Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vzkaz prostého občana: vládo odstup! Poslanci: máte poslední možnost dokázat že jste lidé! Lidé: začněte být masově aktivní, používejte cit i rozum!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • zebrak
Jsem jen prostý občan. Ale nikdy za celého krátkého současného života jsem nebyl oVčan!

Léta veřejně vystupuji pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu práv a svobod občanů. Za jejich spoluúčast na rozhodování o životě v této zemi, za mír proti hrůzám války, za svobodu skutečného myšlení. Stojím si za tím co zde píši ne jen slovy, ale celým životem.

Čtyři roky jsem pracoval jako asistent jednoho skoro neznámého poslance. Zemitého člověka s charakterem… Když jsme tehdy s něčím v jeho straně nesouhlasili, říkával: „Martine, dáme to opozičníkům“ - a pokud vím jak řekl tak i konal... Tehdy to byl dle vyjádření nevládních organizací „nejzelenější“ poslanec své strany, zelený ne stranickou knížkou ale svým jednáním, názory, hlasováním i charakterem! Celým člověkem… I ta Romská rodina které jsem spolu s ním pomohl uhájit děti, i ty jejich děti mne zdraví i po letech… Byly i tlaky na odvolání jeho asistenta co to „všechno spískal“ - opakovaně neúspěšné… Dnes je onen pán na „pravdě boží“. . Ale jeho syn kterému jsem byl dlouhá léta přítelem, který měl vždy plná ústa křesťanství, morálky a občanské společnosti mne se svou kamarilou v podstatě prodal mafiím… Holt někdy nejen že to jablko spadne daleko od stromu - ale často se ještě někam i zakutálí…

Jako vážně nemocnému člověku mi byl odebrán maličký částečný invalidní důchod, přes dva roky trvající anabáze zatím skončila nespravedlivým a dle mne nezákonným rozhodnutím Krajského soudu tvrdícím,  že „odebrání ČID bylo prý v pořádku“… Přitom se prokazatelně můj stav zhoršil… i díky konání lékařů PS. Bez pilulek a injekcí tu do dvou dní nejsem… Vláda si odhlasovala že zruší i příspěvek na bydlení - jedinou dávku co pobírám… Aby toho nebylo málo přišlo mi oznámení ať se dostavím na lékařskou prohlídku - abych mohl být zařazen k Drábkovým nuceným pracím… To odmítám nejen z důvodů zdravotních, ale zejména jako porušující důstojnost člověka („svoboda“ bez lidské důstojnosti není svobodou). Jsem přesvědčen, že tzv. „veřejné práce“ jsou skutečně pracemi NUCENÝMI - tedy protiústavní a proti Listině základních práv a svobod. Již teď veřejně prohlašuji, že tyto práce nikdy nenastoupím! Pro tuto společnost teče v Jeseníkách v řadě potoků a řek voda, šumí statisíce stromů a nesviští další tisíce aut jen díky jednomu bláznovi a hrstce jeho kamarádů a přátel… Kdo kdy zaplatí tuto VEŘEJNOU službu ?!

Jen díky pár známým, rodině, hrstce přátel a přírodě dosud žiji. To oni mi věnovali prostředky a síly na to abych 15.3., 15. 4. (v Ostravě) i 21. 4. (v Praze) mohl vyjádřit jako občan svůj protest na demonstracích. Byl jsem tam i za mnohé jiné kteří jít nemohli. Za všechny ty prosté občany maličkých vesniček vzdáleného Bruntálska i Šumperska. Kraje zcela vykradeného mafiemi a rozděleného pro různé „kamarádíčky“…

Dosud za mnou lidé chodí o pomoc a radu jde-li o spor se samosprávami, územní plány, přírodu či nespravedlnosti. Občané co se báli msty či o život psali či volali i anonymně když se děly nepravosti… Mnoho již pomoci nedokážu, přesto se snažím. Vzdor obrovské nenávisti mnohých - zejména mocných a jejich ovčanských přisluhovačských servismanů... Byli i pracovníci státních organizaci či firem co mi říkávali: „…brzy půjdu do důchodu a pak se budu bavit tím, že vám budu ničit váš život…“, jiní tehdejšímu MŽP navrhovali „…je nanejvýš nutné izolovat osoby již s náznakem duševní nemoci v zařízeních k tomu určených… Je na zváženou, zda by správní orgán neměl požádat pana Míčka o předložení lékařského vyšetření a případně stanovit opatrovníka…“ aby později vysoudili desítky miliónů „ušlého zisku“ - za poškozování přírody… Našli se i ovčané podle nichž jsem „měl viset či se sám oběsit“ (jedna fanynka P. Drobila), i mnozí jiní dle nichž jsem byl tím, kdo „blokuje příliv investic a rozvoj regionu…“ - a toto je třeba odstranit… Pracovníci regionálních referátů MŽP Parlament žádali, aby „byla omezena práva občanských sdružení“ protože prý nemáme zodpovědnost… Dnes vidíme, kam to „zodpovědní“ dotáhli… Jsem rád, že byli i tací, kteří říkali i psali že „občanská sdružení a jejich účast jsou zárukou a pojistkou demokracie viz Listina…“ - ale byli to jen jednotlivci.

Národu bych chtěl říci: často slýcháváme nadávky do „ekoteroristů“. Ale vězte, že ani náhodou netušíte, že za tu krajinu a přírodu co kolem dosud vidíte vděčíte právě těm několika hrstkám „ekologistů“ roztroušených po celé zemi mnohem více, nežli celému státnímu aparátu! Celá léta jsme zadržovali onu totalitu mocných všehoschopných, onu totalitu bezohlednosti a peněz“ která nám tu dnes vládne. Byli i jiní co se snažili v kultuře, co suplovali s nasazením zdraví a života v oblasti sociální, kulturní, protirasistické… Sami jsme to zvládnout nemohli - přesto jsme šli a konali... Za to že jsme to nezvládli vděčíme i široké masové pasivitě, tupému individualismu a bezbřehému konzumerismu mnoha oVčanů. Dnes jsme na tom mnozí špatně, ale také jako VŠICHNI občané tam kde jsme… Necháme to tak dále?

I proto je nutné nyní to zvládnout společně. Mnozí z nás dosud aktivních občanů mají zkušenosti, znalosti i vědomosti a schopnosti bez nichž se neobejdete. Pokud zkušené a  aktivní lidi nepodpoříte, mocní kteří se bojí je postupně zničí! A pak budete na řadě VY!

Tato vláda asociálních fašistů a psychopatů podporovaná svými přisluhovači sama těžko odstoupí. Koná přitom denně násilí na občanech této země, a zneužívá státem zřízené instituce k jejich ožebračování - zdravotnímu, majetkovému i mravnímu. Je to vláda šašků a manekýn bez morálky, vláda, která „popularizuje“ násilí, egoismus, brutalitu, a vydává je za něco „normálního“. Z asociálnosti a sprostoty se stal pod jejich vedením standard…

Myslím že je nejvyšší čas aby iniciativy a společnost daly najevo že založí ono politické hnutí na základní platformě přímé demokracie a referend a půjdou do voleb. Jsem zvědav, kolik hlasů by v takovém případě dostaly tzv. zavedené strany (ODS, ČSSD), strany recyklované (TOP 09), či strany na jedno použití (US, SZ,VV)… Ale je třeba to udělat! Myslím si, že je možné, aby se iniciativy urychleně kontaktovaly a vyjádřily tuto vůli. Vůli se skutečně zapojit do života země i v oblasti tzv. „vysoké“ politiky. Třeba by pak ta politika byla skutečnou politikou a ne službou kamarilám a kmotrům, a byla by i „níže“ a blíže občanům…

Varuji: vše je nejen v „nastavení“ společnosti, ale zejména v lidech, vše je v tom jde-li ještě o LIDI. I v  sdruženích občanů ale mohou být  všehoschopní „deprivanti“! Po pádu každé vlády hrozí přece různá rizika. S těmi se musíme jako občané porvat a dokázat je řešit. Dokud si nezavedeme Přímou demokracii, dokud za ní nebudeme svou aktivitou každý den 365/6 dní v roce stát. Dokud nebudeme mít takový parlament který si zvolíme (kde poslanci budou pod kontrolou, a s možností odvolání), stejně tak obce a kraje. A takového prezidenta jakým by byl třeba právě Dr. Milan Valach…

Všem organizátorům i účastníkům protivládních a protimafiánských, protikorupčních demonstrací je třeba poděkovat. Nestačilo to ale dosud, je třeba abychom se dle svých možností ZAPOJILI VŠICHNI a postupně vyčistili to svinstvo…

Chceme-li být oBčany a ne oVčany, chceme-li skutečně ŽÍT a ne jen ŽIVOŘIT nic jiného nezbývá! Protože jsou i tací oBčané, kteří již možná „stříhají metry“ posledních dní svého života… Mnozí občané již čekat nemohou - a mnozí asi ani nebudou… Ve společnosti přece korupční peníze dále „pracují“ každý den, beznaděj lidí roste - až…! Hrozím se války - zejména té „celoevropské občanské“ - ale jak si myslíte že to celé dopadne, budeme-li stále jen věřit, modlit se či brblat u piva? Kdy si přestaneme lhát - až se začne střílet?! Doba si žádá ČINY skutečných LIDÍ - a to je vždy lepší nežli hrůzy válek a krev! Jinak hrozí, že mnozí z nás aktivnějších dopadnou jako jeden policejní komisař v jednom (pro naši dnešní celoevropskou situaci charakteristickém) italském seriálu. A pak budete na řadě VY…

S úctou ke všem slušným a charakterním lidem a přírodě

prostý oBčan   

Martin Míček

Dobřečov, 27. dubna 2012

Facebook komentáře