Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pátky pro minulost aneb Bolševická mládež má svůj Neokomunistický manifest (I.)

Michal Brand

Neo-bolševická podstata „ekologických“ aktivistů se ukazuje čím dál jasněji. Fanatismus, neochota a neschopnost věcně diskutovat byla u „ekologických“ fanatiků., ehm, aktivistů jen prvním příznakem jejich totalitního myšlení a především jejich – ať již vědomé nebo nevědomé - snahy zlikvidovat svobody a práva lidí a nastolit totalitní režim.

Samozřejmě pod hesly alá „lidská práva“, „záchrana planety“, „Velké Dobro“. Panská rasa nebo Dělnická třída už přeci jen netáhnou tolik při snahách nastolit totalitu, tak tu máme nové verze. Důkazy, strohá fakta usvědčující klima-alarmisty z otevřeného lhaní a podvádění, jsou důvodem, proč neobolševická klima-alarmistická sekta tak hystericky vykřikuje „fakta jsou jasná, vědecký konsensus, je potřeba ihned přejít k činům“ – protože fakta vůbec nejsou jasná, pokud tedy fakta rovnou neusvědčují klima-alarmisty z naprostého překrucování skutečnosti.

  • patky-pro-minulost-aneb-bolsevicka-mladez-ma-svuj-neokomunisticky-manifest-i
  • patky-pro-minulost-aneb-bolsevicka-mladez-ma-svuj-neokomunisticky-manifest-i
  • patky-pro-minulost-aneb-bolsevicka-mladez-ma-svuj-neokomunisticky-manifest-i
  • patky-pro-minulost-aneb-bolsevicka-mladez-ma-svuj-neokomunisticky-manifest-i

 Vědecký konsensus je sám o sobě nesmysl (věda není hlasování – to bychom dnes ještě stále seděli s pazourky v jeskynních). A „potřeba ihned přejít k činům“? To není nic jiného, než je snaha rozběhnout procesy, které později jednak nepůjdou zastavit a jednak se lidé v té „hektické naléhavosti“ tak nějak zcela zapomenou zeptat na důvody, proč se mají vzdát velké části svých svobod - dnes v „zájmu ochrany klimatu“. A tím budou neobolševickými fanatiky lidé úspěšně vycvičeni vlastně se nikdy na nic neptat a prostě se jen nechávat mlčky a tiše zotročovat a tyranizovat. Je to stejná finta, jako reklamní maily „jen tento víkend“, „jedinečná nabídka, která končí za 24 hodin“ – vyvolaný pocit naléhavosti okamžitého rozhodnutí vyvolává u velké části lidí pocit, že musí nabídku přijmout.

U klima-alarmistů jde o snahu vyvolat pocit naléhavosti a vmanipulovat tak lidi do situace, že přijmou vlastní zotročení, že přijmou likvidaci svých svobod a destrukci existující vyspělé civilizace. Ve jménu ekologického návratu do pravěku. Stačí se podívat na vystoupení nebohé duševně nemocné Gréty – vždy klade velký důraz na tvrzení „důkazy jsou zřejmé, všichni vědci to vědí, je potřeba přestat diskutovat a ihned začít konat“. Přeloženo: mlčte, nepochybujte o naší pravdě a poslouchejte příkazy. Diskuse, opravdová věcná diskuse jak o skutečných faktech, tak i možných řešeních je to poslední, co klima-alarmisté mohou přijmout.

Protože celá jejich ideologie, celá jejich fanatická víra by se ihned ukázala jako zcela iracionální, pavědecké a zcela mimo realitu se pohybující pomatené blouznění. Pozn.: Zajímavá grafika, která výtečně ilustruje, jak se z naměřených teplot, které neukazují absolutně žádné oteplování, vyrobí „úpravami“ („adjustments“) data, která malují obrázek hrozivě rostoucích teplot: https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2018/09/UsSummer1934-2018-1.gif Modrý graf ukazuje skutečně naměřená data, červený graf pak politicky korektně klima-alarmisticky “upravená data (“adjusted”). Celá klima-alarmistická „věda“ se v posledních letech soustředila na „adjustments“ („úpravu“, „narovnání“) skutečně naměřených hodnot.

A díky zfalšování, ehm, díky „adjustments“ skutečných hodnot bylo „dokázáno“ ono údajné, strašidelné, strašlivé a naprosto katastrofické globální oteplení zaviněné člověkem. Solidní analýza těchto „adjustments“ falšujících data tak, aby ukazovala, co je ideologicky požadováno je například zde - https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gastdata-research-report-062717.pdf Povšimněte si strany 11, kde jsou grafy „skutečných teplot“ podle jedné „vědecké“ klima-alarmistické instituce – jak tato „vědecká“ instituce postupně měnila „skutečné údaje o teplotách“ tak, aby „dokázala“ globální oteplení. Na straně 12 této studie pak je přehledný graf, jak „vědecké“ instituce uměle snižují údaje o historických teplotách a stejně uměle zvyšují údaje o současných teplotách. A tím – jaké překvapení – mohou vytvořit graf, že se dnes „bezprecedentně otepluje“.

Kdyby někdo v počítačích klima-alarmistických „ vědců“ omylem přehodil pár znamínek a „konstant“ ve vzorcích, tak nám tito „vědci“ vyprodukují zcela „vědecký“ graf, že dnes je vlastně nejchladněji za posledních 150 let a ochlazuje se bezprecedentně rychlým tempem. Greta by začala jezdit přes oceán soukromým ropným tankerem. ;-) Jako doplnění obrázku „klimatické vědy“ pak je skutečnost, že autor slavného hokejkového grafu prohrál soud, kde požadoval omluvu za výrok, že ten hokejkový graf je výmysl. Žalovaná strana požadovala, aby i soudu předložil data, ze kterých sestavil hokejkový graf. Ovšem klima-vědecká kapacita nemohla doložit žádná data a soud prohrála. Ergo – data, na kterých se zakládal jeden z nejzákladnějších kamenů klimaalarmistické ideologie buď jsou zfalšovaná, nebo dokonce ani vůbec neexistují. „Vědecký konsensus“, „je potřeba přestat diskutovat a musíme ihned začít konat“.... ;-)

O co jde ve skutečnosti všem klima-aktivistům, to výborně ukazuje například video interview s jednou ze zakladatelek a hlavních postav neo-totalitního anti-freedom hnutí Extinction Rebellion paní/slečnou Skeena Rathor. https://www.youtube.com/watch?v=8ISePLL1wcw Vynechám její obvyklá strašení, jak nebude jídlo, vypuknou masové nepokoje, jak se slečna nebo paní bojí, že její děti nebudou mít co jíst apod. (Jestli tedy budou klima-alarmisté ničit produkční možnosti lidské civilizace tempem, jaké pozorujeme v posledních letech, tak děti slečny klima-alarmistky opravdu nebudou mít, co jíst. Nebudou mít ani co na sebe, kde bydlet, čím se léčit, kde se zahřát, nic. Ale bude to eko. Až tedy na všechny vedlejší efekty kolapsu lidské civilizace, jako například všechny emise z rozpadajících se chemických provozů, továren, elektráren, apod.

On to tedy bude šrumec, až se „ekologicky“ zhroutí vyspělá civilizace a vše, co potřebuje pravidelnou údržbu vyspělé civilizace, se v ekofanatiky iniciovaném (nařízeném) kolapsu civilizace prostě rozpadne. Takový malý Bhópál milionkrát zvětšený. https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster https://cs.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%B3p%C3%A1lsk%C3%A1_katastrofa

Mimochodem mne tak napadá – když HBO natočilo pětidílný mini-seriál Černobyl – nemohlo by HBO natočit také seriál Bhópál? Jo, aha, v Bhópálu to nebyl sovětský bo..el ale americký bo...el, tak o tom se nic kritického točit nebude. Stejně tak asi budeme mít pořady o „masakru na Národní třídě“, ale žádné pořady o řadě skutečně mrtvých (a nikoli zifčákovaných „mrtvých“) během protestů ve Francii. Ani nebude žádné pobouření nad Macronem, který popřál „brzké uzdravení a trochu moudrosti“ 73-leté ženě, která měla těžký otřes mozku po zásahu demokratické, humanitární a vyspělé policie západoevropského státu, který je nám jistě jen vznešeným vzorem. To si tedy netroufl ani Štěpán v ČKD. Ale zpět ke slečně Rathor.

Po dlouhém prázdném frázovitém žvanění, kdy není slečna Rathor schopna odpovědět přímo ani na jednu jedinou otázku jinak než „systémová záležitost, globální akce, vlády musí začít mluvit pravdu [tu moji], musíme se spojit, akce ihned katastrofa bojím se musíme se bát naše děti vnoučata odpovědnost ihned konat“ přichází zajímavý moment. Piers zeptá zelené soudružky Rathor, jestli má auto, televizi, klimatizaci, zda její děti mají iPad, mobil – soudružka začne ihned odvádět pozornost jinam „přijďte na naše akce, bla bla bla“, „to není podstatné“, „podstatné pro planetu je...“ a až po drahné době ji Piers donutit přiznat, že to vše má.

A jak se soudružka Rathor zapomene, vypadne z ní velice důležitá věta (v odpovědi na poznámku novináře, že to je o jejím „carbon footprint“, uhlíkové stopě): „It is not about my carbon footprint, it is about your carbon footprint“. „To není o mé uhlíkové stopě, ale o tvé uhlíkové stopě“. Prořeknutí se v rozrušení. Podvědomí probublalo na povrch. Rozumíte? Oni si budou užívat všech výsad a výhod moderní civilizace, protože to není o jejich uhlíkové stopě. Naproti tomu ale vy musíte přestat jíst maso, přestat jezdit autem, musíte přestat jíst banány nebo pomeranče, protože ty se musí dovážet, nesmíte mít počítač, iPad, tablet, mobil, protože to celé je o jediném – o eliminaci vaší „uhlíkové stopy“, o LIKVIDACI VAŠEHO ŽIVOTNÍHO STANDARDU a nikoli o jejich uhlíkové stopě, o snížení jejich životního standardu. „Je potřeba přinášet oběti“ v jejich skutečné představě znamená „to vy všichni ostatní přinesete oběti, ale já ne, já ku...a, ne!

Mě za to moje buzerování naopak budete ještě živit!“. Pozn.: Zajímavá část interview je také technika demagogické manipulace, jako slečna Rathor používá. Maluje obvyklé klima-alarmistické černé strašidelné vize. „Pokud například zkolabuje jedna ze tří hlavních světově nejvýznamnějších zemědělských oblastí, pak budou supermarkety napůl prázdné, budou masové nepokoje...“. No, to nic není, slečno, pokud zítra nevyjde slunce, pak bude rvačka o deky a zimní oblečení, jakou ještě nikdo nikdy nezažil. Vidíte tu manipulativní techniku lhaní a strašení? „Pokud dojde ke globálnímu kolapsu úrody, pak bude hlad“ – to je pravda. Ale ani jedno z těchto tvrzení nemá nic společného s CO2, klima-alarmismem a nastolováním zeleného fašismu. Natožpak že by kterákoli z těchto obecných pravd byla jakoukoli podporou klima-alarmismu. Je to finta demagogického lhaní a manipulace, kterou bychom mohli nazvat „spojení nesouvisející pravdy se lží, která má být potvrzena“. „Jedna plus jedna jsou dvě, takže se globální klima ochlazuje. Nebo snad pochybujete o tom, že jedna plus jedna jsou dvě?“

Z jiného pohledu bychom demagogickou metodu slečny Rathor mohli nazvat ‚Vynechané jestliže‘. Z logické a pravdivé úvahy „Jestliže dochází ke katastrofickým změnám globálního klimatu takového charakteru, že to zlikviduje některé hlavní oblasti zemědělské produkce, a jestliže žádné jiné oblasti zemědělské produkce nebudou, pak bude hladomor“ jen několik málo slůvek prostě vynechá každý „správný“ demagog (nebo demagožka, abych nebyl sexista a neupíral této ženě její právo být hloupá). A z logické a správné úvahy „jestliže ...pak“ se stane najednou něco zcela jiného: „Dochází ke katastrofickým změnám globálního klimatu takového charakteru, že to zlikviduje některé hlavní oblasti zemědělské produkce, a žádné jiné oblasti zemědělské produkce nebudou, a pak bude hladomor“. A když původní „jestliže...pak“ byla studie nějaké renomované instituce nebo jiné autority, máte parádní zbraň demagogické manipulace diskuse. Krása, tato technika „Vynechané jestliže“, že? ;-)

Mimochodem, asi nebude nijak náhodné, že komunista Jeremy Corbyn, který by v České republice byl pro svoje ultra-komunistické názory vyloučen i z komunistické strany, tak že tedy podle soudružky Rathor je komunista Corbyn vynikající vůdce. Leader. Vůdce. https://tinyurl.com/tn55ysr Ono prostě eko-aktivistům, klima-alarmistickým extrémistům/neobolševikům opravdu nejde o jejich emise, ale o vaše a výhradně vaše emise. To vy musíte začít žít v bídě, to vy se musíte ihned vzdát veškerých výhod moderní západní civilizace a žít jako chudina ve středověku nebo rovnou v pravěku. Jedna ze zakladatelek extrémistické skupiny Extinction Rebellion, vyčerpána prací pro blaho lidstva a záchranu planety, odjela na dovolenou ............. do Kostariky............ kam samozřejmě odletěla letadlem. https://www.thesun.co.uk/news/10123037/extinction-rebellion-founder-central-america-luxury/ Dotyčná spoluzakladatelka se podle svých vlastních slov stala „aktivistkou“ poté, co si vzala velké dávky různých halucinogenních drog a tyto velké dávky drog jí dodaly „kódy sociální změny“. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6927195/The-faces-Extinction-Rebellion-climate-changechaos.html Tedy řeknu vám, ta multikulti neomarxistická/neobolševická parta, to je teda výkvět. Opilec Juncker, agentka Stasi Makrela, aktivistka, kterou osvítily silné dávky drog, ubožák Macron, který se raději nechal fakticky adoptovat než aby žil vlastní život, maoista Baroso, von der Leyen - hlupačka, která přivedla k rozkladu Bundeswehr, za evropské hodnoty bojující gay-pornoherec, který se proslavil ukazováním své chlupaté řitě na kameru, ex-agent StB a zřejmě i KGB „plavec“, zlodějka rohlíků, funkcionář ROH a prominent komunistického režimu, který sám sebe prohlašuje za kněze, ačkoli není nikdo, kdo by byl u jeho tajného vysvěcení, duševně nemocná Gréta, česká herečka, která pro kariéru byla ochotná udělat cokoli včetně požadování trestu smrti pro kolegyni herečku za její pokus o emigraci, duševně nemocný Vodrážka, který se považuje za ženu, je hlavním odborníkem Ústavu pro Studium Totalitních Režimů v soudním řízení ohledně údajné spolupráce s STB u Karla Srpa (který na rozdíl od drtivé většiny „disidentů“ opravdu dostal tvrdý kriminál za Jazzovou sekci – a Karel Srp nedostával jako VH kaviárovou pastu, doutníky a cukroví do vězení).

Ale zpět. Extrémistickou skupinu Extinction Rebellion vytrvale podporuje i Greta Thurnberg. Zde Greta řeční na shromáždění klima-alarmistických extrémistů Extinction Rebellion https://www.youtube.com/watch?v=H8prVarP-rQ Zajímavá pasáž je v části, kdy Gréta předčítá pečlivě sepsané „vzpomínky“ na své dětství, kdy jí prý bylo 8 let, poprvé ji začali (zřejmě rodiče) masírovat a strašit globální klimatickou změnou a podle sepsaných „vzpomínek“ prý již tehdy Gréta přemýšlela, jak je možné, že když spalování fosilních paliv je tak špatné, jak je možné, že ho nikdo nezakázal. No, milá Gréto, to není ani návrat do pravěku, to je návrat někam do éry Australopitheca, éra před objevením ohně člověkem. Severní Korea bude hotový ráj na zemi proti Grétou a spol vysněnému zelenému fašismu.

Zcela fascinující příklad stádového chování a tuposti davu, neschopnosti stáda přemýšlet je opakování Grétiných blábolů celým davem extrémistů po celou dobu Grétina „projevu“ (to tedy neměl ani Adolf H., že by po něm shromáždění zfanatizovaní nacisté opakovali deklamováním každé slovo jeho projevu – stupidita stáda očividně pokročila). Ale nejen to. Naprostým vrcholem je čas 3:55 a dále, kdy Gréta přivede dav k naprosté extázi sdělením „jestliže musíme emise ukončit, tak emise musíme ukončit“ – a dav je úplně štěstím bez sebe a hýká nadšením.

To je jak z Jaroslava Haška nebo Josepha Hellera.

-pokračování-

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jánošík 2019-12-06 21:36
Mal som šťastné detstvo, vďaka Bohu. Rodičia v strane neboli. Ale žili sme spokojne,
bezpečne, nič nám nechýbalo. Viem, že čas od času sme zháňali zubnú pastu, alebo
mandarínky, ale nakoniec bola pasta aj manďošky. Nikto ma v škole neprerábal na
dievča, hrával som sa na Winetoua a vďaka tomu, že moju manželku tiež nikto v
mladosti neprerábal na chlapca vychovali sme spolu tri krásne a šťastné deti v šťastnej rodine. Bolo to aj vďaka ostnatému drôtu na hranici, ktorý nás chránil pred západnými zrůdami a ich úchilnými nápadmi. Keby som dnes nežil tak neverím čo sa deje a čo sa má diať. Mandarínkami aj pastami sa síce môžeme zasipať, ale kvôli vnúčatám sa bojím budúcnosti a krvilačných ľudí-vlkov zo západu a ich zvrátených patologicko-faš istických nápadov a násilia.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře