Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Komentář BKP k interview žurnalisty s propagátorem homosexuality, vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ (5. část: Statistiky a nemoci /tzv. radosti/)

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Otázka publicisty jezuitovi Martinovi: „Kde se v církvi vzal zájem o naši sexualitu? Koneckonců, toto je v evangeliu druhořadé téma. Vůbec nic v něm není o gayích a lesbách.“
Komentář: Ježíš v evangeliu nepoužívá výrazně termín gay či sodomita, ale vyháněl nečisté démony, mezi něž patří i ti, kteří jsou spojeni s homosexualitou. V listech apoštolů, které kontinuálně navazují na evangelium, je sodomie jednoznačně odsouzena (Ř 1,25-28, 1Kor 6,9, 2Pet 2,6, Jud 7...).
Jezuita Martin na otázku publicisty odpovídá: „Krásně to vyjadřují první řádky dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kristových.“
Komentář: Tato odvolávka na Gaudium et spes je manipulační. V dokumentu se o homosexualitě nemluví.

  • komentar-bkp-k-interview-zurnalisty-s-propagatorem-homosexuality-vatikanskym-poradcem-knezem-jamesem-martinem-sj-5-cast-statistiky-a-nemoci-tzv-radosti

Jezuita Martin: „Lidská sexualita ve všech jejích podobách je součástí ‚radosti a naděje‘ všech lidí.“


Komentář: Tento nesmyslný výrok je hrubá manipulace! Martin navazuje na vytržený citát z pastorální konstituce a uměle mu podsouvá význam, který nemá. Navíc zde mluví o „sexualitě ve všech jejích podobách.“ Boží zákon 6. a 9. přikázáním zakazuje nejen smilstvo a cizoložství, ale i hříchy proti přirozenosti. Mezi ně patří i homosexualita, která byla trestána smrtí. V Novém zákoně je sexualita spojena výlučně s manželstvím, které je povýšeno na svátost. Ježíš varuje před cizoložstvím, a dokonce říká: „Kdo by žádostivě hleděl na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a „svádí-li tě tvá ruka či noha, usekni ji, svádí-li tě tvé oko, vyloupni je; lépe je vejít s jedním okem či s jednou rukou do Božího království, než s oběma být uvržen do ohně věčného.“


Nejde o fyzické useknutí ruky či nohy, ale musíme vnitřně useknout nečistou žádostivost, která by zneužila naše údy. K tomuto useknutí musí dojít v kořeni, to je v myšlení, pocitech a vůli. Cílem je získání Božího království zachováváním Božích přikázání a k tomu musíme mít životu víru, která, jak vidíme, je spojena s určitou formou oběti. Ale pseudoevangelium, které nám předkládá jezuita Martin, činí z člověka otroka sexuálních vášní, konkrétně homosexuality. Nový zákon před ní několikrát výrazně varuje a hrozí trestem věčného ohně. Hovořit proto o radostech ze sexuality ve všech jejich podobách, ze sodomie a jiných morálních deviací, je absurdum a velký klam. Jaké je konkrétní ovoce této démonské radosti, kterou propaguje jezuita Martin, ukazují statistiky:

1) rok 2001 USA:
Homosexuálové tvoří stále více než 50 % známých případů AIDS ve Spojených státech, přestože tvoří pouze 2 % z celkového počtu obyvatel.
Homosexuálové se podílejí na neúměrném počtu případů hepatitidy: 70-80 % v San Franciscu, 66 % v New Yorku a 56 % v Torontu v Kanadě.
Až 59 % homosexuálů je nakaženo střevními parazity, jako jsou červi, motolice a améby (měňavka).

Průměrný věk, kdy homosexuálové umírají, je 42 let (jen 9 % zůstává naživu po dosažení 65. roku). Tento věk klesá na 39 let, pokud je příčinou smrti AIDS.
Asi 67-80 % homosexuálů praktikuje tzv. „rimming“, anilingus, fecal sex atd., což je mezi nimi hlavní příčinou hepatitidy a infekcí parazity.
Vzájemné mučení se mezi homosexuály od 40. let 20. stol. zdvojnásobilo a fisting narostl astronomickou měrou.

43 % přiznalo, že mělo za život 500 či více partnerů, 28 % přiznalo za život 1000 či víc...
K mnoha sexuálním kontaktům homosexuálů dochází, když jsou opilí, zfetovaní či na místech konání orgií.
John Murtagh, hlavní policejní soudce Trestního soudu města New York prohlásil: „Homosexuálové se ve velkých městech podílejí na polovině všech vražd.“
Homosexuálům se přisuzuje 50 % sebevražd.
37 % homosexuálů provozuje sadomasochismus, což má za následek mnohá úmrtí. V San Franciscu se konaly přednášky, kde byli homosexuálové vyučováni, jak při masochismu nezabít své partnery.
U homosexuálů je 100krát větší pravděpodobnost, že budou zavražděni (obvykle jiným homosexuálem) než u průměrné osoby; 26krát větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu.
21 % leseb umírá z důvodu vraždy, sebevraždy či dopravní nehody, což je v poměru k normálním ženám 534krát více.
50 % žen v cele smrti v USA jsou lesby.
33 % homosexuálů otevřeně přiznává sex s nezletilými (pedofilie).
Tyto statistiky jsou z 2001 roku ze stránek Westboro Baptist Church. Za 20 let intenzivní propagandy se situace výrazně zhoršila. Současné statistiky tohoto druhu jsou z internetu vyhazovány.
2) Několik informací z lékařské konference (Praha, 21.-22. 10. 2000)
Homosexuální životní styl zvyšuje riziko výskytu nejen mnohých infekčních, ale i neinfekčních onemocnění. Statistiky uvádějí, že aspoň 75 % homosexuálních mužů je nosiči jedné, anebo více infekčních nemocí, asi 75 % překonalo aspoň jednu pohlavní nemoc.
V současné době je výskyt AIDS mezi 20 až 30letými homosexuálními muži zhruba 430krát vyšší, než mezi běžnou heterosexuální populací.
Homosexuálové jsou daleko více závislí na drogách a alkoholu než ostatní lidé.
40 % homosexuálních mužů trpělo v minulosti těžkou depresí (v běžné populaci pouze 3 %).
Názorný příklad: Představte si, že se nastěhujete do domu v San Francisku, kde bydlí 10 náhodně zvolených homosexuálních mužů, kteří mají kolem 25 let. Na základě výsledků výzkumů před rokem 2000, navíc z center, které se k homosexualitě staví kladně, by tato skupina vypadala následovně:
• 6 z nich má pravidelně pohlavní styk s cizími osobami, v průměru měl každý aspoň dva partnery měsíčně.
• 3 z nich se příležitostně zúčastňují orgií, 1 je sadomasochista a 1 pedofil.
• 5 užívá pravidelně aspoň jednu ilegální drogu, 3 konzumují více drog.
• 4 byli akutně depresivní, 3 vážně uvažovali o sebevraždě, 2 se o sebevraždu pokusili.
• 8 mělo v minulosti přenosnou pohlavní nemoc, 8 je momentálně nosiči zárodků nakažlivé choroby.
• aspoň 3 byli infikovaní HIV a 1 má AIDS.
Homosexuální životní styl, dokonce bez onemocnění AIDS, zkracuje u homosexuálních mužů průměrnou délku života o 20-30 let! Považovat životní styl, který má takový dopad na zdraví člověka, za normální variantu lidského chování, je cílevědomý sebeklam a manipulace.
3) V roce 2016 opublikoval tým vědců z Yalské univerzity v časopise Current Psychiatry Reports článek, který rovněž vyvrací jeden z bodů LGBT propagandy o normálnosti homosexuality. Výzkumy dokázaly, že ve srovnání se staršími lidmi obecně, je u starších lidí v LGBT komunitě zákonitě vyšší výskyt fyzických nemocí a psychických poruch. Starší ženy lesby a bisexuálky trpí kardiovaskulárními onemocněními, která souvisejí s následnou demencí a Alzheimerovou chorobou. Zvýšené jsou rovněž ukazatele úzkosti, depresí, psychických poruch spojených s užíváním psychotropních látek. Na stáří zůstávají osamoceni a nemocní, včetně HIV infekce. Několik desítek krát více než běžní lidé trpí rakovinou pohlavních orgánů a konečníku, neschopností udržet stolici. 31 % dotázaných LGBT a 48 % transgenderů bylo ve stavu deprese. 53,5 % trpělo sebevražednými myšlenkami. Homosexualita by proto měla být léčena, není životní normou, narušuje fyzické i duševní zdraví. 
4) Nové statistiky uvádějí, že ve Švédku se za posledních 10 let v důsledku homosexuální propagandy vzrostl počet děvčat trpících genderovou dysforií o 1500 % a chlapců o 400 %.
V Anglii zařadili 146 škol do transgenderového experimentu. Jaký byl výsledek? 98 % dětí mělo suicidální myšlenky a některé se o sebevraždu i opakovaně pokusily.
Ptáme se jezuity Martina: Jaká radost a jaká naděje vyplývá z dopouštění se hříchu sodomie? Jsou to nemoci, utrpení a po smrti věčný trest. Z toho může mít radost skutečně jedině ďábel a jeho služebníci.
(Pokračování v další části)
 
Byzantský katolický patriarchát
 
19. 9. 2020
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Komentář BKP k interview žurnalisty s propagátorem homosexuality,
vatikánským poradcem, knězem Jamesem Martinem SJ
(6. část: Pseudopapež František a sodomie v církvi)
 
Publicista: „Vidíte nějaké změny ve Františkově učení v této otázce (LGBT) ve srovnání s jeho předchůdci?“
Jezuita Martin: „Ne, nevidím žádné změny v učení o stejnopohlavních sňatcích, vidím však změny v tónu a ve vztahu.“
Komentář: Tvrzení, že Bergoglio nezměnil učení, je lživé. Žádný papež před ním neschvaloval sodomii. Učinil to pouze falešný papež Bergoglio. Už v červenci 2013 řekl: „... kdo jsem já, abych ho (homosexuála) soudil?“ Povinností právoplatného papeže však je jasně, ve shodě s Biblí, označit sodomii jako hřích a ohavnost. Bergoglio naopak schvaluje a prosazuje homosexualitu, a tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z církve. Americký homosexuální časopis The Advocate vyhlásil Bergoglia za schválení sodomie osobností roku.
Na Zelený čtvrtek (duben 2015) Bergoglio umývá a líbá nohy transsexuálovi. Toto bylo Bergogliovo průlomové provokační gesto! Jak reagoval katolický svět? Kvůli papežské autoritě zrealizovanou herezi akceptoval.
V září 2015 Františka žádá 800 000 katolíků, z toho 200 prelátů (biskupů, arcibiskupů i kardinálů), o vyjádření jasného stanoviska církve k tzv. homosexuálním manželstvím. Bergoglio je ale chladnokrevně bojkotuje. V lednu roku 2016 v Římě proběhla 1,5 milionová manifestace proti adopci dětí homosexuály. Co František? V proslovu po nedělní modlitbě Anděl Páně manifestaci nejenže nepodpořil, ale naopak zesměšnil a odsoudil. Při svém návratu z Arménie (26. 6. 2016) řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala.“ František měl konkrétně povědět, za co se má církev omluvit. Za to, že respektuje Boží přikázání a že hřích nazývá hříchem? Za to, že chce církev homosexuály zachránit před peklem, a proto vyžaduje, aby se od hříchu oddělili a nezůstávali v něm?
Při své návštěvě v Irsku v srpnu 2018 Bergoglio veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Podle něj by v ní rodiče neměli dětem bránit. V září 2018 Bergoglio navštívil pobaltské země, kde úskočně prosazoval homosexualismus a migraci. 28. ledna 2019, během zpáteční cesty ze Světového dne mládeže v Panamě, na tradiční tiskovce v letadle prohlásil: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova.“
Osnovy sexuální výchovy, které mezinárodně určuje OSN, cílevědomě vedou k infikování už malých dětí i mládeže sodomií a transsexualitou. Děti se dostávají do otroctví zvrácené sexuální vášně a jsou neschopné v budoucnosti založit rodinu. Bergoglio ohledně sexuální výchovy pokračoval: „Sex je Boží dar, není to nějaký netvor (zlý duch). Je to Boží dar daný k lásce...“ Božím darem, ale pro svátostné manželství, je přirozená sexualita. S ní je spojena zodpovědnost za předávání života a výchovu dětí. Mimo manželství je sexuální aktivita hříchem. Sexuální zvrácenosti vedou přímo k sebezničení jedince, rodiny i společnosti. Bergoglio své šokující tvrzení ještě potvrdil: „Sex jako Boží dar musí být vychován bez rigidity.“ Bergoglio chce rozvíjet v dětech sex bez zábran! Tím Bergoglio prosazuje narušení dětské psychiky a otevření jejich nevinných duší pro celoživotní okupaci nečistými démony. Na otázku, jestli Bergoglio slouží Bohu nebo satanu, je jednoznačná odpověď: Bohu rozhodně neslouží!
Neplatný papež František v září 2020 vyslovil uznání argentinské řeholnici Monice Astorze Cremonové za otevření nového komplexu 12 bytů vyhrazených výhradně pro muže, kteří se prohlašují za ženy, a pro jejich sexuální partnery. Ve své komunikaci se sestrou Cremonovou papež označil její transsexuální klienty za „dívky“: „Drahá Moniko, Bůh, který nechodil do semináře ani nestudoval teologii, ti to hojně odplatí. Modlím se za tebe a tvé dívky,“ řekl. Není to poprvé, co pseudopapež František přednesl výrok odporující tomu, co katolická církev tradičně učí o odmítnutí sexuální identity dané Bohem.
Martin: „Papež František má přátele gaye, dokonce ženaté přátele gaye. Je prvním papežem, který pronesl slovo „gay“, a vřele hovořil o naší potřebě je přijmout.“
Komentář: Jezuita Martin si protiřečí. Nejdřív tvrdil, že k žádným změnám ve srovnání s předchůdci Bergoglia nedošlo, ale teď tvrdí, že Bergoglio je první tzv. papež, který privileguje homosexuály. V tomto Martin řekl pravdu. Svými homosexuálními sklony skandálně známý Mons. Ricca byl Bergogliem jmenován prelátem vatikánské banky i ředitelem Domu Sv. Marty, kde žije i Bergoglio...
V domě sv. Marty nocuje František i mnozí preláti spolu se skandálním homosexuálem Riccou. K tomu už další komentář netřeba.
21. března 2014 se František procházel ruku v ruce se známým italským homosexuálním knězem Luigim Ciotti. 6. května František ve Vatikánu koncelebroval s dalším homosexuálním knězem, Michelem de Paolis, a po liturgii mu políbil ruce.
Bergoglio přijímá na pravidelné papežské audience osoby LGBT. Dává tím najevo, že nekající sodomité jsou dnes vatikánská elita. Z toho vyplývá, že tzv. homofobní katolíci musí v poslušnosti takzvanému Svatému otci změnit svůj postoj. Musí odhodit Boží přikázání a přijmout antipřikázání, která zabezpečují odměnu v pekle.
Během své cesty do USA v září 2015, udělil František jedinou soukromou audienci, a to homosexuálnímu páru. Vatikán ho označil za „rodinu“. Jeden z nich, Yayo Grassi, je starým známým Františka. František se s těmito dvěma sodomity vřele objímal a pusinkoval. František prý Grassimu řekl, že se modlil za něho a jeho partnera, a požádal je, aby se pomodlili i oni za něho. Buď šlo o zbožnou frázi, anebo se Bergoglio i oba komplici modlili ke svému bohu, tedy k ďáblu.
Martin: „A přestože nemohu prozradit, o čem jsme (s Bergogliem) loňského roku hovořili soukromě, mohu říci, že jsme dlouze hovořili o službě LGBT a z našeho setkání jsme odcházeli s pocitem nadšení, útěchy a oduševnění.“
Komentář: O čem hovořili? O tom, jak prosadit demoralizaci církve. To je ta tzv. služba LGBT. František v lednu 2015 telefonoval španělskému transsexuálovi jménem Diego Neria, ve skutečnosti ženě. Pozval ji (jeho?) spolu s její(jeho) „snoubenkou-lesbou“ do Říma na soukromou audienci. To vše na náklady Vatikánu. Transsexuálovi, původně ženě, Bergoglio řekl: „Bůh miluje všechny své děti, ať už jsou, jaké jsou. I ty jsi Boží dítě, a proto tě církev miluje a přijímá takového, jaký jsi.“
Bergoglio touto hrubou manipulací legalizuje hřích a zločin proti přirozenosti. Tímto precedentně ruší Boží zákony. Je to programovaná podpora zvrácené gender ideologie s cílem sebezničení církve a národů.
Bergoglio o ženě přeoperované na tzv. muže řekl: „Napsal mi dopis, že by pro něj bylo útěchou mě navštívit se svou ženou. Přijal jsem je a oni byli velmi šťastní.“ Z čeho? Že na cestě do pekla jdou v nekajícnosti spolu s Bergogliem?
Publicista: „Papež navrhuje synodalitu... Ptám se v souvislosti s německou synodální cestou, kterou Vy jistě následujete. Je možné, že v církvi nastane rozkol?“
Martin: „Nemyslím si, že bychom v katolické církvi byli blízko rozkolu... On (Bergoglio) přiznává, že Duch svatý působí v Božím lidu, a proto se snaží naslouchat Duchu, který se projevuje na synodách.“
Komentář: Jaký duch se projevuje na synodách, kterému Bergoglio naslouchá? Rozhodně to není Boží Duch. V říjnu 2014 na synodě o rodině Bergoglio prosadil do dokumentu schválení amorálnosti: „Homosexuálové mají dary a vlastnosti, které nabízejí křesťanské komunitě.“ To, co Bergoglio prosazuje, jsou danajské dary. V žádném případě nepocházejí od Boha. Jde o zamoření křesťanské komunity sodomií. Mezi tyto dary patří AIDS a různé formy hepatitidy. Darem pro duše v komunitě je nečistý duch, antipokání a cesta do zavržení.
Dále se v dokumentu uvádí: „Jsme schopni tyto lidi přivítat a zaručit jim bratrský prostor v našich komunitách?“ Jak mohou křesťané vítat lidi, kteří apriori odmítají pravdu i pokání? Křesťané by museli zradit Krista a podřídit se duchu zvrácenosti. Za normu by museli přijmout hřích a odmítnout Boží přikázání. To by už ale nebyly křesťanské komunity. Šlo by o homosexuální Bergogliovy kluby LGBT.
Pokračuje citace dokumentu: „Jsou naše společenství schopna přijímat a zhodnotit sexuální orientaci?“ Bergoglio dokumentem vyžaduje přijetí zavádějícího termínu „sexuální orientace“ s cílem prosadit sodomii do křesťanských komunit. Biskupská, kněžská, řeholní či laická komunita se přijetím termínu sexuální orientace otevírá procesu sebezničení. Co se týče zhodnocení, Boží slovo sodomii nezměnitelně hodnotí jako hřích a ohavnost (Ř 1,18n) a varuje před trestem věčného ohně (Juda 7). Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě biskupská synoda o mládeži pod vedením Bergoglia. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 tato synoda úskočným způsobem legalizovala LGBT. František i přítomní biskupové a kardinálové obdrželi duhové kříže. Bergoglio znovu a znovu zneužívá papežský úřad k prosazení homosexuální i genderové ideologie ke genocidě církve a lidstva. Dopouští se nejtěžšího zločinu nejen proti církvi, ale i proti lidstvu.
21.-24. února 2019 se konala v Římě synoda ohledně sexuálního zneužívání v církvi, kde byl místo řešení problému opět úskočně prosazován homosexualismus. Tato synoda posloužila Bergogliovi k prosazení závazných směrnic pro biskupy k převedení katolické církve na Bergogliovu anticírkev LGBTQ.
Tento nový program demoralizace s církevními sňatky osob LGBTQ začíná realizovat jako precedens německá biskupská konference. Toto je ta německá synodální cesta, kterou jezuita Martin propaguje a následuje.
Jak se zachránit? Jak utéct z této Sodomy a Gomory před hrozícím pekelným ohněm? Jedině pravdivým pokáním! Prvním krokem biskupů a kněží je nezmiňovat v liturgii jméno arcikacíře Františka Bergoglia.
(Pokračování v další části)
 
By zantský katolický patriarchát
 
20. 9. 2020

Facebook komentáře