Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zuzana Čaputová opäť mlčí! Prečo???

Na úvod tohto článku by som Zuzane Čaputovej a jej (ne)prezidentskému protokolu pripomenul tieto dve ustanovenia Ústavy SR – Čl. 1, ods. (1) –

  • zuzana-caputova-op-t-mlci-preco
 

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“.

Čl. 101, ods.(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i do vnútra a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.“

Považujem na začiatok za veľmi dôležité uviesť tieto dva články Ústavy SR vo vzťahu k Zuzane Čaputovej, aby bol správne pochopený kontext môjho článku k jej osobe.

V týchto dňoch (6.8. a 9.8.) by si mal celý svet pripomenúť najsmutnejšiu udalosť v dejinách ľudstva, barbarského a vysoko nehumánneho kroku a počínania USA administratívy v doterajšej histórií ľudstva ! Áno ide o japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Je tomu presne 75 rokov, kedy sa USA administratíva rozhodla, že zhodí na tieto dve japonské mestá nukleárne bomby ! Vraj tak urobili preto lebo bola ohrozená bezpečnosť občanov USA ! Po 75 rokoch sa vynárajú na povrch informácie, že nie toto bol dôvod ich barbarského konania voči civilnému obyvateľstvu Japonska ! Samozrejme, že „hlavný“ prúd médií (tých správne mienkotvorných a „objektívnych“) bude takéto informácie prezentovať ako informácie čisto konšpiračne ! Ale aj tu platí to staré české – „Na každom šprochu, pravdy trochu“ A tu je tej pravdy podľa môjho názoru, nie trochu, ale veľmi veľa. Historické záznamy ukazujú a dokazujú, že nebolo nevyhnutné voči Japonsku použiť túto hrozivú nukleárnu zbraň na to, aby Japonsko kapitulovalo a tak bola definitívne ukončená II. Svetová vojna ! Všetko nasvedčuje tomu, že USA to vykonali preto lebo sa obávali, že to bude ZSSR a jej chrabrá Červená armáda, ktorá prostredníctvom vtedy bežnej vojenskej, bojovej konvenčnej techniky (lietadlá, tanky, delá, kaťuše a pod.) prinúti sa Japoncov vzdať sa a kapitulovať. To by ZSSR a Stalinovi zabezpečovalo, aby po tom čo získal značný vplyv v Európe, získal aj vplyv v Ázii, a aj nad samotným Japonskom. To uviedol a potvrdil aj vtedajší japonský cisár Hirohito, ktorý radšej podal kapituláciu Japonska do rúk vrahov svojich nevinných civilných obyvateľov, USA lebo sa obával, že v prípade zloženia kapitulácie do rúk ZSSR a Stalina, by sa Japonsko mohlo stať boľševickým a to by znamenalo koniec stáročnej tradície cisárskeho Japonska ! Toľko na úvod a teraz späť k Zuzane Čaputovej.

Čakal som, že sa Zuzana Čaputová k tomuto smutnému výročiu ľudských dejín postaví čelom a aspoň na svojom facebookovom profile sa vyjadrí k celej tejto záležitosti presne tak, ako jej to umožňuje Ústava SR, ako som uviedol v úvode tohto článku. Teda slobodne, bez viazania na akékoľvek ideológie, náboženstvo a hlavne, že nie je viazaná žiadnymi príkazmi. Ani z vnútra SR a už vôbec nie z vonku !!! Avšak Zuzana Čaputová mlčí ! Nepovie národu slovenskému a občanom SR, že jednoznačne odsudzuje tento ničím ospravedlniteľný, vysoko nehumánny počin vtedajšej USA administratívy, keď zabili, zavraždili stá tisíce nevinných civilných obyvateľov Japonska ! Že to vykonali bez toho, aby nato mali dôvod ! Tu si dovolím odcitovať vtedajšieho generála US ARMY a neskoršieho prezidenta USA Dwight Davida Eisenhowera, ktorý na tento ohavný počin USA administratívy, povedal jasne – „Z dvoch dôvodov som bol proti – Japonci boli pripravení kapitulovať a nebolo nutné na nich tú strašnú vec zhodiť. Za druhé, nepáčilo sa mi, že budeme prví, kto takúto zbraň použije“. Z uvedeného vyjadrenia je možné celkom jasne vydedukovať, že v tom čase neboli USA jediný, čo mali k dispozícií túto hroznú, vysoko nehumánnu zbraň. A zároveň si je potrebné Zuzana Čaputová všimnúť, že to boli USA, čo použili atómovú zbraň ako prvý a ja by som očakával vo vašom príhovore k občanom SR pri príležitosti tohto smutného výročia, že poviete, že pevne dúfate, že to USA už nikdy nezopakujú. Lebo ako sa hovorí, kto konal prvýkrát, kde je záruka, že nebude konať aj druhý, tretí a x-tí krát ! Ale vy nič, NIČ len ticho ! Kto bráni Zuzane Čaputovej, aby sa k tomu celému vyjadrila slobodne a otvorene. To si Zuzana Čaputová neuvedomuje, že tento hrôzostrašný akt USA administratívy vykonali nie preto, aby ich Japonci nebodaj nenapadli a nezničili, ale že to vykonali, ako akt ukážky svojej vojenskej sily pre ZSSR, aby ich tým zastrašili a takto sa začala studená vojna medzi USA a ZSSR ! Toto Zuzana Čaputová nevidí ! Alebo nechce vidieť, či nebodaj nesmie vidieť ?! Veď si predstavme, že keď došlo k zhodeniu týchto dvoch nukleárnych bômb na civilné obyvateľstvo Japonska, tak možno práve v tej chvíli japonská mamička kojila svoje dieťa, alebo práve po chodníku si veselo poskakovalo nevinné a nič netušiace dieťa, cestou do školy… a naraz hrozný výbuch, desiatky tisíc nevinných ľudí sa v okamžiku doslova vyparilo a tí čo boli o niekoľko kilometrov ďalej umierali v hrozných mukách od popálenín a následkom ožiarenia ?! Veď o tom sa zle píše a nie to ešte prežiť a vidieť, ako nevinné dieťa v mukách umiera a vidí umierať aj svojich rodičov a naopak… Áno, sú to veľmi bolestivé slová, ale pravda je taká ! A toto malo zabezpečiť ochranu a  bezpečnosť USA obyvateľov ?! Takúto cenu museli zaplatiť nevinné státisíce japonských civilistov ?! To si Zuzana Čaputová neuvedomuje, že práve v tej chvíli, keď v Hirošime a Nagasaki, takto hrôzostrašne umierajú, hlavne nevinné deti, tak práve v tejto chvíli USA deti sedia pokojne a v mieri v školách, hrajú sa na ihriskách resp. ich práve kojí ich mama…! Naozaj niečo hrozné !!! A Zuzana Čaputová mlčí !

Nie, už nebudem ďalej pokračovať, pretože je to nesmierne bolestivé. Ja som len chcel mojim článkom poukázať nato, že podľa môjho názoru to mala Zuzana Čaputová rázne odmietnuť, otvorene USA administratívu zato odsúdiť a jasne poukázať, že to boli práve USA, čo ako jediný na tejto planéte použili voči inému národu nukleárnu zbraň a čo je najhoršie, bezdôvodne a na nevinnom civilnom obyvateľstve. A dnes do celého sveta USA vykrikujú, že hrozí nukleárna katastrofa lebo už aj iné štáty sveta majú tieto hrôzostrašné zbrane, ale nepovedia svetu „Haló, ale my sme boli prvý…“ Je mi zle z toľkého politického farizejstva a hlavne z tých našich vysokopostavených politikov, ktorí o tom všetkom zbabelo mlčia ! Lebo musia ? A prečo musia ? To ako radí v tejto veci (resp. poradil), hlavný radca Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku Peter Bátor ?! Ale asi si vieme domyslieť, keď sa v slovenskej tlači dozvedáme, že má povesť značne pro amerického a jednoznačne proti ruského názoru, na smerovanie, orientáciu slovenskej zahraničnej politiky ! A keďže Peter Bátor sa v jednom rozhovore (HEROES.SK) vyjadril aj takto : – na otázku „Spolupracujete denne s pani prezidentkou ?“ – odpovedá – „Áno je mnoho vecí, ktoré treba riešiť na dennej báze, a ktoré z mimo paláca nevidno…,…konzultujeme spolu stanoviská, my jej poskytujeme informácie, keďže nemá šancu si čítať všetky médiá a analýzy z celého sveta.“, tak sa pýtam, aké a či vôbec, poskytli Zuzane Čaputovej informácie o tom, že dnes je to 75 rokov od hanebného, maximálne protihumánneho počinu USA administratívy, zhodením nukleárnych bômb na nevinné civilné japonské obyvateľstvo – mestá Hirošimu a Nagasaki ?!  Buď nie, a potom jeho oddelenie pre zahraničnú politiku nemá absolútny prehľad, aké udalosti sa v daný deň (dni) riešia celosvetovo na zahraničnej úrovni. Alebo jej nejaké informácie poskytli a Zuzana Čaputová ich buď odignorovala z vlastnej vôle alebo z vôle nevlastnej a potom pre ňu neplatí Čl. 101, ods. (1), Ústavy SR – „…nie je viazaný príkazmi“ a teda porušuje Ústavu SR.

Občan – oprávnený volič SR, vytvor si nato svoj vlastný, Ústavou SR, garantovaný slobodný názor ! Môj je z horeuvedeného textu absolútne jasný !!! Vnímavý čitateľ, pochopil aký !
Záver pod čiarou:

Možno je aj dobre, že Zuzana Čaputová na toto veľmi smutné výročie (zatiaľ) nereagovala. Predpokladám, že na základe „objektívnych“ podkladov od poradcu a jeho tímu pre zahraničnú politiku Petra Bátoru, vzhľadom na našu dnešnú jedinú „správnu“ zahraničnopolitickú orientáciu, by bolo jej posolstvo pre občanov SR vo vzťahu k Hirošime a Nagasaki plné ľútosti nad obeťami, ale ani náznakom by zato neodsúdila USA administratívu, ba práve naopak celé by to vyznelo, ako náš hlboký predklon pred USA administratívou lebo komuže najviac máme byť vďačný zato, že dnes môžeme žiť „slobodne“ a v štáte kde na prvom mieste je „demokracia“ ! Zuzana Čaputová, možno si to ani neuvedomuje, sa predsa len svojim včerajším posledným statusom na svojom facebookovom profile dotkla nepriamo Hirošimy a Nagasaki, keď uverejnila fotografiu, kde v popredí pred jej tvárou vystiera v ruke žltý narcis, ako symbol boja proti onkologickým ochoreniam. Úprimne nič proti tomu, ba práve naopak, kto môže nech prispeje ľubovoľnou finančnou čiastkou na pomoc týmto pacientom a hlavne deťom (nikdy som sa nevedel a ani sa nikdy nezmierim s tým, keď vidím ako trpia nevinné deti – akékoľvek, biele, čierne…), ale zároveň sa takto na diaľku pýtam Zuzany Čaputovej, koľkože státisíce onkologických ochorení zapríčinili tieto dve nukleárne bomby, zhodené na japonské mestá dôsledkom následnej radiácie, po dlhé a dlhé desaťročia?! Takže dnes, keď si pripomíname túto hrôzu spred 75 rokov, mi tento váš status pripadá v tomto kontexte značne cynický…

Použité zdroje :

https://www.heroes.sk/peter-bator-rozhovor/?cn-reloaded=1

https://www.hlavnespravy.sk/poradcom-prezidentky-zahranicnu-politiku/1939585

https://www.prezident.sk/page/poradcovia/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

zdroj: https://ferro.blog.pravda.sk/2020/08/08/zuzana-caputova-opat-mlci-preco/

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře