Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ZASTAVIT IMIGRACI DO EVROPY SE DÁ RYCHLE A JEDNODUŠE, ALE VLÁDCI EU TO NECHTĚJÍ!

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

PAVEL FENDEK
Symbolem komunistické totality byl ostnatý plot kolem západních hranic bývalého Československa, navíc hlídaný vojskem pohraniční stráže a policie. Plot bránil nelegální emigraci občanů Československa na vysněný svobodný, demokratický a bohatý Západ, který v rámci ideologického boje proti Východnímu bloku tuto emigraci podporoval , proto měl své vlastní hranice pro uprchlíky otevřené.Počet i úspěšnost pokusů o překonání bariéry dostat se na vytoužený Západ byl nevelký, i tak uprchlíky většinou zadrželi, některé zastřelili, podrobnosti jsou dostatečně známé. Pokusy o nelegální překročení hranic ze strany Západu se vyskytly také, jejich cílem však nebyla emigrace na Východ, ale aktivity s ní nesouvisející, přičemž reakce pohraniční stráže byly stejné jako v prvním případě.

  • zastavit-imigraci-do-evropy-se-da-rychle-a-jednoduse-ale-vladci-eu-to-nechteji

Kontrolu vodních hranic na Dunaji s Rakouskem zajišťovaly patřičně vyzbrojené hlídkové čluny. Podobným způsobem byly zajišťovány i hranice přímořských socialistických států. Z technické a psychologické stránky máme k dispozici vzor způsobu jak minimalizovat ilegální imigraci prakticky na nulu. Další stránka je ideologická, která pojmenovává důvod, proč máme morální právo eliminovat nejen ilegální, ale jakoukoliv imigraci příslušníků neevropských ras a kultur ať je způsobena čímkoliv. Tento důvod je multikulturalismus.

Základním znakem neomarxistické ideologie multikulturalismu, která definitivně ovládla Západ až po kolapsu jeho ideologické a ekonomické konkurence, marxistického společensko-ekonomického systému v SSSR, je podpora permanentní imigrace příslušníků neevropských ras a kultur do Evropy s cílem vybudování rasově a kulturně rozmanité tolerantní společnosti. Projekt Evropské unie EuroMed, nazývaný také Barcelonský proces, je plán dovozu 80 milionů muslimských kolonistů do Evropy, který se naplno rozběhl. Po třech letech migrační krize je jasné, že jde o neomarxistický konstrukt, který má změnit charakter a složení evropského obyvatelstva. Je to pokus o další sociální revoluci, jejímž cílem je nastolit diktaturu a totalitní politický režim , tentokrát v režii finanční oligarchie, čehož důkazem jsou aktivity miliardáře a tzv. filantropa Sorose a spol.

Multikulturalismus je ideologie, která působila pokrokově, vědecky a trendově až její lidé na Západě uvěřilise vším, co obnáší. Realita však odporuje ideologii. Lidé v Čechách si to uvědomují, proto začínají být na jakékoliv multikulturní projevy alergičtí. Jednak v souvislosti s islámským nájezdem na Evropu a také v souvislosti s rostoucí aktivitou radikálních intelektuálů mluvících o nutnosti vyhubení bílé rasy . PísničkářPepa Nos řekl bez obalu:

“Jde o to pochopit síly, které dnes bují v celé Evropě. Rozbujela se nám tu totiž nová obdobaněmeckého nacismu , který se snaží vyvraždit obyvatele v Evropě, ale za použití demokratických pák, za použití jiných fíglů. Jenže toto už lidé prohlédli “.

Spisovatel Ben Kuras uvádí, že na University of Wisconsin zavádí studijní předmět “Problém bělosti”, který je o tom, jak se má člověk vypořádat s tím, že je běloch a tím pádem patří ke kolonizátorům a utlačovatelům a musí proto bílou nadřazenost vymýtit. Profesor George Ciccariello-Maher zase oznámil, že si přeje “genocidu bělochů”. Kuras tak dochází k závěru, že v současnosti existuje především protibělošský rasismus. Podle neomarxistů je nejhorší zločin obyvatel Evropy to, že se narodili jako běloši (vina bílého muže), kteří za to musí pykat. Normální Čech a Slovák ví, že tito “intelektuálové” jsou idioti.

Ideologie multikulturalismu vychází z učení neomarxistů Frankfurtské školy. Ze svého  principu je morálně stejně zvrhlá jako nacismus, neboť jejím základem je nenávist k evropské civilizaci, její dějinám, Evropanům, jejich národům a bílé rase. Součástí její politiky je i cílená destrukce rodin , vzdělání, národů a tradičních hodnot západní civilizace. To dokazuje, že imigraci podporují ideologicky zmanipulovaní fanatici, psychopati, zločinci, darebáci a jejich užiteční idioti ohánějící se navenek demokracií. Pokud chceme účinně zastavit migrační toky a zablokovat ostatní neomarxistické bludy, musíme postavit ideologii multikulturalismu na stejně zvrhlou morální úroveň jako nacismus, označit ji za prokazatelně radikálně extremistickou a začít právní proces jejího zákazu v našich zemích a celé EU. Genocidu bělochů si totiž přeje nejen profesor Maher, ale také reprezentanti EU jako je komisařka Cecília Malströmová. Morální kredit stoupenců ideologie multikulturalismu a nevládních organizací kopíruje morální kredit samotné ideologie.

Maďarský premiér Viktor Orbán použil, byť jen částečně, technickou a psychologickou stránku k zastavení ilegální migrace, kterou jsem uvedl na začátku, a s velkým úspěchem. Byl a je za to stále kritizován z výšin bruselského Olympu. Nevyužil totiž ještě důležitější, ideologickou stránku práva na zastavení imigrace a neobvinil EU z plánování a realizace genocidy Maďarů imigrační politikou EU. O páchání národní sebevraždy na švédský, anglický, francouzský, německý, zkrátka na západní způsob kvůli nějaké ideologii není ani v Lisabonské smlouvě žádná zmínka. V čem tedy spočívá neuvěřitelně rychlé a jednoduché zastavení migrace barbarských kmenů do Evropy? Jednoduše v obvinění EU, že migraci podporuje z ideologických, ekonomických, politických a mocenských zájmů finanční oligarchie, jejíž sluhou je např. i pan profesor Halík. Jinak se jeho šílené, na první pohled logické a morální postoje, které jsou v souzvuku s papežem Františkem, nedají vysvětlit. Halík je nebezpečný pro naše antické a židovsko-křesťanské kulturní dědictví, ke kterému se bez problémů hlásím, ačkoli jsem ateista. Ateista brání církev před jejím zvrhlým knězem, kterým Halík bez diskuse je. To je paradox postmoderní a postkresťanské éry v Evropě.

Imigrační politika v rámci neomarxistické ideologie multikulturalismu slouží jako nástroj ničení všeho evropského. Máme možnost obvinit EU z páchání tohoto zločinu a pojmenovat činovníky EU, kteří se v tom angažují. V právním systému EU je díra velikosti černé díry, proto zločince můžeme soudit a odsoudit i na národní úrovni. Tyto zločiny páchají totiž tito zločinci jménem organizace, které jsme členy. Můžeme proto obvinit jednotlivce i organizaci, tedy EU, jejíž tito zločinci velí. Pokud se najde v našich zemích politická strana, nebo kdokoli, kdo se na to co jsem uvedl odváží, tak máme šanci přežít jako svobodní lidé i svobodné národy Češi a Slováci.

Kdo to dokáže realizovat? Okamurovci, kteří jsou sice odhodláni, mají kvalitní lidí jako Kobza, ale z hlediska ideologického jsou amatéři? Prezident Zeman? Kdo dokáže říci otevřeně, že imigrační politika EU eliminuje všechny výhody evropské integrace a pokud EU na ní bude trvat je nezbytné EU opustit? Že je třeba ignorovat všechny nařízení a hrozby těchto psychopatů? Že je nezbytné aby se nás, Východňanů báli a tím respektovali? A je možné aby se nás v EU báli a respektovali? Ano, je to možné, pokud dokážeme ohrozit samotnou existenci EU. To se stane, když poprvé řekne politik z Východu Junckerovi: neakceptujeme Vaše opilecké extempore a žvásty. U nás jste nežádoucí osoba a za zločin proti lidskosti stíhaný zločinec. Volby v Čechách se blíží, proto mohu doporučit českému lidu jen to, aby volil rozumem, ne srdcem a emocemi.

Pavel Fendek,  Institut národní politiky,  Slovenská republika

zdroj:http://pravyprostor.cz/zastavit-imigraci-do-evropy-se-da-rychle-a-jednoduse-ale-vladci-eu-to-nechteji/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 horacek007@seznam.cz 2017-07-07 18:38
https://youtu.be/q9ZSII3qADI

Facebook komentáře