Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Může jim někdo důvěřovat?

  • vlada_koalice
Vládní koalice vede zemi k ekonomickému kolapsu, chcete-li tak ke státnímu bankrotu. Věci veřejné oznámily odchod z vlády. Grémium Věcí veřejných v úterý vyzvalo své ministry, aby odešli z vlády k 1. květnu. Další spolupráci s vládou podmiňují tím, že do 26. dubna premiér Petr Nečas (ODS) představí konkrétní kroky, které navrátí vládě důvěryhodnost a oznámí změny ve vládě.

NAVRÁTIT DŮVĚRYHODNOST? To snad není míněno vážně, kdy tato vláda měla nějakou důvěryhodnost? Voleb se účastnilo asi 60 % oprávněných voličů, tři strany koalice, která utvořila vládu získaly, odhadem 35 % hlasů z 60 možných, to znamená, že bez nějakého počítání byla zvolena nějakými 20 - 25 % občanů. Z toho vyplývá, že nejméně pro ¾ národa byla nevěrohodná od svého vzniku. Tak nechápu o jakém navrácení důvěryhodnosti vládě je řeč, když žádnou důvěryhodnost neměla. Trocha sebereflexe a skromnosti by bylo na místě, ale arogance moci je silnější.

Problémy nastaly také v řadách ODS, odchází letití členové strany a jako důvod uvádějí nesouhlas s politikou ODS, politikou, které dosud věrně sloužili. Proč tak náhle? Tady mně napadá jediný příměr – kdo první opouští potápějící loď, aby zachránil svoji kůži.

Když se koalice ujímala vlády, nazvala se vládou rozpočtové odpovědnosti. Vzpomeňte na Kalouskovy složenky před volbami na částku asi 130 000 x 11 000 000 = přibližná výše státního dluhu. Už v té době bylo jisté, že není v silách zdevastované české ekonomiky tak vysoký dluh splatit, vždyť už předchozí úřednická vláda p. Fischera před koncem svého úřadování si musela půjčit 10 000 000 na zaplacení úroků ze státního dluhu.

Vše svádí na krizi, o které stejný ministr financí Mr. Kalousek r. 2008 tvrdil, že se nás netýká. Zajímavá shoda okolností je, že stejný ministr financí je ve vládě sice pod hlavičkou jiné strany, ale opět v koalici pod vedením ODS, a vždy se za této konstelace rapidně snižuje životní úroveň 80 % občanů a zvyšuje se životní standart zbylých 20 %. To je jen část vládou proklamované rozpočtové odpovědnosti. Dala by se vyjmenovat dlouhá řada všeho možného, čím tato vláda ztížila životní podmínky. Například zhoršení kvality školství a snížení dostupnosti VŠ vzdělání dětí, jejichž rodiče jsou v zaměstnaneckém poměru. Stejné je to u převážné části drobných živnostníků i podnikatelů.

Vládní koalice se pasovala na vládu, rozpočtové odpovědnosti, přičemž zadlužení státu za polovic svého panování navýšila oproti dluhu při jejím nástupu téměř o 1/3, a to z necelých 1,3 na 1,8 bilionu.

Opatření, které vláda udělala v rámci paskvilů úsporných balíčků, jsou ve své podstatě kontraproduktivní. Obchodníci mnoha komodit už nyní avizují, co jsem předpovídal od samého začátku této vlády - propad tržeb, což znamená, že přes zvýšené DPH bude daňový výnos klesat, budou přibývat bankroty a nezaměstnaní. Začíná se naplňovat to co, jsem tady napsal od nástupu této vlády.

NEZODPOVĚDNOST NEBO NEKOMPETENTNOST politiků JE ALARMUJÍCÍ.

Na jedné straně pro nedostatek peněz omezuje akceschopnost policie, činnost záchranářů – hasičů a dalších nepostradatelných složek důležitých pro bezpečnost, zdraví a život občanů. A NA DRUHÉ STRANĚ NECHÁ PRO NĚČÍ NEZODPOVĚDNOU A LAJDÁCKOU PRÁCI LEŽET 12 MILIARD NĚKDE VE ŠVÝCARSKU.

NIKDO NENESL OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST A NIKDO NEBYL ZA HRUBÉ PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ VYHOZEN NA ULICI pouze, hází vinu jeden na druhého. Jen si vzpomeňte, jak se pan ministr holedbal, že ty miliardy nejsou ztraceny, že udělá to a ono. Možná dělal, ale pozdě a skutečný důvod zná pouze on, nevím.

Od převratu v roce 89 především politici vyřvávají, že jsme se po 40 letech totality přidali k západní civilizaci. To se není čím chlubit, vždyť jak odporně se chovají všechny vlády západního světa dle vzoru vlády USA ke svým občanům, tak nejednají ani přírodní národy, které my si dovolíme nazývat primitivy.

NENÍ TO OPAČNĚ, NEJEDNAJÍ PRIMITIVNĚ POLITIKOVÉ, LOBISTÉ, MAJITELÉ BANKOVNÍHO SEKTORU, PODNIKATELÉ – NEEXITUJE JEDINÝ PŘÍRODNÍ NÁROD, KMEN, KDE BY SLABÝ NEMOHOUCÍ NEMĚL DOSTATEK POTRAVY, KDYŽ OSTATNÍ HODUJÍ.

Krizi v r. 2008 vlády západních zemí počaly léčit nejen finančními injekcemi bankám penězi, které si musely od bank půjčit. Tento kontraproduktivní krok s pokračováním krize, která nese název dluhová, i když jde stále o tutéž krizi, jen forma se změnila. Takové řešení jsem ve svých článcích kritizoval spolu se způsobem pomoci automobilovému průmyslu slovy ve smyslu, že ŠROTOVNÉ není řešení, pouze odsunutí problému na pozdější dobu. Dle předpokladu se takové kontraproduktivní kroky, které vypadaly jako řešení krize, začínají projevovat. Přitom se propojila krize započatá r. 2008 s jejím pokračováním pod názvem dluhová krize, do které přivedli svoji diletantskou politikou Evropské národní vlády prakticky celou Evropu. V tom se mé předpovědi zcela naplňují.

Prodej nových automobilů klesl za 1. čtvrtletí ve Španělsku o pouhá 2 %, zato ve Francii a Itálii o 20 %, a těch 20 % je alarmující, protože na automobilovém průmyslu je postavena téměř celá ekonomika evropských, taktéž většina ekonomik světa, které se honosí po vzoru USA přízviskem vyspělá.

Prováděni "vyspělé" ekonomiky vnucená majiteli bankovního sektoru, šířená z USA do celého světa je od 70 let m/století za svým zenitem, nyní se řítí zvyšující rychlostí do propasti – kapitalismus je tak žravý, že nakonec sežere sám sebe, zhroucení celého systému na sebe nenechá čekat dalších 100 let, až ten čas nadejde a to brzo, bude to hodně tvrdý dopad, který bude hodně bolet každého.

Pokud tato vláda vydrží do konce svého volebního období, výše státního dluhu bude hodně dramatická, za jejího účinkování státní dluh stoupl přibližně o 600 miliard. Tady by bylo zajímavé znát, k jakému účelu byly tyto peníze užity, také užití peněz z kladné obchodní bilance, užití peněz získaných vyšším HDP.

V posledních týdnech se stáváme svědky odhalování hnusu v nás. Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci, zatímco nás politici straší bubáky z Dělnické strany. Straší také seniory, že jim okleští důchody. Důchody, které si poctivě odpracovali, které jim nikdo nedává darem jako jiným skupinám v české kotlině

Kam jsme to dopracovali.

zdroj: http://berossos.blog.cz/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře