Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zverejnenie skutočnosti o verejnom zhromaždení v Gabčíkove proti zriadeniu imigračného tábora v obci

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

 

 

 

Som zvolávateľom zhromaždenia proti vytvoreniu imigračného/detenčného centra v obci Gabčíkovo v ktorom má byť umiestnených údajne 500 imigrantov/emigrantov/utečencov z Rakúska na základe Zmluvy, resp. Memoranda, resp. iného právneho dokumentu, ktorý podpísali minister vnútra SR a minister/ka vnútra Rakúskej republiky. Toto tvrdí MV SR pán Kaliňák. Tento dokument nie je zverejnený na webovom portáli Ministerstva vnútra a nie je možné ho nikde dohľadať. Nevieme o čom tento dokument je, aké je postavenie – štatút imigrantov/emigrantov/utečencov, ktorí sem majú byť umiestnení. Nevieme skrátka nič.

  • zverejnenie-skutocnosti-o-verejnom-zhromazdeni-v-gabcikove-proti-zriadeniu-imigracneho-tabora-v-obci
  • zverejnenie-skutocnosti-o-verejnom-zhromazdeni-v-gabcikove-proti-zriadeniu-imigracneho-tabora-v-obci

V obci Gabčíkovo prebehlo riadne referendum, ktoré bolo zvolané na základe petície slušných a zodpovedných ľudí, obyvateľov obce Gabčíkovo. Referendum sa uskutočnilo 02.08.2015. Celkový počet oprávnených voličov predstavuje 4452. Zúčastnilo sa a bolo vydaných celkom 2603 hlasovacích lístkov. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo celkom 2600. Počet neplatných hlasovacích lístkov bolo celkom 13. Proti zriadeniu imigračného centra bolo celkom 2501 hlasov, čo predstavuje 96,67 percent hlasov. Za zriadenie imigračného centra bolo celkom 96 hlasov, čo predstavuje 3,32 percent hlasov. Referendum, ako jedno z mála, ktoré sa uskutočnili v SR, bolo platné. Hore uvedené údaje nájdete na webovej stránke obce Gabčíkovo http://www.gabcikovo.sk/sk/.

Politická moc v SR sa k výsledku referenda postavila tak, že toto referendum neberie v úvahu a zariadi sa podľa svojho scenára. „Prezident všetkých občanov SR“ pán Kiska sa k tomuto referendu postavil svojrázne a jednoznačne ukázal, že „je na strane všetkých občanov SR“. Prosím pozrite si video na nasledujúcom odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=XkZC1i6lLA8. Toto snáď nepotrebuje žiadny komentár a každý občan SR si môže o tomto postoji prezidenta SR k obyvateľom Gabčíkova vytvoriť svoj slobodný názor.

Na základe referenda a postoja vládnej moci sme sa rozhodli usporiadať verejné zhromaždenie obyvateľov obce Gabčíkovo v termíne 01.09.2015 o 18:00 hod. V súlade s ustanoveniami zákona č. 84/1990 Zb. – Zákon o zhromažďovacom práve som podal na Obecnom úrade v Gabčíkove Oznámenie o verejnom zhromaždení. Toto Oznámenie bolo riadne prijaté dňa 14.08.2015 a nesie pečiatku obecného úradu v Gabčíkove (v prílohe). Obec sa vyjadrila k Oznámeniu o verejnom zhromaždení dňa 20.08.2015, kde uvádza, že 01.09.2015 je parkovisko pred Kultúrnym domom vyhradené pre inú akciu. Aká to má byť akcia, sme sa nedozvedeli.

Čo je podstatné je fakt, že obec evidentne porušila ustanovenie zákona č. 84/1990 Zb. – Zákon o zhromažďovacom práve a to tak, že neodpovedala na Oznámenie o verejnom zhromaždení v stanovenej lehote, nevyvesila písomné vyhotovenie rozhodnutia a neposlala ho v stanovenej lehote zvolávateľovi tohto zhromaždenia. Citujem:

Ustanovenie §11 zákona č. 84/1990 Zb.:

(1) O zákaze zhromaždenia (§ 10) alebo čase jeho ukončenia (§ 9) rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie.

 

(2) Obec v deň vydania rozhodnutia vyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli až do dňa, v ktorom sa má zhromaždenie konať, a rozhodnutie vyhlási miestnym rozhlasom alebo iným obdobným spôsobom; ak sa má zhromaždenie konať na území dvoch alebo viacerých obcí, obvodný úrad zabezpečí, aby jeho rozhodnutie bolo vyhlásené v obciach, v ktorých sa zhromaždenie má konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi doručené. Ak obec v lehote uvedenej v odseku 1 nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie usporiadať. Obec zároveň bezodkladne zašle písomné vyhotovenie rozhodnutia zvolávateľovi a zverejní ho na svojej internetovej stránke, ak ju má k dispozícii.

 

Toto je litera zákona a každá demokratická spoločnosť, v ktorej platí zákon sa musí týmto zákonom riadiť. Odchýlky, výhybky resp. opomenutia sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

Na základe tejto neobhájiteľnej pred zákonom pozície obce a postoja vládnych orgánov štátnej moci sme sa rozhodli toto zhromaždenie občanov obce Gabčíkovo usporiadať a to preto, pretože sme konali podľa zákona a nič sme neporušili. Zákon porušila obec tak ako je to popísané vyššie.

Bude sa konať o 18:00 hod. v obci Gabčíkovo po zhromaždení, ktoré sa bude konať o 15:00 hod v Trnave. Nikto z predstaviteľov štátnej moci, resp. miestnych orgánov štátnej moci, sa okrem skutočnosti, že nevieme, akí ľudia sem majú prísť, nezmienil o skutočnosti, že hodnota nehnuteľností (rodinných domov, pozemkov atď.) v obci a okolí bude citeľne znehodnotená. Jedná sa de facto o okradnutie ľudí, ktorí si tieto hodnoty vytvorili svojou prácou. Toto je absolútne neprípustné v demokratickej spoločnosti, pretože na toto znehodnotenie majetku občanov Gabčíkova nemá právo žiadna vláda bez racionálneho a právneho dôvodu. Takýto dôvod tu občania obce Gabčíkovo nevidia a považujú to za porušovanie Ústavy Slovenskej republiky.

Tak isto si treba uvedomiť, že tzv. predstavitelia štátnej moci sú platení občanmi SR, teda aj občanmi Gabčíkova. Títo predstavitelia sú de facto zamestnancami obyvateľov SR a tak isto obce Gabčíkovo. To znamená, že nie oni majú rozhodovať o nás, ale my rozhodujeme o nich. Inými slovami, títo predstavitelia štátnej moci majú robiť to čo chcú občania. A keď im to nevyhovuje, nech sa vzdajú svojich funkcií a odídu z politického života.

Záverom Vás chcem zdvorilo poprosiť o zverejnenie tohto listu v plnej forme včítane môjho mena, tel. čísla a emailovej adresy. Poprosím aj o zverejnenie príloh k tomuto mailu a to v úplnosti.

Za pochopenie a zverejnenie Vám vopred ďakujem a ostávam s priateľským pozdravom.

 

Mgr. Radovan Hrádek – advokát

Prístav 2715/1A

930 05 Gabčíkovo

0907724565

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook komentáře