Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jaderná mafie v Rusku je podporována ekologickými organizacemi (+ další jaderné zprávy)

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Jedna ze zajímavých zpráv Vás informuje o tom, proč se německé anti-atomové hnutí rozhodlo, že nakonec nevyužije svou šanci, vyslat do „komise pro konečné úložiště" dva ze svých zástupců. V tomto aktuálním vydání najdete také kritiku spolupráce sdružení WWF s ruským jaderným koncernem Rosatom, dále informace o snaze o nalezení konečného úložiště jaderných odpadů v blízkosti St.Petersburgu, nebo oficiální data ohledně úrovně radioaktivního zatížení v oblasti plánování stavby nového jaderného reaktoru v lokalitě slovenské jaderné elektrárny Krško a informace o odporu proti této politice.

  • jaderna-mafie-v-rusku-je-podporovana-ekologickymi-organizacemi-dalsi-jaderne-zpravy

Hnutí za likvidaci jaderných zbraní

Vzpomínáte si na Hirošimu a Nagasaki? Někdo z Vás možná četl letáček „I can" nebo „Jaderné zbraně", možná někdo z Vás dokonce podpořil hladovku a blokádu v Büchelu... A doufám, že hodně z Vás si udělalo čas a vzpomnělo si na to, co se stalo v roce 1945 v Hirošimě a Nagasaki a jakému nebezpečí jsme i dnes stále vystaveni. Chtěla jsem se k této hladovce před Spolkovým kancléřstvím přidat, stejně jako jsem to udělal v minulém roce v Paříži (letos bylo více než 60 hladovkářů). Bohužel jsem na začátek akce přijela dříve a důsledkem toho jsem zůstala zablokována 3 hodiny někde mezi Braniborskou bránou a Spolkovým kancléřství, takže jsem to nakonec vzdala a šla navštívit přítele....

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_Anti-Nuke_actions_in_Berlin_and_B%C3%BCchel

Jaderný projekt Fennovoimy se smršťuje

Projekt jaderné elektrárny společnosti Fennovoima se potýká s velkými problémy, protože dalších 15 majitelů podílů odstoupilo – někteří zcela, někteří z části. Velké překvapení pro všechny zúčastněné ale bylo, že mezi nimi bylo několik velkých průmyslových koncernů. Nyní je ve finských rukou pouze 50,28% podílů – zbytek je na prodej.

Po odstoupení firmy E.On Fennovoima změnila výrobce reaktoru: Rosatom nyní nabízí jeden reaktor o výkonu 1.200 MW, který je ve srovnání s původními plány (reaktor 1.600 MW) o 25% menší. Po odstoupení E.ONu v roce 2012 jsou teď na prodej i další podíly v celkovém objemu 16%, dosud se však nenašli noví kupci.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fennovoima_shrinking

Hinkley Point: Evropská komise zahájila posouzení britských opatření pro podporu jaderné energetiky

Evropská komise začala s neodkladným šetřením, které má za úkol zjistit, zda plány Velké Británie na stavbu a provoz nové jaderné elektrárny Hinkley Point v Somersetu odpovídají předpisům Evropské unie ohledné státních finančních podpor. Především má Evropská komise pochybnosti o tom, že by projekt trpěl skutečným selháním trhu. Šetření Evropské komise davá třetím stranám možnost, opatření Velké Británie komentovat.

Celá tisková zpráva je k nalezení na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en

Walkatjura Walkabout – pochod za zemi

Walkatjura Walkabout je pochod za zemi Wangkatja, dokladem síly společenství, bojující již 40 let za zastavení těžby uranu v Yeelirrii. A zároveň tento pochop představuje možnost, jak se setkat a sdílet naše vystupování za trvale udržitelnou a bezjadernou budoucnost. Je také příležitostí, jak se navzájem propojit a tradičním pochodem za svou zemi. Pochod Walkatjurra Walkabout probíhá zcela bez alkoholu a bez drog.

Pochod Walkatjurra Walkabout proběhne ve dnech 23.dubna až 26.května 2014, a budeme rádi, když se ho zúčastníte i Vy. „Cílem našeho pochodu za zemi je opětovné propojení lidí se zemí. Walkatjurrs Walkabout je poutí přes zemi Wangkatja a bude probíhat v duchu našich předků, tak abychom jako nynější správci ochraňovali svou zemi, její zvyky, kulturu a tradice pro nové generace. Zveme všechny lidi, z jakéhokoli konce světa, aby přijel a zúčastnil se spolu s námi této tradiční poutě s jasným poselstvím, že chceme zachovat zdravé životní prostředí v našich zemích pro budoucí generace.

(Kado Muir, tradiční majitel půdy v Yelierii)

Walkatjurra Walkabout v roce 2013 byl velkým úspěchem a posiluje naše společné úsilí o ochranu země a o zastavení těžby uranu. Pomozte nám zachovat tuto formu tlaku, aby další uranové zásoby mohly nadále zůstat pod zemí.

Další informace:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a

Baltské moře: radioaktivní pohřebiště kilometr od Baltu a 40 km od St.Petersburgu

V pátek, 27.prosince, se konalo od 15.00 hodin ve veřejné budově v Sosnovy Boru veřejné slyšení k předběžným podkladům pro proces EIA k „Místu likvidace radioaktivních odpadů (PDRW)". Jako „pohřebiště" se nabízí 50 metrů silná jílová vrstva mezi dvěma vodními horizonty. Tato lokalita se nachází asi 3 km od osídlené oblasti (obec Rakopezhi), 1 km od Baltského moře a 5 km od jehličnatého lesu.

Diskuse k tomuto projektu běží již dva roky. Nezávislí odborníci, vědci z oblasti jaderné energetiky , zástupci veřejných organizací ze Sosnovy Boru, volná sdružení ze St.Petersburgu a leningradského regionu , zástupci komunistické strany, zástupci „Spravedlivého Ruska" a strany „Jabloko" ostře kritizují tento projekt.

Další informace: http://www.nuclearheritage.net/index.php/Radioactive_Grave_In_One_Kilometer_From_The_Baltic_Sea_And_40_km_From_St._Petersburg

Beton – záleží na tom, k čemu slouží

Řízení proti čtyřem aktivistům, kteří blokovali a na 15 hodin zastavili poslední transport kontejnerů Castor s jaderným odpadem do Gorlebenu v listopadu 2011, bylo zastaveno. Soud nabídl, aby každý z těchto aktivistů místo platby pokuty ve výši 1.100 Euro zaplatil 250 Euro sdružení „Děti Černobylu". K soudnímu jednání proti již nedošlo. Obžalovaní aktivisté se totiž přivázali v betonové konstrukci pod kolejemi.

http://blockcastor.wordpress.com/

Dvě prázdná křesla – ekologické hnutí již není účastníkem komise pro úložiště jaderných odpadů

Německé ekologické organizace a antiatomové iniciativy se nebudou nadále účastnit expertní komise, která má napomoci při hledání konečného úložiště radioaktivního odpadu. Proces hledání trvalého úložiště neprobíhá transparentně a obsahuje jako stanovenou lokalitu pouze Gorleben, kam již bylo investováno 1,8 miliard euro a kde již byla vybudována infrastruktura: mezisklad, vyhořelé jaderné palivo, pilotní klimatizační zařízení a policejní budova v krajském městě jsou již k dispozici. Nový zákon vstoupil v platnost, aniž by před jeho schválením proběhla široká diskuse veřejnosti o postupu a kritériích skladování radioaktivního materiálu po dobu tisíců let.

Zaměření procesu hledání úložiště pouze na vysoce radioaktivní odpad omezuje pohled na pouze asi 5% škodlivého jaderného odpadu. Kromě toho není zajištěno financování procesu hledání úložiště z veřejného fondu, naspořeném vlastníky jaderných elektráren. Nový zákon o výběru lokality pro konečné úložiště umožňuje vyvlastňování pozemků a minimalizuje možnosti prošetření, které dnes ještě existují. K tomu se přidává skutečnost, že spolkové země ztratí v této věci své kompetence, namísto toho má vzniknout super-úřad s názvem „Spolkový úřad pro jaderně – technickou likvidaci, jehož kompetence budou sahat kromě jiného i do oblasti ochrany vod a báňského práva.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-leer.html

Firma Rosatom praktikuje „greenwashing" - „ekologické" organizace RNEI a WWF Rusko jí v tom pomáhají

Jaderná mafie v Rusku je podporována ekologickými organizacemi: „Rusko – německou kanceláří pro ekologické informace (RNEI), prodloužené ruky organizace „Německo – ruská výměna" a dále organizací WWF Rusko. Obě organizace poskytly několik cen na soutěž o nejlepší ekologicko – politický článek nebo zprávu radiových, televizních a novinových reportérů. Soutěž byla vypsána firmou Rosatom a ruskou spolkovou agenturou pro jadernou energii.

http://www.kerstinrudek.de/rosatom-praktiziert-greenwashing

Slovinsko: Hlasité ohlášení nového reaktoru, prodloužení životnosti stávajícího reaktoru a téma bezpečnosti

Rok 2013 končil silným stanoviskem vlastníka jaderné elektrárny Krško, společnosti GEN Energija, že do 15 let postaví v lokalitě Krško druhý jaderný reaktor. Toto oznámení však nemá žádný legitimní základ, proto Slovinsko ještě oficiálně nevydalo rozhodnutí, zda se bude v lokalitě Krško stavět další jaderný blok.

Kromě toho Slovinsko jednoznačně nepotřebuje žádný další jaderný blok, jak ukazují všechny scénáře, které byly vypracovány v roce 2011 pro novou energetickou koncepci státu. Slovinsko bude i bez nového jaderného bloku schopno i v budoucnu nadále exportovat elektřinu do zahraničí.
Naopak se ukazuje být lokalita Krško ze seismického hlediska pro stavbu nového jaderného bloku nevhodná. V roce 2013 obdrželo Slovisnko od francouzské agentury pro jadernou bezpečnost ISRN zprávu k tématu seismického ohrožení lokality Krško, ve které institut varuje před signifikantními seismickými riziky.

Pro diskusi ohledně zprávy ISRN a ohledně potřebnosti účasti veřejnosti v rámci jaderné debaty zorganizoval Focus mezinárodní konferenci (odkaz na prezentaci najdete na následující adrese: http://focus.si/index.php?node=25&id=1373).

Greenpeace Slovinsko a Focus poslali v souvislosti s poškozenými palivovými soubory ve stávajícím reaktoru v Kršku několik otevřených dopisů slovenskému dozornému orgánu a upozornili slovenská a chorvatská média na tuto problematiku. Zatímco se právě pracuje na problémech ve stávajícím reaktoru, snaží se provozovatel jaderné elektrárny Krško získat povolení pro prodloužení provozu stávajícího reaktoru o 50% (místo do roku 2023 až do roku 2043). Dosud nebyla ve Slovinsku na toto téma zahájena žádná veřejná debata.

Zdroj: http://oizp.cz/

Facebook komentáře