Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

To je ta písnička (o demokracii) česká...

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

A jsme zase u toho. Několik jedinců mluví za všechny občany, ačkoliv zastupují politickou stranu, které ve srovnání s miliony občanů čítají řádově několik tísícovek členů. My, to je oněch několik desítek politiků, kteří mají jiný názor na věc, než řádově většina občanů, rádi mluví za všechny, neboť jedině oni vědí, co je pro občany a stát to nejlepší, co řeknou „my“ v tomto případě Gabal, Ženíšek , Seďa či Černochová, pak jedině to je pravda, to má tu potřebnou váhu! Kdykoliv jde o něco, co má charakter požadavku a potřeb občanů, hned se několik představitelů t ěchto stran především TOP 09, ODS či KDU-ČSL (viz např. jména výše) vyslovují za celou občanskou veřejnost.

Pravda, mají jakýsi mandát, ale jsou věci, o kterých nejraději rozhodují „o nás bez nás“ tedy o záležitostech, které se bezprostředně týkají občanů, ale jim nestojí za to se občanů ptát, jaký mají na věc (politiků) názor.
Není žádným překvapením, že výše jmenovaní „osvícenci“ se bouří proti návrhu KSČM na zrušení NATO cestou občanského referenda.

To je totiž něco, co by nabouralo jejich vztahy a vazby na západní struktury, od nichž čerpají nejen inspiraci či pokyny pro vytváření napětí v Evropě, ale zřejmě i finance. Nicméně výpady, jako např. od poslance pana Ivana Gabala, známého komunistobijce, který říká, že prý„KSČM vystoupila z klozetu a je otevřeně promoskevská, protizápadní a jak je patrné z Lex Zeman i protidemokratická“ čímž narážel na návrh obnovu trestu za hanobení prezidenta republiky od komunistického poslance Zdeňka Ondráčka.

Kromě podobné otázky, odkud či z čeho vystoupil sám pan Gabal je z jeho strany ubohost stále se opakovat již obehranými výtkami, že se jako příslušník bezpečnostních sborů prý nebál vytáhnout na své spoluobčany obušek a použít ho během tzv. Palachova týdne. Jakpak tento skalní demokrat asi posuzuje použití stejného způsobu (tj. komunistického) zákrokuproti některým některým demonstrantům na le tošních oslavách 17.listopadu? Uvědomuje si, že i letos byly použity obušky a zákroky typu chvaty a hmaty apod., které jsou naprosto shodné s těmi, které vytýká panu Ondráčkovi? Že také byli zadrženi lidé, kteří nějakým způsobem narušili pořádek a tedy zákon? To už je ale zřejmě v pořádku, protože „to už je asi v rámci Gabalovy pojetí demokracie normální.“

  • to-je-ta-pisnicka-o-demokracii-ceska

Své si přisadil i pan Ženíšek konstatováním, že „... to jen dokazuje, že se komunisté nesmířili s naším členstvím v NATO ani po 17 letech“. Tak tady je mu třeba dát za pravdu nicméně mu zcela uniká fakt, že komunisté tím jenom vyjadřují vůli většiny občanů, kteří s naším členstvím v NATO nesouhlasí. Ostatně komunisté neříkají, že to chtějí oni, ale jasně deklarují ;, že o našem členství by mělo či nemělo býtrozhodnuto na základě referenda. Nic víc, nic méně. Překvapivý je však postoj poslance pana Sedi (ČSSD), který říká, že „ … že členství v Severoatlantické alianci je zárukou naší bezpečnosti a kdyby nebylo této záruky, museli bychom pr&y acute; opravdu velmi výrazně zvýšit výdaje na obranu“. Škoda, že pan poslanec také nezmiňuje, proti komu by ta větší bezpečnost měla směřovat. Ale dodává, že Pokud dnes představují obranné výdaje kolem 1 % HDP, což je cca 50 miliard korun, pak pro zajištění naší bezpečnosti bychom potřebovali tento rozpočet navýšit až na 150–200 miliard korun. KSČM by proto měla říct, kde tyto peníze vezme. Zda plánuje seškrtat výdaje na důchody, zdravotnictví či na vzdělávání.“

Pan Seďa má jistě pravdu, že vlastní obrana by stála nějaké peníze, ale byla by to obrana tvořená naší vlastní armádou, která by chránila naši republiku, příslušníci této armády by sloužili svým občanům a ne cizím zájmům, ze kterých český občan naprosto nic nemá. A pokud jde o výdaje na armádu, tedy peníze, pan Seďa, aby tomu dodal potřebnou váhu, hned poukazuje na potřebu cca 150-200 miliard korun, které by se podle něj museli seškrtat z výdajů na důchody, zdravotnictví či na vzdělávání. Jako by už nebyly jiné možn osti, než právě tyto jmenované, třeba krátit příspěvky státu politickým stranám, omezit výdaje řadě „(ne)výdělečných“ neziskovek, nebo také snížit nehorázné platy poslancům, senátorům a představitelům státních nebo polostátních firem atd., atd.

Korunu všemu nasadila militantně smýšlející poslankyně paní Černochová s pozoruhodnou poznámkou a sice, že existují otázky o kterých by se nemělo hlasovat v referendech nikdy. Pokud bychom prý nechali občany (měla tím na mysli ovčany alias lůzu či plebs) hlasovat o naší bezpečnosti, tak bychom je podle Černochové rovnou mohli nechat hlasovat o zrušení armády nebo třeba zrušení celého státu. Jakkoli se v tomto případě jedná a je řeč o samostatnosti dostatečně silné české armády místo členství v NATO, paní Černochová mluví naprosto z cesty, jako by byla buďto ovíněná nebo si před tím pořádně šňupla. Jak jinak si vysvětlit takové nesmysly, že by prý občané mohli třeba hlasovat o zrušení armády, kfdyž de facto ani není! Její zmínku o zrušení celého státu raději ani nekomentovat.

Výše jmenovaní a s nimi celá řada jim podobně demokraticky smýšlejících politiků se nechávají slyšet, že mají obavy o naši demokracii, svobodu slova, lidská práva a že je tedy nutné je hájit a účinně za ně bojovat. Jak se to ovšem slučuje s jejich postoji, když odmítají požadavky občanů na referendum, když nerespektují názory jiných na svobodu slova, svobodné vyjádření myšlenek a názorů, když považují za pravdu jen to, co řeknou a schválí jen oni sami. To je ta demokracie po česku, alá Gabaj, Ženíšek, Černochová a d alších.

Jiří B a ť a, 20. 11.2016

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 damirr@volny.cz 2016-11-22 06:08
Co to je za svini ten Jan Nowak? Asi to bude nějaká prašivá mršina, která má IQ 10 a možná ani to ne.
#1 danpoisel@seznam.cz 2016-11-21 12:54
Demokracie v podání většiny politiků znamená, že správný je jen jejich způsob myšlení, ostatní nejenže netolerují, ale ostrakizují. Jejich voliči tyto modely pak přijímají, takže vznikají podobné animozity a zvrácenosti jako buď Západ nebo azbuku, buď my nebo zpátky komouši, buď NATO nebo válka.

Pokud mají pocit, že nějaké nebezpečí hrozí, musí se občané obracet na své volené zástupce a ptát se, proč tedy nebyly schopni ve volbách oslovit většinu občanů se svým programem. Protože pokud nějaký prezidentský kandidát, strana nebo program realizovaný po volbách jsou hybateli změn, společenského klimatu či určují nějaký kurz jiný než si představují, musejí volat ke zodpovědnosti především a v první řadě své zástupce a čekat na další volby! Hlášky den po volbách typu "toto není můj prezident" apod. znamenají, že takoví lidé uznávají jen svůj pohled na svět. Potom si tedy zřiďme kmenové svazy po vzoru Afghanistán.

Facebook komentáře