Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Projekt Futurum - KSDS

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Dnes 17. 4. 2016, 10:20:50

Dobrý den.

Oznamujeme všem redakcím a bloggerům, všem občanům zahájení specifických aktivit politického hnutí s názvem Kolektivní správa demokratické společnosti (KSDS). Aktivit, které uvádějí v život tendence projektu Futurum. Po prostudování všech textů na www.ksds.cz se přímo nabízí námět na článek, fejeton, nebo komentář. Zvažte prosím svou iniciativu.

Vážení spoluobčané. Rádi bychom vás seznámili s Projektem Futurum, který je předobrazem nové společnosti. Projekt v rámci politického hnutí KSDS má za cíl zcela změnit život každého z nás. Bez nadsázky. Kolektivní správa demokratické společnosti vstupuje na scénu a naprosto bez obav obhajuje vizi světa, která se současné moci nezamlouvá. Program je jasně definován a představujeme jej v příslušném dokumentu. S vaší podporou můžeme napravit křivdy, chyby a často i nelidské podmínky pro život všech občanů a to nejen v ČR. Vše je myšleno zcela vážně.

  • projekt-futurum-ksds

 

KSDS přináší zásadní politicko-ekonomickou změnu. Chceme skutečnou společnost lidí svobodných a rovnoprávných, postavenou na kolektivní správě věcí veřejných. Prioritou je svobodný, prosperující a sociálně spravedlivý systém, pečující o obnovu životního prostředí, zajišťující lidem dostatečnou životní úroveň a prosazující solidaritu, mír a obecnou bezpečnost a stabilitu nejen v oblasti ekonomické, ale také v mezinárodních vztazích. Žádná klišé, žádné plané sliby, jen zásadní, rychlé a skutečné změny se mohou stát hybnou silou, která ochrání prostředí dané nám přírodou i nás samotné.

"Pravdu nelze chtít, ovládat, vymoci. Pravda je svobodná. Je jako tulák, ale vždy se ukáže, vrací se. a kdo ji vidí, ten může být šťastný!"

 

Tímto textem promlouváme nejen k nejmocnějším lidem světa. Účelem publikace je také seznámení široké veřejnosti s tím, co považujeme za témata více než žhavá. Všichni jsme totiž jako děti. Spalujeme se. Ničíme. Nebereme v potaz jakékoliv varování. Likvidujeme a bezhlavě zahleděni do sebe sama určujeme neblahý osud všem. Sobě, i potomkům, vlastně i těm, kteří by se měli učit uniknout horkým plotnám dříve, než bude pozdě! Vládnou nám individua, která naprosto přehlížejí realitu a všednost dnů lidských jednotek. Při velikosti civilizace novodobí faraoni sklízí své ovoce rukou otroka a stále se snaží o evoluční skok. Ve prospěch všech? Kdepak - probuďte se!

Historicky nejdéle působící politickou organizací je církev. Nedivte se - je to tak. Manipuluje globální procesy po celá staletí. Jak je možné, že i přes překonaná kázání a zákony veleknězů stále silný Vatikán ovlivňuje rozhodování prezidentských mozků? Jak to, že je Římský stolec naopak tak slabý a dopustí rozpoutání válek pod praporem těch stejných hlav států? Upřímně řečeno, k čemu je taková víra v Ježíše, která ospravedlňuje utrpení, chvalořečí armádu a posvěcuje vražedné zbraně? Jen lež a přetvářka.

Fotografií a filmových záběrů, kdy kněz mává požehnaným kadidlem nad hlavněmi děl a dělá křížky na čelech vrahů, takových snímků je nespočet. Kdy konečně i papež usedne v unijních parlamentech s poselstvím skutečného míru? Urbi et Orbi přednesené na půdě Organizace spojených národů (OSN) by snad mohlo vstoupit do duší politiků dříve, než vstoupí jejich duše na nebesa. Tak. A kde je pravda? Kde je právo? Jen násilí a zbroj. Původní poslání duchovních zaniklo v počátcích inkvizice.

Současná politika vůbec je odpudivá záležitost. Jak je vůbec možné, že ti nejbohatší jsou nakonec úspěšní i v politice? Zaplatí si nákladné kampaně a poradce a samozřejmě vítězí, protože za peníze jde úplně vše. Teď neřešme, kde kdo vzal konkrétní sumu. Možná byli někteří opravdu šikovní podnikatelé a dokázali zúročit své zkušenosti, kontakty i vlastní um. Možná horší je taková situace, kdy úplná nula díky politice zbohatne a vstoupí do světa Velikých. Jde o korupci, nebo štědrý systém odměňování úředníků?

Ano, chceme prorazit. Pokusit se o pořádnou díru na politické scéně. Takhle to dál přece nejde. Za současných podmínek se přece musí politici stydět - stali se součástí mlýnského kola zpracovatelského závodu žijícího z vyždímaných občanů, pracujících, živnostníků, seniorů, dětí, invalidů a dalších skupin obyvatelstva. Členové KSDS nechtějí být příživníky na potřebných a nemocných. Na lidech, kteří sami potřebují pomoc. Současný systém je značně nevyvážený a návratnost investic je také mizivá. Změníme vše!

Pokud má vzniknout úspěšné hnutí, pak jedině za podpory lidí. Má-li být naplněna demokratická cesta, zvítězí i bez peněz, pouze na základě programového prohlášení, důvěry v daný tým a podle stanovených pravidel. I takové projekty jsou vizí budoucnosti. Svět jde však ještě dál a bohužel se spíše více a hlouběji zakopává. I přes veškeré známé technologie nejsme o nic víc napřed, než byla civilizace před tisíci lety. Koho má měnit hrstka nadšenců. Poslušné ovce? Hromádky neštěstí a krátkozraké jedince?

Je těžké pochopit bezohledné ničení životního prostředí a životně důležitých zdrojů. Ničení všech sfér a planetárních ekosystémů včetně těch základních. Je opravdu nepochopitelné, jak řežeme větev pod sebou samými a nedokážeme přestat ani s ohledem na děti! Co si asi tak lze pomyslet o skupině hominidů, kteří své přemnožení řeší likvidací? Co si myslet o lidech, kteří jen přihlížejí krveprolití a dokonce takové jednání podporují? Jak si vysvětlit angažmá politiky placených agentur při rozkladu států, federací a unií?

Například bývalá Jugoslávie, Irák, Libye, Ukrajina, Afgánistán, Sýrie. Všechno to jsou státy, které bohužel vzplanuly. Ale nejsou na vině jen západní principy. Například ruské zpravodajské služby také konaly dílo zkázy. Vážně. Jak máme chápat lid, který podporuje smrt jiného národa? Jak přehlédnout miliony zmařených životů z důvodu nedostatku finančních prostředků na léky a výzkum když na válku jdou miliardy dolarů? Jak vysvětlit jednání jedince, který zabije pro pár stovek na drogy a chlast? Co si myslet o nás, o lidech.

Chyba je implementována už v základních obvodech hierarchie lidské. Nadřazenost - potupa. Vítězství - otroctví. Každý úspěch jednotlivce je vykoupen bičováním (p)oddaných. Skutečným, nebo ekonomickým. Jak vůbec může dojít ke krachu celého státu? Například Řecko je zemí v evropské struktuře už mnoho let a jediné, čeho se Řekové dočkali je zubožení, úplné ponížení a likvidace lstivým zadlužením v obálce s nápisem "pomoc". Obyčejný člověk si už nějak poradí. Řecký námořník je také lovec.

Dočítáme se o potravinách, drogerii a dalších komoditách, které se vyrábějí v rozdílné kvalitě pro různé územní celky dokonce v rámci jedné politické unie. Výrobci se vymlouvají, že různé chutě a složení odpovídá potřebám a požadavkům dle regionální skladby obyvatelstva. Zvláštní je, že lidé jezdí i stovky kilometrů do okresů kvality! Ani to nikomu neotevře oči? Jak dlouho ještě necháme po sobě házet hnůj? Jak dlouho ještě budeme okrádat vlastní děti o zdraví a dlouhověkost špatnou volbou politiků?

Možná volbou špatných politiků. To už si přeber člověče, jak umíš. Protože všichni jsme chybující a nedokážeme vstát a jít směrem na Brusel, Washington, nebo do Moskvy a neumíme nakopat těm buranům v lakýrkách - tak nějak demokraticky! Vážně ještě nepřišla doba odporu? Nenastal čas se vzepřít? Víte, ona tvrdá realita nás čeká i v souvislosti s imigranty. Vzdělaní, schopní a dlouhou cestou znavení lidé utíkají do Ráje a Evropa jim zatím chystá peklo - nejsme připraveni. Sociálně, ani ekonomicky.

Kdo je na vině? Kdo je na vině! Planeta je zničená odpady, atmosféra oxidy, vše končí lidskou průmyslovou činností. Celé druhy fauny a flory hynou. Vzestup klimatických změn je za linií redukce. V podstatě jsme (nejen) své životní prostředí odepsali a nejsme schopni plně vytvořit nové bez známých pozemských zdrojů. Jak důvtipný je tvor, který vědomě vraždí a páchá dokonce sebevraždu? K čemu jsou všechny emisní limity a dohody, pokud jsou obchodovatelné a tudíž manipulovatelné v šedi?

Vy, kteří jste na vrcholu pyramidy (nejen) kapitalismu. Vy, kteří hrajete vabank s lidskou podstatou. Posaďte se a poslyšte návod na změnu dřív, než zabijete všechny! Doufáme, že se vám změní pohled na svět až zjistíte, jak bolestivá je realita těch, kteří na svých bedrech nesou špičku kolosu z kamene a prachu tisíců let nevolnictví. Hraní si s lidskou prací, zdravím a životem je poněkud krátkozraké. Vězte, že hledí zbraní dioptrie nepřidává. Spíše naopak.

Článek už začíná být dlouhý a stále nejsme u konce. Čím to? Čím to, že závěr života člověka v tzv. vyspělých zemích je spojen s hladověním a zadlužením ve prospěch úhrady operací i léků? Jak je možné, že z daní pracujících jsou placeny procesy, které nejsou mírového charakteru? Proč lékaři, hasiči, policisté, vojáci a další členové záchranných sborů nemají na potřebné vybavení a vláda oproti tomu pořádá hostiny za miliony a poslanci utrácí vysoké sumy za nerentabilní výlety za poznáním?

Pakliže selže systém ochrany dětí a krachují i tzv. "Klokánky", tak to pak už vážně jděte do háje i se všemi paragrafy i vysokoškolskými tituly. Opravdu nám vládne ve většině oblastí jen banda neschopných žvanilů! Nebo mají tito zvolení kolem sebe naprosto nevhodný personál. Nám to není jedno. Chceme odvolatelnost a zodpovědnost politiků. Rádi bychom viděli spravedlivé volební klání. Rovné šance během kampaní. Shodný přístup médií. Jinak totiž vždy zvítězí prachy nad rozumem. Jako doposud.

Republika nedostává dobrá hodnocení v soužití s nepřizpůsobivou populací. Řešení jsou jednoduchá, ale vzhledem k pozorovacím úhlům Velkého bratra si nedovolíme nic. Přitom stačí nemít strach a zvýšit dohled. Zakázat diskriminaci během přijímacích řízení. Sociální dávky poskytovat jen do určitého počtu dětí a za důkladného prošetření finanční situace rodiny. Kdepak - Čechům nevadí barva pleti, jak nám tvrdí mezinárodní organizace. Tady lidem vadí necivilizovaný způsob života některých spoluobčanů.

Dotkli jsme se nezaměstnanosti. Za těch 25 let od pádu socialistického režimu vzniklo na území ČR mnoho nových pracovních míst. Bohužel do plné zaměstnanosti máme daleko - obzvláště v některých regionech. Na druhou stranu je třeba připomenout, že kdyby borci na výsluní po revoluci nezlikvidovali československý státní průmysl, který měl zakázky ještě na celá desetiletí a mohl koexistovat paralelně, pak by přechod na tržní mechanismy nebyl tak bolestivý a naše trhy by neobsadily firmy západu. Jenomže to bychom nesměli mít politické špičky tupé jako pastelky!

To však není jediný problém v oblasti zaměstnanosti. Vláda i média nás přesvědčují, že práce je dost. Dokonce ve spolupráci se servery trhu práce vypočítali, kolik volných pracovních míst připadá na jednoho nezaměstnaného. Vážně si dělají legraci, nebo to ve své zaslepenosti myslí opravdu vážně? Account manager a strážný, případně prodejce a pracovník úklidu - tedy pozice, kterých je nejvíce a placené jsou podle výsledků prodeje, nebo u hranice minimální mzdy. To je dostatek příležitostí?

Vězte, že lidé si o politicích nepovídají vtipy, jako za totáče. Ne z úcty, ani ze strachu, ale opravdu z odporu a naprostého znechucení veškerou tou špínou, která z hradu, parlamentu i dalších vládních budov prozatím nebyla vymetena. Skutečně vhodný by byl celostátní audit veřejných financí. To bychom se divili. Jenomže holubičí povaha národa podléhá i těm, kteří jsou schopni zkorumpovat samotné auditory nezávislé zahraniční agentury. Jak z toho ven? V demokracii máme přece možnosti.

Například demonstrace! Má to však svá ale! Můžeme projevit nesouhlas a názor. Pokud však jdou lidé na věc příliš tvrdě, nebo během protestu dojde k nohlášenému pochodu či akci, pak zasáhnou policejní složky a mlátí protestující hlava nehlava dokud masa nezeslábne. Úplně stejně jako za bolševika na Národní třídě! I dnes se používají vodní děla, slzný plyn a nově dokonce střelba gumovými projektily. Demonstrovat, nebo stávkovat? Nelze v podstatě. Účinnost si rozeberou obušky a koňská kopyta. Jak tedy něco změnit? Opravdu jen poklidnou cestou během voleb?

V podstatě ano. Jen je třeba dát šanci novým politickým snahám, lidem a konečně se i začíst do programů jiných organizací. Dřív než bude pozdě. Dříve, než nám exekutoři zabaví i dětské pleny s pudrem. Exekuce je normální likvidace občana. Lidem, kteří dluží 10.000 se nabalí dalších 50 tisíc za právní kroky a odměny soudcům, část přidá i soukromý exekutorský úřad a občane třeba chcípni! Je to lidské? Vždyť je to ve většině případů naprostá vražda, nebo přinejmenším zdravotní újma. Zablokované účty, ořezaná mzda, prázdno a zmar.

Člověk je evidentně šelmou, která chce vytěžit maximum a jde doslova přes mrtvoly. Ve všech oblastech. Kvůli zisku nezná bratra a v zaměstnání, politice, v rodině, všude se snaží získat vliv, moc a kapitál. Pro peníze páchá trestnou činnost. V podstatě je Homo Sapiens strašně jednoduché zvíře. Nasytit, zajistit procesy rozmnožovací a s mláďaty ukrýt do bezpečí. Jenomže on člověk chce být přesycen úplně vším a v zájmu svého bezpečí ohrožuje všechny ostatní. Čím dál víc, plošně a smrtelně. Nakonec i sám sebe!

Je mnoho témat, která naši společnost trápí. Především odměňování v hrubém nepoměru k produktivitě práce. V podstatě shodné ceny v Evropě a rozdílné mzdy. Je to vůbec normální? Možná by opravdu stálo za to zdvihnout prostředníčky, všechny ty borce v taláru, drahém obleku a pozlaceném rouše postavit do fronty na Úřadu práce, ukázat jim, jak se vyplňuje dotazník a odeslat je na řízenou rekvalifikaci. Ve svých funkcích se totiž neosvědčili. Dokonce vzniká globální management a pokud tam budou stejné tvář, tak opravdu zhyneme!

Na závěr snad už jen hlasitý povzdech. Co s tím? Známe ten známý, zneužitelný, alibistický postoj: "Já s tím nic nezmůžu, tak se o to nestarám, nevolím, jen si občas zanadávám". Mnozí z občanů to řeší tímto způsobem. Podvolí se systému. Skloní hlavu a ohnou hřbet. Jen málokdo stejně jako Jan Hus - snad jediný římskokatolický kněz a náboženský myslitel - naplno křičí do světa pravdu. Nikoho rozhodně nebudeme srovnávat s velikány minulosti, nebo současné inteligence, přesto veřejně vyslovíme následující vzkaz:

Rozhodujete o životě a smrti, vážení volení zástupci lidu, mocní, bohatí a významní politici, finančníci, průmyslníci, vlivní odboráři, lektoři a mediální magnáti, vy všichni máte svůj oděv od krve pro svou nečinnost a nebo podíl na současném stavu světa. Bohužel stejný podíl na situaci máme všichni. I lidé dole u lopat, strojů, ve skladech, za volanty, kasami i nezaměstnaní. Dokonce senioři, studenti, i lékaři, hasiči a policisté. Armáda. Všichni. Všichni jsme laxní a slepě poslušní. Jen výmluvy a sobectví. Bojíme se změny i když víme, že současný směr je vadný. Mocní světovládci - Žádáme obrat!

Někteří se možná cítí ukřivděni - omlouváme se. Jsou samozřejmě lidé, kteří mají moc, peníze, ale i srdce na pravém místě a pomáhají kde se dá, věnují nemalé finanční prostředky charitativním organizacím i přímo tam, kde jsou nejvíc potřebné a působí blahodárně ve prospěch lidstva jako celku. Také voliči ne vždy podporují nenapravitelné. Takových je však málo a dokud se něco radikálně nezmění, pak takové zlaté střípky v moři nezachrání vše, co bylo pokaženo, zničeno a ponecháno osudu. Změna je nutná. Globální a radikální, avšak poklidná, nenásilná v rámci demokratických norem!


Je mnoho témat, která jsou aktuální a budí vášně.

 

Nové hnutí se však nechce pouštět do politických triků, zneužívat systém a důvěru občanů. Každý sám si musí uvědomit, kam kráčí současná civilizace. Projekt Futurum se rozvíjí a můžete být jeho součástí. Máte možnost stát se partnery, kolegy a jednotkami práce, která nekončí volebním obdobím. Projekt je nadčasový a jeho struktura natolik široká, že jednoduchý slogan na plakátech nikdy nevystihne sílu Kolektivní správy demokratické společnosti. Se vší skromností prosíme veřejnost o všeobecnou podporu a vytvoření štítu, který ochrání budoucnost lidského rodu.

Už se nenechávejme obelhávat, okrádat a likvidovat mocnou elitou. Nadešel čas změny. Přes zdánlivé pohodlí a přeplněné regály v obchodech nesmíme zapomínat na to, že žijeme na dluh a to z hlediska ekonomiky, ekologie a nakonec i z pohledu lidskosti. Vznešená slova jsou zde zcela namístě, neboť na hlasu nás všech záleží. Váš podpis na archu petičním a podpora v nelehkém volebním klání bude cenná především v politickém boji proti těm, kteří žijí na úkor ostatních, současný stav udržují uměle a ničí tak životy budoucích generací.

Seznamte se prosím s propagačními materiály KSDS. Veškeré informace o projektu naleznete na webových stránkách naší organizace. Věříme, že kampaň "Otevři oči" bude přesně tak úspěšná, jaký název nese.

Děkuji za váš čas, podporu a otevřenost.
Radovan Bazger
Zakladatel Projektu Futurum
___________________________________
 
Projekt Futurum (www.ksds.cz)
Kolektivní správa demokratické společnosti:

Facebook komentáře