Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Co řekl prezident Lukašenko o tzv. domácím násilí

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

„Všechno je to hloupost, převzatá ze Západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet
výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti.

Kdosi cosi plácne o tzv. domácím násilí, dnes je to na Západě módní fráze, a přitom tam brzy žádné rodiny nebudou.

  • co-rekl-prezident-lukasenko-o-tzv-domacim-nasili

 

Chlap se žení s chlapem anebo se za něj vdává. A děti nemá kdo rodit. A my od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině?!“Prezident Běloruska těmito slovy zkritizoval nesmyslný návrh zákona Ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. domácí násilí. Ministerstvo následně návrh odvolalo.

Proč je dnes méně a méně harmonických rodin? Především proto, že je veřejné mínění formováno dekadentní kulturou. Ta vnucuje jako cíl lidského života hedonismus a jako základní životní princip egoismus. Generace odchovávaná v tomto duchu nemá vědomí zodpovědnosti, není schopna oběti pro druhé a není ani schopna respektovat základní přirozený zákon: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“ (Mt 7,12)

Navíc, dnes je společnost formována sebevražednými ideologiemi, jako je gender, redukce lidstva... Zločinná lež je vtělována do zákonů. Zákony proti „domácímu násilí“ ve skutečnosti zavádějí nejkrutější násilí vůči rodičům i jejich dětem.

Rodičům nenávratně kradou děti a děti tyranizují nejkrutějším způsobem – psychicky i morálně. Nejtěžší trauma pro dítě, jaké může zažít, je oddělit ho od vlastních rodičů a vyrvat ho z domácího prostředí. Dítě se pak stává prostředkem k získání peněz a předmětem sexuálního zneužívání. Takové dítě a následně takový dospělý člověk má, podobně jako pan Breivik, narušenou psychiku a je morálně devastovaný. Není schopen vytvořit vztah k druhému člověku. Je neschopný založit rodinu a vychovávat děti a je neschopný mít vůbec nějaké pravdivé životní hodnoty. Pokud takový člověk bude obsluhovat atomovou elektrárnu nebo se stane vysokým vojenským důstojníkem, který ovládá nejmodernější válečnou techniku včetně atomových zbraní, jak to dopadne? Jeho životním krédem je pomstít se společnosti za svou životní tragédii!

Společnost si pseudozákony o tzv. domácím násilí formuje k vlastní likvidaci armádu teroristů, zločinců a sebevrahů.

Jaké je řešení? Nejen pseudozákony nepřijímat, ale také započít se zdravou výchovou ve školství. Děti musí být formovány k zodpovědnému životu a k zodpovědnému rodičovství. Dnes je třeba mladé generaci vštěpovat, jaký je pravý smysl a cíl života. Bez pravdivé motivace je nemožné bojovat proti zlu v sobě. Člověk si musí uvědomovat životní reality, že přijde smrt, Boží soud a věčnost.

Dále je třeba, aby mladí lidé, když uzavřou manželství, povinně navštěvovali kursy o vzájemných vztazích a o výchově dítěte. Měli by je vést starší manželé, kteří jim především z vlastní zkušenosti mohou dát nejen rady, jak řešit těžké či konfliktní situace, ale mohou jim dát i příklad svého života. Tyto zkušenosti jim moderně vyškolení psychologové se svými „vědeckými“ pseudo-teoriemi předat nemohou.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

28. 11. 2018

Kopie:
Prezidentu a poslancům Běloruska
Představitelům církví
Masmédiím

Facebook komentáře