Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vážení poslanci a senátoři, vážená vládo, členové parlamentních politických stran, paní Šabatová.

V návaznosti na masové sexuální útoky nelegálních muslimských imigrantů na ženy v Německu, Finsku, Švédsku, Norsku a dalších zemích EU, požaduji bezodkladné přijetí zákona v obdobném znění , jako má náš spojenec - USA již od r. 1791, t.j. druhý dodatek ústavy USA.

 

  • vazeni-poslanci-a-senatori-vazena-vlado-clenove-parlamentnich-politickych-stran-pani-sabatovaPane premiére, požaduji bezodkladné zveřejnění postoje vlády ČR k uvedeným událostem a jasné a jednoznačné stanovisko k příštím krokům vlády ČR k plnění nesmyslných požadavků EU ve smyslu imigračních kvót. Nepřeji si, stejně jako Slovensko,  Maďarsko a Polsko přijetí byť i minimálního počtu muslimských běženců a žádám o odmítnutí jejich plnění, stejně, jako to nedávno učinil slovenský premiér p. Fico. ČR nikdy nebyla koloniálním státem, nikdy žádný stát nevykořisťovala a není tudíž povinna se o občany bývalých koloniálních států Afriky a Arabského poloostrova jakkoli starat. Protože přítomnost těchto běženců je jednoznačné vysoké bezpečnostní riziko pro občany našeho státu, žádám, abyste rozhodně a jednoznačně odmítl plnit usnesení nikým nevoleného vedení EU na jakékoliv (i dobrovolné) přijetí arabských a afrických běženců. Současně přijměte veškerá potřebná bezpečnostní opatření k zajištění neprůchodnosti našich hranic, zejména se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem.
Jednám pouze svým jménem, ale českých občanů se stejným názorem je převážná většina! Nejasné  a nerozhodné stanovisko české vlády k tomuto problému jen zvyšuje napětí ve společnosti. Pokud si nejste jist a ochoten přijmout odpovědnost ze své funkce, žádám, abyste okamžitě vyhlásil celostátní referendum s povinnou účastí voličů. My Vám poradíme a budete se mít o co opřít, pokud máte strach. Občané ČR nemají strach z bruselských "elit". Následujte příkladu slovenského premiéra a spolu se zeměmi V4 se postavte v této věci na odpor EU i za cenu jejich dotací, které naše vlády ani nedokáží vyčerpat a když tak na spoustu zbytečných akcí. I za cenu vystoupení z EU !!!!
V opačném případě podejte demisi vlády a my si v mimořádných volbách zvolíme zástupce, jimž bude osud a bezpečí  občanů a ČR prioritou.
Žádám poslance a senátory, aby v tom byli vládě oporou.

Očekávám Vaše rozhodné, jednoznačné a závazné stanovisko příznivé pro bezpečnost všech občanů ČR.

Jaroslav Martínek, důchodce


Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických

 
 
Druhý dodatek americké ústavy
 
Listina práv USA

Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických (Second Amendment to the United States Constitution) zaručuje občanům držet a nosit zbraně a vytvářet milice. Společně s dalšími devíti dodatky je součástí Listiny práv, která vzešla platnosti 15. prosince 1791.

Text

(verze připravená Williamem Lambertem) A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed. (verze ratifikovaná Thomasem Jeffersonem) A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.

Do češtiny přeloženo jako:

Dobře udržované milice jsou nezbytné k zabezpečení svobodného státu, právo lidu vlastnit a nosit zbraně nebude porušeno.

Význam

Druhý dodatek je nejkratším a také nejsrozumitelnějším dodatkem ústavy Spojených států. Říká že lidé mají právo vlastnit zbraně a vytvářet milice. Toto právo nesmí být omezováno na státní ani federální úrovni. Byl sepsán, aby v případě, že by nastoupila tyranská vláda, která by se pokusila omezovat základní práva lidu a kterou by se nepodařilo odvolat skrze politický proces, ji mohli občané svrhnout za použití zbraní. Zbraně v rukou spořádaných občanů současně slouží jako jakási protiváha státní a federální ozbrojené moci.

 
Socha Minutemana, člena dobře vycvičené milice, symbol Druhého dodatku ústavy Spojených států Amerických

Význam regulovaných milicí

Slovo regulated (regulované, řízené, udržované) v kontextu druhého dodatku znamená disciplinované a trénované. Nemá to tedy nic společného podřizování federálním autoritám. Raní angličtí osadníci v období před přijetím ústavy Spojených států nahlíželi na právo držet a nosit zbraně a na právo ustavovat milice jako významné k těmto účelům: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

  • oprávnění lidu ustavovat milice;
  • podílení se na ochraně práva;
  • odvrácení invaze;
  • svržení tyranské vlády;
  • potlačení povstání;
  • usnadnění přirozeného práva na sebeobranu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_dodatek_%C3%9Astavy_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch#V.C3.BDznam

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře