Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

BKP: Národní svatyně v Šaštíně má být znesvěcena arciheretikem Bergogliem

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

Na svátek Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, je už naplánováno poskvrnění národní svatyně v Šaštíne gestem jednoty s veřejným heretikem a apostatou Františkem Bergogliem. To bude mít dopad na celý slovenský národ! Šaštín byl v minulosti zřídlem Božího požehnání, které je spojeno s pokáním a s pravou vírou. Bergoglio přináší falešnou víru, legalizaci amorálnosti a prokletí.

  • bkp-narodni-svatyne-v-sastine-ma-byt-znesvecena-arciheretikem-bergogliem
  • bkp-narodni-svatyne-v-sastine-ma-byt-znesvecena-arciheretikem-bergogliem
  • bkp-narodni-svatyne-v-sastine-ma-byt-znesvecena-arciheretikem-bergogliem

Dá se čekat, že tento hlavní propagátor sodomie bude vřele tisknout a pusinkovat slovenské a jiné přítomné biskupy, jak je jeho zvykem. Před chrámem má pak apostata sloužit mši svatou. Pro jeho zradu Krista a pro hereze, které propaguje, je jeho liturgie neplatná. Je třeba, aby si biskupové, kněží i věřící uvědomili, že účast na neplatné Bergogliově mši znamená veřejné gesto uznání Bergoglia za platného papeže, přestože jím není!

Zúčastnění automaticky přijímají i jeho rouhačský a apostatický program, který vede do věčné záhuby. Bergoglio veřejně prosazuje modlářství, sodomii i genocidní vakcinaci, která dnes už přechází v čipizaci. Kdo s ním tvoří jednotu, tvoří jednotu i s tímto jeho antikristovským programem a stahuje prokletí na sebe, na církev na Slovensku i na celý národ. Za to bude na Božím soudu skládat účty.

Copak je církevní hierarchie tak slepá, anebo duchovní i fyzickou realitu vidět nechce? Gestem jednoty s Bergogliem organizuje na území Slovenska duchovní převrat a otvírá dveře duchovní infekci apostaze, kterou Bergoglio šíří. Katolíci zcela přestanou rozlišovat a z duchovní smrti se pod falešnou autoritou tzv. svatého otce stane norma. Otvírají se tak dveře i fyzické smrti formou genocidní vakcinace. Bergoglio nevede věřící do Božího království, ale do Nového světového řádu satanizace národů.

Jejím hlavním prostředkem je dnes vakcinační čipizace. Cílem je učinit z lidí bioroboty či jakási média démonů, zbavena vlastní vůle i sebemenší svobody. Návštěva Bergoglia stahuje na Slovensko prokletí. Stává se pak v duchovním boji bezbranné, zbavené Božího požehnání a Boží ochrany.

Kéž slovenští, čeští, polští a maďarští biskupové udělají poslední krok k záchraně a bojkotují návštěvu apostaty Bergoglia na Slovensku. Ať odmítnou účast na setkání s ním! Kéž je v tom následují i kněží!

Boží slovo varuje před divokým kancem, který rozryl vinici. Analogický příklad z historie z 9. století: Na ostrově Lesbos v katedrálním chrámu hlavního města Mytilény předtím, než uzurpoval biskupský stolec heretik, Bůh dopustil varovné znamení: do katedrály vběhla velká svině a sedla si na biskupské křeslo. Nikdo ji nemohl vyhnat. Nakonec ji s velkou námahou vyhnali palicemi. Brzy nato obsadil biskupské křeslo heretik, o němž historické dokumenty dokládají, že měl svinskou povahu i svinský život.

To, co se stalo se sviní na ostrově Lesbos v prvním tisíciletí, se analogicky vztahuje i na usednutí Bergoglia do papežského křesla ve Vatikánu v roce 2013, a v tomto roce i na poskvrnění Národní svatyně v Šaštíně. V Šaštíně bylo ale ještě i jiné znamení. Na sochu Sedmibolestné Panny Marie před chrámem nedávno padl velký strom, který ji rozbil. Toto se duchovně děje s národní svatyní v Šaštíně i se slovenským národem návštěvou Bergoglia.

Budou biskupové, kněží i věřící konat pokání? Začnou nazývat pravdu pravdou, lež lží, herezi herezí, nemorálnost nemorálností a apostatu apostatou? Anebo už nastalo duchovní zaslepení do takového stupně, že totálně ztratili duchovní rozlišování a zaměnili slávu svého Boha za ohyzdnost modly Pačamamy, za ohavnost sodomie a za vakcinační sebevraždu?

Slovenští katolíci, nedovolte, aby na vás přecházelo prokletí, které František Bergoglio stahuje! Denně se alespoň hodinu modlete a bojkotujte návštěvu zrádce Krista – Bergoglia!

Byzantský katolický patriarchát

24. 7. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP https://forms.sendpulse.com/eaea047917/

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře