Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co předcházelo imigrační invazi. Novodobé dějiny v souvislostech, krok za krokem. Článek ne jen k 17. výročí 9/11.

Tento článek byl prvně zveřejněn v lednu roku 2016. Jelikož se za uplynulé takřka 3 roky situace ne jen v Evropě výrazně zhoršila a trend vývoje situace, spolu s jeho příčinami v článku tehdy popisovanými, se významně potvrzuje, dovoluji si jej s drobnými úpravami zveřejnit znovu. Článek by měl posloužit svou komplexností k pochopení všech souvislostí. Je určen všechny těm, kteří procitají a snaží se čelit katastrofě, ke které minimálně evropská civilizace spěje.

To proto, aby se do pokud možno nejširšího všeobecného povědomí dostal pokud možno co nejreálnější obraz toho, co se v naší moderní historii dvacátého a počátku jedenadvacátého století s největší pravděpodobností doopravdy stalo. To proto, aby se v podstatně horší podobě neopakovalo přesně to samé, čím musel projít svět v první polovině století minulého.

  • co-predchazelo-imigracni-invazi-novodobe-dejiny-v-souvislostech-krok-za-krokem-clanek-ne-jen-k-17-vyroci-9-11

Tehdy byl vývoj situace výrazně shodný s vývojem, který zažíváme právě v těchto dnech, s tím rozdílem, že tehdejší monopol znepřátelených stran na jednostranné mediální ovlivňování svých občanů je nyní díky zejména internetu výrazně narušen. Toto je obrovská šance, kdy již nelze plně docílit jako tehdy, aby jedna skupina-národ většinově začal nenávidět druhý a naopak. Cenzura internetu za tu dobu ale rovněž velmi výrazně pokročila. Obsah článku si rozhodně neklade nárok na to, že úvahy v něm popsané jsou exaktní pravdou. Ta je s odstupem doby prakticky nedohledatelná. Pouze dává do souvislostí skutkové děje v podobě, jak na sebe navazovaly, podobně jako by pátral detektiv, při sestavování hypotézy příčin a následků, při vyšetřování zločinu.

Je nevyvratitelným faktem, že východ je na vzestupu a západ upadá. Dále že arabský svět je rozzuřen a dal se na pochod směrem na slábnoucí západ. Minimálně 3 století západem zbídačovaná Afrika rovněž. Rozhodně nás v rozsahu minimálně 2 generací čekají výrazné změny. Nyní jde o to podaří-li se je zvládnout způsobem, aby jejich výsledkem bylo nastolení přijatelně rovnovážného stavu cestou, pokud možno rovněž všem přijatelnou. 

Dosavadní trend bohužel nadále směřuje spíše ke katastrofě, kterou potkal starověký Řím, který stejně jako současný hegemon bohatství svého centra zajišťoval formou trvalé expanze a vylupováním sousedů. Pro tuto politiku se ale musel i trvale okolnímu světu bránit. V momentě, kdy však jeho společnost zpychla, zlenivěla, podlehla dekadenci a rozvratu všeho přirozeného (stejně jako se za přispění zejména neziskovek děje i dnes), zeslábl natolik, že jej rozzuření barbaři vyplenili a uvrhli tehdejší svět do temného středověku na více než půl tisíciletí, včetně zavedení radikální formy tehdy agresivního křesťanství se vším tehdejším tmářstvím. V době pádu Říma (jeho západní části) na úplné civilizační a vzdělanostní dno uplynulo od narození Krista cca 900 let. Obdobná situace je nyní v případě současného Islámu.

Druhý ne méně silný současný trend hrozí konfliktem, který mají zájem vyvolat ti, jejichž cíl je vyloupit (nebo alespoň zastavit) vzestupující východ a zachránit tak sebe a jimi obývané centrum sestupující západní moci, které stále ještě výrazně kontrolují. Toto by rádi svými sofistikovanými hračičkami a šířením chaosu, s cílem vzájemného boje všech proti všem. Při té příležitosti by jistě rádi vyřešili i útočící hordy barbarů, jakož i ideová centra jejich moci. To včetně jejich současných "přátel" ze zemí, jako je například Saudská Arábie. Pravděpodobně právě tato země v celém západním světě (USA nevyjímaje) nejmasivněji tajně financuje síť lokálních ideových center, včetně dodávky těch nejradikálnějších Imámů. Problém je v tom, že hračičky se kterými disponují, mají moc uvrhnout celou planetu do stavu nepodporující jakoukoli životní formu. 

Následuje text článku z ledna roku 2016.

V posledním týdnu se nejen našemu Sobotkovi někdo podíval do mailů. To samé se stalo, již z dřívějších postojů, nezpochybnitelné válečné štváčce Clintonové. Dle uniklých zpráv Clintonové korespondence jde, ne jako v případě Sobotky, o instrukce jak manipulovat tupé stádo lidu českého, ale přímo o raporty k proběhnuvším masovým vraždách Libyjců od kohosi, koho kdosi z vlády USA, za tímto účelem najal!!! Bližší informace naleznete například zde:

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7264-velke-zmeny-na-dohled-unikle-emaily-clintonove-odhalily-jeji-valecne-zlociny-obzaloba-muze-byt-do-60-dni-predvida-statni-zastupce-usa

Prý za to Clintonovou do 60 dnů v USA obžalují. No, nechme se překvapit. Problém však je, že ona je jen malé kolečko v celé klice zločinců, kteří uchvátili vládu nad kdysi svobodnými USA.

Těmto zločincům nastala příležitost okolo roku 1990, kdy z Gorbačovovi prvotní snahy restrukturalizovat hospodářské principy východního bloku perestrojkou, nakonec vzešla úplná kapitulaci ruského komunistického bloku. Jednalo se zejména o zrušení Varšavské smlouvy na čestné slovo, že se NATO jako protiblok sice rušit nebude, ale že se též nebude rozšiřovat. Následné velmi hloupé a naivní otevření východního trhu západu vedlo k zničení na konkurenci nepřipraveného východního průmyslu, včetně toho, který již přešel do soukromých rukou, ale ještě se nestačil stabilizovat. Posledním hřebíčkem do rakve ekonomického kolapsu východu bylo zrušené RVHP, které čistě na základě politického rozhodnutí nových vlád původního východního bloku, zcela zpřetrhalo veškeré vzájemné obchodní vztahy.

Je nutno zmínit, že zde jednu z nejvýznamnějších rolí sehrál náš Havel, který na základě "upřímných rad" svých dlouhodobých sponzorů, veškeré tyto kroky na mezinárodní scéně bývalých satelitů SSSR inicioval, ale zejména poskytl svým „rádcům“ neocenitelné mediálně-morální krytí. Svými mudrlantskými řečmi o svobodě, pravdě, lásce, demokracii a přátelích z USA, co nám se vším chtějí jen co nejupřímněji pomoci proto, abychom se měli stejně dobře jako oni. Takto se stal celosvětovou mediální celebritou. Ti kteří nás všechny z východu měli v plánu ve skutečnosti pouze vyloupit, začali z Havla dělat svou mašinérii, koupených médií, hérců a héreček, neziskovek a na grantech závislých profesůrků, celosvětově uznávaného svatého muže nejvyšších morálních kvalit.

Ve skutečnosti to byl pouze velmi hloupý člověk, který uměl jen stále dokola omílat svá naučená moudra, který však o řízení státu, potažmo světové ekonomice a pozadí skutečné moci, neměl ani zdání. Pouze kdykoli jej jeho "rádci" poškrabali po zádech a naznačili, které to morální hodnoty je třeba v danou chvíli zazpívat, tak zpíval, zpíval a zpíval, třeba i o humanitárním bombardování, když to bylo požadováno. V současné době o něm jeho "upřímní rádci" již několik let vytvářejí nikdy nezapomenutelnou legendu největšího člověka všech dob. My v Čechách a na Slovensku, potažmo celém východním bloku, jej máme již prokouklého. Divili by jste se však milí čtenáři, jak zblblé názory na něj mají lidé od našich hranic na západ. Legenda svatosti již u nich zapustila kořeny, kdy však plody jeho práce neměli možnost nikdy na vlastní kůži pocítit. Dalším takovým je Dalajláma, kterého nejen Číňané, ale i prostí Tibeťani nemohou ani cítit, ale zbytek světa jej má za mučedníka nejvyšších kvalit lidství.

Tento článek však není o Havlovi. Ten je o zločincích, kteří takové jako Havel pouze ke svým záměrům plně využili a nyní je svatořečí, kdy jiným zase nakukali jak bojovat za svá práva proti jejich zejména ekonomickým rivalům, aby je nakonec po splnění mise zlikvidovali. Příkladem jsou ukrajinští fašisti a islamističtí fanatici středověkého typu v Libyi, nyní Sýrii.

Jaká se těm pravým zločincům v pozadí naskytla příležitost ovládnout a skrze dolar a MMF zotročit celý svět po roce 1990. Skvělá! Již v roce 2000 se jim muselo zdát, že mají plně vyhráno. Východní Evropa pod kuratelou dosazených loutek, západní Evropa ovládaná Evropskou komisí z Bruselu. Rusko v troskách, jen doklepnout úplné vykradení bohatství Sibiře. Čína úspěšně vykořisťovaná, z velké části stále velmi chudá. Pákistán pod kontrolou, Indie neškodná a těch pár státečků v Indonésii nestálo ani o zmínku. KLDR - obklíčený skanzen brežněvovského typu pro smích, bez čehokoli kořistnicky zajímavého. O Africe bylo bezpředmětné se vůbec bavit a Jižní Amerika již léta úspěšně kontrolovaná tu drogovými kartely, tu loutkovými režimy a tu zahnaná do neřešitelné chudoby. Už stačilo jen doklepnout těch několik arabských států co seděly na ropě a hrály si stále ještě dle vlastních not.

Rozvrat nebezpečně samostatné Jugoslávie, to byla hračka. Navíc se jim podařilo do této agrese zatáhnout Čechy, Maďary a Poláky, kdy těsně před ní byli mírotvůrcem Havlem zataženi do NATO. Poslechněte o jeho úloze při vstupu ČR do NATO:

https://www.youtube.com/watch?v=7wrR7Ft1o58&feature=youtu.be

(Slova bývalého předsedy vlády Slovenska Jána Čarnogurského o tom jak kdo stál za rozšířením NATO začínají v čase 2 : 10 - vstoupily 12. března 1999. Ostatní země následovaly. Prakticky obratem po našem vstupu zahájilo NATO 24. března 1999, přes nesouhlas Rady bezpečnosti OSN, letecký útok na bývalou Jugoslávii )

Zde něco málo z úst agenta CIA, nyní literárního autora, který pracoval na přípravách rozvratu přímo v Sarajevu:

http://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1604%3Acia-rozetvala-v-roce-1991-bosnu&catid=61%3Aarhiv&Itemid=140&lang=cs

K dokreslení pravých úmyslů našich nových zámořských přátel si zde dovolím ještě přidat odkaz na rozhovor s Willi Wimmerem, který mezi lety 1988 až 1992 byl státním sekretářem na německém ministerstvu obrany a do roku 2009 poslancem Bundestagu. Ve svých funkcích se směrodatně se podílel na jednáních o znovu sjednocení Německa. Wimmer zcela na přímo informuje o tom jakou politiku USA přijaly ihned po pádu železné opony. Tedy v době, kdy celý svět, ale zejména Němci, jakož i celý východní blok včetně Ruska uvěřili tomu, že pádem komunismu začala éra vzájemného míru a spolupráce. "My, USA, jsme vyhráli studenou válku. Tak teď si ty Rusáky konečně pořádně podáme! A Evropu? Tu při té příležitosti smeteme taky. Všem doporučuji co nejpečlivěji přečíst:

http://www.blisty.cz/art/72695.html

Arogance zločinců těch nejvyšších pater vlády USA již byla tak daleko, že jejich hlavní stratég Brzezinski vydává v roce 1997 svou nejznámější knihu Velká Šachovnice, kde zcela otevřeně popisuje, jak to s tím Ruskem úspěšně sehráli a jak jej během nejbližší doby ještě pro jistotu rozdělí na několik dalších pidistátů, které pak již ovládnou nadobro.

Na to spustili svůj velký plán, jak zatočit s těmi stále vzpurnými Araby, kteří navíc vytrvale vyhrožují izraelské domovině řady jejich soukmenovců a kolegů ze zločinecké kliky. V Rusku se sice v roce 2000 stal prezidentem nějaký Putin a o něco se tam začal snažit, ale kdo by se tím zabýval. Rusové dle nich byli již tak na kolenou, že se stejně neměli šanci zvednout a stejně toho divného Putina zakrátko nahradíme tím sympatickým Chodorkovským!

Takhle jednou v létě po ránu si běžný Evropan pustil televizi a co to tam běží? Záběry dvojčat a z jednoho se valí dým!

Média odvysílala to co měla, policie vyšetřila, co se vyšetřit mělo, trosky zmizely v Čínských vysokých pecích rychlostí blesku, viníci se prokázali (na chodníku přece ležel ten teroristův pas, co mu při pilotáži po nárazu do budovy vypadl z kapsy), svět byl šokován, nakoupení experti vše palačinkově zdůvodnili a hurá na ty proklaté Araby. Skoro celé NATO se přidalo, takže ne USA, ale celý svět jim to šel vytmavit. Jo, že dohledaní zločinní únosci jsou ze Saudské Arábie a tam že jsou naši kámoši? To je nepodstatný detail. Od toho tu máme experty na vykládání pravdy. Afghánistán a Husajnův Irák jsou naše cíle. Vše běželo jako po drátkách. Školákům byly vydány nové učebnice, Hollywood natočil pár filmíků o statečných pouštních vojácích a mohlo se pokračovat. Pak se to ale začalo zadrhávat.

Dle odborníků na stavebnictví, demolice a letectví, plus dle řady svědectví začalo vyplouvat na povrch, že někdo dokázal zcela v rozporu s fyzikálními zákony platnými v naší sluneční soustavě docílit, že po nárazu letadel a běžném požáru "zničeho nic" spadly tři železobetonové mrakodrapy, tak, že se rozpadly na prach a lávu. Zde zemřelo přes 3000 občanů USA. Začalo být jasné, že teroristi v těch letadlech takové škody způsobit nemohli. Nepřímo bylo tudíž průkazné, že tento zločin na vlastních lidech museli provést rovněž občané USA, a to vzhledem ke složitosti příprav takové operace, na velmi vysokých vládních místech.

Je zbytečné se ptát, kam se v díře 6x6 metrů vypařilo to údajné dopravní letadlo, co narazilo do Pentagonu (celý blok spadl až cca 30 minut po nárazu), jakož se vypařilo i to, co havarovalo v polích při pokusu o údajný nálet na Bílý dům (zbyla po něm díra v zemi a pár roztroušených kufrů – srovnejte s následky havárie zcela jistě Ruskem sestřeleného letadla nad Ukrajinou).

To že si nějací akademici někde na nějakých konferencích, kam veřejnost nechodí, budou něco dokazovat u tabule, s tím se jistě počítalo a jako problém se to nejevilo. Vždyť lze za tučný grant najmout tucet jiných odborníků, kteří vše sofistikovaně zpochybní a než se vědátoři na něčem usnesou, budou se za zavřenými dveřmi hádat století. Nakonec my ovládáme časopisy jak pro normální lidi, tak i ty vědecké, takže - čeho se bát. Pár bláznů, co se v tom bude chtít moc šťourat, umlčíme kdykoli se nám zachce.

Je pravděpodobné, že tito zločinci vše v roce 2001 velice pečlivě naplánovali, ale nepočítali s tím, že již v roce 2005 si kdokoli na světě prohlédne na internetu jakékoli video, zdělí úvahu, analýzu a podobně. Tito zločinci nyní již hájí neudržitelné.

Zkrátka u akce 9/11 nezapočetli do svého zločinu, že do několika málo let bude existovat něco jako celoplanetární všelidový brain-storming!
Tento zločin na vlastních občanech byl komplet sveden na Araby. Ti pak byli na základě tohoto prakticky 15 let jako viníci "humanitárně" bombardováni.
Kdo to vše rozpoutala a jaký byl plán, o tom zde hovoří americký generál Wesley Clark, který v roce 2004 kandidoval na prezidenta USA:

https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8&feature=youtu.be

Komplikace se ale zločincům z nejvyšších pater vlády USA začaly kupit. Putin se ukázal jako tvrdý oříšek. Ne a ne poslouchat. V den zahájení olympiády v Číně v srpnu 2008 poslušný gruzínský Saakašvili, zvaný „kravatožrout“, sice na rozkaz zločinné bandy v očekávání přijetí do NATO plnou palebnou silou zaútočil na proruskou Jižní Osetii. Ruský medvěd na něj ale nepředpokládaně do druhého dne vlít s takovou razancí, že za 7 dní neměla Gruzie ani špuntovku. Média sice poslušně celosvětově kdákala něco o agresivním Rusku, co napadlo mírumilovného demokratického souseda, ale nakonec vše raději ututlala do ztracena. Proklatý internet již ukázal svou informační sílu a snad už jedině pomatený Štětina do současné doby vytrvale všude plácá, jak tehdy Rusové pro nic za nic zaútočili na v kasárnách v poklidu odpočívající gruzínské mírotvůrce.

Další komplikace nastala hned v říjnu stejného roku, kdy se v USA provalily hypotéční podvody. Následkem toho bylo nutno zcela odepsat jednu z pilířových bank dolarového systému a zbývajícím bylo třeba dodat, z centrální dolarové tiskárny FED, neuvěřitelné objemy zbrusu nově vytištěných, ničím nekrytých, zelených papírků. Zatím se ještě tento dotisk dokázal rozpustit v celosvětovém objemu této měny, ale z původně útočné operace, která začala 11.9.2001 za účelem dotažení do úspěšného finále dobytí celého světa jedinou celosvětovou vládou úzké skupiny zejména amerických oligarchů, se najednou začala stávat válka o jejich přežití. Respektive o přežití jejich hlavního nástroje zotročování, o přežití dolaru jako všem povinné celosvětové měny.

Libyi se ještě v roce 2011 podařilo zlikvidovat podle plánu. Uniklé maily nám nyní prokazují, jak a kdo vše řídil. Na to však již, tehdy ještě slabé Rusko a zatím pasivní Čína, zareagovaly. Velmi intenzivně začaly pracovat na dedolarizaci. Zakládají ve velmi krátké době spolu s Brazílií, Indií a Jihoafričany BRICS. Následuje mezinárodní nedolarová investiční banka AIIB, přímý konkurent MMF (tento donedávna rovněž výhradně ovládaly dolarové USA). Jak Čína tak i Rusko začaly horečně zbrojit a mají proč. Írán se již rozvrátit nepodařilo, Asadova Sýrie měla již několikrát zcela na kahánku a asi přežije, zničit se jí ale přesto podařilo dokonale.

Mezitím se ještě nad původní plány americkým oligarcho-zločincům podařilo zcela rozvrátit Ukrajinu, ve snaze vyprovokovat Rusko k útoku na ni, pro ochranu Rusky mluvících Ukrajinců. Cílem bylo docílit situace, kdy by mohli celosvětově ukázat prstem na Putina jako na zločinného agresora, co přepadá své sousedy a rozpoutat takovou menší 3. světovou válku - „celý svět“ proti „novodobému Hitlerovi“. Bohatství Sibiře by pak bylo ukořistěno v rámci osvobození ruského lidu od diktátora a dolarové panství nad celým světem takto zachráněno. Náhradní řešení v podobě sankcí zločincům z USA opět nevyšlo. Ve finále Putinovi naopak umožnilo vyhnat z ruského trhu evropské dovozce potravin a nastartovat tak vlastní spotřební a potravinářský průmysl.

V současnosti se po 15-letém trýznění navíc zvedly, do 11.9.2001 v poklidu žijící masy Muslimů, kdy si jich milióny přejí smrt občanů EU a USA a také nyní za tímto účelem provádějí příslušné kroky. Není se ani čemu divit proč!!! Zcela otevřeně se již mluví o tom, že převážnou většinu utečenců tvoří mladíci. Ptejme se, co je to za mladíky a kolik jim bylo v době, kdy začala likvidace jejich zemí na základě vylhaného 9/11. Ptejme se proč je jich tolik odhodlaných bojovat, znásilňovat, ničit a ohněm a mečem šířit islám v podobě temného středověku. Představte si situaci, kdyby vám osobně bylo v roce 2003 5 – 15 let. Od tohoto roku k dnešku by jste ztratili půlku příbuzenstva, protože tu spadla humanitární bombička, tam spadla humanitární bombička. Kdyby jste nemohli chodit do školy, protože vyhořela a jediná možnost, kde jste se mohli nějak připravovat do života, by byla u vašeho imáma. Ten by vás sice nijak významněji nevzdělával, ale o to intenzivněji by vás několik let vychovával k odhodlání, provést boží pomstu za to všechno. Připusťme, že ne zcela neoprávněně. Představte si, že by vám, s takovouto životní zkušeností, nyní v roce 2015, někdo nakukal „A teď jdi a všechny ty bílé ďábly vybí, seber jim ženy a zabav jejich domovy.“. Pravděpodobnost, že by jste se i vy osobně zvedli a šli, není nikterak nereálná.

Ti co stáli za vylhaným útokem 9/11 (kdy do těch letadel opravdu nějaké arabské užitečné blbce posadili), jsou hlavními viníky Armagedonu, co se na nás nyní řítí. Clintonová je zdá se první na řadě, které zvoní hrana. Pochytat a soudit je, je však třeba všechny. Vytvoření obrovského celosvětového tlaku, na zahájení mezinárodního vyšetřování pravých příčin a pravých osnovatelů útoků z 11.9.2001, je v těchto dnech nanejvýš aktuální! O tom jak na půdě OSN naši američtí „přátelé“ dělali blbce z celého světa, když chtěli zločinně napadnout Irák, který s 9/11 neměl nic společného, jak lhali a kdo z našich českých politiků za koho v té době kopal, si může každý poslechnout přímo z úst tehdejšího předsedy valného shromáždění OSN Jan Kavana.

https://www.youtube.com/watch?v=SPynk1rFuEw

(Slova svědectví o frašce z OSN ohledně přepadení Iráku začínají v čase 1 : 10 : 30. Jednou z nejzajímavějších částí přednášky je citace slov někdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody na dotaz jak dále postupovat „… to je jednoduché, co chtějí USA chceme vždy i my ČR ...“. Jinak celá přednáška stojí o vyslechnutí.)

A co ti z řetězu utržení muslimští utečenci, kteří jsou ve své podstatě hlavní současnou obětí nepovedeného plánu zločinných dolarových oligarchů. Ty je nutné z Evropy dostat co nejrychleji zpět do jejich domovů a tam jim pomoci jak to půjde. Pokud si je zde necháme, skončí to tu za několik let stejně jako v Sýrii, kdy budeme obětováni i my. Celé je to průšvih nejméně na dvě generace a my jsme toho bohužel naprosto reálnou součástí a rozhodně se to hrubě dotkne všech našich potomků! Nejpodstatnější však je odstavit v USA od moci zločince, kteří vše svou chamtivostí rozpoutali a nyní, kdy jim již zřetelně utíká půda pod nohama, jsou odhodláni provést cokoli.

Odstavit je od moci, je však nutné jakkoli jinak, než občanskou válkou v samotných USA. Nedovedu si dost dobře představit, až se po hypotetickém kolapsu USA jako státu, dostanou k jednomu jadernému silu rozzuření původní Indiáni, k druhému bojůvka Ku-Klux-Klanu, třetí bude držet nějaký plukovník se svou jednotkou, kterému ale již nebude, kdo by velel, další obsadí místní černošský klan, další nějaká kriminální banda drogových dealeru, atd… Co by se pak teprve mohlo začít dít, je naprosto nepředvídatelné?!?

Tak se ptám páni důstojníci z bezpečnostních služeb našeho státu. Trochu srandy na závěr - ale přesto, zamyslete se nad tou ironií – doba je velmi vážná (tedy pokud by jste čirou náhodou četli tyto řádky). Vy přece jste profesionálové analytici. Vy navíc máte přístup k podstatně lepším informačním zdrojům nežli my blogeři.

Kdy dáte posvěcení našemu statečnému premiéru Sobotkovi, že již opravdu nemusí netrpělivě čekat s dlouho a razantně, na vašich tajných bezpečnostních radách, s jeho strany vyžadovaným bezpodmínečným stanovením hodiny „H“ pro zahájení operace „Muslimové šupem z Evropy domů – v ČR nemůže v tuto nebezpečnou dobu zůstat rozhodně ani jeden“ a operace „Zločinci za oponou v USA do klece a k mezinárodnímu tribunálu teď hned – pokud ne, razantně na půdě EU prosazovat úplné obchodní embargo ze strany Evropy vůči USA, vyloučit USA z NATO, úplné vyloučení dolaru z jakýchkoli mezinárodních obchodů, tuhá vízová povinnost všem občanům USA, vykázání Shapira z ČR za trvalé porušování kodexu diplomata, za špionáž a rozvracení společnosti hostitelské země.“

Pokud zločinný režim v USA i přesto nepadne a nadále bude týrat své občany, jakož celý zbývající svět, zahájit přípravné kroky pro operaci humanitární bombardování vybraných strategických objektů tohoto zločinného státu. S jednou takovou bombičku se nesmí zapomenout pro aulu s výstavou bust největších státníků a morálních osobností všech dob jedné v USA situované, nejmenované veřejné budově. „Vaškovi by se to jistě líbilo a určitě by to podporoval“ jak by jistě řekla Dáša.

Zcela závěrem bych rád objasnil, co je tak na tom dolaru neakceptovatelného a proč to všechno.

USA se jako stát totiž dostaly do následujícího neudržitelného a neakceptovatelného režimu fungování. Jak funguje ekonomika státu USA:

Pro státní správu USA pracují, jako i v jiných státech, policisté, úředníci, vojáci, hasiči, zdravotníci, učitelé a jiní potřební zaměstnanci. Dále státní správa musí saturovat nezaměstnané a nízkopříjmové skupiny (Prý je na potravinových lístcích již okolo 100 milionů Američanů). Tajné operace, válčení, neziskovky a pečlivě tématicky zadávané grantíky také něco stojí. Dále je nutné platit provoz vládních budov, automobilových parků, atd… Již po několikáté v řadě od roku 2008 došlo k situaci, že státní kasa USA byla již v listopadu prázdná. USA již dlouhodobě nejsou schopny vybrat na daních dostatek prostředků na svůj provoz. Vše začalo za Reagana, kdy byly prolobovány masivní levné dovozy z Číny, které ve finále zcela zničily průmysl USA. Z toho vyplynula masová nezaměstnanost a vysoký úbytek daňových poplatníků. Zkuste si například najít něco o současném Detroitu. Okolo pravidelné platební neschopnosti státní administrativy (jde vždy o cca dva celé měsíce v roce) je každý rok spoustu cirátů. Jako co dál, že buď kongres vládě schválí mimořádné zvýšení úvěru, nebo že následujícího dne nenastoupí do práce jediný státní zaměstnanec. Ve finále je k běžnému úvěru (který pouze roste) vždy další doplňkový schválen. Jak vše dále probíhá dál krok po kroku:

Pozn.: Pro lepší pochopení budu vše popisovat, jako by se jednalo o papírové peníze. Reálně se vše děje elektronicky, kdy jde pouze o čísla uložená někde v počítačích.

a) Stát USA vydá dluhopisy na částku, co mu pokryje nutný 2 měsíční provozu (vytiskne je ve své státní tiskárně cenin) a ty vhodí a trh s cennými papíry. Na dluhopisech jsou záruky o zpětném odkupu k určitému datu, jakož i úrokový výnos, za takto poskytnutou půjčku. Vše je jak má být.

b) Dluhopisy USA již nikdo ale nechce kupovat (jsou již mezinárodně profláknutý), tak je nakonec začne nakupovat jakýsi záhadný investiční fond, případně je takových fondů více. Dluhopisy se tím pádem prodávají, je o ně jakoby zájem. Občas se stane, že se najde i někdo mimo domluvený kruh dolarových hráčů, který za dluhopisy státu USA zaplatí skutečnými penězi, tedy těmi, co již jsou v oběhu, které musel vydělat obchodem nebo prací.

c) Nastrčené fondy „prostředníci“, však nakupují jen na oko. Jsou domluveny tak, že na veřejně kontrolovaném trhu sice od státu USA koupí veškerý objem dluhopisů o který nikdo nejevil zájem, ale stát USA těmto fondům zajistí, že vše co na trhu cenných papírů od něj nakoupí, obratem odkoupí centrální tiskárna dolarů FED. Fondy „prostředníci“ za tuto operaci dostanou určitou provizi.

d) Konečným vlastníkem čerstvě vytištěných dluhopisů státu USA je nakonec FED. Ten však dolary na odkup od nastrčeného fondu "prostředníka" též čerstvě vytiskl ve svojí dolarové tiskárně. Konečným vlastníkem těchto čerstvě vytištěných dolarů je stát USA. Jak prosté!!! Vše je přece OK - až na malý detail. Nově vydané (vytištěné) dluhopisy USA jsou kryty nově vytištěnými zelenými papírky tiskárny FED, tedy jedny bezcenné papírky kryjí jiné bezcenné papírky (ty zelené), které však celý svět uznává (spíše je nucen uznávat) jako reálné platidlo. 

e) Stát USA může vyplatit z nabyté hotovosti všechny ty hasiče, úředníky, nezaměstnané, policajty, neziskovkáře atd, včetně osob, co řekněme, dělaly nějakou tu špinavou práci. Připusťme, že všichni poctivě pracovali a dostali zasloužený dolarový žold.

f) Státní zaměstnanci jdou po výplatě do svého oblíbeného K-marketu a zde koupí potřebné potraviny, trička, školní pomůcky, cigarety, nábytek, atd. Zde je vše rovněž OK. Obchody se točily, krám je prázdný a tak majitel K-marktu vezme právě stržené dolary a jde nakupovat k velkododavateli, kde se vše vyrábí. No a to je Čína.

g) Tedy Číňan v Číně vložil poctivou práci do nějakého reálného materiálu a dostal zaplaceno dolarem, který v USA právě vytiskly na tiskárně. Proč se toto neprojeví hyperinflací dolaru? Protože problémy jednoho státu (USA) se tímto podvodem rozpustí vždy do celosvětového objemu tohoto platidla. Co se ale asi stane v momentě, kdy Číňan řekne „Amíku, dolary si strč do pr….., zaplať Yuanem nebo zlatem?!?“

h) Podmínkou, aby si mohl stát USA kdykoli, když mu dojdou peníze, dotisknout bokem nové a nic se nestalo, je v povinnosti používat dolar všemi s USA „spřátelenými“ státy celé planety. Celkový objem všech dolarů v oběhu, takto mnohonásobně překračuje objem, který by byl třeba, pokud by byl dolar pouze národní měnou USA. Tak, jak je to u všech ostatních na naší planetě používaných měn. Všechny "spřátelené" státy musí v mezinárodním obchodě platit pouze dolarem a zároveň přes pravidla, na která musely přistoupit v rámci MMF, musí povinně v dolarech tvořit své státní finanční rezervy. Dolarové obchody jsou povinné zejména u vybraných klíčových komodit, které potřebují absolutně všichni, jako základní vstupní komponent veškeré výroby (ropa, plyn, rudy). Pravidlo MMF o povinné tvorbě dolarových rezerv, je klíčovou podmínkou pro to, aby tyto státy mohly vůbec mezinárodně obchodovat, tedy aby byla jejich domácí měna mezinárodně směnitelná. Tyto mezinárodní bankovní smlouvy, na které musí centrální banky „spřátelených“ států přistoupit, jsou nastaveny tak, že se vládám těchto států prakticky zakazuje do měnové politiky svých vlastních centrálních bank jakkoli zasahovat. Úředníci těchto bank potom se svými vlastními zeměmi mohou (respektive jsou MMF-USA nuceni) provádět jakékoliv měnové kotrmelce. Se zločinným bankovním klanem spřátelené soukromé korporace a fondy mají přitom stejná privilegia. Ty jsou takto schopny (stejně jako stát USA) kohokoli a kdykoli přeplatit.

To se to panečku pak celosvětově skupují veškeré významné reálie!!! Zde si pak můžeme odpovědět na otázku, proč, když například nadnárodní korporace, které prakticky již vlastní celý průmysl ČR včetně distribuce vody, si přejí zlevnit českou pracovní sílu, jednoduše přinutí přes MMF vedení ČNB opakovaně znevýhodnit mezinárodní kurz Koruny a naše vláda s tím nemůže nic dělat. Odpověď na to, jak je to možné, hledejte ve vlastnické struktuře korporací. Zjistíte, že jde o stejné rodinné klany jako jsou ty, co ovládají, respektive vlastní FED. Ten zase vládne MMF. Tito skuteční vládci, zatím ještě jen západní části planety (nyní například vůči EU) ještě navíc přitvrzují svou přísně utajovanou smlouvou TTIP. Smlouvu, kterou zcela bez dohledu kohokoli nezasvěceného, hlava nehlava, protlačují vybraní eurokomisaři (média, hérci, hérečky, neziskovky, grantoví profesůrci a samozřejmě všichni ti pomazaní lidsko-právní morální velikáni). Ptáte se kdo to všechno platí. To je přece jednoduché Rotačka FEDu se roztočí kdykoli je třeba. Podvodné dotisky však nikdo není schopen nijak markantně zaznamenat. Nad celým tímto systémem celosvětově pečlivě bdí US-army.


i) Zneužívat vlastnictví FEDu může pouze stát USA a spřízněné bankovní domy okolo FEDu, respektive spřátelené rodinné klany. To je těch několik stovek jedinců, co svou výše uvedenou falešnou hrou řídí celý západní svět. To jsou ti, kteří chtěli řídit celou planetu a kteří stojí za 11.9.2001 a možná řadou dalších zločinů spojených s jak 1. tak i 2. světovou válkou. To co se děje v současnosti, je v principu absolutně to samé co se dělo před oběma, respektive zejména 2. světovou válkou. Předehrou bylo, že když se v 1. světové válce Německo vzdalo s tím, že je ochotno přistoupit na předjednané kapitulační podmínky. Tak jak bylo domluveno, jako první zničilo svůj vojenský arzenál. Vítězové to měli na čestné slovo udělat následně rovněž, ale neučinili tak. Nepřipomíná vám to něco - Varšavská smlouva versus NATO? Následně již bezbranné Německo, Rakousko–Uhersko a Osmanská říše pak byly vítězi zcela rozporcovány. Německo samotné, bylo navíc mezinárodním bankovním systémem úplně ekonomicky zničeno (Výmarská republika). Rusko, ačkoli formální spojenec vítězů, bylo zcela zdevastováno ze strany Rockefelera dosazenými Trockisty. Obě země stabilizovali až jejich silní vrcholní představitelé. Jak Hitler, tak i Stalin se plně vymkli mezinárodní bankovní kontrole a země jimž vládli, začaly ve velmi krátké době velice prosperovat (Předválečná důvěra většinové společnosti v těchto dvou zemích, zejména v případě Němců v Hitlera, byla obrovská - nakonec kauza  prezidenta Zemana "Peroutka" tuto skutečnost plně prokázala.).

Následné rozeštvání všech proti všem, jehož ohniskem byly zájmové skupiny zejména z USA, vygradovalo (mimo jiné) polským pronásledováním své významné německy mluvící menšiny (v té době spíše většiny obyvatel), jakož i bránění Německu v po 1. SV mezinárodně dohodnutém železničním spojení (koridoru) přes území Polska s jeho tehdy Východo-Pruskou částí, Königsbergem (nyní ruský Kaliningrad - jinak město založil náš král Přemysl Otakar II. s názvem Královec). Rtuťovitý Hitler vše nakonec vyřešil přepadením Polska - tedy bylo dosaženo toho, čeho ze strany rozeštvávačů dosaženo chtělo být - začala válka. Jedním z hlavních ponoukačů Polska k nepřátelskému chování vůči Němcům byly mocenské kruhy z Británie. Ti jim slibovali záruky, kterých nedostáli. Nakonec Britové pravděpodobně sehráli podobnou úlohu i v případě sarajevské vraždy následníka trůnu Rakousko-Uherska srbskými studentskými aktivisty (užitečnými idioty -  studenty, zneužívanými stejně jako se děje dnes). Atentát byl potom prezentován jako akce řízená přímo srbskou vládnou. Některé historické prameny však ukazují na tajnou policii z Londýna. Navíc Británie ujišťovala R-U, že se do jejich lokální války vůči Srbsku nezapojí a to ani v případě, že by mu přišlo Rusko na pomoc. Jen se tak stalo Britové do války bez váhání šli. Polsko znovu-vzniklo administrativním rozhodnutím vítězů 1. SV v podobě, která jako stát existovala naposled v roce 1770, kdy v roce 1918 velká část jeho obyvatel, zejména žijící v širokém pásu celého severního pobřeží, mluvila již několik staletí německy. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q1PKP_dwLE

(V levém horním okraji chronologické mapy let 1000 - 2005 je datum roku aktuálně promítané politické situace.)

Co se stalo za zvěrstva po rozpoutání otevřeného válečného konfliktu na obou stranách je zbytečné dále popisovat. Je si však třeba uvědomit, že ve školách jsme se pak všichni učili jen o těch německých a japonských. Holokaust Drážďan jakož i jiných civilních měst prohravších, byl dle současných oficiálních historických výkladů však zcela v pořádku. Asi šlo o první případy toho humanitárního bombardování! Navíc je všem poválečným generacím za začátek války důsledně předkládána pouze druhá část tehdejších událostí. To je že Hitler zosnoval úrok pod falešnou vlajkou na německý rozhlasový vysílač svými vlastními speciálními jednotkami v polských uniformách bez toho, aby bylo též vysvětlováno proč to vlastně udělal. Respektive vysvětlováno je to tím, že byl od prvopočátku, kdy se dostal k moci magor a šílenec, který zfanatizoval davy a který zcela bez příčiny agresivně napal naprosto mírumilovné Polsko s cíl všechny Poláky vyvraždit a obsazené území obsadit germánskými osadníky, jakož následně vyvraždit i všechny ostatní národy v okolní. 

To samé v současnosti zkoušeli a stále zkouší na Putina s Ukrajinou.

Současný problém je, že stát USA každý další rok pravidelně nemá peníze na zpětný povinný odkup dluhopisů z předchozího roku. Tak si půjčí na stejném principu i pro příští období jednou tak vysokou částku. Jediná cesta jak z toho ven, je opanovat USA dolarem opravdu naprosto celý svět. Pak klany zločinců za tím vším stojící, již nikdo neohrozí. To přesně také operací 9/11 měly v plánu. Problém kterému však nyní čelí je:

a) Zejména internet, který umožnil celosvětovou komunikaci všem se všemi, který již takřka zcela zničil jejich informačně vzdělávací monopol (Takto podobně kdysi zničil knihtisk monopol katolícko-feudálního systému, který byl založen na soustavě kostelů, klášterů a církevních škol, jako jediného zdroje informací veškerého evropského obyvatelstva).

b) Celá řada jejich vlastních diletantismů (například přesun veškeré výroby do Číny a hypotéční krize 2008).

c) Vzpamatování se zejména ruských tajných služeb (Putinova klika profesionálních odborníků z řad bývalé KGB a GRU), které se rozhodly svou zem s plným nasazením ubránit.

d) Prozření čínských soudruhů, že komunismem, který má sice potírat vzájemné vykořisťování, který je však založen na absolutním potlačení lidské individuality, se k spravedlivé a šťastné společnosti nedopracují. Rovněž v současnosti již nehodlají svou produkci měnit za zelené papírky a takto živit zcela zdarma půlku obyvatel USA včetně US-army, která kdykoli rozbombarduje jakéhokoliv jejich obchodního partnera, pakliže chce obchodovat za Yuan (např. Libye - která měla v plánu od roku 2012 prodávat celou svou ropnou produkci Číně). Své kroky k odstoupení od dolaru však musí Číňané činit opatrně, tak aby se jim nejprve podařilo vhodně proinvestovat své obrovské dolarové nadbytky. Razantní odmítnutí dolaru z její strany, by vedlo k tomu, že by se ve velmi krátké době zhroutil a ve světě by za něj již nemohli cokoli hodnotného koupit. Pak by všemi co nestačili utratit dříve, mohli leda přikládat v kotelně.

Všechny uvedené faktory a řada dalších dostaly kliku zločinců z USA do takové situace, že nyní již nebojují za doklepnutí své celosvětové hegemonie do zdárného konce, ale kopu jako chcípající kobyla všude kde se dá, v naději, že jim to přinese záchranu.

A o tom to všechno v současnosti je!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře