Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Fukušima – nukleárny útok na ľudstvo?

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 
  • fukushima_nuclear

Zdá sa, že katastrofa vo Fukušime je vojnovým aktom proti obyvateľstvu pod predstieraním ekologickej katastrofy. Tento článok vychádza zo skráteného prekladu článku Jima Stoneho, mnohé objasňuje a poskytuje dôkazy o plánovanom zničení atómového zariadenia vo Fukušime, za výdatnej pomoci vírusu Stuxnet (vyvinutého zjavne v Izraeli, aspoň tam si prisvojujú jeho úspech) a pofidérnych obrovských stereoskopických kamier, vyvinutých spoločnosťou z bezprostrednej blízkosti izraelského výrobcu atómových zbraní (!). 

Podozrivé zemetrasenie 9.0

Toto zemetrasenie bolo pôvodne vyhodnotené ako zemetrasenie s intenzitou 6.8 (6.67 Richter, nie shindo) a japonské seizmické údaje jasne ukazujú, že epicentrum bolo na pevnine, nie v mori. Potom jeho intenzitu (Američania) zvýšili na 7,9, potom na 8,4, potom na 8,8 a nakoniec na 9,0. To všetko na základe dôsledkov cunami, nie na základe reálnych seizmických údajov!

Autor článku, Jim Stone sa domnieva, že toto zemetrasenie bolo vyvolané umelo a slúžilo ako zámienka pre následnú cunami, ktorá zasa bola vyvolaná jadrovou detonáciou na dne mora. Ak si všimneme rôzne zábery z prívalu cunami, ľudia toto cunami vôbec neočakávali, sirény začali jačať až počas záplavy a nič nenasvedčuje nejakému katastrofálnemu spustošeniu pevniny predchádzajúcim zemetrasením, ktoré vraj bolo sto razy silnejšie ako zemetrasenie v Kóbe…

Pozrite si fotografie zo zemetrasenia v Kóbe v roku 1995, ktoré malo intenzitu 6,9, resp. 7,2 (v závislosti od zdroja údajov). Zemetrasenie vo Fukušime malo byť 100 razy silnejšie. To by ale Sendai už nesmelo existovať! Vidíte azda nejakú podobnosť medzi zemetrasením v Kóbe a Sendai? A Sendai pritom leží iba 48 míľ od epicentra údajného zemetrasenia so silou 9,0. To by tam neostala stáť jediná výšková budova.

Pozrite si na nasledujúcom videu zábery z tohto “ničivého” zemetrasenia. Všimnite si prosím v 27-28 sekunde krátky záber na človiečika, ktorý zjavne naďalej klepe do svojej klávesnice…

Fukušima sa takto nemohla odohrať

Reaktory vo Fukušime vraj vybuchli preto, lebo v okamihu zemetrasenia sa aktívne reaktory automaticky vypli, začali sa dochladzovať núdzovým chladiacim systémom, následná cunami vraj poškodila záložné generátory, reaktory sa prehriali a vybuchol uvoľnený vodík…

Zaplavenie externých generátorov vlnami cunami bolo irelevantné, pretože skutočný núdzový systém je poháňaný parou zo samotných reaktorov. Na prevádzkovanie troch navzájom nezávislých núdzových systémov na každom reaktore vôbec nie je potrebný elektrický prúd; aj keby pracoval iba jeden z nich, reaktor je bezpečný. Je zaujímavé, že naraz vypadlo všetkých deväť núdzových systémov troch reaktorov s navezenými palivovými tyčami. To je technicky nemožné, okrem prípadu, kedy je za tým úmysel. Pravdepodobne to bol dôsledok útoku Stuxnetu.

Stuxnet je špeciálne navrhnutý na to, aby útočil na ovládacie systémy SCADA od Siemens a pracuje najlepšie so systémami na rozvod kvapalín. Ideálnym cieľom útoku boli centrifúgy v Iráne, rovnako ako systém na rozvod kvapalín v zariadení Fukušima. Existujú dôkazy, že Stuxnet vyvinula izraelská armáda, aby zničila príslušný priemyselný systém, ktorý možno poškodiť zmanipulovaným rozvodom kvapalín.

Magna BSP je firma z bezprostrednej blízkosti izraelského výrobcu atómových zbraní Dimona a do incidentu vo Fukušime v podstate nemala žiadne aktivity mimo IDF (Israeli Defense Forces). Počas celého priebehu katastrofy existovalo neprerušené internetové spojenie medzi zariadením Fukušima a formou v Dimone… Prevádzkovateľ TEPCO sa o tom dozvedel až 15. marca prostredníctvom článku v Jerusalem Post… To, že internetové spojenie do vnútra bezpečnostného plášťa reaktora je zakázané, je jednoducho fakt…

Stuxnet možno prevádzkovať v dvoch režimoch; random (náhodný) alebo administrative (riadený). V riadenom režime možno maximalizovať škodu a informácie o systéme posielať na externý počítač. Hneď ako sa Stuxnet nainštaluje na počítačový systém, obíde normálne bezpečnostné protokoly a možno ho riadiť zvonka. Manipulácie sa z protokolov nedajú zistiť, pretože Stuxnet vie, ktoré priebehy tlaku alebo teploty sú pre daný systém normálne a tieto údaje naďalej podsúva. Zodpovedná osoba vôbec nezistí, že na pozadí prebieha ničivý proces. Stuxnet sa objavil v Japonsku krátko po príchode firmy Magna BSP. Fukušima bola vybavená modernými ovládacími systémami SCADA od Siemens, pre ktoré bol Stuxnet napísaný. Nie je pravdou, že Fukušima bola voči Stuxnetu imúnna, pretože bola prevádzkovaná zastaraným systémom, ako tvrdia mnohí blogeri…

A teraz by som chcel vysvetliť, prečo sa problémy pred výbuchmi zakladajú na sabotáži

Dieselové agregáty nestáli jednoducho na voľnom priestranstve, ako nám chcú nahovoriť: v skutočnosti sa nachádzali v pivniciach budovy s turbínami, ktoré boli utesnené a nikdy neboli závažne zaplavené. Jeden z nich dokonca celý čas bežal, no elektrické spínacie zariadenie z neznámych dôvodov prerušilo spojenie a tak sa stal zbytočným. Každá zo záložných elektrocentrál vo Fukušime dokázala napájať 14 000 domácností, pretože každá z nich mala výkon viac ako 10 megawattov. Je úplne zjavné, že Fukušima by poruchu prestála, ak by čo i len jediná záložná centrála mohla poskytnúť potrebný prúd, pretože jeden agregát mal mnohonásobné vyšší výkon, ako výkon potrebný na udržanie zaisťovacích systémov v chode. To však zďaleka nie je všetko, pretože vypadli aj ďalšie záložné elektrocentrály, ktoré boli vysoko položené a suché.

Moja hypotéza je tá, že jedna záložná elektrocentrála, ktorá bežala naďalej, bola držaná ako osobitná rezerva a nebola začlenená pod ovládací systém SCADA. Prečo prerušilo spínacie zariadenie spojenie so záložnou elektrocentrálou? Pretože tento druh sabotáže je presne ten, na ktorý bol Stuxnet navrhnutý. K tomu sa pridáva ešte aj to, že v priebehu 9 hodín – čiže v čase, kedy ešte nedošlo k žiadnej závažnej škode – sa objavili na scéne ďalšie záložné elektrocentrály, žiadna z nich však nedokázal poskytnúť potrebný prúd, pretože spínacie zariadenie to nedovolilo. Táto správa od Svetovej asociácie jadrovej energetiky (World Nuclear Association), napísaná v podvodnom úmysle, obsahuje všetky tieto informácie, ale sledy udalostí prezentuje tak, že pri čítaní treba dávať veľký pozor, aby ich čitateľ neprehliadol. Správa uvádza správne informácie v zavádzajúcej súvislosti, takže chráni klamárov, ktorí ju napísali…

Z tejto správy možno získať nasledujúce informácie:

1.) Generátory neboli zaplavené… Elektrický prúd nebolo možné viesť ďalej v dôsledku sabotovaného spínacieho zariadenia.

2.) Treba si pozrieť videozáznamy uskutočnené robotmi, ktoré jasne ukazujú, že spínacie zariadenie, ktoré nefungovalo, nikdy nebolo zaplavené. Chybu teda nespôsobila cunami. Pre dieselové generátory neexistujú žiadne spínacie zariadenia mimo areálu, všetko sa nachádza v budove a to vo výške, akú voda nikdy nedosiahla…

Na všetky možné hororové scenáre bolo pripravené riešenie, nie však pre scenár, že vírus zablokuje spínacie zariadenie…

3.) Akumulátory vydržali, aspoň počas prvej hodiny bez prúdu, keď boli zvonka do areálu dodané primerané elektrické agregáty – pripravené k pripojeniu, nemohli však pomôcť, pretože spínacie zariadenie nedovolilo viesť elektrický prúd ďalej. V správe sa tvrdí, že spínacie zariadenie bolo vraj zaplavené. Prečo potom nevymenili spínacie zariadenie? Na to by bol predsa dostatok času, kým sa vyčerpali akumulátory. Skutočnosť, že záložné elektrocentrály bolo možné bez problémov doviezť aj zvonka, odkrýva jedno ďalšie klamstvo o zemetrasení ako takom – a to, že vraj zamestnanci museli ísť domov peši, pretože cesty boli plné trosiek…

4.) Ak sa pozrieme na hodnoty o priebehu tepla reaktorov 8 hodín po zemetrasení – čiže v okamihu, kedy sa vybili akumulátory pre chladiaci systém – potom vidíme, že každý reaktor vyvíjal menej ako 20 megawattov teplotného výkonu. To znamená, že až do toho okamihu, kedy sa nasadili záložné elektrocentrály, by neboli vôbec žiadne problémy, ak by prívod elektrickej energie nezablokovalo spínacie zariadenie; a práve túto chybu podľa mňa zapríčinil Stuxnet.

5.) Reaktor 3 úplne vybuchol, no tento reaktor mal najlepší zabezpečovací systém zo všetkých. Aspoň v tejto veci správa hovorí, že tento výbuch nemožno vysvetliť. Možno by autori tejto správy mali hľadať odpoveď tu.

6.) Správa tiež hovorí, že typ reaktorov pochádzal zo skorých 60. rokov; zjavne chcú v čitateľovi vzbudiť dojem, že boli zastarané. Neboli. V skutočnosti konštrukčný typ pochádzal z neskorých 60. rokov, no a keďže výroba a inštalácia trvá viac rokov, od 70. rokov (kedy reaktory išli do prevádzky) nemožno očakávať viac. V skutočnosti sú reaktory založené na veľmi bezpečnom dizajne. Správa uvádza, že reaktory boli dodatočne vystrojené podľa najnovších hľadísk…

Tieto reaktory boli dodatočne vystrojené aj riadiacim systémom SCADA od firmy Siemens. Reaktory vo Fukušime neboli žiaden šrot.

Vychádzam z toho, že situácia vo Fukušime ešte stále nie je pod kontrolou, pretože vírus Stuxnet naďalej poskytuje nesprávne hodnoty, čo bude úplne zjavné v okamihu, keď sa pozrieme na hodnoty tlaku pre reaktor 3, pričom utajené fotografie ukazujú, že na reaktore 3 žiaden tlakový plášť neexistuje. Áno, tam už žiaden reaktor nie je!

Táto správa je v súvislosti s tlakovým plášťom reaktora 3 úplne chybná. Jej autori utajené fotografie alebo samotné zariadenie pravdepodobne vôbec nevideli. Naopak, táto správa moju tézu úplne potvrdzuje. Objavil som ju 10. mája a mal som úplnú pravdu.

Každý z reaktorov má 8 samostatných núdzových systémov, z ktorých každý sám osebe dokáže reaktor ochrániť. Sú navrhnuté tak, aby fungovali aj pri úplnom výpadku napájania a to dokonca aj vtedy, ak vypadnú aj generátory. Vo Fukušime však na zabránenie výbuchu nebol potrebný žiaden funkčný elektrický systém. Hneď ako vypadne elektrická sieť, para z turbín generátorov sa automaticky presmeruje na dve úplne nezávislé parné turbíny, ktoré zasa poháňajú opäť úplne nezávislé čerpadlá chladiacej vody. Kompletne mechanický ochranný systém bez elektrickej energie. Ešte aj tento systém je zdvojený. Šesť ventilov pre presmerovanie pary troch reaktorov s palivovými článkami však postupne prestalo fungovať. Systémy v reaktoroch 1 a 3 najskôr fungovali, no po jednej hodine v reaktore 1 zlyhali a po dvoch dňoch fungovania zlyhali aj v reaktore 3. Nikto nedokázal vysvetliť, prečo sa tieto systémy vypli, keď na vypnutie potrebujú elektrický príkaz. V prípade reaktora 2 systém aktiváciu (núdzového chladenia) dokonca vôbec nedovolil. To sa môže stať iba vtedy, ak riadiaci systém núdzovému systému oznámi, že nemá štartovať alebo že sa má vypnúť. Ak z riadiaceho systému neprídu žiadne signály, chladenie automaticky a bez časového oneskorenia prejde do pasívneho namiesto elektrického režimu.

Niektorí čitatelia si spomenú, že hlavným problémom vo Fukušime boli nefungujúce ventily. Museli by niekoho poslať cez rádioaktívnu zónu k ventilom, aby ich otvoril. Sú to práve tie ventily, o ktorých tu hovoríme. Stuxnet však poskytoval normále hodnoty, preto nikto nevedel, že tento systém nefungoval, až kým nedošlo k väčším problémom s tým výsledkom, že zóna, v ktorej sa ventily nachádzali, bola zaplavená a rádioaktívne zamorená. To znemožnilo vykonať krajné núdzové opatrenie (vbehnúť dnu a preseknúť káble). Ak sa zasekne a mechanicky zlyhá jeden automatický ventil, už to je prekvapením. V prípade šiestich zlyhaných ventilov je to sabotáž.

To však nie je všetko! Kompletne nezávislý zabezpečovací systém so separátnymi vedeniami a s úplne inou elektronickou rozhodovacou procedúrou tiež zlyhal naraz na všetkých troch zavezených reaktoroch. Tento systém vstrekuje vodu s obsahom bóru pod tlakom 24 bar do reaktora a nenávratne preruší všetky reťazové reakcie. Tento systém je tak spoľahlivý, že výpadok jedného z troch systémov sa vyskytne s pravdepodobnosťou 1:10 000. Výpadok troch systémov naraz nemožno označiť inak ako sabotáž.

Vysoké hodnoty tlaku vo všetkých reaktoroch dokazujú, že zemetrasenie nespôsobilo na infraštruktúre vo Fukušime žiadne škody, pretože každá netesnosť by viedla k poklesu tlaku. Seizmické údaje ďalej ukazujú, že sila zemetrasenia vo Fukušime dosiahla hodnotu 6,07. Fukušima však bola navrhnutá tak, aby vydržala zemetrasenie do sily 8, a to aj vtedy, ak by bola v jeho epicentre.

Čo potom explózie spôsobilo? Steny ochranného plášťa reaktora mali v tom najtenšom mieste hrúbku zrejme 2,5 metra (bezpečnostné predpisy General Electric dovoľujú minimálnu hrúbku 120 cm oceľobetónu). Tieto steny po výbuchu úplne zmizli. Všetok betón zmizol, ostala iba poohýbaná oceľová výstuž. Reaktor 3 úplne zmizol, ako možno vidieť na utajenej fotografii a reaktor 4 bol roztrhaný na kusy, ako možno vidieť tu. Žltý kryt, ktorý sa mal nachádzať nad reaktorom 4, leží na nesprávnej strane ochranného plášťa. Tento druh deštrukcie poukazuje na požitie extrémne silnej zbrane. Výbuch vodíka takéto niečo nedokáže. Reaktory predsa nie sú postavené z alobalu. Nehovoriac o tom, že v reaktore 4 nebolo palivo a preto ani nemal potenciál výbuchu. Čo ho dokelu zničilo? To je otázka, ktorú si nikto neodváži položiť – Ako sa to mohlo stať?

Ešte aj pri úplnom roztavení reaktora šanca, že reaktor sa stane superkritickým, je menšia ako štrnásť rádov za desatinnou bodkou. Reaktory nevybuchli, škodu spôsobilo niečo v ich blízkosti.

Magna BSP mala prístup k reaktorom. Sídlom firmy je Dimona, vojenské zariadenie na výrobu atómových zbraní. Stuxnet bol vyvinutý v ich tesnej blízkosti. Magna BSP je považovaná za armádnu spoločnosť.

Dôkazová situácia ukazuje na to, že Magna BSP umiestnila vedľa vybuchnutých alebo zmiznutých reaktorov nukleárne výbušné hlavice, ktoré boli ukryté zrejme v ich neuveriteľne obrovských stereoskopických kamerách. Tieto kamery boli inštalované vo vnútri bezpečnostného plášťa reaktora 3. Celá akcia mohla prebehnúť pod zásterkou zmluvy o bezpečnosti, uzatvorenej o rok skôr. Tieto kamery sú veľkosťou a tvarom zhodné s gun type atómovými zbraňami. Keďže doterajšie výbuchy vodíka vo varných reaktoroch nikdy nespôsobili poškodenie výstroja a budovy (ani pri úplnom roztavení jadra), treba si položiť otázku, ako mohol nad reaktorom 3 vzniknúť atómový hríb…

Médiá vôbec neinformujú o tom, aké mohutné a silné boli štruktúry ochranného plášť, ako vidno na tejto tajnej fotografii

Ďalším zlyhaním spravodajstva je skutočnosť, že tlač zavádza o závažnosti škôd. Je zjavné, že mnoho ton vysokorádioaktívneho plutónia v nádrži na vyhorené palivové články nie je na svojom mieste, celé podlažie, na ktorom sa nachádzali, bolo vystrelené do vzduchu. Klamú nám.

Došlo tu k niečomu úplne inému, ako k výbuchu vodíka, a výsledkom toho sú obrovské množstvá plutónia všade naokolo…

Navrhujem, pozrite si fotografie. Urobte si vlastné závery. Školiaci manuál americkej vlády pre reaktory inštalované vo Fukušime možno nájsť tu.

Potom čo je Usáma Bin Ládin oficiálne mŕtvy, pričom zomrel už pred 10 rokmi, Al Káida vraj bude bojovať nukleárnymi útokmi, tvrdia nám. Ak niekde vyletí do vzduchu atómová bomba, alebo ak sa niektorá jadrová elektráreň bude správať tak, ako vo Fukušime, spomeňte si na tento článok!

Považujem to v každom prípade za veľmi zaujímavé, že všetkých 12 izraelských pracovníkov Magna BSP, čiže všetci nejaponskí pracovníci, Japonsko týždeň pred cunami opustili…

Motív

Aký by mohol mať Izrael motív na toto svinstvo? Nuž, Japonci v roku 2010 ponúkli pomoc Iránu pri obohacovaní uránu! A ajhľa, už o štyri mesiace neskôr sa objavil spomínaný tucet z Dimony so svojou skutočne nezvyčajnou kamerou. Motívov by však bolo viac: neochota Japonska podriadiť sa diktátu MMF, údajná vysoká miera “antisemitizmu” v Japonsku,

">spochybnenie priebehu udalostí 9/11 na vládnej úrovni
,…

Porovnanie výbuchu reaktora č. 1 a 3

Tu je video s názorným rozdielom medzi výbuchom reaktora č. 1 a reaktora č. 3. Obe explózie vraj spôsobil vodík, explózia reaktora č. 3 však vykazuje prítomnosť atómového hríbu…

Pohľad zhora na zničené objekty reaktorov č. 4 a 3

Pohľad spredu na objekty reaktorov č. 2, 3 a 4. Úplne naľavo vidno časť budovy reaktora č. 1. Obrovská nádoba reaktora č. 3 chýba, rozprášil ju vraj výbuch vodíka. A v rozbitom reaktore č. 4 sa pre údržbu palivové články vôbec nenachádzali…

Video s Jimom Stoneom:

Zdroje:

http://jimstonefreelance.com/fukushima.html

Nemecká skrátená verzia

Preklad z nemčiny ďurino apríl 2012

zdroj: http://www.auria.sk/blog/fukusima-nuklearny-utok-na-ludstvo

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře