Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Máme volbu! Revoluce nebo evoluce. Život nebo smrt!

Dívám se na tento náš pomalu a systematicky likvidující se svět. Někdy jen kroutím hlavou nad tím, proč jsme to, co se kolem nás děje, dovolili. Proč jsme si zvolili tuto možnost vývoje a ne jinou. Stejně tak dostupnou, jak dostupnou je nám bytí v realitě, kterou dnes a denně tvoříme. Vždyť přeci máme nástroje a máme talent k poznávání a chápání všeho, co se kolem nás děje.

Máme rozum, který by nám měl ukazovat a napovídat, že cesta, kterou se nyní ubíráme je cestou slepou. Končící tvrdou, pevnou a nepřekonatelnou zdí, do které co nevidět, pokud něco nezměníme, narazíme. A bude-li dobře, velmi otřeseni vstaneme. Opět budeme začínat jedné veliké NULY, od které jsme kdysi svůj vývoj započali.

  • mame-moznost-volby

 

Jaká chyba v našem matrixu nám brání uvědomit si, že jsou i jiné možnosti než ty, které stále a dokola preferujeme, na úkor sebe sama. Vedoucí k využití poslední a pro nás všechny nejhorší možné, možnosti. Stále reálněji a více existující. Zničení a likvidace sebe sama. Nás všech a všeho života na této planetě.

Co nás rozumné vede k tomu, že si stále do čela, jako elitu, volíme zloděje, lháře a podvodníky. Lidi, co kdykoliv, když mají možnost, otočí kabát, aby si zajistili pobyt na výsluní a prebendy, co k tomuto pobytu na výsluní patří?

Proč?

Proč to děláme stále dokola? Proč si volíme a podporujeme lidi, kteří této společnosti nepřináší zhola nic a jen na ni parazitují? Politiky, bankéře a jim podobá individua. Jech přínos pro tuto společnost a planetu je nulový. Nicméně jejich zisky a napáchané škody jsou maximální. Prostě lidé, kteří této společnosti škodí a stále dokola ji tahají ke dnu, na kterém dnes jsme a mnohokrát před tím jsme byli.

Ti, co tuto společnost budují a dávají ji tvar a rozměr jsou hodnoceni jako něco mrzkého a špatného. Systematicky je znehodnocována jejich práce a přínos pro společnost. Ale to oni, na rozdíl od oněch politiků, bankéřů, lobbistů apod., jsou prokazatelným ziskem a přínosem pro společnost, kterou svýma rukama od základů tvořili a tvoří.

Nedávno jsem viděl video, kde západem tolik opovrhovaný prezident RSFR Putin hovořil o tom, že my už nepotřebujeme revoluce, ale evoluci. Revolucí, už za ta staletí bylo dost. Nikam nevedly a vždy, když k jakékoliv revoluci došlo, šlo to s onou společností – státem - z kopce. Vše, co bylo před revolucí, bylo jednoduše a šmahem prohlášeno za špatné a zlé. A ten, kdo se hlásil k původním a fungujícím pořádkům byl nepřítelem revoluce a podle toho s ním bylo zacházeno.

Prozatím každá revoluce, co byla, byla přechodem moci jedné k moci jiné. Jedni nenasytové a psychopati byli nahrazeni jinými, ještě horšími. Dnes je vše jasnější a viditelnější než dříve. Vše se děje ve stále kratších intervalech. Spirále rychle vedoucí ke dnu.

Co tedy prezident Putin řekl? Co v rozhovoru navrhl?

Jen to, co je normální a morální. Co vidíme dnes a denně všude kolem nás. Kdy příroda je pro nás vzorem a příkladem. Postupně nahrazuje to, co je pro ni nefunkční něčím jiným, vycházejícím ze základů toho, co se projevilo jako nefunkční a mylné. Aniž by sama jakkoliv bojovala a uvnitř sebe válčila či sama sebe likvidovala a ničila. Ano. Dnes je řada na nás. Podobně se musíme zachovat i my. A v tom má prezident Putin jasnou a neoddiskutovatelnou pravdu.

Nefunkční systém je nutné nahradit jiným. Ale pozor. Ne jej zavrhnout tak, jak to je pro nás běžné. Ale vzít v potaz, co v něm funguje a je přínosem a ku prospěchu všech. Pak prozkoumat vše, co systém likviduje. Najít a popsat chyby. Ty, které můžeme opravit inovovat a opět využít. Jimi zpevnit a doplnit základy, na nichž bychom postavili systém nový a dlouhodobě životaschopný.

A co by zůstalo popsáno a odhaleno jako něco, co totálně vede k likvidaci společnosti a života na planetě Zemi, by bylo novou společností pomalu odmítnuto, zlikvidováno a zavrženo. Stejně jak se děje v přírodě.

Myslím, že toto měl prezident Putim na mysli, když mluvil o nutnosti evoluce a ne revoluce.

Jenomže, kdo by chtěl evoluci, která by mohla vést ku prospěchu všech?

Budou to bankéři? Budou to politici? Budou to ti, co jsou parazity sající sladkou mízu a krev ze stromu života a nikomu jinému toto sání nedovolí jen proto, že stále nemají dost pro sebe a sobě podobné?

Už je mi jasné, proč je Putin trnem v oku západu. Jde proti systému. Zavádí a je propagátorem opravdu nového světového řádu. Ne toho, který je nám dnes a denně médii předkládán a vnucován jako ten pravý. Pro všechny však lživý a lživě zdravý.

Už v mých prvních článcích jsem poukazoval na nutnost spolupráce. Ne jít hlavou proti zdi, což stále konáme. Vždyť jsme si už tu hlavu tolikrát narazili. A stále nic. Výsledek je jedna velká nula. Žádné pochopení, že hlavou se zeď prorazit nedá.

Nyní mne napadlo.

Kdo si vlastně tu hlavu stále a dokola naráží a rozbíjí? Jsou to politici, bankéři a jiní jim podobní systematičtí likvidátoři společnosti, kterou udržují ve strachu a chaosu, pro své dobré bydlo?

NE!!!

Hlavu si narážejí stále jedni a titíž. Ti, co za ně zmateně ně jdou a zvednou bojovou zástavu, jako telata na porážku. Za něco mylného a ve své podstatě neexistujícího. Jdou se zbraní v ruce prosazovat cizí zájmy na místo toho, aby vyžadovali prosazování zájmů svých. Vše jen proto, že jsme lumpům a fanatikům dali do rukou moc, které jsme sami svým hlasem, kterým jsme jim ve volbách dali, zbavili.

Dali jsme jim moc, aby nám diktovali, co je dobré a co ne. Ne pro nás, ale pro ně. A pokud rebelujeme, využijí naši vlastní moc, darovanou jim námi ve volbách, proti nám samotným.

Tito psychopati nikdy v historii nešli a nenesli kůži na trh. Seděli za bukem a tahali za nitky, kterými ovládali svoje také psychicky labilní a placené loutky.

Ano, mohli bychom udělat další revoluci. Další defenestraci. Ale kam bychom přišli? Podvodníci a lháři by se zase překabátili a opět bychom je měli tam, kde jsou doposud. Tak jsme si je naučili. Jen by se tvářili jinak. Odsuzovali by vše, co oni sami vytvořili a čeho oni sami byli strůjci.

A tak se opět vrátím k Putinovi.

Mám pocit, že je mu jasné, že pokud se něco nezmění a my budeme pokračovat v nastolené cestě diktátu strachu a chaosu, prohrajeme. Proč tedy nepřistoupit na jeho hru a vyzkoušet něco jiného?

Začněme měnit svět. Ne s klackem v ruce, ale jinak. Vezměme co je funkční a ještě společně zdokonalme. Najděme systémové chyby. Ty popišme a zvažme, zda se dají po úpravách a opravách použít či ne. A pokud ne, tak je odmítněme. Je to prosté a jednoduché, jako vše na tomto světě.

Nicméně, k tomu, aby tyto změny mohly být provedeny je nutná jedna jediná věc. Přijmout úplnou zodpovědnost za to, co děláme. Přijmout jiné standardy než ty, které dnes preferujeme. Odmítnout násilí, genocidu, nesmyslný tlak na stálý ekonomický růst. Tedy věci, které v přírodě nikde kolem nás nenajdeme. Věci, které jsme vymysleli my sami. Lidé.

„Moudří“ lidé, kteří sice mají rozum, ale o jeho použití a využití pro celou společnost nemají ani potuchy. „Moudří“ lidé, co již po mnohá staletí a tisíciletí předávají svoji moc, moudrost a zodpovědnost do rukou zlodějů, lhářů, násilníků, manipulátorů. Zkrátka vrahů. Nás jako jednotlivců, států i této planety.

Naši zodpovědnost jsme předali těm, co jsou nezodpovědní k nám. Neskládají nám účty. A my je k jejich skládání a tím ke zodpovědnosti za to, co dělají v náš neprospěch, neženeme. Tím jsme sami zodpovědní za dění kolem nás. To je naše odměna. V ní dnes žijeme a třeseme se o holý život a přežití.

Proto fandím Putinovi. Fandím mu proto, že si dovolil, na vzdory kritice ze západu, zakázat věci, které do morální a slušné společnosti nepatří. Vykázat ze země ty, co ji svojí činností zevnitř likvidují za peníze jiných. Mocichtivých Velkých a stále nenasytných tlam z EU i těch, za velkou louží.

Je to jeho cesta. A budoucí možná cesta prosperity nás všech. Cesta jeho pohledu na věc dalšího možného mírového vývoje. Evoluce člověka na této planetě. Likvidace všeho, co podrývá jednotu státu a volbu toho, co jeho jednotu utužuje a dává mu tak moc a samostatnost.

Takového státníka bychom potřebovali i my Češi. Teď a hned.

Ale kde brát, když Putin, je jen jeden.

V. Suchý

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře