Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

České tradice a jejich politický úpadek

České tradice a jejich politický úpadek
Česká republika je jednou ze slovanských zemí, která si jako jedna z mála z této skupiny různých zemí udržuje své tradice vůbec nejméně. Ať už se jedná o české sklo, keramiku, tradiční oděv nebo zvyky, [...]

Vláda ČR ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!

Vláda ČR ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!
Aliance národních sil vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že vláda ČR arogantně ignorovala jednání Rady bezpečnosti OSN, která se zabývala útokem Ukrajiny na civilní obyvatelstvo ruského města Belgorod, [...]

PF 2024 všem lidem dobré vůle...

PF 2024 všem lidem dobré vůle...
Všem lidem dobré vůle v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, ale i v Rusku, na Ukrajině a vůbec všem lidem dobré vůle na celém světě přejeme šťastný Nový rok 2024.

Zpráva rektorce Prof. MUDr. MILENĚ KRÁLÍČKOVÉ, Ph.D. FF UK v Praze.

Zpráva rektorce Prof. MUDr. MILENĚ KRÁLÍČKOVÉ, Ph.D. FF UK v Praze.
Paní prof. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D, rektorka FF UK v Praze. Vážená nemohu napsat, protože za to, čeho jste se dopustila, si toto oslovení nezasloužíte. Jste velice vzdělaná žena, je Vám 51 let a proto mne udivuje [...]

BKP: František Bergoglio, apoštol  globálního oteplování

BKP: František Bergoglio, apoštol  globálního oteplování
video: bcp-video.org/cz/apostol-oteplovani/ Bergoglio od neplatného převzetí úřadu v roce 2013 učinil spolu s prosazováním sodomie ústředním motivem svého neplatného pontifikátu i klimatickou hysterii a environmentální extremismus. V roce 2015 napsal encykliku Laudato si, která [...]

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k petici za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k petici za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT důrazně žádá o zákaz, resp. ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí. Petici DSZ - ZA PRÁVA [...]

LEŽÍ PLNÁ ODPOVĚDNOST NA BEDRECH FILOSOFICKÉ FAKULTY?

LEŽÍ PLNÁ ODPOVĚDNOST NA BEDRECH FILOSOFICKÉ FAKULTY?
Extrémní levice bude tvrdit, že na vině jsou legálně dostupné zbraně. Nicméně, v mírových podmínkách se nejlépe vraždí nákladním automobilem. V roce 2016 najel Mohamed Bouhlela do davu ve francouzském [...]

BKP: Odpověď na doktrinální deklaraci umožňující požehnání pro stejnopohlavní páry

BKP: Odpověď na doktrinální deklaraci umožňující požehnání pro stejnopohlavní páry
video: https://bcp-video.org/cz/doktrinalni-deklaraci/ Bůh dopustil, aby se Bergogliova heretická činnost projevila už mimořádně zjevně v doktrinální deklaraci Fiducia Supplicans, která církevně legalizuje tzv. žehnání párům sodomitů.   Jaký je postoj Písma svatého k sodomii? [...]

BKP: František Bergoglio slouží liturgii neplatně, protože zjevný heretik není členem církve   

BKP: František Bergoglio slouží liturgii neplatně, protože zjevný heretik není členem církve    
video: bcp-video.org/cz/zjevny-heretik/ Svatý Bellarmin učí: „I špatní katolíci [tj. ti, kteří nejsou heretici] jsou duchovně vírou, tělesně vyznáním víry a účastí na viditelných svátostech sjednoceni (s církví), které jsou členy. Tajní heretici jsou (s církví) [...]

ZASTAVME POKUSY O KORESPONDENČNÍ “VOLBU”!

ZASTAVME POKUSY O KORESPONDENČNÍ “VOLBU”!
Představte si, že sledujete hokejový zápas. Blíží se konec, domácí vedou 5:4, ale najednou zhasnou na pár minut všechna světla, nikdo neví, co se tam děje, a když se zase rozsvítí, najednou vyhrávají [...]

Otevřený dopis Společnosti pro obranu svobody projevu

Otevřený dopis Společnosti pro obranu svobody projevu
Vážený pane premiére, obracíme se na Vás ke Dni lidských práv tímto otevřeným dopisem, jelikož nás zneklidňuje politizace Ministerstva vnitra. Kroky ministerstva dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí [...]

DRAHÉ POTRAVINY – KDO JE ZAVINIL A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT

DRAHÉ POTRAVINY – KDO JE ZAVINIL A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT
Stále více se diskutuje o problému drahých potravin. Méně už se mluví o tom, že si za ně můžeme do velké míry sami. A řešení je také v našich rukou. Stačí jen překonat naši lenost. Drahé [...]

BKP: Učení sv. Bellarmina ohledně kacíře  na papežském stolci

BKP: Učení sv. Bellarmina ohledně kacíře  na papežském stolci
video: bcp-video.org/cz/uceni-sv-bellarmina/ Výpis ze sv. Roberta Bellarmina, De Romano Pontifice, kniha II, hlava 30: Sv. Robert Bellarmin (1610): „Papež, který je zjevným heretikem, automaticky přestává být papežem a hlavou, stejně jako automaticky přestává být křesťanem a členem [...]

BUDE JEN HŮŘ, ALE NEVZDÁVEJME TO

BUDE JEN HŮŘ, ALE NEVZDÁVEJME TO
NEDĚLNÍK ADAMA B. BARTOŠE (153) BUDE JEN HŮŘ, ALE NEVZDÁVEJME TO Pěkné pondělí. Dva týdny jsem tu nebyl, neboť pracovní povinnosti mi nenechaly ani trochu času na sepsání nedělníku. Balím a posílám novou [...]

ANS je jedním ze zakládajících členů mezinárodní platformy EVROPŠTÍ PATRIOTI.

ANS je jedním ze zakládajících členů mezinárodní platformy EVROPŠTÍ PATRIOTI.
Začali jsme spolupracovat s Italskými patrioty, kteří měli v sobotu dne 9.12.2023 konvent ve Ferraře: Na tomto konventu byla založena platforma EVROPŠTÍ PATRIOTI, jejíž součástí jsou vlastenecké strany z Itálie, Francie, Švýcarka, [...]

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k zákazu prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců [...]

BKP: Citace papežů a církevních autorit  k otázce kacířského papeže

BKP: Citace papežů a církevních autorit  k otázce kacířského papeže
video: bcp-video.org/cz/citace-papezu/ Papež Pavel IV. v Cum ex apostolatus officio, papež Inocenc III. a teologové učí, že kacířský papež je sesazen Bohem. Biskup Schneider učí pravý opak, že i kdyby papež hlásal jakékoliv hereze, církev ho prý nemůže sesadit, protože [...]

O ADVENTNÍ VÝZVĚ PREMIÉRA FIALY

O ADVENTNÍ VÝZVĚ PREMIÉRA FIALY
Fiala se ptá: Jsme ochotni přijmout nezbytné změny, abychom zajistili dobrou budoucnost našich dětí? Fiala jako správný liberální demokrat cynicky mění rétoriku. Už nejde o naší prosperitu a blahobyt v budoucnu, [...]

BKP: Biskupové USA, neposlouchejte  už antikrista! Buďte poslušní Kristu! 

BKP: Biskupové USA, neposlouchejte  už antikrista! Buďte poslušní Kristu! 
video: bcp-video.org/cz/budte-poslusni-kristu/ Podstatou papežství je posilovat bratry ve víře, v zachovávání Božích zákonů a Kristových přikázání. Základní otázkou je: Může být veřejný heretik, který se navíc veřejně zasvětil satanu v Kanadě a prosazuje jeho program [...]

Heretik Bergoglio zneužívá papežský úřad

Heretik Bergoglio zneužívá papežský úřad
BKP: Dogmatická bula Cum ex apostolatus officio a její aktualizace  video: bcp-video.org/cz/dogmaticka-bula/ Dogmatická bula Cum ex apostolatus officio stanoví: „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem – pokud by se byl před svým [...]

Komu slúži Konferencia biskupov Slovenska?

Komu slúži Konferencia biskupov Slovenska?
video:https://vkpatriarhat.org/cz/?p=51097  https://christ-roi.wistia.com/medias/417tujqq4m https://bcp-video.org/cz/komu-sluzi/  https://rumble.com/v3yklzv-komu-sli.html ugetube.com/…JQ8  cos.tv/…648    „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, [...]

MĚLA STÁVKA SMYSL? S ASPEŇÁKEM STŘEDULOU TĚŽKO!

MĚLA STÁVKA SMYSL? S ASPEŇÁKEM STŘEDULOU TĚŽKO!
Stávka ukázala, jak bezzubé jsou odbory, pokud je vede člen mafiánského ASPENu Josef Středula. Na takové odbory se nemůžeme spoléhat. Je potřeba, aby odbory (i další společenské instituce) byly založeny na hájení [...]

BKP: Bergoglio chce zrušit kněžský celibát, aby vytvořil chaos k sebezničení církve

BKP: Bergoglio chce zrušit kněžský celibát, aby vytvořil chaos k sebezničení církve
video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=50834  https://soldat-dieu.wistia.com/medias/btoz25adlohttps://youtu.be/2hckSkf6qbc  https://bcp-video.org/cz/bergoglio-chce-zrusit/https://rumble.com/v3svz4f-bergoglio-chce-zruit.html  ugetube.com/…sIsBergoglio má lstivý plán etapovitě zrušit celibát, [...]

Další články...

Nejnovější komentáře

(Příprava...)