Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jak SÚKL nakládá s daty pacientů, které shromažďuje v rozporu se zákonem?

  • leky
Pro účely mezinárodního projektu mapujícího množství databází s osobními údaji požádala organizace Iuridicum Remedium (IuRe) před dvěma měsíci Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o vyplnění dotazníku se základními otázkami o parametrech databáze. Když nepřišla odpověď na dotazník, IuRe tedy požádalo 25. června podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím základní údaje o nové databázi. „Kromě informací jako je název databáze, kdo je správcem dat a kdo s nimi pracuje, či jak dlouho jsou data uchovávána, jsme se dotazovali také jak mohou subjekty zjistit, že jsou jejich data uchovávána," popisuje Filip Pospíšil z Iuridicum Remedium.

 

Ústav za vypracování odpovědi na otázky o počtu subjektů, jejichž data jsou uchovávána a otázky na trend počtu zpracovaných údajů požadoval úhradu výdajů ve výši do 15 tisíc korun. „Považujeme tuto částku za nehoráznou, proto jsme ji neuhradili. V zákonné lhůtě 30 dnů na odpověď úřadu, tedy do 25. července, tak SÚKL poslal pouze odpovědi na ty tzv. bezplatné otázky," hodnotí Filip Pospíšil. IuRe považuje neochotu SÚKLu při poskytování informací za zásadní selhání, obcházení zákona. „Liknavost úřadu při poskytování informací jen přiživila podezření, že porušuje zákon na ochranu osobních údajů," uzavírá Filip Pospíšil. To dnes potvrdil Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který zveřejnil výsledky své kontroly. „V rámci kontroly Centrálního úložiště receptů bylo zjištěno, že SÚKL koná nad rámec pravomocí ukládaných mu zákonem a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů," uvádí tisková zpráva ÚOOÚ.

Podnět ÚOOÚ na přezkoumání aktivit SÚKLu z pohledu shromažďování osobních údajů podala Česká lékárnická komora, která již dříve zveřejnila právní názor, že využití centrálního úložiště pro jiné účely, než jsou zamýšlené elektronické recepty, je nezákonné. Ve svém komentáři k této problematice ze dne 5. května mimo jiné uvádí: „Rozsah údajů požadovaných SÚKLem přesahuje zákonné zmocnění, protože obsahuje i osobní údaje nebo údaje jinak ztotožňující pacienty, lékaře a farmaceuty. Zákonem zamýšlená databáze o vydaných léčivých přípravcích by se tak měla stát databází o medikaci každého pacienta v České republice. Takto široce pojaté zmocnění SÚKLu bez zákonných podmínek jejího zpracování zákon neobsahuje."
Z původního projektu zřízeného kvůli elektronickým receptům, které nakonec SÚKL nezavedl, tak vzešlo skladiště údajů, k němuž musí být povinně připojeny všechny lékárny. Centrální úložiště dat uchovává číslo pojištěnce nebo jméno, příjmení a datum narození, jeho adresu a adresní identifikační údaje zdravotnického pracovníka předepisujícího či vydávajícího léčivé přípravky. Data v něm jsou uchovávána po dobu pěti let. „Z informací poskytnutých SÚKLem také vyplývá, že si neláme hlavu s povinností žádat pacienty o souhlas zpracovávat jejich údaje," říká Filip Pospíšil. Více se o databázi zjistit nepodařilo. Otázky na počet subjektů, jejichž údaje jsou uchovávány a trend počtu zpracovaných údajů zůstaly nezodpovězeny. Z tohoto důvodu se IuRe chystá podat stížnost proti nedostatečnému vyřízení žádosti o informace.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře