Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ŽIVOT JE PRO NÁS PRO VŠECHNY

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den čtenářům CFP.
V jednom ze svých článků jsem psal, že se budu věnovat jiným věcem a než těm, co demotivují nás všechny a co nás táhnou k psychickému dnu. Věcem, které nám následně, společně s demotivací, způsobují zdravotní problémy a nakonec i lehkou manipulovatelnost.

Protože jsme-li na dně, hledáme pomoc. Ne vždy se nám dostane ta správná a dobrá. Mnohdy narazíme na ještě větší dareby, než ty co nás do depresí a svízele dostali.

  • zivot-je-pro-nas-pro-vsechny

Takže, i když jsem chtěl své čtenáře uvádět svými články do pozitivních nálad, musím a chci napsat tento článek. A, jak to již chodí, mojí inspirací bylo video, jež jsem viděl na CFP (http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/viktoria-silova-preji-si-ukrajinci-valku-14-08-2014-titulky-cz.html).
Video je emotivní vystoupení paní, hezké ženy a pravděpodobně i matky, mající spoustu dotazů k lidem, co stojí za bratrovražedným bojem části slovanského národa. K lidem, co dnes jsou na těch nejvyšších postech a kteří mají v rukou moc podporovanou EU a USA. Lidem, kteří šíří zlo. Lidem, co dnes nechávají střílet do svých vlastních lidí. Bratrů a sester. Do lidí, jež řádně platili daně a byli oporou státu před tím, než se k moci dostala svoloč -jak říká můj otec-, která tam dnes je.
Stejně jako se lidem u nás pomalu otevírají oči, tak i lidé Ukrajiny se pomalu začínají bouřit proti Porošenkově vládě. A proč?
Protože každý normální a humánní člověk má zájem na tom, aby žil v klidu a míru.
Nikdo z obyčejných lidí nikdy neměl zájem na válce a válčení. Vždy to byli ti, co měli moc. Za tyto lidi umírali ti nemajetní, kterých „nebylo“ škoda, protože těch na „odpis“ a „obyčejných“, zdvořilých a citlivých, je mnoho. Nenaučili jsme se a pravdou je, že nás to ani nikdo naučit nemohl, bránit. Naše Srdce nám nedovolí oplácet stejnou mincí.
Proto je nutné si uvědomit, že ti, co jsou nahoře, nikdy nepůjdou do první linie, kde by za své zájmy položili svůj vlastní život. Oni místo sebe naženou jiné. Ty, co „mají“ jejich zákonem ustanovenu brannou povinnost. Toto jsou zákony lidí, co dnes vládnou a mnohdy jdou proti vůli těch, co jim dopomohli k tučným prebendám. Jsou to zákony účelně vytvořené, aby naplnily jejich předsevzetí.
Ale, jak jinak, vše se jeví v jiném světle než to my sami vidíme :).
To my, „obyčejní“ lidé, máme moc. Je zcela v našich rukou. Ale „mocipáni“, které jsme si sami zvolili, jako představitele spravedlnosti, nám chtějí namluvit, že je to omyl. Chtějí nám vnutit, že jejich pohled na svět s děním v něm, je ten správný a že, za tento jejich pohled je nutné položit život. Ne ten jejich. Ale ten náš anebo jako dnes, životy „obyčejných“ Ukrajinců.
Nicméně, si i v tomto kontextu můžeme položit otázku a pak se ptát dál a dál:
Co je jejich cílem?
Je to blaho nás, obyčejných lidí?
Je jejich cílem prosperita celé společnosti?
Je to dobro na Zemi?
Je jejich cílem být spjat se štědrou přírodou?
Ne. :(
Toto pro ně není hnacím motorem.
Jejich cílem je zisk. Za každou cenu. A to i za cenu, že nechají střílet do kamarádů, kteří se v okamžiku jejich rozhodnutí ocitli na opačné straně hranice, kterou oni, svým chtěním a vidinou zisku, záměrně o půlnoci vytvořili.
Kdo nás je takový šílenec, že by šel ráno zabít svého bratra jen proto, že o tom někdo jiný rozhodl?
Kdo z nás by to udělal?
Já rozhodně ne.
My máme – a je nás naprostá většina - zájem na míru. Ne na válce a dobývání cizího území. A jak jsem již mnohokrát psal, válka nikdy nic neřešila a nevyřešila.
Bože Bože. Jsem já ale hlupák. Nyní mi to vše dochází. Byl jsem to já ale ale hlava zavřená.
Vždyť každá válka byla válkou o moc, vliv a zisk něčeho, co někomu jinému schází a ten někdo druhý, to, co někomu jinému schází, má. Vždy války řešili vliv a moc a přelévání kapitálu do rukou těch, co ho pro sebe měli. Ovšem, stále nějak málo. A chtějí ho mít snad na věky věkův. Jako by si ve svých chorých myslích mysleli, že by měli žít věčně. Zabedněnci.
Vždyť i atomová bomba svržená na Hirošimu a Nagasaki byla jen demonstrací síly a moci a rovněž i toho, že si někdo může „demokratickou cestou“ dovolit více, než kdokoliv jiný. Tedy někdo, kdo má do své kapsy hóóóóódně hluboko.
Dříve, aby vojsko mělo motivaci, šel král v jeho čele. Ale dnes jsou „králové a vůdci“, podobně jako Hitler, zalezlí ve svých norách a protiatomových bunkrech a chtějí, abychom my vyřešili jejich finanční problém mezitím, co si oni budou přiťukávat dobrým šampaňským na to, jak to zase dobře, samozřejmě pro sebe a ve svůj prospěch, rozehráli.
I to se dnes děje na Ukrajině. EU a USA si připíjejí na zdraví a plácají se po ramenou, jak celou věc hezky otočili proti Rusku. A naše média, poplatná těm přiťukávajícím, lžou a mlží. Říkají polopravdy a nepravdy a vykládají báchorky, aby zahalili úmysly těch, co chtějí a hlavně touží po krvi. Ne, že by ji chtěli darovat např. ve prospěch těch, co jí potřebují v nemocnicích na operačních sálech.
Oni ji nutně potřebují, stejně jako upíři, ve prospěch svůj. Neštítí se darovat krev krev cizí. Krev „obyčejných“, která je pro ně, při jejich pohledu na svět a smýšlení, bezcenná.
To oni se lví silou a mocí podílí na tom, že lidé na Ukrajině umírají v nesmyslné válce sousedů, co spolu mnoho let vycházeli a žili v míru.
Co tedy můžeme dělat?
Prozatím jen šířit toto video dál. Protože i těmto vládnoucím špičkám jednou odzvoní hrana. A oni, ač nebudou chtít, budou hnáni ke tvrdé zodpovědnosti. Ne té světské a podplatitelné a kterou si otočili kolem svých prstů. Ale té jiné.
Té, co je nepodplatitelná a naprosto spravedlivá, která nehledí na to, kolik má dotyčný v bance, ale na to, co udělal pro lidi. Kolika z nich pomohl, kolik jich zklamal a co hůř, kolik jich zotročil, zabil anebo nechal zabít.
Sám na sobě mám vyzkoušeno, že tato spravedlnost na 100% funguje. Jak v dobrém, tak i v tom „špatném“. Dostal jsem mnohokrát po prstech abych poznal, kde leží Pravda a pochopil, kudy vede cesta Životem.
To Život nás nezištně, sám od sebe, formuje a vede. Dává nám vše, co pro jeho žití potřebujeme.
Nikdo z nás není dokonalý. Všichni děláme chyby.
Máme ale jeden dar. Tím darem je schopnost pozorovat. Dívat se a vnímat to, co se s námi děje. I proto nám byl přidělen rozum, abychom vyvodili závěry.
Někdy je reakce Života na naše konání poměrně dlouhá a tak si myslíme, že ony Boží mlýny jsou jen výmysl a že si tedy můžeme dovolit dělat věci, které s morálním chováním jedince nemají nic společného. A někdy zase přichází odpověď okamžitě a až neuvěřitelně rychle. S větším vnímáním a nasloucháním Životu je Jeho odpověď rychlejší a rychlejší. Ale málo kdo si uvědomí, že to, co se nám nyní stalo, je jen naše zásluha.
I proto se každý z nás snaží vylhat z toho, co nás postihlo. A protože ti „nahoře“ jsou stejní jako my všichni, dělají to stejně. Jen skrze média, kterými nám do očí a uší lžou.
Lžou o tom, že je krize.
Lžou o tom, že my potřebujeme je.
Lžou o tom, že my musíme jít bojovat a prolévat krev ze jejich cíle.
Lžou o tom, že žijeme v nedostatku.
Lžou o tom, že je nutné si zajistit zdroje pro pohodlný život na úkor toho, kdo je má.
Lžou nám o tom, že ekonomika musí stále růst a aby mohla růst, tak si na to musíme půjčit. /Jaká to kravina – pardon :)/
Lžou i o tom, že smrt bolí.
Lžou, že o tom, že musíme trpět.
Lžou, že po smrti budeme odměnění, za to, že jsme zde, na Zemi, trpěli.
Lžou, že je peklo a že do nebe se dostanou jen ti, co mají na to, aby si koupili dost odpustků, aby je za odměnu Sv. Petr pustil nebeskou branou tam, kam my „obyčejní“ budeme mít přístup zakázán proto, že jsme zde na Zemi málo trpěli a prolili málo krve za cíle těch, co po našich zádech Petrovou branou projdou.
Prostě a jednoduše, LŽOU...
Nechejme je tedy lhát. Nechme je, aby setrvali ve jejich omylu nedostatku.
Soustřeďme se sami na sebe. Na to, co se nám a s námi děje, když něco uděláme v rozporu s etikou a dobrými mravy.
Soustřeďme se a vnímejme, jak jsme odměňováni Životem, když jej Žijeme a jaká je naše odměna („trest“), když jej žijeme podle někoho jiného a ne podle sebe. Vnímejme i to, jak jsme odměňováni za PŘEŽÍVÁNÍ. Což dnes skoro všichni děláme.
Cílem člověka je ŽÍT.
NE PŘEŽÍVAT!!!
Žít v radosti, štěstí, dostatku, lásce i hojnosti všeho, co Život nabízí a naprosto zdarma rozdává všem těm, co o tento DAR stojí a co jej chtějí.
A tak na závěr – zase mi ujela ruka - poděkuji Životu za to, že nás každý den učí.
Že nám každý den, každou minutu i vteřinu připomíná, že jsme TI, které si oblíbil.
Ne jedince, ale VŠECHNY. Bez rozdílu náboženství, barvy pleti, jazyka i pohlaví, či státní příslušnosti.
Vždyť i Slunce, i když je schováno za mraky, každý den svítí na všechny. Nedělá výjimky.
Nikomu nenadržuje a nikoho neutiskuje. Dělá jen to, co dělat má. Svítí a dává nám všem nezištně a zdarma teplo a společně s přírodou nám dává šanci, abychom mohli Žít klidným a svobodným Životem v dostatku, ale pouze za předpokladu, že my to sami opravdu budeme chtít.
Toto je mé přesvědčení a víra, která je založená na vlastních zkušenostech.
Na zkušenostech z mých vlastních omylů a poklesků, kterých jsem se jako každý dopustil.
A každý pád je pro nás vždy nakonec základem k dalšímu vzestupu a cestou k nové zkušenosti v okamžiku, když jsem pochopil, co je Život a co bylo příčinou našeho pádu.
A ŽIVOT JE PRO NÁS PRO VŠECHNY.
NE PRO „VYVOLENÉ“ JEDINCE.
Toto je nová myšlenka a s tou je nyní nutné pracovat.
Toto je naše nová budoucnost.
TOTO JSME MY.
Nechme tedy ty, co chtějí zmar a zánik jejich vizím. Vždyť smrt, je jen nekonečná změna bytí.
Nechme jim jejich IV. Říši, která stejně lehne popelem, jako všechny říše před ní. Dovolme jim – bláhovým, blahosklonně, aby si užili své prozatímní vítězství. Dovolme jim, aby byli těmi, kým jsou. Dívejme se na ně, jako na psychicky nemocné a narušené jedince a mějme s nimi „soucit“ a pochopení. Protože oni potřebují soucit a pochopení mnohem více než my.

Facebook komentáře