Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dotazník pro Tomáše Pecinu - Češi vs Sudetští Němci

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Tomáše Pecinu znám již delší dobu. Sleduji jeho blog a zároveň úpornou pětiletou snahu zaregistrovat SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, aktuálně korunovanou úspěchem v podobě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Vyzval jsem pana Pecinu, aby v Dotazníku objasnil některé své postoje a názory na problematiku vztahů Čechů a Sudetských Němců.
AV

  • dotaznik-pro-tomase-pecinu-cesi-vs-sudetsti-nemci

 

INDEX:
00:13 Považujete události po 2. světové válce spojené s Benešovými dekrety a zákonem o odsunu Sudetských němců za spravedlivé?  
01:16 Jsou dekrety E. Beneše formou spravedlivé odplaty?
05:15 Sudetští Němci zradili ČSR příklonem k hitlerovskému Německu
21:14 Německo díky prohře ve válce mělo i Československu uhradit válečné reparace a další škody přímo či nepřímo spojené s válkou. Již v roce 1943 předal Beneš v Moskvě tzv. Desetibodový plán, kde se zavázal, že ČSR využije majetek „zanechaný“ sudetskými Němci v Československu „na zaplacení reparací ze strany Německa za škody způsobené ČSR.“ Při velikosti tohoto majetku ale hrozilo, že by se Československo ocitlo v roli reparačního  „dlužníka“ a bylo by tak povinné z obrovského zabaveného sudetoněmeckého majetku vyplácet reparační nároky jiných spojeneckých států. Jaký byl poměr mezi odhadovanou cenou majetku Sudetských Němců, které Beneš plánoval vysídlit a reparačním nárokem Československého státu?
24:48 Jak byly vyřešeny válečné reparace mezi Německem a ČSR
28:24 Sudetští Němci nucení odejít z Československa do Německa museli přenechat drtivou většinu svého majetku Československému státu. Dostali v Německu nějakou adekvátní náhradu? Jak se podařilo tento problém v Německu vyřešit?
30:58 Právní výklad spojený s odsunem - vyhnáním Sudetských Němců - je na České straně považovaný za nezpochybnitelný. Souhlasíte s takovým výkladem nebo máte jiný?
35:02 Rozsáhlá území Českého pohraničí jsou od odsunu - vyhnání Sudetských Němců prakticky opuštěná nebo řídce osídlená. Je možné předpokládat znovuosídlení Sudetskými Němci, respektive jejich potomky?
39:24 Předpokládáte, že území dříve patřící Sudetským Němcům, nyní obývané českými občany, bude vráceno Němcům?
40:20 Kam s lidmi, kteří na územích patřících Sudetským Němcům dnes žijí?
44:02 Jak vysoká by byla částka nutná k uhrazení náhrad Sudetským Němcům a jak by se vše mělo provést

 

Facebook komentáře