Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Až přijmeme fakt, že Zlo je řízeno z USA...

Je veřejným tajemstvím, že světový terorismus je řízen z USA. A nejen terorismus. Jedná se v podstatě o vše, co negativním způsobem ovlivňuje naše životy a je opravdu otázkou, co může nastat, až to přestane být tajemstvím a lidé to pochopí stejně, jako pochopili, že Země není placatá.

...a až tohle přijmeme, tak co se tak asi stane?

  • az-prijmeme-fakt-ze-zlo-je-rizeno-z-usa

Když fenomén terorismu nebudeme opatřovat obvyklou univerzální hnědou mediální omáčkou a použijeme ihned na začátku logickou zkratku lze říci, že všechno zlo, které dnes na naší planetě existuje, vychází z jednoho, jediného místa a to místo se nazýváme Spojenými státy americkými.

Vše začalo v 16. století totální genocidou indiánů a přivlastnění si jejich majetku a poté to pokračovalo dovozem odchycených afrických černochů, co by otroky na americké plantáže. Kdyby náhodou někdo chtěl namítat, že to je dávno, že to už snad ani není pravda a nechtěl souhlasit s tím, že se od té doby americká společnost zásadně změnila, postačí mu předložit krátký výčet současnějších pojmů jako: J.F.K., FED, petro-dolar, Coca-cola, McDonald, Korea, Vietnam, 11.září, Afghánistán, Jugoslávie, Irák, Irán, Libye, Sýrie, Ukrajina, Al Kaida, ISIS, Monsanto, GMO, multi-kulti, LGBTI, TPP nebo třeba nově TTIP. Našlo by se toho o mnoho více, ale pro zhmotnění slova "Zlo" tohle musí plně postačovat i tomu nejzarytějšímu americkému poskokovi. Kdybychom v rámci osvěty některé z posledních zásadních světových událostí shrnuli do stručných dějin, mohly by znít nějak takhle:

35. prezident USA John F. Kennedy musel zemřít násilnou smrtí, protože chtěl eliminovat vliv soukromé společnosti FED na finanční systém státu. Po jeho smrti se americký pertodolar mohl plně začít šířit světem a Američané slavili svůj blahobyt pojídáním sladkých housek a zapíjením vodou s cukrem. Státy, které kulturu pertodolaru a americké pojetí demokracie neměly úmyslu přijmout, jako Korea nebo Vietnam, byly humanitárně bombardovány nejen napalmem a postřikovány nejen herbicidem Agent Orange, aby pochopili, že to s nimi americká vláda myslí dobře. Když se koncem 80-tých let USA podařilo rozložit blok evropských socialistických států, byly Spojené státy nuceny vymyslet, na místo komunismu, nového nepřítele. To se podařilo záhy a tak dne 11. září 2001 byly zdemolovány tři newyorkské budovy a zabity tři tisíce obyvatel New Yorku, aby se svět oficiálně seznámil s pojmem terorismus a jeho hlavní figurkou - Bin Ladinem. Poté už začalo dlouho plánované šíření amerického pojetí demokracie za pomoci bombardování v Afganistánu, Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii. Problém neochoty otylých američanů věčně kličkovat mezi kulkami obránců napadených států byl vyřešen vytvořením, vyzbrojením a řízením zahraničních armád žoldnéřů, ve službách USA s názvy jako Al Kaida, ISIS atp. Dlouhodobý mír a rozvoj Evropy po II. světové válce USA zrušily zadlužováním jednotlivých zemí, ukrajinskou občanskou válkou, přílivem vycvičených teroristů nebo šířením multi-kulti a perverzní agendy LGBTI, ...

Samozřejmě, záleží do které části předešlého odstavce a jak který obyvatel planety je schopen přijmout fakta v něm uvedená, ale určitě každý den roste počet těch, kteří jsou schopni odsouhlasit většinu. S jistou dávkou optimismu lze tedy očekávat, že jednoho dne to pochopí všichni. To, že se zmanipulovaná média snaží udržovat stále stejnou hladinu (ne)informovanosti, ztratilo v době internetu na významu. Na televizi se už skoro nikdo nedívá, noviny jsou dobré už jen na podpalku a systém ztrácí v možnostech lidem lhát dech. Je tedy otázkou za milión: Co se stane, až se "rozsvítí" i tomu poslednímu z nás?

Na to je vážně těžké odpovědět, ale správné by bylo, aby se celý svět vrhnul na všechny ty samozvané "ředitele zeměkoule", ohnul je přes koleno, po právu je vyplatil pěkně na holou a potom je na věky izoloval od slušných lidí, jako nepřizpůsobivé mimozemské vetřelce. Svět by potom měl šanci na obnovu a mohl by se konečně rozvíjet v souladu s přírodou a zdravým rozumem.

Další možností je, že americké Zlo nebude mít zájem se vzdát bez boje. To by byl možná i problém, protože strůjcům Zla není absolutně nic svaté a žádný počet lidských mrtvol v jejich zájmu, pro ně není limitující. Mohou například celosvětově znehodnotit peníze, zapálit města nebo podstatnou část potravinových zásob a nebo mohou vzduchem rozšířit bakteriologickou nákazu. Mohou provést cokoli špatného, co by nás normální lidi ani ve snu nenapadlo. Do hlav psychopatů zkrátka nevidíme a v takovém případě je další vývoj nejasný. Lidé se buďto zaleknou, couvnou a zařadí se zpět mezi nevolníky nebo si řeknou tu slavnou část básně "Mor ho!" od Sama Chalupky: "voľ nebyť, ako byť otrokom" ...a budou podle toho jednat. Tohle je ale opravdu těžké odhadnout.

Poslední možností událostí, které nastanou po úplném odhalení americké tyranie nad světem je, že se nestane vůbec nic. Lidé tento fakt přijmou úplně stejně jako s úsměvem na tváři přijali stát, co by dealera drog, přijali mobilní telefony, GMO plodiny, potraviny a kosmetiku plné jedů, Coca-colu nebo hamburgery, farmaceutické výrobky, očkovací séra a další a další věci a to i po odhalení, že tohle jim vše škodí nebo je to přímo zabíjí. Lidé přijmou americké Zlo a jejich celosvětový terorismus jako člena rodiny, který s nimi už dlouho žije, zvykli si na něj a nemůžou se odloučit. Nesnesli by pocit nejistoty, nesnesli by ani představu skutečné svobody, chtějí být klamáni a rádi se nechají ovládnout nemocí prázdného, ale pohodlného hedonismu.

Na konec by se patřilo napsat nějaký závěr, ale v tomto případě uděláme výjimku. Ten ať si dnes udělá každý sám. Sám za sebe.

----------------------------

Doslov pro neinformované fanoušky americké existence:
China 1945-46, Korea 1950-53, China 1950-53, Guatemala 1954, Indonesia 1958, , Cuba 1959-60, Guatemala 1960, Belgian Kongo 1964, Guatemala 1964, Dominican Republic 1965-66, Peru 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Kambodža 1969-70, Guatemala 1967-69, Libanon 1982-84, Grenada 1983-84, Libya 1986, El Salvador 1981-92, Nicaragua 1981-90, Iran 1987-88, Libya 1989, Panama 1989-90, Iraq 1991, Kuwait 1991, Somalia 1992-94, Bosnia 1995, Iran 1998, Sudan 1998, Afghanistan 1998, Yugoslavia 1999, Afghanistan 2001, Sýrie 2011, Libye 2012, Ukrajina 2014, Yemen 2015. ...výčet válečných agresí vedených nebo řízených USA za posledních 70 let, které si vyžádaly téměř 18 miliónů lidských obětí a nevyčíslitelné škody na majetku a životním prostředí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Petr Přecechtěl 2015-12-16 10:58
Zjevení Janovo 13:
11Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.12Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.13Děl á veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem.14Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. ... První šelma, totiž ti, kdo ovládají Ameriku a klaní se jim celý svět, vede pyšné a rouhavé řeči, je klíčem k pochopení. Zjevení 17, 18
Citovat
#1 JazzBoo 2015-12-15 16:20
Je veřejným tajemstvím, že světový terorismus je řízen euroatlantickou mafií sionistických chazarů.
A nejen terorismus. Jedná se v podstatě o vše, co negativním způsobem ovlivňuje naše životy a je opravdu otázkou, co může nastat, až to přestane být tajemstvím a lidé to pochopí stejně, jako pochopili, že Země není placatá.
...a až tohle přijmeme, tak co se tak asi stane?

Až se náhodou nějakým omylem prozřetelnosti "rozsvítí" i tomu poslednímu z nás, pak například Dan spěšně využije zákona o návratu a přestane oblbovat lidi.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře