologii tu kdysi v období socialismu v polovině 80tých let „ovládala“ Státní bezpečnost, výzvědná část, ta pak přešla pod odbor vojenské diplomacie a zahraničních vztahů vojenské rozvědky. To znamená, že se pár lidí nechalo zkorumpovat farmaceutickými firmami a zahrálo si s nimi na randomizované studie. Zabývají se tím vlastně všichni: NBU, BIS, UZSI, každá z těchto agentur si v tom hledá to své, protože si zvykli na to, že mohou.

Zneužili to vlastně ještě k jedné věci, utvořili agenturu na stěhování regulovaných nájemníků! Tedy lidé, kteří se věnovali ovlivňování mozku počítačem (BCI; Brain Computer Interacting; Brain Computing) se začali věnovat, kromě činnosti pro farmaceutické firmy, i stěhování regulovaných nájemníků. Takže lidé odcházeli z domů, aniž věděli proč. Patrně byli podprahově ovlivněni.

Akademie věd zkoumala anténní systémy. Jde o odposlechy. Dnes odposlech, speciální policejní odposlechy nejsou o tom, že vám napíchnou telefon, nyní je to o tom, že když jste někde trigonometricky zaměřeni, tak to o čem se bavíte se chytne, někam se to donese, tam se to zopakuje, software odblokuje šumy a vy můžete mluvit kde chcete. Kromě toho všechny mobilní telefony kolem vás jsou mobilní vysílačky, které jsou úplně zadarmo, tak i to co vy říkáte je zaměřitelné. Cokoli se nese éterem je zaměřitelné, jde pouze o software, který to umí přečíst.

Signál se také dá použít na světelný paprsek, na monitor. Na cokoli, co se nese vzduchem, se dá položit nějaký signál. Odborně se to jmenuje intrakraniální stimulace. Může se pak vytvořit nějaké emoce, určená přímo pro toho jedince. Pokud je technologie, která si dokáže pohrávat s vaším spánkem, může si také pohrát s vaší imunitou, to je pak jedno, na co se to využije. Podráždí se nějaký receptor, dojde ke změně, lidské tělo má tendenci tu změnu dát zase do pořádku a tak nějaká farmaceutická firma zkoumá, jak svým novým lékem navodit zdravý organismus, protože nemocný to neumí. Tak se např. zkoumá i schizofrenie: navodí se nerovnováha, odpovídající něčemu, a když se vytváření nerovnováhy ukončí, zdravý mozek se může začít napravovat. Když je mozek opravdu nemocný, pak se zkoumá jaké farmakum vyrobit, aby se vytvořily podmínky takové, aby se mu dopomohlo k tomu, aby fungoval jako zdravý mozek. Např. dotační titul ministerstva obrany, tak tam jsou přímo prostředky k manipulaci mysli a dělají to pro ně firmy, které dělají pro civilní sektor v Pardubicích, bývalá Tesla Pardubice. Zkoumají emoční stavy. Je to dotační titul přímo pro výzkum a inovace a je to schované pod ministerstvem školství. Poskytovatel je ministerstvo obrany.

Voják něco vymyslí, lobistovi se to zalíbí, plácnou si, že to udělají. Nějaký úředník to dá do dotačních titulů, ten nic neví. Pak si vezmete dotační tituly a na internetu si rozkliknete tu danou věc, tak je tam nějaký anomální model, pak si kliknete na záznam o dodávce dat, dole vám naskočí název toho dotačního titulu. Klikněte na něj znova a náhle to již není anomální model, ale ideální model, kliknete znovu na záznam o dodávce dat a objeví se název dotačního titulu a náhle vám vyběhne randomizovaná studie – udělá se z toho rozškatulkovaný nekontrolovatelný paskvil, protože na každý dotační titul, když si dáte tisk, tak vám vyjede balík papírů.

A na konci řetězce jsou lidé s hlasy v hlavě, s údajnou schizofrenií."

,,Jedná se o neverbální komunikaci s počítačem. Může probíhat vracení vlastních myšlenek, ale jen některých, říká se tomu „brain computer interaction.“ 

Pan Korecký tvrdí, že si prý na internetu vyexportoval svoji kartu, tvrdí, že byl kdysi zařazen do nějakého programu. Dále míní, že jeho ovládání mysli provází také ztráta čichu. Má se jednat o inteligentní, přepínací neuronové sítě. Dále o sledování lidské hlavy v prostoru, očí v pohybu a sledování mikrospánku. Celá záležitost vychází z tvorby systému „voják 21. století“, kdy se v tomto systému jedná o model digitálního bojovníka s helmou. Ten potřebuje vidět vše, co je za zdí. Ve světě vlnění vlny jdou skrze zeď. Voják na interaktivním displeji vidí jiné lidi. Dále se jedná o využívání psychotronické zbraně – lokalizačně-komunikačního prostředku.

Člověk nebo nějaký bod je trigonometricky zaměřen – v rámci třech polopřímek, kdy jedna je nosnou vlnou. Vše souvisí se signály „X-rate“ z družic. Důležitý je také pojem „brain weapons“. Člověk se stává pokusnou osobou pro záření a jeho modulace, jedná se o signály vyvolávající zvukové vjemy. Virtuální implantát. V uchu se signál předělá a jde do mozku. Lze to s čipem, nebo bez něj – tzv. kochleární implantát. Dále dochází ke sběru EEG. My, jako lidé, se nacházíme v prostředí, které je momentálně na bázi mikrovlnných systémů, které snímají EEG, zrakové potencionály i to, co slyší. Dochází ke strojovému čtení. Následně dochází k distribuci zvukových signálů. Přístroje dále mohou načíst vaši rychlost.

Je zajímavé, že např. na ČVUT se zabývají dálkovým řízením psychosomatických stavů člověka. Jedná se o interní granty škol: např. také výzkum a vliv dálkového řízení emočních stavů člověka. Je dobré si připomenout, že vysokorychlostní síť začala v naší zemi v roce 1992. Takovýto programovatelný stroj, navázaný na sledovací systém, sleduje reakce člověka. Sledovaná osoba začne být vyčleňována ze společnosti. Projevuje se to např. tím, že daná osoba začne třeba zapomínat. Sledovací počítač je napojen na RAM. V noci se může stát, že je ramka tzv. napalována, což dotyčnou osobu zbaví snění. Osoba je vyčleněna, přestává plánovat, přestává mít vize, začíná mít pocit, že žije v jakési mlze. Nebo se stane, že jsou jí pouštěny stále dokola stejné sny a to sny negativní, např. o bombardování. Pokud se jedná o nějakou studii na lidech, pak to je nestandardní. Při standardní klinické studii se mají pokusné osoby nacházet v nemocnici, má být přítomen lékař a musejí s procedurou souhlasit.

V případě těchto pokusů ovládání mysli se zřejmě jedná o zaslepené studie ve fázi preklinické. Studie se může jmenovat třeba „záření a jeho vliv na člověka“. Pomocí záření může docházet také k regulaci hormonálního systému. Může být podněcováno vylučování žluči do žlučovodu, ovlivňován přívod vzduchu do mozku až k přidušení. Prostě narušení psychosomatických stavů. Regulací signálních drah může dojít i k mutacím. Např. v epitelech střeva nebo plic, kde se buňka obnovuje rychle. Větším kontinuálním vylučováním žluči může dojít k špatnému trávení aminokyselin a narušení metabolismu. Celkově se jedná o dálkové bourání psychosomatických stavů, ku př. zkoušení frekvence 10-300 MHz. Ultrazvuk může zapříčinit opuchlé uši. Jsou-li do každého ucha pouštěny jiné decibely, dojde k narušení rovnováhy – dysregulaci.

„Za nebezpečné považuji,“ pokračuje pan Korecký, „když vysoké školy nebo Akademie věd vstupují do kooperace s vojenským průmyslem! Pak jsou připravovány zakázky týkající se sledování osob, software pro zaměřovače a obranný výzkum. Zaměřovače osob v budovách jsou laserové od spektra gamma přes všechna světelná spektra. Za zdí a v autech jsou osoby zaměřovány RTG paprskem. Velmi výkonná jsou zaměřovací nanovláka, neboť mají neomezenou přenosovou schopnost. Nehledě na fakt, že pokusná osoba je radiačně zatěžována. Při ovládání se jedná o snímání algorytmů člověka a tudíž o pronikání do soukromí. Následně je využíván zpětnovazební systém.

Myslím, že vše začalo, když Geore Bush senior vyhlásil desetiletí mozku. Potom přišli lobbisté a zprvu zkoumali reakci na to, když se něco pošle do mozku. Později snímali algorytmus a posílali jej zpět do mozku. Dalším historickým předělem byl „Cost benefit“ - politická debata o soukromí, tak to začalo. Důležitý je také nový název „plasticita mozku“.

Domnívám se, že řada schizofreniků jsou lidé vyrobení na pokusy. V jejich případě se jedná o ultrapsychické halucinace. V současnosti schizofrenikům ubývá bílá mozková hmota. Domnívám se, že mozkové infarkty, které se u nich vyskytnou, byly vyvolány uměle. Dále se u nich začaly nacházet mozkové léze.

Mimoto se v poslední době zřejmě také vyskytují pokusy na dětech s rakovinou – developed cancer by children.

Vyskytují-li se zvukové vjemy v noci, dochází k imunodeficitu a poškození mozku.

Některé léky pro schizofreniky ucpávají dopaminové a serotinové receptory a současně při ovládání mozku probíhá stálé pískání a mluvení do hlavy. Vzniká maligně-neurotický syndrom. Je narušen extrapyramidový systém. Nevylučují se určité transmitery. Léky vám zaslepí 80% ,,trubiček“, kterými probíhají vzruchy. Záření může způsobit také Alzheimerovu nemoc a nebo difuzní poškození mozku, epilepsii apod.“

Kdo tedy za takovým ovládáním mysli u nás stojí, kdo je řídí?

„Možná se jedná o pokusy s vyvoláváním stárnutí mozku, možná že pachateli jsou pouze naivní profesoři a nezkušení mladí lidé, kteří zkoušejí něco na lidech. Pachatelem může být také vojenský výzkum jako je CESNET nebo farmaceutické firmy.“

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Michal.Haupt79@email.cz 2016-09-17 08:36
Michal Haupt - dobře to znám, bylo mě to vysvětleno způsobem - jste riziko pro kyberprostor a zjišťování informací. Mrkněte na můj TWITTER pod Michal Haupt. Zajímavé je, že se to začalo dít, ještě před schválením zákona o kybernetice s navazujícími zákony - informace atd. Někdo si dělá výzkum, asi ti tupouni z B.I.S. Myslím, že je do toho zapojen i družicový systém GALILEO
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře