Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Záškodnická činnost prokremelských aktivistů

Zejména v mainstreamových sdělovadlech se rozpoutal boj proti prokremelským aktivistům. Ti šíří na internetu nepravdivé zprávy jako např. že ukrajinská vláda vzešla z mocenského puče placeného Američany, že její členové mají v kapse nejen ukrajinský, ale zpravidla také americký a izraelský pas.

Také je obviňují, že rozkrádají státní majetek, dotace a válčí se spoluobčany svého někdejšího státu, jímž se průběh událostí nelíbil a proto se stali teroristy, když na svou obranu pozvedli zbraň. Díky českým televizním stanicím čerpajícím z dobře informovaného svobodného tisku z USA a EU všichni víme, že se takové informace nezakládají na pravdě.

  • zaskodnicka-cinnost-prokremelskych-aktivistu

Ne všichni prokremelští aktivisté ve sdělovacích prostředcích však působí tak otevřeně. Snaží se snížit působnost pravdomluvného televizního vysílání různými skrytými metodami, které nejsou tak průzračné.

Mnoho televizních moderátorů a reportérů proto mluví velmi rychle, takže sledovat tok jejich myšlenek je velmi nesnadné a divák to dlouho nevydrží. Značná část zpravodajců a jejich hostů navíc drmolí, špatně artikuluje, a tak jejich výstupy jsou těžko srozumitelné. Znevažují tak práci svých početných kolegů, kteří se usilovně snaží vyhledávat ty nejpůsobivější zprávy o činnosti zločinných putlerovských politiků usilujících o světovládu. Zejména nedoslýchaví občané pak nemohou plně využít nedocenitelné služby televizních a rozhlasových stanic.

Někteří prokremelští zvukoví technici pak jsou ještě rafinovanější než zpravodajci: aby zabránili dobré srozumitelnosti pravdivých televizních zpráv, podmalovávají jejich znění bubnováním a různými zvuky. Neusilují ti zvukoví technici získat z Ruska nějaké to vyznamenání?

Jejich rafinovanost sahá dokonce tak daleko, že v oblíbených západních seriálech vkládají do dialogů scénickou hudbu tak hlasitě, že hercům není vůbec rozumět, co říkají. A to se už týká nejen důchodců, pro něž je sledování TV důležitou výplní volného času, ale i normálně slyšících posluchačů. Několikrát jsem si to ověřil! Diváci takových pořadů pak jsou popuzeni a svou averzi vůči mainstreamu a naši demokracii projevují v diskusích na internetu, často velmi nespisovnými slovy.

Takovéto vysílání poskytuje otevřeným prokremelským aktivistům příležitost, aby zpochybňovali dokonce i pravidelné placení měsíčního příspěvku na televizi a rozhlas.

A to už je co říct a odpovědné orgány by se měly televizním záškodnictvím zabývat!

Ivo Krieshofer

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře