Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Komu slúži Konferencia biskupov Slovenska?

video:https://vkpatriarhat.org/cz/?p=51097  https://christ-roi.wistia.com/medias/417tujqq4m

https://bcp-video.org/cz/komu-sluzi/  https://rumble.com/v3yklzv-komu-sli.html

ugetube.com/…JQ8  cos.tv/…648

 

 „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.“ (Ž 1, 1.2)

 

  • komu-sluzi-konferencia-biskupov-slovenska

Dňa 13. novembra 2023 vystúpil na Trnavskej novéne so svojím príhovorom PhDr. Štefan Kuffa, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR (MK SR). V prítomnosti nuncia, viacerých slovenských biskupov, kňazov a veriacich v priamom prenose TV LUX ubezpečil za MK SR, že genderová ideológia už nebude mať miesto v agende úradu, že je s tým koniec. O dobe covidovej povedal: „My sme uverili rúškam a vakcíne... Kde sa podela naša viera?“ A zdôraznil podstatnú vec: My potrebujeme, aby sme obnovili skutočne hlbokú vieru v Ježiša Krista a v Božie slovo. Za MK SR dal prísľub, že podľa možností v čo najkratšom čase iniciujú to, „aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa Kráľom Slovenska“.

Bolo to úplne v súlade s encyklikou Pia XI. Quas Primas, ktorou v roku 1925 pápež ustanovil slávnosť Krista Kráľa. Štátny tajomník verejne požiadal, aby za účasti všetkých biskupov a vlády SR bolo Slovensko zasvätené Kristovi Kráľovi. Spomenul i opomenuté 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a veľký význam ich misie pre náš ľud. Vyzval k zadosťučineniu za hanebné vyhnanie ich učeníkov, ktorí boli potupení a úplne nahí v zimnom počasí vyhnaní. Dotkol sa i pálčivého problému potratov a manželskej nevery, ktorá je príčinou rozkladu rodiny. Ženám zdôraznil: „No nemáš (na potrat) právo. No jednoducho, ty rozhoduješ o druhom živote a na to ti ani Boh nedal právo, aby si takto konala...“ Dovolával sa, aby matky i staré mamy boli ochrankyňami novopočatých detí a stáli blízko dcér a vnučiek, keď sa ocitnú v nechcenom tehotenstve. Pred všetkými vyzdvihol manželskú vernosť ako veľmi dôležitú. Prirodzene, vo svojom príhovore sa dopustil i niektorých chýb, no tie sa dajú spokojne prehliadnuť.

Reakcia slovenskej hierarchie bola šokujúca. Ako TV LUX, tak i KBS sa od slov štátneho tajomníka tvrdo dištancovali: „Konferencia biskupov Slovenska sa dištancuje od slov, ktoré zazneli v prejave zástupcu Ministerstva kultúry počas Trnavskej novény, ktorú každoročne pripravuje Trnavská arcidiecéza.“ Akoby to nestačilo, doplnili: „Chrám je miestom modlitby a nemá byť priestorom pre apely, ktoré rozdeľujú veriacich.“ Ak to nie je postoj všetkých slovenských biskupov, ale len biskupa Bernarda Bobera, tak je potrebné, aby sa k tomu verejne vyjadrili aj ostatní biskupi.

Pýtam sa, akého ducha má KBS, keď jej prekážajú kresťanské a katolícke pohľady PhDr. Štefana Kuffu, štátneho tajomníka MK SR? Od čoho sa vlastne KBS dištancovala? Vadí jej snáď intronizácia Krista za Kráľa slovenského národa a následné zasvätenie Kristovi Kráľovi? Odmietajú snáď pokánie za svoju kolaboráciu s covid šialenstvom? Čo teda chcú biskupi pre Slovensko? Alebo im snáď prekáža, že je koniec propagande LGBTQ agendy? Alebo im vadí, že vo vláde je muž s katolíckym myslením?

Alebo to snáď znamená, že sa KBS rozhodla realizovať samovražednú cestu neplatného pápeža Františka vytýčenú na Synode o synodalite, ktorá sa konala v októbri tohto roku vo Vatikáne? Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, povedal: „V skutočnosti to nebola katolícka synoda biskupov.“ Po synode kardinál konštatoval: „Všetko smeruje k tomu, aby veriaci prijali homosexualitu a vysviacku žien... Ak analyzujete texty zo Synody, všetko je venované týmto dvom témam. ... Na synode sa nehovorilo o Ježišovi Kristovi, o Božom zjavení, o úlohe ľudských osôb podľa obrazu a podoby Boha a o Bohu, o cieli našej ľudskej existencie.“ Žeby už KBS prijala ducha antikrista tejto synody?

Chcú snáď biskupi vytlačiť Ježiša Krista zo životov veriacich a nastoliť antikresťanskú LGBTQ diktatúru s požehnávaním homosexuálnych párov? Ak je to cesta len biskupa Bernarda Bobera, tak kde je hlas ostatných biskupov? Kde je osobná zodpovednosť za nesenie apoštolského úradu? Ak to nie je ani jeho cesta, tak prečo mlčí na tak závažné zločiny proti viere a proti Cirkvi? Predseda Poľskej biskupskej konferencie nemlčal, kardinál Müller nemlčal, arcibiskup Carlo Maria Viganò nemlčal, arcibiskup Jan Paweł Lenga nemlčal, biskup Strickland nemlčal. Prečo mlčia slovenskí biskupi?

Veď „niektorí na synode menili definíciu hriechu. Neveria v prvotný hriech ani hriech ako skutok. Nepopierajú to teoreticky, ale prakticky,“ konštatoval kardinál Müller. Na synode došlo k zjavnej vzbure proti Bohu a k rúhaniu sa Duchu Svätému. Kardinál zdôraznil, že „nie je možné, aby heretici zneužívali Ducha Svätého na to, aby sa v Jeho mene propagovali homosexuálne skutky či žehnanie osôb rovnakého pohlavia“. A na margo LGBTQ propagandy presadzovanej na synode povedal: „Nie je možné spojiť učenie Krista a antikrista. Táto homosexuálna LGBTQ ideológia je otvorene antikresťanskou ideológiou. Je to duch antikrista, ktorý hovorí skrze LGBTQ agendu. Je to absolútne proti Bohu. ... Celkovo pápež František symbolizuje smerovanie Cirkvi v súlade s globalistickou pro-LGBTQ agendou 2030.

Kiežby sa na Slovensku našiel aspoň jeden biskup, ktorý by sa vzoprel tejto vzbure Jorge Bergoglia a Vatikánu proti Bohu a chránil nemenný poklad viery! Ide o spásu miliónov nesmrteľných duší. Ide, koniec koncov, i o budúcnosť Slovenska.

Nie je možné mlčať o zločinoch hierarchie počas takzvanej pseudopandémie. Neplatný pápež Jorge Bergoglio ako prvý zavrel kostoly. Žiadala ho o to talianska vláda? Nie. Prvýkrát v histórii sa neslávilo tajomstvo Veľkej noci v kostoloch za prítomnosti veriacich, a to na príkaz neplatného pápeža. Ten účinne presadil a požehnal samovražednú agendu covidovej tyranie svetových elít so všetkými jej zločinnými opatreniami, čo potvrdil aj pri návšteve Slovenska. Navyše proti výstražným varovaniam odborníkov presadzoval vakcináciu smrteľným génovým sérom, ktorá sa stala príčinou úmrtí miliónov ľudí a veľmi ťažkých vedľajších účinkov, ktoré sa budú prejavovať ešte roky. A čo KBS? Tá poslušne žehnala všetkým politickým opatreniam vlády, segregácii obyvateľstva, dobrovoľne povinnému testovaniu, porušovaniu práv a koniec koncov genocídnej vakcinácii. Nežehnali? Tak prečo podporovali a kolaborovali? Zatvárali kostoly na žiadosť vlády, zakazovali prijímanie do úst, spovede, požehnávali testovacie a vakcinačné centrá (viď biskup Bernard Bober), a dokonca zaviedli i OTP režim v kostoloch alebo vstup len pre vakcinovaných. Pýtam sa: vtedy patrila politika do chrámov, ktoré majú byť miestom modlitby a nemajú rozdeľovať ľudí? Mnohí veriaci, ktorí zostali bezmocne stáť pred kostolmi, s bolesťou konštatovali: „Biskupi nás zradili.“ Neuveriteľne ťažké následky pre časný i večný život jednotlivcov i spoločnosti! Cirkevná hierarchia sa stala slúžkou globalistov, farmaceutických korporácií a covidovou cirkvou.

Naproti tomu štátny tajomník Kuffa ako výčitku svedomia vyzdvihol zázračnú udalosť: „Keď v roku 1710 klátil mor celú Trnavu, tak všetci Trnavčania v zastúpení kňazov a biskupa, ale aj veriaceho ľudu zobrali tento obraz Matky Božej a v procesii šli po meste. Ten mor zázračne padol zo dňa na deň.“ Potom zdôraznil podstatu: „My potrebujeme, aby sme obnovili skutočne hlbokú vieru v Ježiša Krista a v Božie slovo. Je to výzva pre slovenských biskupov, aby konali pokánie zo svojej zrady Krista, Cirkvi i veriacich, keď vehementne podporovali covidové zločinné opatrenia a samovražednú vakcináciu. Česť výnimkám, tým, ktorí sa na tom nepodieľali.

Koho vlastne poslúchajú slovenskí biskupi? Boha? Určite nie, inak by sa nedopustili covidových zločinov. Nemlčali by na zločiny Jorge Bergoglia proti viere a Cirkvi. Prejav PhDr. Štefana Kuffu by prijali s radosťou a už túto nedeľu Krista Kráľa by Mu zasvätili celý náš národ. Počúvajú Františka I.? O tom sa bývalý nuncius USA Carlo Maria Viganò vyjadril: „Petrov stolec okupuje človek, ktorý zneužíva svoju moc a používa ju k opačnému účelu, než ku ktorému náš Pán tento úrad ustanovil.“ Jorge Bergoglio je zjavným a notorickým heretikom, sám seba vylúčil z Cirkvi podľa Gal 1, 8.9 za hlásanie sodomitského a covidového antievanjelia. O otázke pápeža-heretika sv. Róbert Belarmín napísal: „Pápež, ktorý je zjavným heretikom, prestáva byť tým pádom pápežom a hlavou Cirkvi, rovnako ako prestáva byť kresťanom a údom tela Cirkvi; a preto ho môže Cirkev súdiť i trestať.“ (De Romano Pontifice, kniha II, kapitola 30) Obdobne sa o voľbe pápeža-heretika vyjadril i pápež Pavol IV. vo svojej vieroučnej bule Cum ex apostolatus officio. Dnes sme svedkami toho, že Deep State a Deep Church sú v úplnej jednote a realizujú plán satanizácie sveta.

Na čiu stranu sa postaví cirkevná hierarchia na Slovensku? Čas na rozhodovanie už pomaly vypršal. Tu dvojnásobne platí: „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov.“

Je nad slnko jasnejší fakt, že od uzurpátora pápežstva a hrobára Cirkvi je potrebné sa oddeliť, ak si chce niekto zachovať katolícku vieru, chce byť verný Kristovi, zverenému apoštolskému úradu, a chce spasiť svoju dušu. Pamätajte, že biskup nesie osobnú zodpovednosť za Bohom mu zverené duše.

Nech žije Kristus Kráľ, nech žije Jeho kráľovstvo v našich srdciach, rodinách, v našom národe!

Viva Cristo Rey!!!

+Timotej

Sekretár Byzantského katolíckeho patriarchátu

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře