Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Žádáme překlad a zveřejnění "Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy"

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Máme zde novou kampaň k Istanbulské úmluvě. Poté, co Odbor rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády rozjel svojí kampaň na Facebookových stránkách Istanbulská úmluva, rozhodli jsme se "zatlačit" na zhotovení oficiálního překladu do českého jazyka a zveřejnění "Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí", která je naprosto zásadní. Odesláním formuláře pomůžete zvýšit tlak na zhotovení a zveřejnění tohoto zásadního dokumentu.

  • zadame-preklad-a-zverejneni-duvodove-zpravy-istanbulske-umluvy-vydane-radou-evropy

VÝZVA

Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce.

Tato důvodová zpráva je zásadním dokumentem ve vztahu k Istanbulské úmluvě, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna. Nejen odborná a široká veřejnost, ale i poslanci mají právo být s tímto zásadním dokumentem seznámeni ještě před ratifikační procedurou Istanbulské úmluvy.

Komu bude výzva přímo doručena?

Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí ČR 

http://kampaneprolidi.cz/2019/09/18/zadame-o-preklad-duvodove-zpravy-rady-evropy-istanbuske-umluvy/?fbclid=IwAR2cuyaSrE6L478VhQFqnJ0iO2XhCpjxzQKUbhSOsJNcCvRNHo0hNl8JXs0

Kliknutím na odkaz ...."kampaněprolidi"...a podepsáním, se přidáte k této výzvě. 

Důvodová zpráva je nedílnou součástí Istanbulské úmluvy. Jsou zde vypsána definice a postupy provádění IÚ. Na tyto nebezpečí upozorňujeme od března 2018, kdy vznikla petice: https://www.petice.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." data-color="1">

Naše aktivity: https://tradicni-rodina.cz/nase-aktivity/

Za podporu spolku děkujeme: https://tradicni-rodina.cz/prispevky-a-dary/

S úctou

Ivana Schneiderová

předsedkyně spolku Tradiční rodina

https://tradicni-rodina.cz/

Facebook komentáře