Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pravá tvář politika

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • politici_vezeni
Při sledování tisku se nestačím divit nad výroky politiků, nejvíce mne dojal ten Nečasův výplod, to mohl vypustit jen mozek naprostého kreténa, jak je možné že toto vyřkl a ještě byl, a je předsedou vlády. Ten výpad na policejní plukovníky, kteří nebudou rozhodovat o vládě, je doslova nehoráznost.

Tito policisté jen podle ústavy vykonávají právě dohled na skutečnosti porušování ústavy našimi poslanci a senátoři, Nečas se tímto činem nepřímo doznal ke zločinnému spolčení k rozkradení republiky a pokusu zamezení dalšího vyšetřování z pozice své funkce předsedy vlády. Jen na okraj, každý kdo byl na vojně se jistě seznámil s jistou skutečností, a to, při plnění jistého specifického rozkazu je povinen i generál uposlechnout vojína vykonávající své poslání, mohl by totiž skončit třeba v minovém poli, a zde hodnost nemá význam. Tak je to i v případě policisty, jeho hodnost může být jen strážmistr, ale je pověřen nějakým úkolem, třeba má pověření být vyšetřovatelem, v tomto případě je poslanec jen nulou, vyšetření z korupce a porušení ústavnosti má přednost. Již jsem si vcelku přivykl na podivné chování našich politiků, nemá slušnost a ani jistou distingovanost, je to normální hulvátství. Dost mne šokuje také jeden základní fakt, "členové vlády-poslanci a také senátoři v čele s prezidentem neznají ani základní údaje naší ústavy", to je doslova zarážející a vyloženě trestuhodné. Jak mohou vykonávat a sloužit národu když neznají základy naší ústavy a přitom vstupem do politických kruhů skládali slib na tuto ústavu. Vstupem do politiky jsou povinni naprosto striktně dodržovat a také chránit tuto ústavu, jsou tedy pod přísahou a není žádná výjimka ani na přechodnou dobu aby se nemuseli řídit právě tou ústavou, právě naopak, "za porušení ústavy má být pachatel podle litery zákona okamžitě zatčen a zbaven veškerých občanských práv", majetek, politická příslušnost, a také jakákoliv imunita na výsostném území státu se stává neplatnou.

Vše je natolik závažné, že se podivuji, na co čeká ministr spravedlnosti, a další co do jeho povinností spadá je státní zástupce v Brně, a to nějaký Zeman. Podle ústavy nejsou povinni čekat na podnět obyvatel, pokud se evidentně páchá trestný čin, ale jsou přímo vázáni ústavou Českého státu okamžitě zjednat nápravu a spustit chod soudního aparátu do plné pohotovosti a pozatýkat i členy vlády za nedodržování ústavnosti, na kterou podepisovaly svůj slib obyvatelům tohoto státu. Dost riskují svým rádoby neutrálním postojem, stávají se totiž spolupachateli, a tím také v případě nějakých nepokojů za dodržení ústavnosti riskují vyloženě své životy, lidový soud se nepáře se spolupachateli, na to by Pospíšil a Zeman neměli zapomínat. Jak jste si jistě všimli, nepíši ke jménům titul, ani jiná oslovení, Pospíšil a Zeman se chovají jak obyčejní pitomci ve vysokých funkcích, práce na potírání novodobých velmožů a veškerých korupčních kauz berou jen jako tišší společníci popisovaných, až skutečně prokážou své umění se pohybovat v potírání zmíněné korupce a dodržování naší ústavy, budu jim přát k jejich platu i nějaké tituly, doposud jim snad patří jen minimální plat obyčejných občanů. Důkazem je přímé porušení podle naší ústavy, Benda se snaží darovat majetek státu nějakému Vatikánu, a přesto chodí doposud na svobodě. Janoušek najetím auta se pokusil zavraždit ženu, nebyl vzat do vazby, byl mu ponechán řidičský průkaz a nebude také patřičně potrestán, přitom zákon říká jasně, i pokus je brán, jako by byla vražda vykonána, to znamená plná sazba a to minimálně na patnáct let. Jak je tedy možné, že se bere nějaký ohled na jeho výši konta, v demokratickém státě nelze ohnout ústavu a natož zákon, tento fašistický systém vlády a také justice nelze tolerovat, bude nutno nastolit jakýmkoliv způsobem systém demokracie se svým klady i zápory.

Pokud bych měl zbraň, tak již ji dokonale promažu a jdu si obnovit své střelecké schopnosti, mimochodem, byl jsem vynikající střelec, náboje bych také naleštil, střela bez jakýchkoliv skvrnek je přesná. Tak jdu alespoň nabrousit těch několik vidlí, ty mají také svůj půvab, projdou i neprůstřelnou vestou. Ono nám totiž již nic jiného nezbude, než si udělat pořádek ve své zemi sami, a bez nějakých naprosto zbytečných loutek a kravaťáků. Naše státní zřízení se honosí nic neříkajícím systémem vlády a to demokracií, to tedy znamená, že je také vytvořena jistá pojistka ochrany demokracie a hlavně ústavoprávnost , tato pojistka je policie a také armáda která je naprosto apolitická podle znění naší ústavy. Co to znamená? Tyto složky jsou plně vázány ústavou našeho státu, a jak je známo, tak ústava je základní kámen státní suverenity a je nadřazena nad veškeré vyhlášky a také jistým garantem domoci se práva všech občanů naší země. Ústava platí pro všechny občany naprosto bez výjimek, pro státní zaměstnance ji ještě podepisují jako přísahu, za jakékoliv porušení ústavnosti a přísahy jsou trestáni duplicitním trestem. Je ovšem zarážející, že tato pojistka naprosto selhala, policie a armáda nedodala poslance a senátory do vazby za hrubé porušování naší ústavy a tím se stává v mnoha směrech spolupachateli. Co to znamená? Naše justice a jejich ministr patří do vazby také, proč? Veškerým garantem státoprávnosti je právě justice a ústavoprávní soud-nejvyšší soudní dvůr. Jak si stojí naše justice? Jak padesátiletá prostitutka, vyhoví každému na požádání a třeba i za polévku, nemá již skutečně žádné zábrany a chybí ji nějaké morální zásady. Důkazů je mnoho, viz třeba kauza Smetana, bože, to byla mezinárodní ostuda. Přestupek, nesouhlas s politickou scénou je každého občana státu jen názorem, ten respektuje i ústava, to byla facka ústavě potrestáním za svůj legitimní názor, pochopil bych pozastavení činnosti Langerové k delšímu studiu naší ústavy. Zde se nejednalo o politické odsouzení, hanobení politických osob, ale o naprostý nesouhlas se sestavou zúčastněných profláknutých osob přiživujících se na státních postech jako vši ve vlasech hostitele. Podle ústavy to není trestné vyjádřit nesouhlas, Langerová, učit se, učit se, učit se a také násobilku.

Justice je naprosto bezzubá, a tam kde má trestat a jednat v zájmu ústavy českého státu naopak spolupracuje s protistátní klikou mafie. Důkazů je neskonale mnoho, veškerý státní majetek má být veden a kontrolován vládou a to jsou poslanci, ti ze svých řad jmenují ministra určitého rezortu, nadřazený kontrolní orgán a dohled spadá do kompetence justice. Justice v rámci ochrany majetku státu, podle ústavy, má přímo plnou zodpovědnost zasahovat při porušování jak nehospodárnosti, tak i při porušování stanovených pravidel. Ať šáhnete na jakýkoliv rezort, je to na hranici zákona co se v tomto rezortu děje, prostě soukromník by okamžitě buď zkrachoval, nebo by byl popotahován za vyvraždění celého vedení podniku. Zde se vytváří jiný slovník českého jazyka, z pachatele (dobře známého) se vytvoří " pachatel neznámý", z ukradení milionů se řekne "odklonění investic", přímá loupež se nazve "tunelování" a tak by bylo možné pokračovat na doplnění jazyka českého dost dlouho. Majetek státu je jednou majetkem státu a nelze to podle ústavy nějak měnit, prostě řečeno, tak třeba uhlí je majetkem státu a jeho těžba má být placena do státní pokladny, investor těžby jen uhlí má jisté závazky a povinnosti vůči státu, nemůže se stát majitelem národního bohatství. To je ale ve všech směrech těžby jak kamene, písku, uranové rudy a tak dále, tyto finance jsou určeny do státního rozpočtu, mají hradit výdaje na armádu, policii, školství, zdravotnictví atd.. To, že to není dodržováno a státní majetek se stává stále privátní záležitostí je do nebe volající lotrovinou a špinavostí politického zločinného spolčení spolu s justicí, prostě mafie. Tato lotrovina politiků se vrací v současnosti jako bumerang, je nutné nějakým způsobem ušetřit finanční prostředky na chod státu, to je na policii (kde by bylo naopak přidat, tam se ubere), armádu (tam se dodají zbraně od hračkářských firem), školství (ti budou fungovat jen na základě movitosti rodičů, analfabetismus), zdravotnictví (po padesátce není pacient perspektivní, zaplať nebo zemři). Ten státní majetek byl vždy brán jako pojistka v nouzi, viz první republika.

Podniky patřící státu, železnice, letiště atd., mají jistě stanovený platový strop, jak je tedy možné vyplácet ředitelské platy nad půl milionu a více měsíčně? To je jasné porušení zadaných pravidel, pokud je tedy ten ředitel na tolik kvalitní, měl by jít do soukromého sektoru a podnikat. Tato funkce je řízeným tunelem na státní pokladnu, copak asi dělala justice na ochranu státního majetku? Nic, a možná nikoliv zadarmo. Dosud jsem nebyl osloven ani jedním manažerem dopravních podniků, ČD, ČSA, ČEZu, atd., abych více využil služeb dopravy, nebo k odběru většího množství elektrické energie a jiných podniků ve státní správě, za co tedy pobírají platy tito manažeři v průměru kolem 250.000 Kč, tyto posty jsou zaplněny několika sty členy. To ale není vše, každý státem řízený podnik má podivné rady kde se zaměstnávají třeba rodinní příslušníci politiků a v neposlední řadě, také příslušníky rodin odborářských bossů kteří tímto plní jen příkazy svých chlebodárců. Ano, tito odborářští bossové neplní a nehájí zájmy dělníků a všech odborářských svazů, tak, a zase je to protiústavní. Co dělá tedy justice? Koho hájí? Samozřejmě jen své platy a desátky od svých zákazníků, mafiánů. Jeden z mnoha má na našem blogu dokonce archiv, ano je to ten co nazval více jak 500 lékařů prasaty, ano ten co nakupoval podivnou formou sanitky, které se jízdou rozpadaly, ano ten který napadl na křižovatce jiného řidiče a pažbou pistole jej poslal k zemi, ano máte pravdu je to ředitel záchranky Schwarcz, i přes mnoho nezvratných dokumentů se stal senátorem. Co na to ústava? To je jen papírový slib, národ a lid je jen slovní hříčka, ty jsou tu pro bezpracné zajištění hmotných potřeb zaměstnanců justice. Je zde několik jedinců, kteří to myslí naprosto vážně napravit reputaci justici a navrátit jistou vážnost, pokud jsem sledoval různé kauzy, tak jsou postupně umlčovány na příkaz nějakých Dalíků, Janoušků atd, prostě výsměch do tváře spravedlnosti. Pospíšil je jen trapná figurka ovládaná justiční mafií, doposud nebyl, naprosto evidentně zadokumentovaný případ dotažen během několika měsíců před soud, a pachatel nebyl potrestán razantním způsobem, trest byl jen výsměchem spravedlnosti. Těch pomníků jako Promopro, Openkard, a stovky dalších jsou dokonalým důkazem jak je stále pošlapávaná ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, a také patřičně zesměšňována přímou cestou JUSTICÍ, ano zesměšňována. Důkazem jsou, Klaus, Gros, Bém Kalousek, a stovky dalších nadlidí doposud běhající a ještě organizujících další legalizaci zlodějen na úkor státu. Toto by nebylo možné, pokud by se striktně dodržovala pravidla daná ústavou, právní odchylky odhlasované poslaneckou sněmovnou jsou neplatná pokud odporují již v základech naší ústavě. To byl jeden z důvodů, proč jsem podal trestní oznámení na vedení státu do Haagu, šlapáním po ústavě právě organizací která ji má dodržovat a vyžadovat její dodržování je prostě nehoráznost. Jsem zastáncem jistého pravidla, co se doma uvaří, to se má také doma sníst, jenže, veškeré pokusy k umravnění politiků a nastolení ústavního práva prostě selhaly. Tak nyní preferuji prát naše prádlo v Haagu, mezinárodní soudní dvůr rozhodne jak zatočit s korupcí a fašistickou diktaturou, a také poradí jak dohnat našeho pokryteckého prezidenta (v rámci ústavy našeho státu), k nesení zodpovědnosti za vykradený stát, jistě o tomto aktu napíše další knihu (třeba na Mírově, nebo v Minkovicích).

17.6.2012. ERS

zdroj: http://ers.blog.cz/

Facebook komentáře