Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený list Světlaně Tichanovské

Hodnocení uživatelů:  / 14
NejhoršíNejlepší 

Vážená paní Tichanovská,

láska k Bohu a láska k běloruskému národu nás nutí se na Vás obrátit a připomenout Vašemu svědomí, že jdete cestou zrady a zla, která končí věčným zavržením. Byla jste přece pokřtěna a vaše srdce si ještě pamatuje, že v dětství jste milovala nevinnost a pravdu.

  • otevreny-list-svetlane-tichanovske

 

video: vkpatriarhat.org/…612

video: salvezza-in-gesu.wistia.com/…820


Vy dobře víte, že volby jste nevyhrála. Vy přece víte, komu sloužíte a kdo puč proti zákonné vládě organizuje a platí. Víte i to, že videa s tzv. násilím OMONu jsou lživou fotomontáží a tím i vaším velkým zločinem proti vlastnímu národu. Uvedeme zde jen ten nejkřiklavější příklad s dívenkou, kterou po havárii vyfotili a řekli, že to ji tak dobili omonovci. Pět dní nad ní Bělorusko plakalo, až potom její vlastní otec řekl, že to byl podvod, že měli havárii.

Proč jste jim prodala svou duši a není vám líto ani životů lidí, ani svého národa, ani své vlasti? Vy víte, že pokud se světovým zednářským elitám – satanistům – podaří svrhnout prezidenta Lukašenka, že Bělorusko se stane jejich kořistí ekonomickou i morální. Bude zavedena genderová ideologie, sňatky homosexuálů a leseb i juvenilní justice, která bude krást děti milujícím rodičům a dávat je přednostně těmto úchylům z LGBTQ. Uvědomujete si to, jaké utrpení lidem, matkám a nevinným dětem tím způsobíte? Anebo snad jste už také zasvěcená satanovi a ztratila jste svědomí?

S láskou vám chceme povědět, že Ježíš i za Vás umíral na kříži a chce vás zachránit. Potřebuje však Váš souhlas, Vaši víru a pokání. Myslete na svou věčnost a pravé a věčné štěstí, které dává jedině Bůh. Každý z nás musí jednou umřít a potom bude soud, nebe, anebo věčné utrpení v pekle. Pán Ježíš pověděl: „Co prospěje člověku i kdyby celý svět získal, ale duši svou ztratil?“ Prosíme vás jménem Pána Ježíše, neodmítejte Ježíšovu lásku, neodmítejte svou spásu.

Oddělte se od těch, kteří vás podvedli a jejichž lžím jste uvěřila. Zastavte zločinnou snahu o státní převrat a satanizaci Běloruska. Zatím ještě máte tu možnost. Buďte opravdovou hrdinkou. Nebojte se, Bůh vás od hněvu světových elit ochrání.
Žive Iisus, žive Bělarus!

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
 
12. 9. 2020
 -------------------------------------------------

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Rychlá odpověď

Facebook komentáře