Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď na propagační relaci „Čip pod kůži“  pravoslavného kanálu „Spas“

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Na internetu je publikován ruský pravoslavný pořad Re:akce na téma „Čip pod kůži“ kanálu Spas. Byli pozváni i pravoslavní aktivisté, kteří hájili pravdu a po skypu pronesl krátkou odbornou informaci i prof. Katasonov. Jenže vedení pořadu nemělo za cíl varovat pravoslavnou veřejnost před čipizací, naopak. Byl pozván i mladý muž, který měl dva čipy pod kůží a dělal jim reklamu. Stejně tak i pravoslavný kněz manipulačně propagoval čipizaci. Jaké metody byly použity? Hrubá manipulace, bagatelizování pravdy, a dokonce i zesměšňování Božího slova... Vedoucí vystupuje jako pravoslavná věřící a mimo jiné tvrdí, že čip vzhledem k účasti na svatém přijímání neznamená žádnou bariéru. Dokonce opakovaně pronesla, že čipizace je pro všechny nevyhnutelná. Varování z úst pravoslavných aktivistů protoierej Dudko totálně bojkotoval. Tvrdil, že se týká pouze technické oblasti, ale že on vyjasní duchovní stránku. Místo toho manipulačně otevřel dveře sebevražedné čipizaci.

  • odpoved-na-propagacni-relaci-cip-pod-kuzi-pravoslavneho-kanalu-spas

Citace protoiereje Michaila Dudka: „Jsem absolutně přesvědčen, že Bůh nikdy nedá člověku padnout do takového stavu, kdy jeho svoboda bude zcela zotročena vnějšími silami.“

Odpověď: Bůh respektuje lidskou svobodu. Tragédie lidské svobody je však v tom, že člověk může konat zlo, může se postavit proti Bohu. Dobrovolným sjednocením se s duchem lži a zatvrzelým odmítáním pravdy se člověk odsuzuje do ohnivého jezera navěky. V tom je velké nebezpečí lidské svobody! Každý křesťan musí mít spasitelný strach, aby svou svobodu nezneužil proti sobě.

Protoierej Dudko řekl polopravdu. Lidská svoboda skutečně nemůže být zcela zotročena vnějšími silami“, ale když to člověk nechce, a to už Dudko vědomě zamlčel. Pokud člověk chce, přijímá zotročení zevnějšími silami za své a nechává se tak dobrovolně zotročit.

Je částečné zotročení a je totální zotročení. Částečné zotročení je způsobeno každým hříchem, který je souhlasem se zlem a lží. Z otroctví jako je alkoholismus, sexuální zvrácenosti, narkomanie... se člověk může pokáním dostat – osvobodit. Je však i takové zotročení, kdy člověk v jediném rozhodnutí plně odevzdá svou vůli a pak už cesta zpět neexistuje. Před tímto zotročením Písmo svaté výrazně varuje! Týká se konkrétně dobrovolného přijetí čipu do těla. Samozřejmě, jiná situace je, pokud by byl člověk násilně očipován.

Dobrovolné přijetí čipu znamená přijetí nadvlády šelmy skrze její cejch, znak. Písmo říká, že po smrti takového čeká ohnivé jezero. Není už totiž schopen konat svou vůlí pokání, protože přijetím čipu se své svobodné vůle dobrovolně zřekl. Mnozí pravoslavní křesťané jsou rozhodnuti raději ztratit svůj život jako mučedníci, než by se zřekli své svobodné vůle, a tím i své spásy.

Bůh tím, že nám dal svobodnou vůli, dal nám i zodpovědnost za naši spásu. Dudko tuto zodpovědnost chytrácky hází zpět na Boha, aby nemusel pro svoji spásu přinést žádnou oběť. Dopouští se stejné manipulace jako had v ráji. Tam Bůh řekl: „Nejezte ze stromu poznání dobra a zla... když pojíte, zemřete...“ Had by analogicky řekl: „Ale já jsem absolutně přesvědčen, že Bůh ti, Adame, nikdy nedá padnout do takového stavu, aby tvá svoboda byla zcela zotročena vnějšími silami.“

Co měl protoierej Dudko místo své manipulace pronést k pravoslavné veřejnosti?

1) Měl varovat: Situace, ve které se nacházíme, je mimořádně vážná! Nyní je ohrožena naše věčná spása, a to skrze čipy. 

2) Měl věřící vyzvat: Je třeba učinit vnitřní rozhodnutí, že se za žádnou cenu nezřeknete své svobodné vůle, a proto nepřijmete satanovo klejmo – čip.

3) Měl vyzvat k pokání a ke každodenní modlitbě. Ideálem je dnes společná rodinná modlitba, a to v čase od 20 do 21 hodin. Její součástí může být četba životů svatých mučedníků. Pravoslavní potřebují přijmout ducha pravého hrdinství, být připraveni vyznat Krista a nepoddat se vládě šelmy ani za cenu mučednické smrti.

Současné vedení pravoslavné církve v čele s patriarchou Kirillem má stejného ducha apostaze jako apostatický Vatikán v čele s pseudopapežem Bergogliem. Obojí zradili Krista a slouží antikristu. Jejich ovoce je zjevné – prosazují jeho program skrze podobné protoiereje, jakým je i Dudko.  

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

26. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

http://eepurl.com/…MTD

Facebook komentáře