Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

BÍLÉ OBYVATELSTVO SE DNES NACHÁZÍ NA OKRAJI PROPASTI

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

Naši lidé dokázali pokořit ty nejvyšší hory, potápět se v hlubinách oceánů a dobývat velkolepé prázdnoty kosmického prostoru. Rozluštili jsme tajemství genetického kódu. Naše medicína zachránila milióny osob před nebezpečnými přírodními riziky a onemocněními. Vytesali jsme sochy a namalovali malby tak nádherné, že se téměř vyrovnají přirozeným scenériím. Napsali slovní díla, probouzející ty nejhlubší city a největší inspiraci. Naše technologie vytvořila celkem nový svět. Dokonce jsme zanechali stopy i na tom stříbrném disku, na který člověk celá tisíciletí hleděl s úžasem a s podivem.

  • bile-obyvatelstvo-se-dnes-nachazi-na-okraji-propasti

A přece, simultánně s touto fontánou úspěchů našeho obyvatelstva, jsme byli svědky procesu, který ho nyní žene k neexistenci. Od roku 1914 sledujeme, jak je hnán do bratrovraždy a pouze osm let chybí do sta let od začátku přerušované války – válečného stavu, který nabyl příšerných proporcí díky technologiím, nyní už manipulovaným ne-evropskými menšinami v našich řadách, našimi starověkými nepřáteli, kteří byli kdysi sem tam trnem v našich patách, ale dnes se už snaží o zasazení a vyživování jedovatých nádorů v těch nejvnitřnějších komnatách západního mozku a srdce.

Na evropské a americké pevnině se stále více prodlužuje stín. Ten představuje zkázu všeho toho, co milujeme, vyhlazení z povrchu země toho obyvatelstva, které představuje shrnutí krásy v každém z nás – zkázu lidu, jehož velkolepá historie, dílo, umění, kultura a věda probouzí v srdcích zázračno a v duších inspiraci. Toho ducha reprezentuje degenerace, rozklad a eliminace našich svobod a v konečném důsledku dokonce i zánik našeho genetického kódu. Protože naše obyvatelstvo – obyvatelstvo starověkého Říma, Ruska, Itálie, Španělska, Německa, Řecka, Francie, Anglie, Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu – se řítí k okraji hluboké propasti v podobě genocidy. Všechny země evropského původu dnes čelí nejen krizi identity, ale i krizi existenční.

Pouze Evropané a Američané s mrtvým mozkem si neuvědomují, že otevření hranic milionům ne-Evropanů je ten nejšílenější, nejzrádnější čin myslím v celé evropské historii a přece to stále pokračuje. Milióny Evropanů během staletí položili svůj život za obranu svobody, kultury a dokonce i samotného života evropského obyvatelstva. Ale nyní naši politici a média doslova vydávají naše země napospas vetřelcům u bran a naše obyvatelstvo za to draze platí. Zaplacenou cenou bude naše svoboda a v konečném důsledku existence. Prostřednictvím tohoto útoku bezohledné nenávisti vůči nám nás doženou k zániku.

O Evropě a Americe se lživě říká, že jde o demokracie, i když ve skutečnosti nám vlastně vládne oligarchie peněz, privilegií a cizorodých věrností. Všechny průzkumy veřejného mínění v evropských zemích dokazují, že velká většina lidí je proti současné imigrační politice, ale vlády přesto nedělají nic, aby zastavily tu zdvíhající se vlnu tmavé imigrační tsunami a řešily problém odlišných počtů novorozenců u domácích a nově příchozích, v důsledku čehož nám hrozí vyhlazení. Média tvrdí, že multirasovost nám přináší jen požehnání. Zvyšování zločinnosti, skupinové znásilňování, hemžící se ghetta, plná nenávisti a barbarské výtržnosti, to jsou skutečná „požehnání“ imigrace – požehnání, která jsou pouze kletbami pro všechny decentní impulsy naší civilizace. Pouze ti, co mají mrtvý mozek, nevidí krvavý a temný horizont etnických čistek, probíhajících v Evropě a Americe rovnou před našima očima. Vyhlazují nás v našich vlastních domovinách.

Většina Evropanů a Američanů už dokáže vidět skrze mlhu mediální dezinformace a politické přetvářky; jsou velmi správně proti imigraci a chtějí, aby byli ilegální utečenci posíláni zpět domů tak rychle, jak pro ně dokážeme přichystat lodě a letadla. Ale nyní si musí uvědomit, že pouze obyčejně chránit svou zem, své děti, svou budoucnost nestačí! Naše hlasité protesty, oslavování rozhodnutí a vykřikování znamenají velmi málo. Musíme se všude ve světě aktivně zapojit do hnutí, které opět navrátí vládu do rukou našim lidem; které nastolí pravou demokracii místo té cizorodé oligarchie médií a peněz, co nám nyní vládne. Ti z vás přítomných, kteří jsou učenci, musí pokračovat ve svém výzkumu, ale čas běží, když musíte odložit pero a přidávat se k demonstrantům, k nějaké kampani nebo na barikády, pokud je to zapotřebí.

Musíte se rovněž postavit v politické aréně a zdvíhat hlas za přežití našeho obyvatelstva. Ti, kteří podnikáte, musíte učinit svou prvořadou činností naše přežití a svobodu. Vy, kteří jste knězi a kleriky, musíte zachraňovat nejen naše duše, ale i posvátné geny, které vytvořila božská příroda.

Svobodnému a jednolitému bílému Rusku, Evropě a Severní Americe nehrozí nepřekonatelné bezpečnostní hrozby ze zahraničí. Nejde tady o srážku civilizací mezi Evropou, Asií a Afrikou, co by nás ohrožovala, ale o srážku rasových a etnických realit uvnitř našich vlastních zemí. Jde tady o dynamiku ne-evropského vlivu v médiích a ve vládách, která pro nás představuje skutečného trójského koně.

Naši nepřátelé chtějí, abychom se soustřeďovali na externí hrozby. Chtějí, aby si Američané a Evropané dělali starosti kvůli Iráku, Afghánistánu, Sýrii, Íránu a různým skupinám, které údajně mimo naše hranice představují pro Evropu a Ameriku hrozbu. A přitom se přes hranice trousí do našich zemí v tmavé vlně tsunami milióny ne-Evropanů, kteří představují skutečnou hrozbu pro naše obyvatelstvo a kteří nakonec utopí naše země. Jen zlý člověk, kterému jde o zkázu celé jedné velké skupiny lidí může upírat Evropanům právo na život. Vysvětlujte, že právě naši nepřátelé jsou nadřazenci, utlačovateli, genocidní silou v dějinách. A tito chtějí vládnout nejen nám, ale i Blízkému východu a vlastně všemu obyvatelstvu této planety.

Naši lidé jsou velmi morální; obětují všechno, dokonce i vlastní život, jen aby byli morální. Ti druzí musí vědět, že my reprezentujeme to, co je dobré pro naše lidi a následně pro všechny země a všechny lidi na zemi. Nikdy nekážeme něco pro sebe a něco úplně jiného pro druhé. Nám nejde o impérium, ale jen o uchování své domoviny. Neprosazujeme a nepřechováváme nenávist; právě ti, kteří nás chtějí nyní zničit, jsou skutečnými mistry v nenávisti. Jsou to mistři války a útlaku. Jde jim o tzv. „srážku civilizací“ a vzhlíží k naději, že dojde k tomu, co označují za „4.světovou válku“.

Naším prvořadým úkolem je zbavit se nepřátel za branami – těch, co zasévají poraženectví, sebe-nenávist, sebe-pochybnost, slabost a degeneraci. Pokud se nám nepodaří vyčistit svůj vlastní Augiášův chlév, pocítíme na krku podkovy nepřítelových koní. Řekněte své mládeži, aby se nehlásila dobrovolně do boje někde na zahraničních polích ve válkách, kterým daly zrod šílenství někoho cizího. Zasvěťte se boji za svobodu a za přežití přímo zde!

Tady se vede ta nejhlavnější bitva, ne někde v zahraničí, ale rovnou tady, na hranicích a v srdci naší domoviny. Žádná oběť nemůže být příliš velká, žádná hrozba příliš zastrašující, žádné zklamání přespříliš odrazující. A ti, kteří začátkem 21.století spí v noční můře, trápící naše obyvatelstvo, se musí vzbudit a prodrat si cestu k úsvitu. Shoďte ze sebe roucho poraženectví a zoufalství a uvědomte si, kým jsme! Evropské obyvatelstvo se bude ubírat od okraje propasti k té nejvzdálenější hvězdě.

ZDROJ:  http://www.davidduke.com/?p=554

http://pravyprostor.cz/bile-obyvatelstvo-se-dnes-nachazi-na-okraji-propasti/

Facebook komentáře