Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proč požadujeme referendum?

Hodnocení uživatelů:  / 17
NejhoršíNejlepší 

Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.
Naše prohlášení chce především upoutat pozornost lidí a otevřít veřejnou debatu o vážnosti
situace na Ukrajině a o skutečnosti, že rozhodnutí přijatá vládou nás do tohoto konfliktu
přímo zapojila.


V prohlášení se říká, že dáme-li stranou svá osobní přesvědčení, je třeba vzít v úvahu:

  • proc-pozadujeme-referendum

 

1. Válka nikdy není nejlepší volbou pro řešení konfliktů a je nutné se jí vždy vyhnout.

2. Skutečná demokracie. Důležitá rozhodnutí zahraniční politiky naší republiky byla přijata
menšinou, aniž by občanům byla dána možnost vyjádřit jejich názor.
Od roku 1999 jsme součástí NATO pouze z rozhodnutí politické elity. O zatažení do
současného konfliktu rozhodlo i teď pouze několik ministrů, kteří nevyslyšeli vůli lidí a
dokonce ani předem neinformovali a nenechali rozhodnout parlament.
Právě teď chce vláda schválit novelu branného zákona a nakoupit zbraně za neuvěřitelné
sumy. Ani tato témata nebyla předmětem diskuse v posledních volbách, a vláda ani
parlament proto nemají mandát o nich rozhodovat. Znovu jsme součástí netransparentního
plánu, který nám je odhalován jen krok za krokem. Opět o nás bez nás! Myslíme si, že většina lidí,
kdyby měla na výběr, by se rozhodla investovat do zdravotnictví, školství, ekologie nebo do
vytváření nových pracovních míst, ne do pořizování zbraní.

3. NATO. Jak jsme již řekli, jsme v NATO od roku 1999 z důvodů rozhodnutí politické elity,
která rok před tím, před volbami, slibovala referendum. Referendum, které potom
neumožnila, a nedala tak možnost lidem naší země vyjádřit jejich vůli. Pouze o 12 dní později
začalo bombardování bývalé Jugoslávie. V témže roce 1999 na svém zasedání ve
Washingtonu NATO rozšířilo svou doktrínu výhradně obranného paktu o preventivní zásahy
mimo území svých členů.

Z těchto tří hlavních důvodů požadujeme referendum, velký nástroj demokracie, aby byla
všem občanům dána příležitost získat informace a rozhodnout se. Pouze tímto způsobem
představují přijatá rozhodnutí vůli většiny tak, jak by tomu mělo v demokratické společnosti
být.

Téma referenda. NATO není naprosto žádnou zárukou toho, že válka bude zahájena pouze k
obranným účelům. K řešení mezinárodních konfliktů existuje jiná instituce. Organizace
spojených národů byla vytvořena právě pro plnění této funkce. Kritiky pomalého fungování
orgánů OSN a nejasnosti přijímaných rezolucí musí být impulsem k vylepšení celého
fungování. Oslabení této mezinárodní organizace by znamenalo nechat prostor bezpráví a
zvůli silnějšího. Je naopak nezbytné posilovat její roli prostředníka a schopnost zasahovat v
konfliktních zónách. Mír mohou zaručit pouze dohody mezinárodní, ne ty unilaterální. Pokud
zcela zbavíme OSN její hodnoty, riskujeme, že se vrátíme k situaci podobné divokému
západu jako před druhou světovou válkou!

Navíc, pomocí referenda, chceme zabránit válce, jejíž povaha není obranná a ve které by šli
mladí lidé umírat za zájmy několika málo osob, které obchodují se zbraněmi a válka je pro ně
byznys.

Přejeme si, aby lidé začali brát své životy do svých rukou.

19. Května 2015
Svět bez válek a násilí

Prohlášení „Nedovolme valku v Evrope. Dejme sanci miru!“ - Kampaň požadující uspořádaní
referenda za zákaz podporovat jakoukoli vojenskou intervenci, která není v souladu s Chartou
Spojených národů a nemá souhlas Rady bezpečnosti OSN http://www.svetbezvalek.cz/cs/nedovolme-valku-v-evrope-dejme-sanci-miru

Kontakt:
Táňa Bednářová, tel. 604 983 875, info @svetbezvalek.cz - www.svetbezvalek.cz

Facebook komentáře