Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Maďarsko sa ozdravilo, vykoplo MMF z krajiny

Proti osobám zodpovedným za výpredaj Maďarska, ktorý zorganizovali cez dlhovú pascu, maďarský premiér Viktor Orbán už v roku 2011 vyvodil trestnoprávne dôsledky.

  • madarsko-sa-ozdravilo-vykoplo-mmf-z-krajiny

Týmto krokom sa Orbán dostal do pozornosti mocenských Hebrejov, pretože napadol „posvätný grál” svetového dlhového programu. Doslova zatrúbil na boj proti neľudskej politike úžerníkov, ktorým ide iba o to, zadlžiť národy sveta, aby tak nad nimi mohli vládnuť. To, že pred dvoma rokmi začal Maďarov zodpovedných za výpredaj krajiny volať na zodpovednosť, finanční zločinci takmer nepostrehli, inak by si uvedomili, že takýto postup by sa rýchlo mohol stať vzorom pre ďalšie krajiny: „Orbán chce predchodcov postaviť pred súd. Premiér Viktor Orbán chce hlavy predchádzajúcich socialistických vlád postaviť pred súd pre zadlženie.” [1]

Medzičasom však maďarský premiér spravil ďalší krok: vykopol zastúpenie Medzinárodného menového fondu (MMF) z Maďarska. Úder do tváre magnátov z Wall Street nemohol byť vedený lepšie. Koniec koncov, MMF nie je nič iné, ako pobočka súkromnej židovskej emisnej banky USA, FED. Predstava, že by sa niektorá z európskych krajín opovážila vyhnať pobočku židovskej veľmoci z krajiny, bola doteraz pre panstvo z oblasti finančného zločinu nepredstaviteľná. Nemožné sa však stalo skutočnosťou.„Maďarská centrálna banka chce vyhodiť MMF. Prezident Maďarskej centrálnej banky teraz vyzval MMF, aby ukončili svoju prítomnosť v Maďarsku.” [2]

Viktor Orbán viedol úder na oslobodenie svojej krajiny podľa vzoru národno-socialistickej finančnej a hospodárskej politiky. Maďarská národná banka sama vydáva peniaze a vynakladá ich sama na potrebné štátne investície a výdavky. Požičiavanie peňazí tak obchádza židovské úžernícke banky, krajina sa nezadlží. Úspech pre maďarský ľud bol viditeľný už za krátky čas. Maďarsko sa ozdravilo a finanční zločinci stratili kontrolu nad Maďarskom.„Pre Orbána je to cesta z vazalstva.” [3]

Systém súkromnej emisnej banky FED však celkom zdolajú až vtedy, keď bude zahraničný obchod regulovaný výmenným obchodom, ako to bolo v Tretej ríši a ako je to v súčasnosti v štátoch BRICS.

Ešte pred rokom mali vazali FED cynické poznámky typu „Však Orbán ešte príde a kolenačky bude žobroniť o úvery MMF.” Podmienkou nových krvavých peňazí však mala byť opätovná privatizácia Maďarskej emisnej banky. To znamená, všetky vydané peniaze budú musieť opäť prebiehať cez pascu úžery. „Trhy” dostanú, ako je na západe bežné, od Maďarskej emisnej banky peniaze za NULOVÝ úrok a budú ich smieť požičať maďarskému štátu späť napríklad so 7-percentným úrokom – s obvyklými stávkami CDS (swapy na úverové zlyhanie). Takto to bolo plánované. Keď Viktor Orbán sprvu odmietol predať svoj národ, ako to spravila predchádzajúca socialistická vláda verná Izraelu, v médiách sa najskôr objavili široké úškrny žralokov z Wall Street. „MMF predbežne zastavuje Maďarsku akúkoľvek pomoc”, stručne uviedli. Boli si istí, že Orbán príde so stiahnutým chvostom:„Maďarsko naliehavo potrebuje nové úvery. MMF však požaduje politické reformy, až potom vôbec začne rokovať. Zdá sa, že to prináša prvé ovocie. … Vláda pod vedením Orbána dúfa v nové miliardové pôžičky, zatiaľ však odmieta s tým spojené politické povinnosti, uložené zo strany MMF a EÚ. … Pod medzinárodným tlakom je premiér Orbán nakoniec ochotný, čiastočne zmeniť prinajmenšom sporné úpravy centrálnej banky (MNB).”[4]

Viktor Orbán však očividne neprišiel a nežobronil kolenačky o nové úvery. Vyradením systému úžery z Wall Streetu so svojim zničujúcimi stávkami sa Maďarsko viditeľne ozdravilo. … Maďarsko sa v súčasnosti tak ozdravilo, že posledné zvyšky úverov spláca MMF dokonca predčasne. „Maďarsko vráti zvyšok svojho dlhu vo výške 2,2 miliardy eur Medzinárodnému menovému fondu (MMF) do 12. augusta tohto roku, aj keď je splatný až v marci 2014. Maďarské ministerstvo hospodárstva to oznámilo v pondelok. Maďarsko má dostatok úspor, vedie ‘disciplinovaný rozpočet’ a má dôveru investorov, uvádza ministerstvo.” [5]

V súčasnosti, keď Maďarsko už nie je spútané úžerníckymi okovami MMF a Európskej centrálnej banky (ECB), krajina opäť začína rozkvitať. Schodok rozpočtu je omnoho nižší, ako schodok Nemecka. Ešte aj západné lobistické médiá preto uvádzajú, že Orbán je „zástupcom ľudu”, čím chcú povedať, že neslúži svetovej finančnej moci v zámorí, ale vlastnému ľudu: „Národno-konzervatívna vláda Maďarska sa vydala na letné prázdniny s veľkým zadosťučinením. Od nástupu do úradu pred viac ako troma rokmi to bolo prvý raz, kedy premiér Viktor Orbán videl postavenie národa tak optimisticky. Maďarsko sa dostalo z priepasti, do ktorej bolo uvrhnuté socialistami, povedal líder strany Fidesz. Už teraz vidí zástupca ľudu svoju krajinu ako jednu z najsľubnejších národných hospodárstiev Európy. … Prvý raz po deviatich rokoch je Maďarsko na odporúčanie Komisie EÚ uvoľnené z konania v súvislosti s nadmerným deficitom, ktoré si vyslúžilo za svoje chronicky schodkové rozpočty.” [6]

Na tomto oznámení maďarského premiéra je zaujímavé to, že „Maďarsko má dôveru investorov“. Zvyčajní „investori“, takzvané „trhy“ (odnože Wall Streetu a na diaľku riadené inštitúcie FED-u) to zrejme nie sú, pretože tí požadovali zmenu peňažnej politiky v Maďarsku. Pod „investormi“ mal Orbán zrejme na mysli skutočných investorov, ktorí v Maďarsku vyrábajú, krajine prinášajú príjmy a neničia ju stávkami CDS, ako sa to deje v iných krajinách EÚ. Naznačili to príslušné oznámenia v minulosti. My z NJ (server National Journal) sme sa vždy domnievali, že za Orbánovou odvážnou politikou musí byť silný potentát mimo sféry vplyvu západu, ktorý krajinu zásobuje peniazmi a politicky ju posilňuje. Mysleli sme si, že je to Čína, ktorá sa v menovej vojne proti FED-u vytvára európskych spojencov. Dokázať sme to nevedeli, ale zdá sa, že je to tak: “Čína prisľúbila rôznym európskym krajinám zmietaným krízou ako Portugalsku alebo Maďarsku pomoc tým, že skúpila ich pôžičky a poskytla im miliardové úvery.” [7]

A tak maďarský premiér dokázal svoj národ oslobodiť zo svetovej dlhovej tyranie a okrem toho potrestať zodpovedných vazalov Izraela zo svojich predchádzajúcich vlád, ktoré Maďarsko vydali hyenám. Tlak na Orbána prišiel dokonca z jadra strany. Maďarský národ a jadro politickej strany Fidesz, to priznávajú aj západné médiá, Orbána jasne požiadali: „Žiadame nášho premiéra, aby nás ochránil pred útokom hyen! Nemci a Francúzi musia akceptovať vôľu maďarských voličov, ktorí majú ľavice už dosť!” [8]

Orbánovi predchodcovia sa skutočne doslova a do písmena upísali Izraelu, vo vláde sedelo mnoho Izraelčanov. Maďarsko bolo Orbánovým predchodcom, obrazne povedané, vydané na milosť a nemilosť úderom izraelských bičov na globalistickej galére: „Prezident Šimon Peres vyhlásil, že Izrael chce skúpiť Maďarsko – mám o tom dôkazy. A každý predsa vidí, aké nesmierne utrpenie spôsobuje Izrael v Palestíne”, vysvetľuje Dr. Krisztina Morvai, poslankyňa EP z Jobbiku. [9]

Potom ako Orbánova strana Fidesz navodila v štáte právne pomery, štátne zastupiteľstvo postavilo pred súd nielen bývalé hlavy socialistických vlád Petera Medgyessyho (2002-2004) a Ferenca Gyurcsányho (2004-2009), ako aj nestraníckeho bývalého premiéra Gordona Bajnaia (2009-2010) za zločinecké dlhy, ktoré uvalili na Maďarsko a teraz dokonca vyhodili MMF zo svojej krajiny. To si môže dovoliť iba ten, kto už nie je závislý na peňažných zločincoch, kto vo svojej krajine odbúral peňažný systém FED-u.

Mocenskí židia (die Machtjuden) vrieskajú už dlhšie; jednak preto, lebo nástupom Viktora Orbána je ohrozený zákon o trestaní popierania holokaustu, ale aj preto, lebo Orbán zbavil Maďarsko hebrejskej peňažnej tyranii MMF. Vláda Orbána súčasne prijala zákon o zdanení podvodných bankových ziskov. To je tiež smrteľný hriech v registri hriechov mocenských židov. Orbán a jeho vláda tým chcú docieliť, aby sa vrátila aspoň časť národného majetku, ulúpeného pôvodnou finančnou politikou. Orbánova vláda tak vypočula nárek svojho ľudu a postavila sa na ochranu Maďarska: výpredaj krajiny MMF a bankstrom z New Yorku bol zastavený.

Orbán to dokázal iba s maďarským národom na svojej strane. Odvtedy na západe nič nového, pretože model Maďarska nechce nikto odporučiť.

Prevrat v myslení, ktorý vždy predchádza prevratu politickému, prišiel v Maďarsku spolu so svetovým podvodom s názvom „finančná kríza“. Orbánovi predchodcovia, „Izraelčania“, ako boli ľudovo nazývaní, neuveriteľne zadlžili krajinu voči bankstrom z Wall Streetu, čo viedlo k tomu, že finančné nástroje židovskej loby (MMF a Svetová banka) poskytli Maďarsku ďalší úver vo výške 20 miliárd eur. Takto mala byť zaistená kontrola nad Maďarskom. Poskytnutím tohto úveru pred troma rokmi tieto dve inštitúcie v skutočnosti prevzali moci v krajine. Následky boli pre masy skutočne bolestivé: „Po zrušení 13. platu bol odchod do dôchodku zvýšený o tri roky a DPH bola zvýšená o päť percent. …na svetlo vychádzajú symptómy spoločnosti, ktorá sa rozpadla v dôsledku zmeny systému a globalizácie.” [10] Tento úver bol však predčasne splatený, reťaze otroctva sú tak prelomené.

Možno skutočne konštatovať, že Maďari ako jediný národ v Európe pochopili finančný zločin, ktorý bol na nich spáchaný: »“Maďarsko patrí Maďarsku“, skanduje dav, a že izraelskí investori vrátane miestnych prisluhovačov majú v úmysle anektovať krajinu aj s jej desiatimi miliónmi obyvateľmi: „Šekel nesmrdí, a tak Maďarsko skupujú.“« [11]

Iba s nezávislosťou národnej finančnej politiky za chrbtom mohol Viktor Orbán zmeniť aj ústavu Maďarska, v ktorej židia už nepožívajú náboženskú rovnosť. Ako základ štátu existuje už iba „sväté kresťanské Maďarsko”.

Maďari, popri Grékoch, poznajú nepriateľa lepšie ako ktorýkoľvek iný európsky národ, a vláda Fideszu pod vedením Viktora Orbána iba plní volanie národa po slobode. Tak vláda, ako aj národ pomenúvajú „nepriateľa“, „štváčov a travičov studní“, otvorene svojim menom. V denníku blízkom vláde, ktorý je označovaný nijako inak ako radikálny pravicový denník, „Magyar Hírlap“ v roku 2009 novinár Zsolt Bayer napísal: „Budapeštianski židovskí novinári nadávajú FIDESZ-u. … Našou úlohou je iba to, nedovoliť im močiť a vypúšťať sople do bazéna našej krajiny. Povieme rozhodným hlasom, že to nedovolíme. Potom sa však pohodlne prizeráme, ako pobehujú po jeho kraji. Kôpka nešťastných chorých ľudí. Unavia sa.” [12]

Lobistickí vazali na západe sú štvaní strachom, že Orbán by mohol skutočne natrvalo rozbiť okovy úverov, čo sa doteraz nikdy nestalo, a tým aj pravdivejšie informovať o histórii. Pretože už počas volebného boja Orbán vyhlásil, že „trápny ‘rozruch okolo holokaustu’ chce nahradiť témami súčasnosti.” [13]

S Čínou za chrbtom dostane tento boj Maďarska za slobodu šancu. Možno celému zotročenému zvyšku Európy ukáže cestu riešenia.

[1] derstandard.at, 01.08.2011
[2] deutsche-wirtschafts-nachrichten.de, 15.07.2013
[3] FAZ, 31.07.2013, str. 9
[4] ZEIT.de, 13.01.2012
[5] FAZ.net, 03.08.2013
[6] FAZ, 31.07.2013, str. 9
[7] welt.de, 07.08.2011
[8] Die Welt, 10.01.2011, str. 2
[9] Die Welt, 13.04.2010, str. 5
[10] spiegel.de, 03.04.2010
[11] spiegel.de, 03.04.2010
[12] juedische-allgemeinde.de, 06.01.2011
[13] spiegel.de, 03.04.2010

Zdroj:http://www.auria.sk/blog/madarsko-sa-ozdravilo-vykoplo-mmf-z-krajiny

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře