Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Za co protestují Žluté vesty a proč se Evropa nevyhne nepokojům a občanským válkám

Média nám lžou, protesty ve Francii jsou proti neoliberalismu jako kapitalistickém dominantním směru, nikoli ,,jen“ proti cenám pohonných hmot a důchodové reformě.

  • za-co-protestuji-zlute-vesty-a-proc-se-evropa-nevyhne-nepokojum-a-obcanskym-valkam

Nejedná se přitom ani o ,, protesty“, ale sociální konflikt blížící se úrovni občanské války. Vzhledem ktomu, že neoliberalismus nemůže zařadit zpátečku a dle své logiky bude stále ožebračovat široké vrstvy obyvatel, ohrožovat bezpečnost a tunelovat veřejné finance, je téměř jisté, že sociální střety a občanské války do několika let zasáhnou celou Evropu. Francie byla vždy předvoj sociálních zemětřesení vEvropě ( Francouzská revoluce 1789, Napoleonova ofenzíva 1809-15, vzpoura Komuny 1870, studentské nepokoje 1968… ).Francouzi nejsou tupci, vědí proč protestují a kam směřuje režim, že bude stále hůře… Také mají Žluté vesty jasně sestavený manifest:

OFICIÁLNÍ CHARTA ŽLUTÝCH VEST (GILETS JAUNES)

25 návrhů jako východisko zkrize

Vzhledem k tomu, že politici se tváří, že nechápou požadavky Žlutých vest.

Vzhledem k tomu, že požadavky některých nejsou zdaleka postačující pro vážnou a trvalou změnu, zde je neúplný seznam, který však představuje záruku výsledku zdlouhodobého hlediska. Nejsme naivní, plutokrati u moci udělají vše, aby tomu zabránili, ale nicméně je podstatné, aby se uplatnilo těchto několik návrhů.

EKONOMIE PRÁCE

Obecný zákon pro daně. Zabudovat do ústavy nemožnost pro stát odebírat na daních více než 25% bohatství obyvatelstva

Okamžité zvýšení minimální mzdy, důchodů a životního minima o 40%

Masivní nárůst zaměstnanosti státních zaměstnanců pro navrácení kvality veřejných služeb:

 

Nádraží, nemocnice, školy, pošty,…

Bydlení: plán vybudovat 5 milionů nízkonákladových bytů s cílem snížení nájemného, cen

 

Nemovitostí a zvýšení dynamiky hospodářství a zaměstnanosti. Těžce trestat prefekty a starosty,

Kteří nechají nocovat bezdomovce venku

Banky: snížit jejich velikost, aby byla zajištěna větší ochrana před krizemi, rozbít monopoly,

 

Oddělit spekulace od úspor a zakázat veřejné podpory

Zlikvidovat zadluženost: tato byla již několikrát splacena

 

POLITIKA

 

 

7. Ústava: přepsat ústavu lidem a pro lid a ve prospěch suverénního lidu. Zavést referendum na

Základě lidové iniciativy

8. Zákaz lobování a dalších vlivových sítí. Definitivní vyloučení zpolitického života všech, kteří nemají čistý rejstřík, skončit s kumulací funkcí

9. FREXIT: vystoupit z EU, abychom znovu získali politickou, peněžní a hospodářskou suverenitu

(respektování referenda zroku 2005), znovuzískání práva na vydávání naší měny vystoupením

Z článku 123 Lisabonské smlouvy (50 miliard € uspořených ročně)

10.Daňové úniky: získat 80 miliard € vydaných státem ročně na CAC 40 (40 největších firem

Z burzovního indexu)

11.Okamžitý zákaz privatizací a navrácení veřejných statků: dálnice, letiště, parkoviště, dráhy,…

12.Radary a pokuty: zrušení zbytečných radarů a pokut na základě videa, což není nic jiného, než

Skryté zdanění

13.Veřejné vzdělávání: vyloučit jakoukoli ideologii příslušného ministerstva a prověřit destruktivní

Výukové postupy (methode globale,…)

14.Soudnictví: zečtyřnásobit jeho rozpočet a zkrátit čas projednávání. Zjednodušit soudnictví a

Zajistit jeho bezplatnost a dostupnost všem

15.Média: rozbít monopoly a medio-politické propojení. Zpřístupnit sdělovací prostředky veřejnosti a

Zajistit pluralitu názorů. Ukončit propagandu editokratů (laiků, kteří jsou mediálními hvězdami a

Ovlivňují veřejné mínění). Odstranit subvencování sdělovacích prostředků (2 mld € ročně) a

Daňových úlev novinářů.

16.Zajistit svobodu obyvatelstva a zakotvit do ústavy zákaz zasahování státu do výuky, vzdělávání,

Zdravotnictví, rodiny,…

 

ZDRAVÍ, EKOLOGIE

 

17.Naprogramovaná obsolence: prodloužit záruky výrobců na nejméně 10 let, pokud jde o zajištění

Náhradních dílů

18.Plasty: co je nejrychleji zakázat plastové lahve a další znečišťující obaly

19.Farmaceutické firmy: oslabit jejich vliv, zdanění zdraví a nemocnic

20.Zemědělství: zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, látek ovlivňujících hormonální systém,

Monokultur,…

21.Reindustrializace Francie, aby se snížily dovozy a tím znečištění

 

GEOPOLITIKA

 

22.NATO: okamžité vystoupení ze Severoatlantického paktu a zákaz účasti francouzské armády

V agresívních válkách

23.FRANCAFRIKA: skončit s okrádáním, spolitickým a vojenským ovlivňováním. Vrátit peníze

Diktátorů a zločinně získaných statků lidu afrických zemí. Repatriovat okamžitě všechny

Francouzské vojáky. Ukončit systém franku CFA (koloniální africká měna), který udržuje Afriku

V chudobě. Uspořádat mezinárodní vztahy safrickými státy na úrovni rovný srovným.

24.Imigrace: zabránit imigračním tokům, které jsou vyloučené nemožností příjmu a integrace

Vzhledem k hloubce civilizační krize, kterou prožíváme.

25.Zahraniční politika: přísné dodržování mezinárodního práva a podepsaných závazků

Kdy i my pochopíme, že co si nevybojujeme, to také nedostaneme?

 

Daniel N.

¨

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře