Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Členství v NSDAP není zlo podle novinářů

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Celý článek zde:

http://www.novinky.cz/domaci/278827-zavrazdeni-nemci-z-budinky-byli-po-67-letech-pohrbeni.html

Z článku vybírám:

„Poválečné drama se odehrálo ve druhé polovině května 1945 nedaleko Dobronína na Jihlavsku. Podle pamětníků tam měla během taneční zábavy skupina podnapilých lidí, údajně příslušníků tzv. Rudých gard, vyvést z internace 17 německých starousedlíků, na louce zvané Budínka je donutili vykopat si hrob a poté je ubili.

  • clenstvi-v-nsdap-neni-zlo-podle-novinaru

 

Vesměs měli být registrováni v některé z nacistických organizací, že by ale páchali nějaké konkrétní zlo, není známo.

Pohřbu předcházela zádušní mše v chrámu sv. Jakuba. Sloužil ji Dieter Lang, kněz narozený již v Německu, ale v rodině pocházející ze Stonařova na Jihlavsku. Jak naznačil, odsun zůstal v jeho rodině tématem velmi bolestným. Působivé kázání zaměřil na zdůraznění podmínek pro smíření a mír. „Neustálé vyčítání chyb nás nedovede ani o krok dál,“ zdůraznil a připomněl text modlitby Otče náš: „a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ V závěru pak uvedl: „Nad otevřeným hrobem z Budínky nabízíme ruku ke smíru. Nechceme nic hmotného, sami máme dost. Ale mír může vzniknout jen tam, kde se stýkáme v přátelství, kde panuje důvěra.“

***

Výše uvedený popis události z roku 1945 o tom, jak podnapilá skupina Čechů, ubila zřejmě jen tak 17 německých starousedlíků, je uvedeno jako fakt, přitom z oficiálních zpráv dostupných nejen na internetu ani z oficiálního vyšetřování se tato uváděná verze nepotvrdila. Přesto to nevadí uvedení v novinách. Naopak existují indicie, které vyvstaly během vyšetřování, že šlo o vyřizování účtů mezi samotnými Němci mezi sebou, kdy jedni udali své krajany, kteří byly komunisty a ti pak byly posláni do koncentračních táborů. Šlo tedy z největší pravděpodobností o pomstu za udavačství. Německá strana tvrdí, že šlo o pomstu na největších sedlácích v kraji, kteří se nevybíravě chovali k českým čeledínům během protektorátu. Obě varianty ale ukazují zcela jasně, že prvotní zlo a bezpráví se dopustili sami Němci a navíc zřejmě mezi sebou samými.

Celá tato mediální kauza vznikla na základě vydaného románu, opakuji románu, nikoliv literatury faktu v roce 2010 na základě knihy německé spisovatelky Herma Kennelové: BergersDorf : ein Tatsachenroman. Román popisuje dění v době 2. světové války v obci Kamenná (německy Bergersdorf) a v Dobroníně. Je dobré si znovu připomenout, že Kamenná – Bergersdorf byla známá tím, že snad až 70 mužů z této vesnice se dobrovolně přihlásilo ke službě v SS a také v této zločinecké organizaci v době války sloužilo. Sláva Bergersdorfu dosáhla až do Říše. Odtamtud byl vyslán generál SS, aby za obecné radosti a veselí ji propůjčil čestný titul vesnice SS. Tatíci esesáků, bojujících za nacistický „pořádek“ ve světě, řičeli nadšením.

V knize se objevila i zmínka o masové vraždě Němců na louce Budínka nedaleko Dobronína v květnu roku 1945. Na základě těchto informací s kvalitou „jedna bába povídala“ začali čeští kriminalisté s vyšetřováním.  Již jenom samo vyšetřování, tedy práce českých kriminalistů, kterou platí daňoví poplatníci byli naprosto účelová, neboť všechny násilnosti, ke kterým došlo v poválečném období byly na základě dekretů prezidenta ČSR, Dr. Edvarda Beneše promlčeny, tedy vyšetřování nemohlo vést k žádnému obvinění. Tak daňový poplatníci platili práci českých kriminalistů, kterou by jistě bylo možno využít v jiných aktuálních případech. Tím se de facto zpochybnily dekrety prezidenta E. Beneše o promlčení všech násilností během poválečného odsunu Němců. Důvody vydání tohoto dekretu jsou zřejmé z doby, ve které vznikli, odpovídali situaci v dané době. Tolik k historickým faktům. Přesto se podařilo z celého případu udělat velkou mediální kauzu, která jenom přináší zmatek do české společnosti a překrucuje tiše a plíživě fakta o příčinách a následcích, které na začátku měli německý cíl: likvidaci celého českého národa a osídlení jednou provždy česko-moravských zemích Němci.

Dále se podívejme, co píše novinář o členství v NSDAP. Připouští, že všichni byly členy nacistických organizací, oficiální informaci říkají, že všechny oběti byly členy NSDAP. Pan novinář ale dodává, že se ničeho zlého prokazatelně nedopustili! Pokud tedy vědomě přijímáme nacistickou politiku a cíle, ztotožníme se s nimi a současně profitujeme z jejich uplatňování nejen na území tehdejšího protektorátu, tak to není zlem, ani zločinem? To nám pan novinář sděluje? Je tak pomýlený, zmatený, nebo jenom „pravdoláskařský“ humanista? NSDAP byla hlavní centrální nacistická strana, která ztělesňovala nacistickou politiku a její provádění. Její členové plně svým členstvím podporovali nacistickou politiku a své politické představitele, v čele s A. Hitlerem, H. Himmlerem a dalšími. Tedy například uznávali nadřazenost německé rasy a podřadnost tzv. „méněcenných“ národů Židů, Slovanů, Romů a nutnost jejich vyhubení zotročením k smrti.  To není zlo? To není zločin? Současně všichni členové NSDAP profitovali ze situace, která vládla v protektorátu. Již samo to byl akt zla a zločiny proti lidskosti, a jakékoliv humanitě! A pan novinář nám tvrdí, že obětem není prokázáno, že by se dopouštěl nějakého zla!!! Je tak pomýlen, zaplacen, nebo obojí? Ale pan novinář jaksi opomněl nám sdělit, že minimálně jeden z těchto lilií nevinnosti byl esaman, další dokonce esesman.

V této souvislosti si opět připomeňme, že vítězní spojenci prohlásili NSDAP, SS, SA, gestapo, SD a další nacistické organizace za zločinecké, a to nejen obecnou deklarací, ale i formou norem mezinárodního práva. Pan novinář tedy může se třeba upsat ve prospěch „nové“ Evropy, pro očistu nacistických zločinců, ale nebude to nic platné. Uvedené normy nezmění. Může se samozřejmě tvářit, že neexistují. Takováto pštrosí politika však nikdy nevedla k nějakým změnám. Vždy však udělala ostudu jeho původci.

A dále, co bývá již tradičním zvykem, zde máme, jak jinak, katolického faráře sloužící mši. Spojení sudetských Němců a římsko-katolického kléru je již historicky tradiční. Pan farář – Němec vyzívá ke smíření. Doufejme tedy že měl na mysli smíření potomků sudetských Němců s tím, že se hitlerovské Německo bylo poraženo a jejich sny o tom, jak budou vládnout Čechům jako otrokům v jejich vlastí,  se už konečně rozplynuly ve velkogermánské temné mlze jejich „černého lesa“ německého podvědomí. Pan farář vybízí k  odpuštění podle Otčenáše s tím, že vyčítání chyb nikam nevede. Ale pan farář si zřejmě plete odpuštění s vědomím faktů a paměti toho, jak se věci stali, kdo byl iniciátorem, kdo viníkem, kdo obětí, co byly příčin, co byly následky. Odpustit je správné a mám za to, že Češi dávno odpustili, ale to neznamená, že zapomeneme, jak se tyto věci udály, co k nim vedlo a jaká je historická zkušenost soužití Čechů a Němců. Právě na tom je možno budovat přátelství a důvěru. Na jasném uvědomění jak se věci měli, na poučení abychom nejednali ve starých myšlenkových schématech a změnili své smýšlení. To není o tom si nyní začít říkat, jak vztahy mezi Čechy a Němci byly vždy báječné a tvářit se, že nás Němci neměli v plánu několikrát v historii doslova vyhubit.

Dokonce nás pan německý farář ujišťuje, že „oni“ nechtějí nic hmotného. Děkujeme za tuto milost a velkorysost pane katolický faráři. Myslím, že ale od nás všech ateistických Čechů, jste si připravili už velmi velkorysí dar s názvem „církevní restituce“ pod demagogickým pláštíkem mantry „co bylo ukradeno, musí být vráceno“ velmi velkorysé, není-liž pravda?

A pan farář opět na něco zapomněl. Sudetští Němci, kteří byli vyhlášenými válečníky třetí říše, tvořili dokonce až 60% německého potlačovatelského aparátu v tzv. protektorátu, se podíleli na zločinech nacistického Německa. Jeho právním nástupcem je Spolková republika Německo. A právě ta, podle mezinárodního práva, je povinna nám zaplatit reparace, který nám nacistický agresor způsobil. SRN se do placení reparací nechce.  Její dluh vůči nám představuje asi 360 miliard předválečných Kč. Z toho nám Němci zaplatili několik set milionů. Takže pan farář blamoval veřejnost, když prohlásil, že sudetští Němci nechtějí nic hmotného. Ano, oni ani nemohou nic hmotného na nás požadovat, ale jsme to naopak my, co čekají na splacení reparací. Agresor je povinen zaplatit své oběti škody, které ji svou agresí způsobil.

Takže, pane faráři, nejde jen prohlásit, zapomeňme, co jsme si navzájem způsobili, ale je třeba dostát normám mezinárodního práva, které Spojenci po druhé světové válce přijali. Je třeba říci, že za 50 milionů lidských životů nese odpovědnost nacistické Německo, které rozpoutalo válku a že jeho právní nástupce je povinen nám zaplatit reparace. Zkuste tyto skutečnosti zdůraznit třeba dodatečně.

A ještě závěrem. V Dobroníně ostatky Němců, jak jsme informováni, nemohly spočinout na hřbitově. Starosta ani obecní rada si to nepřáli. A tak k jejich pohřbení došlo v Jihlavě. Pokud by Jihlavští byli stejně zásadoví, pak by ostatky Němců, zřejmě nacistických zločinců, musely být převezeny do SRN, kam podle našeho názoru patří. 

Převzato: www.ceskenarodnilisty.cz

Facebook komentáře