Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jiří Baťa: P r o t e s t u j i !

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • Baa_1
Kroměřížský deník ze dne 10. června 2011 na straně 5, („Zlínský kraj“) uveřejnil  článek „Slovensko chtělo získat i Zlín“, pojednávající o situaci z před 7O ti let, kdy  premiér slovenské vlády Vojtech Tuka podal v Berlíně žádost o vytvoření Velkého Slovenska na etnickém principu s pomocí Hitlera.

 

Článek pak popisuje určité situace a názory jak pamětníků, tak několika současných pracovníků archivů, muzeí či knihoven. Jsou to informace snad i překvapující, protože o této situaci bylo, pokud je mi známo, velmi málo informací, jestli vůbec jaké. Nicméně gró mého článku je jinde.

Článek, ve kterém ve spleti různých údajů, jmen a názvů, konstatování, názorů či jiných faktů je zmíněno i jméno Adolfa Hitlera. Toto jméno se objevuje jen zkratkovitě pouze 2 x (slovy dvakrát) a to v případě, jak je uvedeno v úvodu tohoto článku: „...na etnickém principu s pomocí Hitlera“ a podruhé, když historik Jan Rychlík konstatuje, že: „... to muselo Hitlera přivést do stavu zuřivosti“.Nic víc, nic méně. Nějaké další přímé vazby a postoje na zmíněný záměr premiéra Vojtecha  Tuka  osobnost A. Hitlera  nevystupuje a se nevyskytuje.

Naopak v článku figuruje také K.H. Frank, který v obsahu článku k záměru V.Tuka zaujímá mnohem konkrétnější a důležitější postoj, když se k žádosti V.T. vyjádřil zcela jasně a především negativisticky. V článku se doslova píše: „Frank označil záležitosti uvnitř protektorátu za vnitřní věc německé říše a jakékoliv narážky na údajný útlak Moravských Slováků za nepřípustné“.

Vzdor výše uvedeným skutečnostem je však článek doplněn velmi kvalitní fotografií (portrétem) Adolfa Hitlera o rozměrech 9 x 17 cm (mj. samotný článek má rozměry 14 x 27 cm včetně foto)! Tato fotografie je, s  ohledem na obsah článku a účasti A.H. k jeho problematice, k níž není bezprostředně nějakým způsobem osobně vázán (až na zmíněné, viz výše), podle mého názoru zcela nepatřičná, neboť v současných tendencích jistých kruhů to může být považováno za povznášení jeho (A.H.) ducha a myšlenek, nemluvě o tom, že (některé) mladé lidi to může evokovat v jejich nacionalistickém smýšlení. Zvláště těch, kteří se až neskrytě hlásí k těmto (rozuměj Hitlerovým) ideím.

P r o t e s t u j i touto cestou se zveřejňováním portrétu A.Hitlera jednak jako neodůvodněné v nepřímé souvislosti s obsahem článku a také proto, že to považuji za zcela nemorální a pobuřující, je-li touto cestou zveřejňována fotografie A. Hitlera. A to nejen co do kvality fotografie, ale i co do rozměru vzhledem k jeho účasti na obsahu článku. Takto vyjevená fotografie mi připadá jako profesionální selhání redakce deníku, neboť znovu opakuji, osoba A.H. není v článku osobou stěžejní (přesto, že se jedná o neblahé  protektorátní období, v němž A.Hitler hraje hlavní roli). Se samotným článkem však jeho osoba je spojována jen zcela okrajově. Pokud by zde měla být nějaká fotografie uveřejněna, pak to měla být fotografie zmíněného slovenského premiéra Vojtecha Tuka, případně jiné osoby,která je s obsahem článku více spojena.

Doufám, že redakce KD k k výše uvedenému zaujme příslušné stanovisko!

PS: V záhlaví titulu KD je zveřejněna podstatně menší kolážová  fotografie s Hitlerem s jeho dvěma souputníky. Pokud by tato fotografie byla uvedena jako ilustrace k uvedenému článku, bylo by to ještě únosné. Avšak samotná, takřka glorifikující fotografie A. Hitlera je doslova pobuřující! Z těchto důvodů foto A.H. nepřikládám, jak by se (možná) patřilo. To je můj názor.

10. června 2011                                                                                                   Jiří  B a ť a

Facebook komentáře