Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vysvětlení procesu obžaloby prezidentky Brazílie

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Eduardo Cunha, předseda Poslanecké sněmovny, přijal ve středu 2. prosince 2015 žádost na obžalobu prezidentky Dilmy Rousseffové na základě argumentů trestného činu fiskální odpovědnosti. Oznámení bylo učiněno poté, co federální zástupci Dělnické strany (PT) uvedli, že budou hlasovat pro návrh obžaloby podané na Cunhu sněmovním etickým výborem. Proces proti Cunhovi je založen na petici úřadu spolkového prokurátora a na vyšetřování federální policie, které poukazuje na jeho účast v systému úplatkářství a praní špinavých peněz, jakož i na prokázanou existenci nedeklarovaných bankovních účtů ve Švýcarsku, což již potvrdili švýcarští vládní úředníci. Cunha v posledních měsících a týdnech systematicky mařil vyšetřování a taktizoval, aby zastavil řízení v etické komisi.

Prezidentka Dilma učinila brzy večer prohlášení, v němž vyjádřila své rozhořčení a potvrdila své morální zásady a oddanost zákonům a veřejným záležitostem. Prezidentka Dilma rovněž uvedla, že důvody, na nichž je žádost postavena, jsou nekonzistentní a neopodstatněné. „Není jediný nezákonný čin, kterého jsem se dopustila. Neexistují žádná podezření zneužití veřejných peněz. Nemám žádný účet v zahraničí a ani jsem žádná osobní aktiva neskryla před veřejností. Nikdy jsem nenutila nebo se nesnažila přinutit instituce nebo jednotlivce, aby prosazovali mé osobní zájmy“.

 

Žádost na obžalobu tvrdí, že byl spáchán zločin týkající se fiskální odpovědnosti v důsledku zpoždění převodů ze státní pokladny do státních bank (tzv. „pedaladas fiscais“ či účetní triky) na vyplácení sociálních programů vlády a na vydávání příkazů na rozšíření doplňkových úvěrů, které nebyly údajně schváleny Poslaneckou sněmovnou. Vzhledem k tomu, že Ústava zakazuje žádosti na obžalobu týkající se minulého funkčního období, tak tentokrát požadavek vychází z údajného porušení fiskální odpovědnosti v roce 2015. Proslulí právníci jako například Dalmo Dallari a Celso Antonio Bandeira de Mello již veřejně vyjádřili naprostou absenci právního základu žádosti na obžalobu prezidentky. Na ekonomické úrovni, je třeba poznamenat, že státní pokladna je věřitelem bank. Ministerstva mají kontrakty na služby s bankami. Ve dnech, kdy je účet negativní, se úvěr vydává jménem banky a když je pozitivní, tak se úvěr vydává jménem vlády (úprava známá jako vyrovnání).

Na právní úrovni, Dělnická strana podá žádost u Nejvyššího federálního soudu, aby zrušil postup Eduarda Cunhy, který je založený na argumentech zneužití pravomoci a podpořený skutečností, že předseda přijal žádost na obvinění z velezrady pouze účelově a z osobního zájmu. Na politické úrovni, sociální hnutí jako jsou Central de Movimentos Populares, The Landless Workers Movement, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a národní odborová konfederace Central Unica dos Trabalhadores už oznámily svůj záměr, že vyjdou do ulic a budou bránit legitimní mandát prezidentky Dilmy udělený lidmi. Guvernéři z devíti států severovýchodní oblasti (zvoleni za různé strany jako PT, PCdoB, PMDB, PSB, a PSD) také učinili ve svém společném sdělení veřejné prohlášení proti obžalobě.

Proces obžaloby krok za krokem

1. Přečtení žádosti Poslanecké sněmovně a zřízení nového výboru ad hoc (s 66 federálními zástupci, a to v poměru k velikosti každé stranické delegace). Tento krok by měl být přijat v pondělí 7. prosince 2015.

2. Do 48 hodin se svolá výbor, aby zvolil svého předsedu a zpravodaje.

3. Prezidentce bude zasláno oznámení a bude mít deset zasedání na to, aby předložila návrh na svou obranu. (Konají se tři zasedání týdně, ale je možné uskutečnit až pět zasedání týdně. V případě, že budou zasedání v pondělí a v pátek usnášeníschopná, tak se proces ještě urychlí).

4. Zpravodaj výboru ad hoc musí do pěti zasedání vydat svoje doporučení týkající se schválení nebo zamítnutí povolení k procesu. Výbor ad hoc hlasuje o doporučení zpravodaje.

5. Doporučení zpravodaje je čteno a zveřejněno. Názor zpravodaje bude zahrnut do pořadu jednání následujícího zasedání, a to čtyřicet osm hodin po zveřejnění.

6. Doporučení zpravodaje je diskutováno a následně předáno do Poslanecké sněmovny k hlasování. Schválení vyžaduje 2/3 hlasů nebo 342 reprezentantů.

7. Pokud je doporučení zpravodaje schváleno, tak musí prezidentka odejít z funkce na dobu 180 dní (pokud záležitost není vyřešena v rámci tohoto období, tak se prezidentka vrátí do kanceláře, aniž by byla dotčena kontinuita normálních řízení) a celý proces je odkázán na Senát.

8. Přijetí předsedajícím úředníkem Senátu, čtení na následujícím zasedání a zřízení výboru složeného z ¼ senátorů (poměrně k delegaci každé strany).

9. Výbor ukončí svou práci zveřejněním obvinění

10. Rozsudek v Senátu je stanoven na předem plánovaný den a čas a předsedá mu hlavní soudce federálního Nejvyššího soudu. Schválení obžaloby vyžaduje dvě třetiny hlasů (54 senátorů).

Přeložil: Ing. Pavel Janeček, zastupitel města Náchoda za KSČM, www.janecekpavel.cz

Zdroj: Dělnická strana (PT)

Facebook komentáře

Nejčtenější