Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jaderný odpad za hranicemi + další zprávy z energetiky

Obsah:

Jaderný odpad za hranicemi
Problémy francouzské jaderné elektrárny Flamanville
Odstavení zastaralé francouzské elektrárny Fessenheim se může opět zpozdit
Dostavba jádra má skluz nejen v Čechách, ale i na Slovensku
-------------------------------

  • jaderny-odpad-za-hranicemi-dalsi-zpravy-z-energetiky

Jaderný odpad za hranicemi

17.7.2018 Mittelbayerische Zeitung

Demonstrace - Občanská iniciativa „Bavorský les“ protestovala proto možnému úložišti radioaktivních odpadů v Maňovicích v blízkosti Klatov.

Maňovice – Občanská iniciativa „Bavorský les proti jaderným zařízením! zorganizovala v sobotu autobus do Čech, aby v blízkosti německých hranic - v Maňovicích na Klatovsku podpořila protest tamních obyvatel proti konečnému úložišti radioaktivních odpadů a aby se zde informovala o aktuálním stavu plánů na stavbu úložiště. Celkem do MaŃovic přijelo 34 osob v Německa, kromě jiného také zástupci sdružení Zivilcourage, Atomausstieg Regensburg nebo BI Weiden.

České mezisklady s vyhořelým jaderným palivem v areálech jaderných elektráren Temelín a Dukovany se plní radioaktivním odpadem. Česká republika tak hledá vhodné místo pro stavbu konečného úložiště těchto vysoce radioaktivních odpadů. Lokalita u obce Maňovice, řídce osídlená oblast 25 km jihovýchodně od Klatov, 70 km vzdálená vzdušnou čarou od německého Chamu, je na seznamu státem vybraných míst.

Občanská iniciativa Bavorský les se tohoto každoročního protestního pochodu a následujícího shromáždění účastnilo již pátým rokem. Čeští odpůrci jádra se těšili ze solidární podpory jejich protestu německými spolky. Protestní pochod se konal od kulturního domu v Pačejově, kde začalo v 15 hodin úvodní uvítání a proslov.

Josef Jirsa, starosta obce Maňovice, zahájil po protestním pochodu následné shromáždění v Maňovicích. Velký stan, postavený v obci pro účel této protestní akce, byl plný až do posledního místa. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov, ve své řeči kritizoval vedení procesu výběru lokalit ze strany ministerstva průmyslu a obchodu. Postup ministerstva označil jako netransparentní a stěžoval si na to, že postižené obce jsou do celého výběrového procesu státem zapojeny velmi málo. Pozitivní však je, že se všechny vybrané obce semkly do společné platformy, aby se navzájem podporovaly. Starosta poděkoval panu Edvardu Sequensovi z ekologického spolku Calla za jeho dlouhodobou odbornou pomoc.

Edvard Sequens následně informoval o aktuálním stavu výběrového procesu. Poukázal na to, že původních sedm lokalit se loni redukoval na čtyři a Maňovice nadále zůstávají v diskusi jako možná lokalita pro stavbu. Do listopadu 2018 se má jejich počet nadále snížit pouze na dvě, přičemž definitivní lokalita se má vybrat do roku 2025. (Poznámka G. - info o redukci počtu lokalit není zcela správné – koncem roku se má snižovat z devíti nynějších na čtyři). Konečné úložiště má začít fungovat v roce 2065.

Poprvé se protestu účastnila také poslankyně českého parlamentu Barbara Koranové. Zdůraznila, že je pro ní tento region velmi významný a nabídla zástupcům obcí a organizací spolupráci, aby získaly vliv na ministerstvo.

Isolde Muehlbauer poukázala na informační práci spolku Bavorský les tiskovými zprávami do místních médií v okrese Cham. Jako další řečník vystoupil Marian Janka, krajský předseda Odboru pro výchovu a vědu Cham a poukázal na zajištění bezpečné budoucnosti pro naše děti a jejich děti bez jaderné energetiky.

Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí v Českých Budějovicích ukončoval seznam řečníků. Poukázal na obecná rizika využívání jaderné energie, která se projevila haváriemi v Černobylu a Fukušimě.

Celá akce byla doprovázena hudbou kapely Melodion. Členové Občanské iniciativy Bavorský les přislíbili svou účast i v následujících roce, pokud Maňovice nadále zůstanou na seznamu státem vybraných lokalit pro možnou stavbu jaderného úložiště.Problémy francouzské jaderné elektrárny Flamanville

25.7.2018 Industriemagazin.atUvedení nové francouzské jaderné elektrárny Flamanville do provozu se zpožďuje kvůli stavebním nedostatkům. Kvůli těmto nedostatkům při stavbě se může termín uvedení této nové jaderné elektrárny posunout až o rok. Cílem je nyní zavézt palivo do reaktoru v posledním čtvrtletí roku 2019, zatímco původně se plánovalo zprovoznění elektrárny již koncem letošního roku.

Kromě posunů v termínech se navyšují také stavební náklady projektu jaderné elektrárny o 400 miliónů euro na celkových 10,9 miliard euro. Plánované uvedení nové elektrárny do provozu bylo posunuto již několikrát. Plánované stavební náklady se oproti původnímu plánu již ztrojnásobily.

Díky tomuto zpoždění výstavby nového jaderného zdroje ve Francii je možné, že o to déle zůstane v provozu zastaralá a kontroverzní francouzská elektrárna ve Fessenheimu, jejíž výrobu po odstavení má nové zařízení budované ve Flamanvile nahradit.

Důvodem pro zpoždění stavebních prací ve Flamanville jsou nedostatky na svarech v tzv. Sekundárním okruhu. Asi pětina z celkového počtu 150 svarů v tomto okruhu vykazuje „kvalitativní odchylky“ a musí být proto opravena.

https://industriemagazin.at/a/probleme-beim-franzoesischen-akw-flamanvilleOdstavení zastaralé francouzské elektrárny Fessenheim se může opět zpozdit

25.7.2018 Focus.deKontroverzní francouzská jaderná elektrárna Fessenheim v blízkosti německých hranic zřejmě zůstane déle v provozu než se předpokládalo.

Na pozadí stojí fakt, že se kvůli nedostatkům při stavbě zpozdí plánované spuštění nové francouzské jaderné elektrárny ve Flamanville o jeden rok. O zpoždění výstavby elektrárny ve Flamanville informovala ve středu firma EdF s tím, že se musí zvážit důsledky pro provoz obou reaktorů.

Elektrárna Fessenheim je nejstarší provozovanou jadernou elektrárnou ve Francii. Kritici její provoz označují jako rizikový. Podle nového oznámení o zprovoznění Flamanville se nyní počítá s tím, že se palivo do reaktoru zaveze až na konci roku 2019, zatímco původní plán počítal s uvedením do provozu již koncem letošního roku. Také stavební náklady se opět navýší – a to o 400 miliónů euro na celkových 10,9 miliard euro.

Ministr životního prostředí Bádenska – Würtemberska Franz Untersteller kritizoval v této souvislosti francouzskou vládu za to, že spojuje odstavení staré elektrárny ve Fessenheimu s uvedením nového zdroje ve Flamanville do provozu. „Pokud je to skutečně tak, že se kvůli dalšímu zpoždění projektu ve Flamanville odsune definitivní odstavení jaderné elektrárny ve Fessenheimu, pak francouzská vláda opět zvyšuje neúnosné bezpečnostní riziko, které další provoz tohoto zastaralého jaderné zařízení představuje pro občany okolního regionu. Očekávám od francouzské vlády, že nám konečně sdělí závazný termín odstavení elektrárny Fessenheim.“

https://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/atomkraft-stilllegung-von-fessenheim-koennte-sich-erneut-verzoegern_id_9314168.htmlDostavba jádra má skluz nejen v Čechách, ale i na Slovensku

25.7.2018 Oekonews.at

Nejen v Česku se protahují přípravy na dostavbu jaderných bloků. Stejný problém s dostavbou mají i na Slovensku. Oba nové bloky v elektrárně Mochovce na jihozápadě Slovenska měly být už pět let hotové.

Výstavba jaderné elektrárny Mochovce začala v 80. letech minulého století, pak ale byla pozastavena. V nové dekádě se znovu rozběhla, ale dokončeny byly jen dva bloky, zprovozněné v letech 1998 a 1999. Vláda později rozhodla o dostavbě třetího a čtvrtého bloku.

Mochovce mají po dostavbě pokrýt 13 procent spotřeby elektrické energie země a nahradit tak ztrátu, kterou způsobilo nucené odstavení jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Plánované termíny se ale v Mochovcích opakovaně nepodařilo stihnout. Slovensko tak přichází o milióny, které mohlo získat prodejem elektřiny.

Původně se předpokládalo, že oba zbylé rozestavěné elektrárenské bloky budou hotovy v letech 2012 a 2013. Termín se ale posouval, což SE zdůvodňovaly i zpřísněním bezpečnostních předpisů po havárii v japonské elektrárně Fukušima v roce 2011.

Po několika odkladech se počítalo s tím, že třetí blok zahájí provoz koncem roku 2018 a čtvrtý blok o rok později. Ani to se ale nestane, protože nově byly určeny termíny v polovině roku 2019 a 2020.

Ale jak to vypadá, i tyto nové plány mohou být v budoucnu opět posunuty. Jedno je jasné: Projekt v Mochovcích neodpovídá technicky době a stavební náklady vzrůstají. Kromě toho je stavba nových jaderných bloků v dnešní době ekonomicky nevýhodná. Bylo by tak určitě vhodnější místo nových jaderných bloků vsadit na obnovitelné zdroje energie.

https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1119409

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře