Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Promineme Mašínům vraždy, plánuje vláda po smrti Dienstbiera

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Foto: Jaroslav Honzátko - oběť Ctirada Mašína

Není tomu ani týden co zemřel významný polistopadový politik, senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Jeho smrtí se změnil poměr sil v senátu. ČSSD již nemá většinu a dokud není Dienstbierův post obsazen je poměr sil vyrovnán. Vládní koalice se tedy rozhodla využít  současného rozpoložení  sil v senátu  a prosadit senátem již jednou odmítnutý zákon o protikomunistickém odboji.

{player}/images/stories/mp3/Promineme Masinum vrazdy.mp3{/player}

 

V našich končinách bývá zvykem špinavosti, korupci a vraždy spíše promíjet než trestat. Před ekonomickými zájmy jde morálka často stranou. Byli jsme svědky tzv „sametové" revoluce, při které nepadl ani jeden výstřel a komunisté přesto předali svoji moc a souhlasili s přechodem ke kapitalismu. Za to si ovšem vyjednali téměř beztrestnost. V následujících 10-ti letech po převratu skutečně nebyl odsouzen ze zločinů proti lidskosti z komunistického aparátu skoro nikdo. Jen v některých případech se podařilo odsoudit pár jedinců k symbolickým trestům do 5 let s tím, že po pár letech byl za dobré chování nebo z důvodu vysokého věku pak dotyčnému zbytek trestu prominut.

Ano promíjení trestů nám jde líp než potírání kriminality, zejména té ekonomické - nemluvě o korupci.

Ono by bylo nepříjemné si uplést bič pro své vlastní záda. Není totiž tajemstvím, že řada předních funkcionářů počínaje ODS, TOP09 až po ČSSD byli v komunistické straně a sami se svou měrou podíleli i na vládnutí za minulého komunistického režimu. A tak nějaké vážně míněné vyšetřování zločinů z dob socialistického Československa by neprospělo nikomu.

Například předseda vlády ČR Petr Nečas byl do konce roku 1989 velice aktivním členem Socialistického svazu mládeže a také členem Svazu československo-sovětského přátelství. Za zmínku stojí, že jeho otec Jaroslav Nečas byl agentem StB a měl nejspíše i velmi dobré informace o tom jak bude „převrat" probíhat a na které straně je dobré stát. Po převratu v roce 1991 vstoupil Nečas rychle do ODS, kde se později stal jedním z čelných politiků této strany.

Nicméně díky korupci, nepopulárním zákonům a neschopnosti připravit a provést zásadní reformy ztrácí ODS v poslední době podporu v české společnosti. Její popularita je na nejnižší úrovni od roku 1991. V této situaci se ODS rozhodla k osvědčenému kroku. Prosadit několik zákonů, které mají omezit vliv levicových stran. Zjednodušeně: když já nemůžu běžet rychleji, stačí, když konkurence bude běžet pomaleji...

V tomto duchu se nesl i prosazovaný celoevropský zákaz popírání zločinů komunismu, ke kterému  vyzvala česká vláda v minulém roce.  Mimochodem EU tento zákaz odmítla (http://www.euractiv.com/en/future-eu/commission-turns-down-eu-anti-communist-calls-news-500881) s odůvodněním že žádný z postkomunistických států stejně nikoho za podobou činnost neodsoudil, i když v Česku zákon zakazující popírání zločinů komunismu existuje.

Tedy - máme si uklidit před svým vlastním prahem, než o to budeme žádat sousedy.

Cílem ale bylo něco jiného. Jak naznačuje ministr zahraničí Schwarzenberg, šlo o to postavit komunismus na stejnou úroveň s nacismem. Tím by došlo ke zpomalení rostoucí popularity KSČM, kterou řada mladých lidí z protestu proti současnému marasmu a korupci volila.

Nyní, když zemřel senátor Dienstbier, je na stole podobný návrh. Oficiálně prominout a anulovat tresty za vraždy, které spáchali bratři Mašínové, když se prostříleli na západ a na své cestě brutálně zabili i několik nevinných lidí.

Viz: syn zastřeleného účetního promluvil Mašínové jsou loupežní vrazi

Polistopadové soudy činy bratří Mašínů pouze prohlásily za promlčené - tzn. soud nezkoumal jestli se jednalo o vraždy nebo ne - neexistuje totiž zákon, podle kterého by bylo možné podřezání spoutaného a omámeného člověka nožem prominout.

Nyní ale Nečasova vláda vhodný zákon našla.

Návrh zákona, nejdříve na 5ti stranách definuje kdo může být prohlášen za „účastníka protikomunistického odboje" a na straně 6 pak umožňuje udělování pamětního odznaku a co hlavně promíjet a rušit trestné činy:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=2681

Výňatek ze zákona:

Soud na návrh zruší trest uložený za trestný čin, na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, anebo rehabilitace podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, prokáže-li se během řízení, že jednání odsouzeného bylo vedeno úmyslem oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu anebo k tomu vytvořit prostředky. Pro účely tohoto řízení a následného odškodnění se přiměřeně použijí ustanovení § 4 a násl. zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Náhrada se vyplatí v hotovosti. Toto ustanovení se nevztahuje na trestné činy spáchané z pohnutek nízkých nebo nečestných.

 

Pokud tedy žadatel získá pamětní odznak, tak je jedno jestli zabil komunistu nožem, utloukl železnou tyčí nebo uškrtil strunou.  Pokud jsme při tom někoho okradli stačí soudu doložit úmysl, že to mělo oslabit moc komunistů. A hned je vše v pořádku.

S pomocí tohoto zákona bude čin prominut a osoba prohlášena za nevinou.

Bratři Mašínové jedno vyznamenání již z rukou bývalého premiéra Topolánka dostali. Je tedy více než zřejmé, že získání „pamětního" odznaku dle tohoto zákona by pro Mašíny bylo spíše formalitou.

Podobné zákony prosadili i komunisté pro lidové milice. Tehdy k tomu ještě přidali zákony o lidových soudech, které teprve umožnily nezvyklou soudní brutalitu. Ostatně i Adolf Hitler prosadil řadu zákonů, které promíjely trestné činy spáchané na židech nebo během války na východní frontě.

Komunismus zničil celou řadu lidských životů. Došlo ke křivdám a mnoho lidí trpělo. Dnes po více jak 20-ti letech bychom měli být sto říci svobodně, co je morálně a eticky správné a co ne. Téměř nikdo neměl po převratu úplně čisté ruce, většina společnosti chtěla žít, vychovávat děti a umožnit jim aby měli lepší život než jejich rodiče. Díky pokřivené morálce v komunistické společnosti byl téměř každý nucen dělat kompromisy. Jaká je cena, kterou budeme platit za zákony, které promíjí vraždy?

S podobnými zákony bude brzo velmi těžké se podívat jednoho dne do zrcadla a nestydět se za český stát, politiky a morálku, podle které žijeme.

 

Zdroje:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-chce-vyhody-pro-ucastniky-protikomunistickeho-odboje-79922

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=2681

http://www.novinky.cz/domaci/135438-syn-zastreleneho-ucetniho-promluvil-masinove-jsou-loupezni-vrazi.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Ma%C5%A1%C3%ADnov%C3%A9

http://tn.nova.cz/magazin/historie/kalendarium/byli-bratri-masinove-hrdinove-nebo-bezcitni-vrazi.html

http://pohranicnik.bloguje.cz/840189-masinove-svedomi-hrdinu.php

Autor:  JN, Převzato z plebs.cz 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře