Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Šokující informace o stavu naší společnosti před volbami.

Vladimíra Vítová

Vystoupení z EU a z NATO mají ve svých programech pouze menší politické strany – a právě proto tyto strany nemají vůbec žádnou mediální podporu! Mainstream je buď zcela ignoruje, nebo haní. Nic mezi tím. Je neuvěřitelné, že tyto základní otázky mnohé strany ve svém programu ani nezmiňují! A je naprostou záhadou, jak chtějí politické strany zabránit imigraci, když nechtějí vystoupit z EU ani z NATO. NATO vyvolává po světě válečné konflikty, tedy zdroj imigrace, a EU imigraci oficiálně plánuje, organizuje, podporuje a platí.

Aliance národních sil udělala analýzu programů některých tzv. opozičních politických stran s tím, že konkrétní pozornost věnovala dvěma bodům:

  • sokujici-informace-o-stavu-nasi-spolecnosti-pred-volbami

 

1. strana je či není pro vystoupení z EU,

2. strana je či není pro vystoupení z NATO.

Na všem byly ale nejvíce překvapující reakce voličů těchto tzv. opozičních stran.

Nejprve tedy stručný přehled - kdo má a kdo nemá v programu body pro vystoupení z EU a z NATO:

SPO je pro setrvání v EU i v NATO.

ÚSVIT je také pro setrvání v EU i v NATO.

SPD podmiňuje vystoupení z EU a z NATO referendem. Výslovně však neříká, že je pro vystoupení (mimochodem při vstupu do NATO žádné referendum nebylo).

KSČM je pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.

SVOBODNÍ jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO a vůbec nepožadují STOP nelegální imigraci. Dokonce odmítají koncept všeobecného referenda.

SOUKROMNÍCI nemají v programu ani slovo o EU, ani slovo o NATO. Pouze obecně konstatují, že chtějí zabránit většímu počtu imigrantů.

PIRÁTI nemají v programu ani slovo o NATO. Jsou však pro setrvání v EU a nejsou proti imigrantům.

Republikáni Miroslava Sládka podmiňují setrvání v EU pouze referendem - nejsou vysloveně proti vystoupení z EU a o NATO neříkají ani slovo.

PATRIOTI ČR nejsou vysloveně proti vystoupení z EU ani z NATO, pouze konstatují, že je nutné se připravit na případný rozpad těchto organizací.

HOZK vztah k EU ani k NATO v programu nezmiňuje.

Blok proti islamizaci nemá ve svém programu ani slovo o vystoupení z EU a ani slovo o vystoupení z NATO.

Národní socialisté - Lev 21 nepožadují vystoupení z EU ani z NATO, pouze jsou proti základně NATO v ČR.

Národní demokracie, Dělnická strana sociální spravedlnosti a malé neparlamentní strany v rámci platformy Aliance národních sil jsou výslovně pro vystoupení z EU a z NATO.

Z facebookových diskusích na různých stránkách, které tyto stručné analýzy ANS sdílely, bylo zřejmé, že nejagresivněji se chovali přívrženci SPD a Úsvitu, kteří především tvrdili, že daleko důležitější než samotný cíl – tedy vystoupení z EU a z NATO – je způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Vysoce oceňovali, že v programu SPD je uvedeno referendum. V podstatě nerozlišovali mezi cílem a způsobem. Dokonce tvrdili, že přímé uvedení cíle – tedy ano či ne EU a NATO - je nedemokratické, na rozdíl od demokratického referenda – tedy od způsobu. Nevadilo jim, že SPD nemá v programu explicité uvedeno vystoupení z EU a z NATO. Za daleko důležitější považovali, že to lídři obou stran řekli někdy na nějakém videu. Samotnou citaci z programů považovali za lež, manipulaci, „podlý útok a házení špíny“. Je otázka, jestli se vůbec do programů sami někdy podívali.

Voliči Svobodných považovali citaci z programu jejich strany také mnohdy za lež, aniž by ovšem specifikovali, v čem by měla údajná lež vůbec spočívat.

Dále bylo z facebookových diskusi zřejmé, že lidé většinou nerozlišují mezi současnými krajskými volbami a volbami parlamentními a už vůbec nemají tušení, jak se hlasy v těchto rozdílných volbách počítají – a to ať se to týká koalic, jednotlivých stran či kandidátů.

Pozitivum stručných analýz programů tzv. opozičních politických stran bylo, že se někteří voliči skutečně začali sami zajímat o programy stran – tedy ověřovali si věci přímo u zdroje - a nevystačili si pouze s facebookovými videi či novinovými články některých politiků.

V rámci ANS proběhl i malý neformální průzkum v Praze mezi několika nezávislými kandidáty do Senátu, který se také týkal těchto dvou otázek (ano či ne pro vystoupení z EU a z NATO). Odpovědi kandidátů však byly naprosto šokující. Daly by se stručně shrnout do těchto vět: 1. EU je pro nás velmi prospěšná, proto je nutné v ní setrvat a pouze ji reformovat. 2. Určitě setrvat v NATO, protože všechny současné válečné konflikty – tedy války v Sýrii, Lybii, Afghánistánu atd. - vyvolalo Rusko, které je náš největší nepřítel, a proto je naše setrvání v NATO nezbytné. Kandidáti na senátory evidentně neví vůbec nic o zahraniční politice.

Na základě mnoha rozhovorů, analýz různých facebookových diskusí a programů opozičních poltických stran lze celkově lze říci, že 2/3 voličů jsou naprosto zmanipulovaní, což establishmentu stačí k tomu, aby se stávající situace v naší zemi nikterak nezměnila.

Programy uvedených politických stran jsou ZDE http://www.stranaprav.cz/volby2013/volebni-program.htm

http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n%C3%A1%C5%A1-bezpe%C4%8Dn%C3%BD-domov-na%C5%A1e-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1-budoucnost.pdf

http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program-strany/ https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/Volebni_program_KSCM_pro_volby_do_PS_PCR_2013.pdf

https://web.svobodni.cz/program/politicky-program#II_1

http://www.soukromnici.cz/uploads/files/sscr-program.pdf

https://www.pirati.cz/program/mezinarodni_vztahy https://www.pirati.cz/program/mezinarodni_vztahy/migracni_vlna

http://www.spr-rsc.cz/program.html

http://patriotistrana.cz/program/

http://www.hozk.cz/kdo-je-hozk/

http://blokprotiislamizaci.cz/o-bloku-proti-islamizaci/nas-program/

http://www.nslev21.cz/program http://www.nslev21.cz/sites/default/files/4/Programov%C3%BD%20manifest_final.pdf

http://nebruselu.dsss.cz/nas-program http://www.dsss.cz/branna-koncepce

http://narodnidemokracie.cz/program/zahranicni-politika/ http://narodnidemokracie.cz/program/obrana-a-bezpecnost/

www.aliancens.cz http://www.aliancens.cz/single-post/2016/09/25/Politick%C3%A9-strany-kter%C3%A9-skute%C4%8Dn%C4%9B-usiluj%C3%AD-o-vystoupen%C3%AD-z-EU-a-z-NATO-Anal%C3%BDza-program%C5%AF-opozi%C4%8Dn%C3%ADch-stran-IV-d%C3%ADl

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jaroslav Martínek 2016-10-05 19:02
Mám veliké obavy, že to opět dopadne špatně. Pokud sleduji diskuze na internetu, je celá řada lidí pro vystoupení z EU i NATO, ale tato množina hlasujících je ve srovnání s těmi, kteří o skutečném stavu politiky ví pouze z ČT, je malá. Rád bych se pletl.Mám ten dojem, že se lidé probudí, až se ten průšvih, který nás může čekat, dotkne jich osobně. Naděje ale umírá poslední. Nebude to chtít opět nějakého Šmída ?
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře