Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stephen Lendman: Assange pomalu vraždí

Od 11. dubna t.r., kdy byl nezákonně vyvlečen z ekvádorského vyslanectví v Londýně, prožívá Australan Julian Assange v britském vězení nejhorší dny svého života. Děje se tak na příkaz Trumpova režimu, který ho původně zamýšlel soudit v USA - a to za pravdu prosazující žurnalistiku.

  • stephen-lendman-assange-pomalu-vrazdi

Temné síly v USA, v Izraeli a na mnoha dalších místech světa se třesou strachy, aby se svět nedověděl nic o zločinech, které s cílem obohatit ty nejbohatší a nejprivilegovanější, podnikají tyto temné síly proti lidem nejchudším. A všechnu svou vynalézavost vynakládají na to, aby tyto jejich zločiny zůstaly mimo pozornost nejsledovanějších médií, především pak televize a těch tištěných médií, které se chlubí větší čtenářskou pozorností.

Kdyby se totiž lidé dověděli, co se děje ve světě a kolem nich, pochopili by, že i jiný svět, než ten, který prožívají, je možný. Že by meče skutečně mohly být překovány v pluhy, že by sociální spravedlnost mohla vystřídat neoliberální necitelnost, že by rovnost a sopravedlnost mohla být pro všechny, a národy by mohly být zdravé a bezpečné pro všechny své občany.

Kdyby zvlášť v hegemonistické Americe lidé porozuměli spiknutí proti jejich právům a možnostem sociálního státu, které se jim ve prospěch nejmajetnějších tříd odepírají, pak by mohlo následovat národní pozdvižení a možná i revoluční zvrat a přinejmenším možná protesty ve stylu francouzských žlutých vest, požadujících spravedlnost.

To je důvod, pro který temné síly v Americe chtějí oznamovatele nepravostí (whisteblower), jakými jsou Charles Manning a investigativní novinář Julian Assange, umlčet a potrestat.

Digitální demokracie je poslední výspou svobodného a otevřeného vyjadřování a též jediným demokratickým, dúvěryhodným a spolehlivým prostorem pro vyjadřování událostí, informací a analýz. A též jediným prostorem, ve kterém každý může vyjádřit svůj názor na cokoliv.

Vládní cenzura je záležitostí zlovětsnou i zkázonosnou. V Americe a v dalších západních společnostech existuje dnes demokracie jen podle jména, ale pro demokracii skutečnou jsou zde zavřeny dveře. A cenzura se zde ve stále stupňující míře stává normou.

Takže vývoj, jehož jsme znepokojenými svědky, nese stále zřetelnějí punc totalitní vlády, která třídí a kontroluje všechna vysvětlení. A to tak, že z nich vyřazuje vše, co by se s těmi už vytříděnými mohlo jevit v rozporu.

11. srpna t.r. oznámil Activist Post, že "jeden z uniklých dokumentů dokazuje, že Bílý dům plánuje vydat tzv. výkonný rozkaz k uvalení cenzury na internet".

Jestliže se něco takového skutečně plánuje, pak Trumpův záměr předpokládá, že všechny informace budou muset být napříště schvalovány a pro veřejnost uvolňovány jedině FCC (Federální komisí pro komunikace), a FTC (Federální komisí pro obchod). Jen tyto organizace budou tedy rozhodovat o tom, co jen dovoleno či zakázáno on line. Což je vyhlídka skutečně děsivá.

V Americe už dnes Velký bratr sleduje každého. Ukončí tedy Temná síla dosud existující stav digotální demokracie výkonným rozkazem, který by se tak stal zákonem?

Všechno, zdá se, směřuje ke kriminalizaci pravdu vyjadřujících a nezávislých žurnalistů, kteří již dnes riskují osud podobný osudu Juliana Assange.

Jon Pilcher k tomu poznamenal: "Nezapomínejte na Assange, jinak ho ztratíte. Viděl jsem ho ve věznici v Bellmarshu a jeho zdraví se stále zhoršuje. Zakusil už víc než vrah. Je izolován, otravovován léky a jsou mu odepřeny všechny nástroje, kterými by se mohl bránit deportaci do USA. Bojím se o něj. Bojujte za něho".
A matka Assange napsala: "Mého syna pomalu, krutě a nezákonně vraždí. A to za to, že odkryl válečné zločiny a korupci. Osvoboďte Assange hned teď."

V květnu t.r. zpravodaj OSN pro záležitosti mučení Nils Metzer řekl: "Moc se bojím toho, že v USA by byl Assange vystaven skutečnému riziku nejvážnějšího znásilnění jeho lidských práv, zvláště pak práva na řádný soud. A že by byl vystaven mučení a jiným nehumánním a degradujícím formám trestu".

A o tři měsíce později dodal: "Je zřejmé, že jeho zdraví se stále zhoršuje. Je už příliš slabý na to, aby normálně komunikoval".

A soudce John Koelt se vyjádřil následovně: "Jeho právní případ byl totálně odloučen od faktů. Soud shledal, že všechny argumenty proti Assangemu jsou buď sporné, nebo bezobsažné".

Je možné, že právě s tímto výrokem na mysli dávají dnes americké úřady přednost Assangeově věznění v Anglii před jeho deportací do USA, kde by riskovaly soudní porážku, kdyby se soud rozhodl opřít o první dodatek Ústavy USA.

Takže raději budou čekat, až Assange v nelidských podmínkách vězení v Bellmarsh zemře.

Vybral a přeložil Lubomír Man

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře