Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Stane se Brno požehnáním, nebo prokletím?

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Tímto se obracím na všechny upřímné Brňany, a zvlášť na katolíky. Postavte se proti veřejnému rouhání, které hrozným způsobem tupí našeho Pána a Spasitele! A nejen křesťanství je likvidováno, ale zneuctěním vlajky je tupen i český národ. De facto jde o pohřební představení křesťanství i národa. Za ním pak má podle scénáře následovat islamizace a gender amoralizace.

Islamizaci mají realizovat neziskovky dle Dublinu IV. Gender amoralizaci s kradením dětí má zavést Istanbulská úmluva.

Rouhavá inscenace podvodně relativizuje skutečné islámské násilí. Připravuje tím cestu k relativizování násilí nad rodiči, kterým se chystají krást děti pod rouškou takzvaného domácího násilí. Tento satanismus připravuje duch, který je za hrou „Naše násilí a vaše násilí“.

  • stane-se-brno-pozehnanim-nebo-prokletim

Upřímní Brňané jsou bezmocní a kladou otázku: Co máme dělat?

Tuto bezmocnost, drazí Brňané, prožívám spolu s vámi i já. Už několik týdnů prosím Boha o smilování a šanci k pokání pro Brno. V Brně jsem jako kněz a zároveň voják denně půl roku sloužil mši svatou v soukromé kapli u minoritů. Po osmi letech – a zase to bylo Brno – jsem zde v plnosti přijal Ducha svatého tak, jako apoštolé v den Letnic. Letos slavíme seslání Ducha svatého v neděli 20. května. Devět dní předtím se připravte pokáním a vírou v Boží zaslíbení! Duch svatý na vás sestoupí a stanete se Ježíšovými svědky a Božími bojov ní ;ky! Kéž nastane duchovní vzkříšení, které předpověděl prorok Ezechiel viděním o suchých kostech. Pak oheň Ducha svatého zapálí nejen Brno, ale i ostatní města V4!

Brňané, měl jsem vás rád! Má láska k vám nikdy nepřestala. Je mezi vámi mnoho upřímných a hluboce věřících lidí. A právě Brno je dnes vystaveno démonskému tlaku, aby na sebe uvalilo zodpovědnost za ohavné rouhání. Stáhlo by prokletí nejen na sebe a na celou Moravu, jíž je Brno metropolí, ale i na celý národ. Brňané, nedovolte toto hrubé rouhání se našemu Pánu Ježíši Kristu! Probuďte se z lhostejnosti! Kdyby někdo hrubě urazil toho, kdo se pro tebe v životě nejvíce obětoval, ať už tvoji matku, nebo jiného, tobě drahého člověka, nemlčel bys. A Ježíš trpěl osobně za tebe! Přij al potup nou smrt, aby ti získal věčný život. Nikdo na světě tě tak nemiloval a nebude milovat jako Ježíš. A ty a ostatní Brňané teď budete nečinně přihlížet, jak je urážen?

Já nechci, a věřím, že ani ty nechceš, aby se Brno stalo prokletím pro naši milovanou vlast. Nechceme přece otevírat dveře duchovní a fyzické sebevraždě!

Když bylo Brnu nejhůř, když bylo obléháno Švédy, či vypukl zhoubný mor, tehdy vaši pradědové volali k Bohu. Především prosili o mocnou přímluvu tu, která stála pod Ježíšovým křížem. Ježíšovu Matku právem nazýváme Útočištěm hříšníků a Pomocnicí křesťanů.

Duchovní mor, který je plodem rouhání, otvírá dveře démonským silám. Ty zaslepují rozum, ohlušují svědomí a nutí k sebevraždě. Gender a islamizace pak zákonitě dokončí zhoubný proces. To není konspirační teorie. To je krutá realita!

Naši předkové z vděčnosti za záchranu postavili Bohorodičce morový sloup. Na vrcholu stojí její socha. Kéž je dnes tento sloup alarmujícím hlasem k pravdivému pokání, dokud je čas.

Drazí Brňané, začněte kající dny a vytrvejte po celý měsíc květen, který je zasvěcen svaté Bohorodičce. Brňané vždy ctili Ježíšovu Matku. Shromažďujte se každý den v čase mezi 18-20:00 večer na náměstí pod jejím sloupem. Vzájemně se zde povzbuzujte. Máš-li dobrou vůli, přijď, i když žádnou modlitbu neumíš. Horliví se mohou v čase těchto kajících dnů ve středu a v pátek postit.

Na Slovensku se nepodařil majdán. Proč? Někteří dali Bohu slib dvou hodin modliteb denně. I ty dej v tomto měsíci Bohu slib dvou hodin modlitby denně! Alespoň hodinu zpívejte společně pod sloupem duchovní písně a modlete se. Vyprošujte záchranu před prokletím, které je už naprogramováno i načasováno. Místo máje postavte u morového sloupu kající kříž, aby byl duchovní mor zastaven. Nedovolte rouhavou hru!

Kéž Bůh skrze májové kající dny na přímluvu Bohorodičky překazí Dublin IV a Istanbulskou úmluvu!

Brňané, Ježíš vám dnes říká: „Vzchopte se, já jsem přemohl svět!“

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

Facebook komentáře