Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Obranný fond EU, jeho provázanost s NATO a co to znamená pro ČR

Při jednání o evropské bezpečnosti v Praze uvítala česká vláda vznik Evropského obranného fondu s ročním rozpočtem ve výši 5,5 miliard eur ročně (http://europa.eu/rapid/press-rele-ase_IP-17-1508_cs.htm.) Jeho vznik vítá i NATO. Vláda v této souvislosti nadšeně souhlasila s dalším zvýšením financí, které budeme platit do EU, mimochodem úplně stejně jako souhla-sila po summitu v Bruselu se zvýšením financí, které budeme platit do NATO.

 

  • obranny-fond-eu-jeho-provazanost-s-nato-a-co-to-znamena-pro-cr

EU a NATO podepsaly dohodu o strategickém partnerství a spolupráci. V deklaraci je konspirativně řečeno, že: „dnes euroatlantická komunita čelí bezprecedentním výzvám z jihu a východu,“ čímž je samozřejmě myšleno i Rusko, a dále je tam řečeno, že se „EU a NATO budou vzájemně posilovat a zajišťovat bezpečnost v Evropě i mimo ni“. Budou vznikat společné útvary a komise se vzájemnou personální provázaností. V závěru vyzývají jednotlivé země EU, aby do obranného fondu vkládaly politický kapitál a zdroje. (file:///C:/Users/Admin/Downlo-ads/NATO-EU%20Declaration%208%20July%20EN%20final.pdf)

J. Juncker zdůraznil, že klíčem k bezpečí zůstává NATO a L. Zaorálek řekl, že: „Posílení Evropy by mělo znamenat i posílení NATO“. B. Sobotka sdělil, že: „Hlavním úkolem evropské obranné spolupráce by mělo být organizování civilních, vojenských i výcvikových misí do severní i střední Afriky a na Blízký východ, které by přispěly ke stabilizaci regionu a omezily riziko, že důsledky konfliktů budou mít dopad na EU.“ Asi mu uniklo, že jsme v NATO a právě tato organizace ve zmíněných regionech všechny konflikty (otevřeně nebo skrytě) nejen vyprovokovala, ale nadále i podporuje a že oficiální teorii NATO - teorii permanentního cha-osu, kterou NATO uplatňuje po celém světě – nikdo neodvolal.

A dále B. Sobotka sdělil, že Praha je připravena podílet se na řešení migrační krize jiným způsobem. Tento způsob neupřesnil, zato rakouskému tisku sdělil, že samozřejmě migranty vezme, ale je to těžké, protože lidé je nechtějí, a proto to bude muset udělat tak, jako že je bere z donucení.

Takže si to shrňme:

Česká vláda odsouhlasila vysoké poplatky do Obranného fondu EU.

Česká vláda odsouhlasila 2% našeho HDP pro NATO.

Česká vláda se podílí na akcích NATO v Africe i na Blízkém východě, jejichž výsledkem je monstrózní příliv uprchlíků.

Česká vláda se chce v rámci EU angažovat v organizování vojenských misí do Afriky a na Blízký východ, aby se tam stabilizovala situaci (kterou před tím vyvolalo NATO) a tím se zmírnil příliv uprchlíků.

Tato fakta a jejich vzájemná provázanost naprosto postrádají logiku. Pokud ale změníme úhel pohledu, pak je vše jasné. Obranný fond bude součástí NATO a EU tak již zcela legálně a bez jakýchkoliv zábran převezme dvojroli „světového četníka“. ČR pak bude účastna všech akcí NATO (i těch proti Rusku) ať bude stanovisko její vlády nebo parlamentu (či nedej bůh! lidu) jakkoliv odmítavé. A ještě za to vše budeme sami tučně platit!

A nyní k financím, které platí ČR do EU:

mld. Kč

- Z Bruselu máme možnost získat na další období 8 let (dle kursu) celkem 550,0

(což ještě samo o sobě neznamená jistotu, že je plně získáme)

- Do Bruselu přímo posíláme ročně cca 40 mld. Kč (40 mld. x 8) - 320,0

- v dividendách jde na Západ ročně cca 260 mld. Kč ročně (260 x 8) - 2.080,0

(tato částka každoročně vzrůstá, za r. 2016 již činila Kč 389 mld.)

- obráceně nám přichází ročně cca 20 mld. Kč (20 x 8) 160,0

Saldo za období 8 let v neprospěch ČR - 1.690,0

Celkově však ztrácíme naší účastí v EU ještě výrazně více, neboť krom toho neseme další náklady (v mld. Kč - dle dostupných údajů za r. 2012):

1) 6,0 - zaplacených cel v cenách zboží.

2) 19,0 - náklady na kofinancování evropských projektů.

3) 10,0 - na úředníky EU oficiálně. (Skutečnost nikdo nezná, nebo zná, ale tají!)

4) 46,0 - na plán EU do r. 2020 - aby 40 % absolventů stř. škol mělo vysokoškolský diplom.

5) 10,0 - na biopaliva

6) 40,0 - na dotování solární a větrné elektřiny

7) 4,0 - na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme dopravu elektřiny do

Rakouska z Německa provádět zdarma).

____________________________________

-135,0 celkem tedy jde do EU

Juncker slíbil B. Sobotkovi při své návštěvě v ČR částku něco jako úplatek ze zdrojů EU ve výši 590 mld. Kč. Toto jednorázové opatření ovšem vůbec nic neřeší. Jsme postupně vyčerpáváni a velmi rychle je tvořena naše závislost na EU a zejména na - v ní dominantní - zemi.

Připomíná to situaci bývalých francouzských kolonií v Africe, které jsou po zrušení kolonií v době neokolonialismu též „svobodné“. Avšak své zlaté a finanční rezervy vůbec musí mít povinně uloženy u Francouzské národní banky. Podle platných smluv musí Francii v případě potřeby poskytovat své vojáky. Dále mají závazky vůči francouzským investorům, pokud budou u nich investovat, zejména pak v těžebním průmyslu. I tyto bývalé kolonie dostávaly (a možná že ještě i nyní dostanou občas) nějaké peníze. Nikdy ale ne na rozvoj své vlastní ekonomiky, tedy především v oblasti těžebního a zpracujícího průmyslu a zemědělství. Takovou investici si v dané africké zemi pořídí jako svoji investici pouze kolonista.

Nemůže být tedy pochyb, pro koho je celkově výhodné naše členství v EU. ČR to v žádném případě není! Pokud okamžitě nevystoupíme z EU a z NATO, staneme se absolutně nesvépráv-nou zemí, respektive pouhým zneužívaným regionem v rámci Německa.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Bedrich Pavelka 2017-06-12 15:19
Co na to říc? Poděkujme všem, kdo v 1989 zvonili klíči a volili p.Havla a jemu podobných!!!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře