Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prezident Trump, biskupové USA, pseudopapež

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Vážení členové biskupské konference,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, který v současné církvi vykonává prorockou službu. Dnes vám Ježíš skrze nás říká: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Vy jste jako pastýři Božího lidu povinni vést katolíky do věčného ráje; vy je ale vedete do pekla! Jste snad slepí, že jste neviděli, že program Obamy a Clintonové byl sebevraždou křesťanství, Ameriky a celé planety? Copak nevíte o Božím varování, že za sodomský hřích dopadá na národy Boží trest – oheň z nebe? (srov. Jud 7, 2Pt 2,6) Copak nevíte, že za čipizaci na ruku či na čelo s číslem 666 (Zj 13, srov. Obamacare), přichází Boží trest spojený s chorobami, různými katastrofami a nakonec s ohnivým jezerem? (srov. Zj 14,9-10). Nad Amerikou visí Damoklův meč potenciálního výbuchu vulkánu pod Yellowstonským parkem.

  • prezident-trump-biskupove-usa-pseudopapez

 

Ptáme se: Komu vlastně slouží vedení biskupské konference USA? Podobně, jako současný Vatikán, slouží za jidášský groš architektům NWO! Jejich plánem je satanská globalizace, likvidace křesťanství a genocida planety na tzv. zlatou miliardu. O tom, že vy sloužíte antikristu, svědčí:

1) Nepsali jste varovné pastýřské listy, když Obama vyhlásil za prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Proč?

2) Nepsali jste proti genderové ideologii, která popírá základní realitu lidské přirozenosti a staví se proti Božímu zákonu. Proč?

3) Nevyzvali jste muslimský svět, aby přestal pronásledovat křesťany, podřezávat jim krky, dopouštět se terorismu. Proč? Nepřipomněli jste lidstvu tragické výročí 100 let od genocidy arménského národa muslimy. Proč? 1,5 milionu křesťanů bylo tehdy sadisticky vyhlazeno!

4) Místo toho píšete pokrytecké pastýřské listy, ve kterých prosazujete nezákonnou migraci, přestože víte, že je plánovaná a financovaná architekty NWO. Dali jste dominikánské kláštery těmto nelegálním přistěhovalcům, mezi nimiž jsou i teroristé IS. Jejich cílem je islamizace USA a likvidace křesťanství. Vaše zbožné fráze nejsou milosrdenstvím, ale spoluúčastí na sebevraždě křesťanství. K islamizaci veřejně nutíte i prezidenta, přestože víte, že je radikálně proti IS a terorismu. Globalistům NWO nesloužili pouze bývalí američtí prezidenti a CIA, ale i biskupská konference USA a apostatický Vatikán, především nyní s Františkem. Čiňte nyní pokání a oddělte se od NWO i od pseudopapeže Františka!

Bůh dal zázračným způsobem za prezidenta USA člověka, který hned první den, kdy nastoupil, zrušil privilegovaný homosexualismus a s ním spojené prokletí a trest ohně (Jud 7), zrušil i čipizaci, za kterou je rovněž trest ohnivého jezera (Zj 14,9-10) a jasně vyhlásil boj proti IS a terorismu.

Falešný papež František je nástrojem architektů NWO, a jeho cílem je sebezničení křesťanství, Evropy a prosazení satanismu. Vy jste pro svou jednotu s ním spolupracovníky na zločinech proti lidskosti. Rovněž na vás spočívá Boží prokletí. Dle Gal 1,8-9 a dogmatické buly Cum Ex Apostolatus Officio je nejen Bergoglio neplatným papežem, ale i vy, pokud s ním tvoříte duchovní jednotu v heretickém duchu, jste neplatnými biskupy! Spočívá na vás Boží prokletí, které je na odpadlém Vatikánu.

Jak mohlo 45 % katolíků, za něž nesete zodpovědnost, volit osobu, která měla ve svém programu radikální prosazování homosexualismu i za cenu věznění křesťanů, pokud by zůstali věrni Božím přikázáním?

Špatným příkladem byl arcibiskup Dolan. Před volbami pozval na dobročinný večírek i Clintonovou i Trumpa. Vyjádřil se, že ať volby dopadnou jakkoliv, církev se bude v prvním i druhém případě snažit o spolupráci. Znal jejich předvolební program, který byl ale protichůdný! Ptáme se proto: V čem měl ochotu spolupracovat s Clintonovou? V prosazování sodomie? V čipizaci? V islamizaci? V satanizaci? V genocidě lidstva?

Navíc vy, američtí biskupové, dále trváte na politice Vatikánu o tzv. lidské důstojnosti. Pod tímto termínem je prosazován homosexualismus a všechny sexuální zvrácenosti. Pokud se nerozejdete s duchem a programem současného Vatikánu, budete se v zájmu NWO dopouštět sabotáže obrodného procesu v USA.

Je hanbou, že v Americe vlivem předcházejících prezidentů dostali islamisté na veřejných místech zvláštní privilegia – obřadní umývárny ve školách a na letištích, nesmí se říct nic kritického o jejich ideologii, kontrolují učebnice.... Tím se de facto zavádí šaría. V této situaci americká biskupská konference vydává dokumenty o tzv. obnoveném dialogu a tvrdí, že jí „není lhostejné (takzvané) utiskování muslimů v USA“. Vaším skutečným cílem je ale prosazování islamizace po vzoru pseudopapeže Františka!

Ptáme se: Zda se jako biskupové se stejnou vehemencí zastáváte skutečně pronásledovaných a trpících křesťanů v Saudské Arábii, Iráku, Iránu, Pákistánu, Egyptě, Sýrii? Ne! Pokrytecky mlčíte. Už několik let se v těchto zemích o Vánocích opakují pumové atentáty v chrámech, jsou to už stovky mrtvých. O těchto mučednících a zločinech islámu pokrytecky mlčíte! Rovněž mlčíte k tomu, že jsou křesťanům v posledních letech provokativně odřezávány hlavy a před Vánocemi 2016 zmasakrovali v Sýrii ve hnětacích strojích na těsto 250 čtyřletých dětí! Těchto se vy, biskupové, nezastáváte! Proč mlčíte? Protože sloužíte globalistům NWO!

Jak máte vy, biskupové USA, konat pokání?

1) Vyberte do čela pravověrné biskupy a začněte obnovu církve pravdivým pokáním.

2) Vyzvěte pseudopapeže Františka, aby se veřejně omluvil za hrubé očernění vašeho prezidenta a pak odstoupil z úřadu.

3) Celá biskupská konference USA ať se oddělí od apostatického Vatikánu. Tím se oddělíte od prokletí a dáte příklad celé katolické církvi, aby mohla začít proces obrody!

4) V tomto stavu sedes vacantis zůstaňte, dokud nebude vybrán pravověrný papež. Ten pak může začít v církevní oblasti podobnou obrodu, jakou začal prezident Trump v oblasti politické!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

23. 1. 2017

Kopie:

* Prezidentu a vládě USA

* Státnímu sekretariátu Vatikán

* Masmédiím

Facebook komentáře