Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Demagogie Marka Bendy

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Viz zpráva: http://www.novinky.cz/domaci/322772-souhlasite-se-zrusenim-restituci-ptaji-se-komuniste-v-navrhu-referenda.html

Komunisté předkládají již asi po třetí návrh zákona o referendu v kterém by se konečně svobodní občané České republiky, kteří jsou nositeli veškeré moci v našem demokratickém státě – jak mimo jiné praví naše ústava. Otázka v referendu by měla znít: „Souhlasíte s tím, aby Parlament České republiky zrušil zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi?”.

  • demagogie-marka-bendy

Jaká je reakce: „pravicového“ katolíka M. Bendy z ODS? Jako vystřižená z goebbelsovské školy demagogie. Citují: "Všichni vědí, že ani referendum nemůže měnit naše závazky dané rozhodováním Ústavního soudu a uzavřenými smlouvami." Podle jeho názoru to jen ukazuje, že se KSČM vrací do 50. let minulého století a má pocit, že může brát cizí majetky a nedodržovat smlouvy.“

Udělejme si malý rozbor:

1) Jednak použití neurčité anonymní "většiny" obraty typu "Všichni vědí....,"ve své rétorice.

2) Naopak všichni by měli vědět, že naše demokratická ústava našeho k demokratickým hodnotám hlásícího se státu už v preambuli praví, že veškerá moc státu je v rukou lidu, tedy konečným arbitrem a nejvyšší vůlí je rozhodnuté ve všelidovém plebiscitu - tak to ukotvuje ústava. Tedy pokud by v referendu skutečně rozhodli lidé podle otázky, jak ji formuluje návrh komunistů: "„Souhlasíte s tím, aby Parlament České republiky zrušil zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi?”, tak se prostě všechny uzavřené smlouvy a dohody musí odrolovat. Pouze se ti, kteří tyto krádeže prosadili, uzákonili a tak legitimizovali, právně třesou strachy, aby lidé nemohli sami rozhodovat o majetku, který historicky patří této zemi a byl vytvořen generacemi lidí, kteří v naší zemi pracovali a žili! A je pouze smutné a výrazem dnešní doby, že tyto zcela přirozené věci, které patří spíše do autentické pronárodní "pravicové" politiky, dnes musí bránit a usilovat o ně právě komunisté.

3) Dále zde již máme klasické odvedení pozornosti na 50. léta s demagogií, že když všichni občané našeho státu by rozhodli svobodně o "restitucích", že si je nepřejí, tak to znamená, že, cituji demagoga Bendu, že KSČM chce "brát" "cizí" majetky a "nedodržovat" smlouvy. Vetší vrchol a zhovadilost v oblasti praktické "politické" demagogie jsem dlouho neslyšel. Je smutné, že to je "pravicový" politik - který už zřejmě nemá čím oslovit pravicové voliče u nás, než svou opakující se a již dodejme ohranou deskou o "zlých" a nebezpečných komunistech, strašení návratem do minulosti 50. let, atd. Smutné, ubohé, hloupé, tupé a vyprahlé.

4) Mimo jiné, když tedy ti komunisti "ukradli" "cizí" majetky, tak kam je dali? Občané by se měli seznamovat se skutečnou českou národní historií, aby nebyli takto snadno manipulovatelní – mimo jiné také jeden z důvodu, proč se dnes česká národní historie špiní a překrucuje. Vyvezli tyto údajné „ukradené“ majetky církvi komunisté někam do zahraničí, někam na Kajmanské ostrovy? V zákonech ČSSR a je nutné nezapomínat, že i když vládli u nás totalitním způsobem komunisté, tak to byl stále náš stát a v jeho zákonech se praví například o katedrále sv. Víta, na kterou si dělají nárok katolíci – byť ji postavili generace českých lidí za finanční podpory zejména světské moci, panovníků a šlechty, že tato historická budova, jako významná národní památka patří všemu československému lidu, tedy nikoliv nějakým "komunistům". Je smutné, jak se u nás nechají ohlupovat i inteligentní lidé touto "rétorikou". Nepřemýšlí, nerozlišují a jednají pocitově, jenom když slyší slovo „komunisté“, aniž by se zamysleli nad tím, proč a kdo to říká a co tím chce dosáhnout.

Dále pominu fakt, že ve skutečnosti katolická církev jako organizace zřejmě s největší pravděpodobností uzavřela dohodu s tehdejším režimem. Což je i známo, že mnozí představitelé spolupracovali s představiteli StB. Skrze propojení StB s církevním klérem u nás se získala možnost sledování lidí – ví se, že všichni katolíci také chodí ke zpovědím, že? Navíc zakladatelé našeho československého státu, TGM a EB už v zakládající listině uvádí že cílem je naprostá odluka státu od církve – důvod je nepochybný, jelikož sama církve se odloučila od Boha, není důvodu, aby parazitovala na státu, tedy aby se všichni občané věřící či nevěřící skládali na platy zaměstnanců této organizace, která historicky vzato u nás představuje cizí kult a okupační režim.

Pokud bychom měli mluvit o „nedodržování smluv“, jsou to právě představitelé řkc, kteří jsou v tom odborníci, zejména ve vztahu k českému státu a našemu národa. Stačí si vzpomenout na směrnice římských papežů, počínaje Martinem V., který přímo dal měrnice pro jednání s Čechy v 15. století: slibte jim vše k dosažení svých cílů, ale neciťte se tím zavázáni. Dohody uzavřené s kacíři jsou neplatné od samotného počátku. Co z modernější historie prohlášení kardinála Tomáška, který prohlásil, že vyrovnání státu s církví je konečné a najednou jsou zde další „nové“ požadavky?!?! Kdo tedy nedodržuje smlouvy a dohody?

Pokud se církvi a jejím kolaborantům v našem národě podaří dokončit tyto „lži restituce“, měli by si uvědomit, že je prosadili čistě mocenským způsobem silou a proti vůli občanů a podle toho také přinesou svým nabyvatelům skutečné blaho. Je zajímavé, že sami představitelé církve nectí poučení Ježíše Krista o chování k našim bližním: „Nečiňte druhým to, co nechcete, aby oni činili vám.“ A to nemluvíme o skutečném smyslu církví jako podpůrného společenství – obce pro duchovní život věřících a nikoliv pro zabývaní se podnikáním a nakládání s majetky a miliardami vybraných od občanů „okupovaného“ státu.

Jak moc dnes jsou platné Čtyři pražské artikuly: základní bod reformního náboženského programu našich předků z roku 1420.

Facebook komentáře