Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vize pozitivní společnosti

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vážení spoluobčané, žijeme stále ještě v době, kdy je naprosto přirozené nedůvěřovat nikomu a ničemu. Kdy je přirozené soutěžit, bojovat a vítězit. Jsme k tomu vedeni už od dětství. Soutěžíme o úspěch, o přízeň... Bojujeme. Ať už ve škole, ve sportu, v zaměstnání nebo v našich vztazích. Oddělujeme se, vyčleňujeme a izolujeme od těch „druhých", „jiných", „ostatních". Oceňujeme se a hodnotíme navzájem podle toho, kým jsme, kolik toho máme, jak vypadáme a jaké je naše postavení ve společnosti.

  • vize-pozitivni-spolecnosti

Jsme tam, kde jsme. Stačí se ohlédnout zpátky a poctivě si přiznat, jak se vyvíjí naše vlastní životy, a tím i celá naše společnost, jejíž neoddělitelnou součástí je každý z nás.

 Jsme pevně přesvědčeni o tom, že změny dosáhneme jen tehdy, pokud své síly spojíme. Ostatně, vždy tomu tak v dějinách nejen naší země bylo. Věříme také tomu, že s nárůstem našeho vzájemného propojení a uvědomění si sebe navzájem, bude klesat potřeba detailně ovládat a regulovat všechny oblasti našeho života a společnosti z velké části nesmyslnými a byrokratickými právními normami. Naše štěstí, radost ze života a naplnění se promítne do celé společnosti a stane se jejím základem.

Věříme, že naše společnost dnes už tolik nepotřebuje ve svém čele silného vůdce. Nepotřebuje, aby jí někdo manipuloval, zneužíval a ovládal skrze své pravdy, hodnocení a ideály. Co však podle našeho názoru potřebuje, je propojování, sdílení a naději. Vizi šťastného, radostného a naplněného života. Vizi pozitivní společnosti.

Největší část svého života trávíme prací. Pokládáme proto za obzvláště důležité, aby co nejvíce lidí dělalo práci, která je naplňuje a baví. Aby našli své pravé místo. Je to i téma našich osobních příběhů a pochopení. Co nám brání v tom, abychom uplatnili svůj skutečný potenciál? Intenzivně se v poslední době zabýváme otázkou, jak napomoci tomu, abychom se my všichni dostali tam, kam chceme a využili své jedinečné talenty ku prospěchu svému i celé společnosti.

Nemáme žádné konkrétní řešení, jak pozitivní společnost vytvořit. Máme jen vizi a důvěru v to, že pokud své síly spojíme a budeme vzájemně sdílet své myšlenky, nápady, dovednosti a zkušenosti, může se nám to podařit.

Posláním občanského sdružení Pozitivní společnost (www.pozitivnispolecnost.cz) je nezištně propojovat všechny občany ČR, kteří se rozhodli nalézt své pravé místo v životě. Kteří se rozhodli vykonávat práci, která je bude bavit a naplňovat radostí a uspokojením. Chceme také propojovat ty, kteří k tomu mohou přispět svým dílem.

Najděme a uplatněme v každodenním životě svůj skutečný potenciál. Podporujme v hledání svého
potenciálu i ostatní. Sdílejme a vytvořme pozitivní společnost. Společnost, ve které je štěstí, radost a naplnění každodenní realitou.

Petr Borovec, Eliška Holubová a Natálie Borovcová
zakládající členové Pozitivní společnosti o.s.
V Brně dne 27. ledna 2013

Více informací: www.pozitivnispolecnost.cz

Facebook komentáře