Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď na Stanovisko ČBK k očkování proti covidu-19

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Vážení katolíci Čech a Moravy,

vánoční dárek, žel tentokrát s obhajobou Herodova programu, vám připravil olomoucký biskup Basler, vystupující v autoritě ČBK. Předpokládáme, že s jeho stanoviskem většina českých a moravských biskupů nesouhlasí. Rozhodně nepřijímají k otázce covidu-19 jen informace z mainstreamu, ale jistě hledají odpověď u skutečných odborníků ve virologii a imunologii, kteří jsou za pravdu pronásledováni. Většina českých biskupů si jistě dovede vytvořit rozumné a morální stanovisko k drakonicky vynucované, nesmyslné vakcinaci. Je všeobecně známo, že nová vakcína ohrožuje nejen zdraví, ale i lidský rod, a navíc je prostředkem redukce, čili masové genocidy! Z duchovního hlediska nová vakcína ohrožuje spásu duše!

  • odpoved-na-stanovisko-cbk-k-ockovani-proti-covidu-19

Citace Baslera: „... objevuje se velké množství... konspiračních teorií.“

Odpověď: Největší konspirační teorií je ale tvrzení A. Baslera, který se zaštiťuje autoritou ČBK, a tvrdí, že „nechat se očkovat je morálně přípustné.“ Opak je pravdou!

Citace Baslera: „Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících.“

Odpověď: Na místě by bylo, aby Basler ohledně vakcinace naopak podpořil věřící v oprávněných obavách z fatálně nebezpečné vakcíny. Basler ale dělá službu falešného proroka – „pokoj, pokoj“(Jer 6,14), rozptyluje tím největší obavy, a vytváří tak podmínky pro vakcinační sebevraždu národa i české církve.

Citace Baslera: „...vnést do problematiky určité světlo.“

Odpověď: Místo světla Basler vnáší do problematiky tmu lži.

Citace Baslera: „Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné.

Odpověď: Neuvést, čím se nechat očkovat, a jen všeobecně tvrdit, že je to morálně přípustné, je zločin! Jde tu o dezinformaci lidí v životně závažném rozhodnutí, které může mít katastrofální následky pro čas i pro věčnost! Basler nepodal správnou informaci, vyplývající z varování skutečných vědců, kteří informují o složení nové vakcíny proti covidu-19:

1) Nová vakcína obsahuje modifikovanou RNA, která mění lidský genom, což je zločin proti lidskému rodu a proti Bohu jako Stvořiteli člověka.

2) Nová vakcína obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, které už jsou určitou formou čipizace, před kterou Písmo svaté varuje trestem ohnivého jezera. Člověk zbaven svobodné vůle nemůže už dělat spasitelné pokání ani v hodině smrti.

3) Nová vakcína obsahuje tkáň z abortovaných dětí (u většiny farmaceutických firem). Používání tkání zavražděných dětí je proti Písmu i proti církevní tradici.

K současné vakcinační kampani, do které se zapojil i olomoucký biskup Basler, se největší propagátor vakcinace Gates vyjádřil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Tedy v první fázi jde o genocidu jedné miliardy lidstva. Basler svým listem rovněž odvádí „dobrou práci“.

Položil Basler základní otázku: Proč se má národ vakcinovat proti mutujícímu viru? Špičkoví odborníci tvrdí, že celá vakcinace proti covidu-19 je totální nesmysl. Ví toto Basler? Když neví, proč se k této otázce vyjadřuje? Když o tom ví, proč prosazováním vakcinace obelhává katolickou veřejnost? To je velmi vážná věc s nedozírnými následky!

Je zajímavé, že někteří biskupové typu Basler změnili náplň svého poslání a pofiderním způsobem se zabývají péčí o zdraví. Bojkotují skutečné odborníky v medicíně, ale požadují, aby se v oblasti zdravotnictví všichni řídili jejich klerikální autoritou. Je to divná symbióza – lež maskovaná náboženskou autoritou. Když už se Basler zabývá zdravotnictvím, proč nedoporučuje skutečně vyzkoušené léky, které odborníci v medicíně proti virovým infekcím doporučují?

Stručně shrnuto: Celá vakcinace proti covidu-19 nemá sloužit zdraví, ale je velkým podvodem. Je už veřejně známo, že jejím hlavním cílem je tzv. redukce, tedy očipování obyvatelstva a vyhlazení lidského rodu.

Citace: „Nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat... člověk však musí... udělat vše, aby nenakazil druhé...“.

Odpověď: Pokud se Basler odvolává na diletanty v medicíně, jakými jsou pseudopapež Bergoglio či současná Kongregace plnící záměry Gatese a světových elit, rozhodně s touto argumentací před Božím soudem neobstojí. Basler nepřímým způsobem prosazuje to, co prosazuje Gates a iniciátoři redukce lidstva, totiž povinou vakcinaci pro všechny. Kdo prý se nenechá očkovat, ohrožuje zdraví a život druhých, tvrdí Basler. Je si Basler vědom, že lže, anebo to dělá nevědomě? V jeho případě je ale vina tím větší, protože v otázce této vakcinace nejde jen o ztrátu zdraví a fyzického života, zde jde o svádění duší do věčné záhuby. Tímto listem se Basler dopustil nejtěžšího zločinu proti Bohu i proti lidstvu. Věříme, že většina českých a moravských biskupů s ním nesdílejí jednotu.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

23. 12. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu

Facebook komentáře