Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

I. Prohlášení iniciativy neUSTRčených

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dne 17. února 2010 byl ve výběrovém řízení zvolen Radou Ústavu na funkci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů historik Jiří Pernes. Teprve po jeho zvolení se veřejnost dozvěděla, že za minulého režimu studoval Večerní univerzitu marx-leninismu (VUML) a také publikoval odbornou práci, ve které oslavoval historickou oprávněnost vítězství socialismu, politické čistky a ozbrojenou jednotku Komunistické strany Československa - Lidové milice.

  • neustrceni
Ačkoliv se Rada Ústavu rozhodla na svém zasedání dne 2. března 2010 uvedené nové skutečnosti projednat, radní p.t. Petruška Šustrová, Jan Zahradníček, Michal Stehlík a Petr Fiala zamítli návrh na nové výběrové řízení.
Jelikož nové skutečnosti, postoj designovaného ředitele i rozhodnutí Rady považujeme za zásadní a dokonce arogantní ústrk vůči paměti a minulosti, rozhodli jsme se k následujícímu prohlášení:
1) Považujeme za velmi znepokojující, že designovaný ředitel ÚSTR studoval VUML, dobrovolnou kádrovou školu zločinné Komunistické strany Československa, a že ještě koncem koncem osmdesátých let glorifikoval komunistický puč z únoru 1948 a roli Lidových milicí v něm.
2)  Považujeme za nepřípustné, že designovaný ředitel ÚSTR při výběrovém řízení zatajil své studium na VUML a že tuto skutečnost vulgárně bagatelizuje výroky typu „Prostě tady jsme žili a každý se musel nějakým způsobem prostituovat" (www.tyden.cz 22.2.2010). Pan Jiří Pernes, který chce být ředitelem ÚSTR, tím nejen že nevalně hodnotí vlastní osobu, ale dehonestuje statečné spoluobčany, kteří před diktaturou nesklonili hlavu, vzdorovali jí a s celými rodinami trpěli, a de facto popírá existenci třetího odboje.
3) Považujeme za nepřijatelné, že designovaný ředitel ÚSTR i v současnosti pokračuje ve své dezinterpretaci  českých dějin 20. století, kdy například tvrdí,  že „komunistický režim nám nikdo nevnutil, že se sem nedostal na sovětských tancích, ale že si ho naši rodiče vybrali sami a dobrovolně v letech 1945 až 1948" (MfD 4.3.2010). Považujeme navíc za skandální, že takto
o minulosti hovoří nejen historik, ale zejména, že se takto vyjadřuje designovaný ředitel Ústavu, který má být garantem symbolické diskontinuity s minulým režimem.

4) Považujeme za účelové, rozporuplné a nebezpečné, že designovaný ředitel ÚSTR na jedné straně přichází s koncepcí "depolitizace" Ústavu, a na druhé straně byl či je členem historické komise České strany sociálně demokratické, jejímž garantem je předseda strany Jiří Paroubek. Navíc je pozoruhodné, jak pan Pernes toto své členství v médiích jednou přiznává (LN 25.2.2010), podruhé popírá (MfD 4.3.2010).

5) Považujeme za varující, že v některých bývalých komunistických státech (Slovensko, Rumunsko), kde byly zřízeny podobné instituce jako Ústav pro studium totalitních režimů, došlo nebo dochází k postupnému omezování jejich činnosti. Na tuto skutečnost naposledy upozornilo i Prohlášení účastníků mezinárodní konference „Zločiny komunistických režimů" z 26. února 2010.  Je to signál, že nejde jen o běžnou otázku personálních změn, ale především o ideologicky motivovanou snahu různých skupin a jednotlivců opět ustrkovat historii a dějiny.
6) Předsedkyně Rady Ústavu paní Naděžda Kavalírová dne 2. března 2010 nepodepsala jmenování pana Jiřího Pernese novým ředitelem ÚSTR.  Vyjadřujeme za to paní Kavalírové podporu a vyzýváme ji, aby vytrvala a nenechala se „ustrčit".


Kamil Miroslav Černý             Neela Winkelmann-Heyrovská                   Mirek Vodrážka
signatář Charty 77                                                                                 aktivista undergroundu

zaměstnanci ÚSTR

P.S. Vysvětlení pojmu „neustrčený". Toto slovo odvozujeme ze Slovníku spisovného jazyka českého, díl VI., vydaného Akademií věd roku 1989, ve kterém se vysvětluje význam slova „ústrk" jako protivenství či nezasloužené přehlížení práv, nároků, zásluh apod.

 

Základní programové prohlášení

Iniciativa neustrčených je spontánní a otevřené společenství lidí, kteří si jsou vědomi snahy různých politiků, historiků, institucí, médií, ale i velké části české společnosti bagatelizovat minulost, ustrkovat paměť dějin a snažit se omezit badatelské a kriticky zaměřené aktivity vztahující se k naší nedávné historii.

Iniciativa neustrčených proto chce upozorňovat různými symbolickými formami na protivenství, ústrky a příkoří, které se dějí naší minulosti a dějinám.

 

Kamil Miroslav Černý               Neela Winkelmann-Heyrovská Mirek Vodrážka

signatář Charty 77                                                                                                                            aktivista undergroundu

 

 

P.S. Vysvětlení pojmu „neustrčený". Toto slovo odvozujeme ze Slovníku spisovného jazyka českého díl. VI., vydaného Akademií věd roku 1989, ve kterém se vysvětluje význam slova „ústrk" jako protivenství či nezasloužené přehlížení práv, nároků, zásluh apod.

 

 

Facebook komentáře