Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Agenti „Brain-Washing-tonu“ Čaputová, Matovič a Boris Dollár

Americká propagandistická mašinéria a jej čelní predstavitelia akosi „nedopatrením“ zabudli na výročie Dňa víťazstva nad fašizmom zaradiť medzi víťazné mocnosti Sovietsky zväz.

 • agenti-brain-washing-tonu-caputova-matovic-a-boris-dollar

https://www.rt.com/news/488330-moscow-washington-serious-talk-v-day/

Zásluhy Červenej armády sú, dúfam, u nás teraz každému jasné a nespochybniteľné. Je tu však možnosť, že v budúcnosti to tak nebude a budeme svedkami prepisovania aj našich dejín (vlastne s tými našimi bolo už toľkokrát manipulované, že by nebolo na škodu ich dať do súladu s najnovšími objektívnymi vedeckými poznatkami, podotýkam objektívnymi vedeckými). Či už to začalo a zas sme to odhalili neskoro a opätovne sa budeme čudovať, čo sa stalo? Veď nikým nevolené mimovládne organizácie financované aj zo zahraničia (asi všetci vieme odkiaľ) dlhodobo a usilovne pracujú na novej verzii slovenského národa.  Agenti mimovládok sa nám už infiltrovali do štátnych inštitúcií, ktoré systematicky likvidujú a ich agendu presúvajú na kadejaké pofidérne mimovládky, ktoré je veľmi zložité skontrolovať. Dokonca prezidentka Čaputová je produktom jednej z tých „nevyhnutných“ mimovládok a to je len špička ľadovca verejných funkcií, kde nebezpeční agenti mimovládok obsadili významné verejné funkcie. Aj keď sa to niekomu nebude páčiť a bude to bez použitia logického myslenia automaticky považovať za hoax a konšpiráciu, tak nič sa nemení na tom, že je to holý fakt a pomocou internetových vyhľadávačov sa dá vyhľadať, o aké mimovládne organizácie sa jedná a pár kliknutiami sa dá dostať aj k ich zdroju financovania a ich agende.

Deň po tom, čo aj naši najvyšší ústavní ničitelia položili vence k vojnovým pamätníkom pripomínajúce naše oslobodenie Červenou armádou, sa spoločne podpísali pod vyhlásenie, ktoré síce nič na našej zahranično-politickej orientácií nemení, ale aspoň máme dôkaz o tom, že sú to nebezpeční volební podvodníci. Také politické trójske kone, ktoré sme si v dobrej viere zvolili (o koho kone sa jedná je už snáď všetkým jasné).

Preložme si teda do ľudskej reči, čo nám to zas ponúkli za politický šmejd a trójskeho koňa:

 SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA EURÓPY (9. 5. 2020)

My, traja najvyšší ústavní činitelia – prezidentka Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky – sme sa dnes, pri príležitosti Dňa Európy zišli, aby sme vyjadrili našu spoločnú vôľu, spoločnú zodpovednosť a záväzok spolupracovať pri výkone jednotnej a zodpovednej zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky.

(preklad: My, traja najvyšší ústavní ničitelia dohliadneme na plnenie všetkých príkazov z Bruselu a Washingtonu.)

Slovenská republika je slobodný, suverénny a demokratický štát. Sme členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Naše členstvo v týchto organizáciách bolo našou slobodnou voľbou. Je vyjadrením našej príslušnosti k najvyspelejším štátom sveta, ktoré spájajú hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu, ochrany základných ľudských práv a slobôd, dodržiavania medzinárodného práva, a tiež solidarity a vôle žiť a rozvíjať sa v mieri.

(preklad: Slovenská republika je vazalom NATO a kolóniou Európskej únie. Do NATO a EÚ sme boli zatiahnutí ľsťou, ktorú ešte väčšina obyvateľstva neodhalila. Základné ľudské práva a solidarita sú pre nás výlučne záležitosťou len národnostných, etnických, sexuálnych menšín a ekonomických moslimských imigrantov. Za mier považujeme americké vojnové výpravy a provokácie NATO v ruskom pohraničí, vojakov poskytneme.)

Naše členstvo v EÚ a NATO je najlepšou cestou pre úspešné, prosperujúce, sociálne spravodlivé a bezpečné Slovensko. Je našim strategickým a životným záujmom, aby sme toto členstvo a výhody a povinnosti s ním spojené ďalej rozvíjali.

(preklad: Do NATO a EÚ sme boli zatiahnutí ľsťou, ktorú ešte väčšina obyvateľstva neodhalila, naďalej budeme plniť príkazy z Bruselu a Washingtonu.)

Platí to osobitne v čase, kedy spoločne s inými krajinami čelíme vážnym výzvam, vrátane porušovania medzinárodného práva, nerešpektovania suverenity štátov, ako aj dopadov klimatickej zmeny. Aktuálna pandemická hrozba a jej ekonomické a sociálne následky nám okrem dôležitosti spolupráce pripomínajú aj nutnosť urýchliť transformáciu našej ekonomiky. Je evidentné, že tieto výzvy dokážeme zvládnuť len spoločným úsilím, koordináciou a spoluprácou s našimi partnermi a spojencami.

(preklad: ideme v súlade s manuálom z Washingtonu a Bruselu. Sústavné porušovanie medzinárodného práva, nerešpektovanie suverenity štátov a odmietnutie klimatickej dohody zo strany USA nevidíme a je to pre nás tabu.)

Sme konfrontovaní s rastom extrémizmu, populizmu a  nedôvery v štát či európske inštitúcie. Spochybňované sú aj spoločné hodnoty, a tiež záväzky, ktoré sme dobrovoľne prijali. Spoločenský konsenzus je oslabovaný aj cieleným šírením dezinformácií a propagandy. O to vážnejšia by bola absencia zahranično-politického konsenzu o zásadných a hodnotových otázkach našej zahraničnej a európskej politiky.

(preklad: už sa obyvateľstvo začína prebúdzať, pomaly ale isto prestáva slepo veriť západnej propagande, preto začneme vydávať noviny štátnej propagandy a určíme, čo si môžu myslieť, samozrejme prejavy slobody potlačíme aj zákonne.)

Na základe spomenutých skutočností my, traja najvyšší ústavní činitelia, vyhlasujeme, že budeme spoločne:

 • pracovať na posilnení zahranično-politického konsenzu. Budeme konať, presadzovať naše záujmy a komunikovať jasne a jednoznačne o našich prioritách, rozhodnutiach a dosiahnutých výsledkoch tak, aby nevznikali pochybnosti o našom zahranično-politickom smerovaní či o hodnotách, ktoré vyznávame. A to rovnako doma, ako aj v zahraničí, aby bolo Slovensko aj naďalej vnímané ako zodpovedný a predvídateľný partner. V tejto súvislosti budeme venovať zvýšenú pozornosť a aktívne predchádzať šíreniu dezinformácií a propagande;
 • aktívne a otvorene vystupovať pri obrane hodnôt slobody a demokracie, pri ochrane právneho štátu a dodržiavania medzinárodných pravidiel, vrátane ochrany suverenity i územnej celistvosti štátov, a budeme dbať o to, aby sa tieto princípy stali kľúčovým kritériom pri presadzovaní záujmov SR v bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahoch;
 • aktívne napĺňať záujmy Slovenskej republiky a jej občanov v Európskej únii a hľadať partnerov na ich spoločné presadzovanie, na základe zdieľaných hodnôt, cieľov a záujmov;
 • presadzovať, aby sa európske politiky stali súčasťou domácich politík a aby sa záujmy Slovenska uplatnili ako priority štátu vo vzťahoch s inštitúciami EÚ a európskymi partnermi;
 • presadzovať zachovanie základných európskych slobôd pre našich občanov, osobitne slobodný pohyb osôb, tovarov a služieb a dodržiavanie spoločných pravidiel v súlade s princípom solidarity a zodpovednosti všetkých členov EÚ;
 • podporovať taký rozpočet Európskej únie a kroky, ktoré nám umožnia transformáciu na modernú ekonomiku, šetrnú voči životnému prostrediu, založenú na inováciách a moderných technológiách, pri zachovaní konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja našej infraštruktúry;
 • aktívne spolupracovať v rámci krajín V4. Hlavným kritériom nášho pôsobenia sa stane podpora presadzovania záujmov SR a to, aby V4 prispievala k spoločným riešeniam v rámci EÚ;
 • presadzovať, aby Slovenská republika plnila záväzky kolektívnej obrany NATO v zmysle princípu spojeneckej solidarity;
 • podporovať myšlienku posilnenia európskej bezpečnosti a obrany, pri zachovaní NATO ako hlavného piliera našej bezpečnosti a kolektívnej obrany;
 • prijímať také rozhodnutia a opatrenia, ktoré udržia stabilitu a predvídateľnosť obranných výdavkov, s ambíciou dosiahnuť ich objem a udržateľnosť na úrovni 2 % HDP v roku 2024, a zároveň zaistiť transparentnosť a efektívne využívanie týchto zdrojov;
 • dbať o to, aby pri všetkých rozhodnutiach, vrátane ekonomických činností, a pri zahraničných investíciách na Slovensku, bolo zásadným kritériom zaistenie a udržanie bezpečnosti Slovenska, jeho občanov a infraštruktúry;
 • presadzovať, aby boli pripravené a schválené nové strategické dokumenty Slovenskej republiky, osobitne nová bezpečnostná stratégia a obranná stratégia.

(preklad: my, najvyšší ústavní ničitelia, budeme spoločne konať protislovensky, zbavíme národ zvyškov suverenity a vlastenectvo postavíme mimo zákona, pretlačíme multikulturalizmus, LGBTI agendu, vytvoríme podmienky na prijímanie kultúrne-nekompatibilných ekonomických migrantov, do škôl zavedenie gender ideológiu a homopropagandu, nadnárodným korporáciám naďalej dovolíme drancovať slovenskú ekonomiku a dovážať k nám výrobky nižšej kvality a odpad. To najdôležitejšie, rozbijeme V4, označíme Rusko ako bezpečnostnú hrozbu a dovolíme navoziť na naše územie zbrane americkej výroby a ešte za ne nadštandardne zaplatíme, aby aj oligarchovia a mimovládni agenti mali z čoho žiť.)

V Bratislave, 9. mája 2020. – podpísali súčasní najvyšší ústavní ničitelia:

produkt Šőrőšovej mimovládky a marketingový produkt Zuzana Čaputová,

populistický klaun zo schránkovej politickej strany a volebný podvodník Igor Matovič,

promiskuitná „celebrita“, ten čo sa vyfotil s ruskými motorkármi a potom sa musel ospravedlniť, lebo zabudol, že medzi tým prezliekol kabát; a volebný podvodník Boris Kollár

Nuž, aj toto je slovenská realita dnešných dní. Možno sa dožijeme aj toho, že národná identita a vlastenectvo budú vlastizradou a budeme súdení na ideologických súdoch za akýkoľvek prejav slobody.

PS:  Igor Matovič, ak ste si nevšimli, tak tí „múdrosráči“ sa už podostávali na verejné funkcie, tak tie mimovládky už nám netreba, môžeme ich prestať financovať. Inak takých „múdrosráčov“ ste nám do parlamentu dodali aj Vy na svojej kandidátke.

PS: Borisko Kollár, Vy tuším nie ste promiskuitný len v súkromnom živote, ale aj v politike a geopolitike. Dúfame, že Váš postoj k migračným kvótam nezmeníte, či?

PS: Zuzana Čaputová, dúfam, že pred tým ako ste podpísali tento paškvil, ste sa nezabudli obrátiť na Ústavný súd, či máte správny názor.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře