Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Aktuální zprávy ze světa atomové energie

Česká přechodná vláda podporuje stavbu nových temelínských reaktorů. Jaderná elektrárna Leningrad-2 je nebezpečná. Velká Británie: novinky z jaderných ostrovů. Mezinárodní postní akce pro likvidaci jaderných zbraní. Petice proti projektu Arevy na těžbu uranu v Nunavutu. Aktivisté blokují dvě uranová zařízení v jižní Francii. Finsko: Obchod mezi Rosatomem a Fennovoimou ohledně pokračování projektu JE Pyhäjoki. Stará kanadská zátěž v oblasti povodí řek.

  • aktualni-zpravy-ze-sveta-atomove-energie

Česká přechodná vláda podporuje stavbu nových temelínských reaktorů

Nová přechodná vláda, kterou nechal vytvořil Miloš Zeman poté, co dosavadní pravicová vláda odstoupila kvůli skandálům kolem uplácení – vyslovila svou podporu plánům na stavbu dvou nových jaderných reaktorů v Temelíně. Poslední informace poukazují na to, že bz přechodná vláda mohla udělat závazná rozhodnutí v této záležitosti, pokud by měla vládnout až do řádných voleb na jaře 2014.

Podle dostupných zpráv považuje přechodná česká vláda dostavbu Temelína za prioritu a chce během svých plánovaných rozhovorů s energetickou skupinou ČEZ tento záměr prosadit. To vede k otázce, v zájmu koho česká vláda vystupuje – vzhledem k tomu, že by stavba nových jaderných bloků v Temelíně byla na základě stanovené pevné výkupní ceny zde vyrobené elektřiny extrémně ekonomicky nevýhodná. (viz minulé vydání Nuke News)

Jaderná elektrárna Leningrad-2 je nebezpečná

To je hodnocení účastníků tiskové konference, která se konala 15.července v tiskovém klubu „Green Light" v Petrohradu. Během tiskové konference mluvili členové pracovní skupiny, která analyzovala dopady „mokrého chlazení" jaderné elektrárny Leningrad-2 (LNPP-2) na tamní obyvatele, personál a ekologickou situaci na jižním pobřeží finského zálivu, 40 km od Petrohradu.

Zástupci společnosti Rosatom, kteří byli členy „pracovní skupiny", zveřejnili „závěrečné prohlášení" ohledně hodnocení bezpečnosti JE Leningrad-2, postavenou na ekonomických zájmech firmy Rosatom. Nezohledňovala názory nezávislých odborníků a odborných pracovníků organizací, opírajících se o ekologickou bezpečnost. Účastníci tiskové konference informovali novináře o mnohých chybách, porušování pravidel a ruské legislativy, zjištěných nezávislými odborníky. Dále informovali o opatřeních, které vyvinul Rosatom, aby tak simuloval účast veřejnosti, zatímco projekt LNPP-2 dále pokračoval.

Celý článek najdete na:
http://www.greenworld.org.ru/?q=ang_bv_121

Velká Británie: novinky z jaderných ostrovů

Koaliční vláda nedávno oznámila, že má v plánu nalít 10 miliard liber veřejných peněz do prvního z nově plánovaných jaderných reaktorů – do stavby nového jaderného reaktoru Hinkley C firmou EdF. Oproti koaličnímu příslibu, že vláda nebude subvencovat stavbu nových jaderných reaktorů, oznámila tamní vláda další krácení ve veřejných službách, aby mohla financovat podporu jaderných elektráren a tvrdí přitom, že se nejedná o subvence. Britská vláda již vůbec nejde se zbytkem Evropy. Zatímco ostatní státy jako Německo startují program na zvýšení energetické efektivity a na snížení spotřeby energie, zdá se, že britská vláda se snaží o to, aby občané Velké Británie v následující půlce století platili nebývale vysokou cenu elektrické energie. Maluje si také trojnásobné zvýšení spotřeby energie, ačkoli je jen těžko představitelné, že by se při takovém drastickém navyšování ceny za elektřinu vůbec mohla zvyšovat její spotřeba.

Po málo překvapivém ztroskotání nového pokusu britské vlády, zatížit obce Cumbrie jaderným odpadem, se tamní vláda nyní snaží rozhodnout o tom, kam tedy umístit všechen ten středně radioaktivní odpad, která produkuje jedna vláda za druhou před očima svých občanů. Jedním z návrhů je vznik radioaktivních deponií na jednom nebo více místech britských ostrovů. Mezitím, protože jednání mezi EdF a britskou vládou dále stojí na místě a nebylo dosud dosaženo shody ohledně tzv. pevných cen, rozdělila vláda úplatky ve výši 128 miliónů liber obcím, které by musely žít s vlivy nových jaderných elektráren – bohužel byla hranice stanovena příliš nízko a provozovatelé těchto nových jaderných elektráren budou platit okolním obcím asi jen pětinu toho, co platí veřejnosti provozovatelé větrných elektráren. Jak typické pro anti-zelenou energetickou politiku, která charakterizuje nynější britskou vládu, skeptickou ke klimatickým změnám.

Mezinárodní postní akce pro likvidaci jaderných zbraní

V době od 5. do 9. srpna se sešla v Paříži asi stovka lidí na mezinárodní postní akci, na niž požadovali likvidaci všech jaderných zbraní. V rámci této akce se konalo mnoho dalších akcí: vzpomínka na shození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, příprava na nenásilné akce, lidský řetěz a akce pod Eiffelovkou. Postní akci organizovala společně sdružení „Maison de Vigilance", „Armes nucleaires STOP" a francouzská antiatomová síť „Sortir du nucleari". Další postní akce na likvidaci jaderných zbraní se budou konat v Burghfieldu a Aldermastonu ve Velké Británii a v Büchelu a Berlíně v Německu.
Kontakt a přihláška: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace: http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com

Petice proti projektu Arevy na těžbu uranu v Nunavutu

Firma Areva plánuje v Nunavutu v serverní Kanadě zřízení velkého uranového dolu. Pokud by se tento projekt realizoval, byly by jeho následky pro životní prostředí a pro životní podmínky místních lidí nedozírné: kontaminace vody a půdy, nekontrolovatelné smetiště, devastace loveckých oblastí Karibu atd. Areva se nyní snaží dostat lidi na svou stranu a pomocí drahých dárků získat u tamních občanů souhlas s tímto záměrem. Zastírá však skutečné následky těžby uranu. Pokud chcete pomoci projekt zastavit, podepište petici (brzy také v angličtině) na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut

Aktivisté blokují dvě uranová zařízení v jižní Francii

Dne 19.června zorganizovala sdružení „Stop Uranium" a „Stop Tricastin" souběžnou nenásilnou blokádu před dvěma uranovými zařízeními v jižní Francii. Cílem akce bylo zviditelnění nebezpečí, vznikající jaderným průmyslem, a požadavek na ukončení příslušných aktivit. První zařízení, Comurhex Malvesi (v blízkosti Narbonne), slouží pro přeměnu přírodního uranu na hexafluorid uranu, ze kterého se později vyrábí jaderné palivo. Cca. čtvrtina celosvětově vyrobeného jaderného paliva projde tímto zařízením. V druhé lokalitě, u jaderné elektrárny Tricasti nedaleko od Avognonu, se nachází závod na obohacování uranu Eurodif.

Obrázky z akcí najdete na: http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin

Finsko: Obchod mezi Rosatomem a Fennovoimou ohledně pokračování projektu JE Pyhäjoki

Na začátku července oznámila finská firma Fennovoima, že chce podepsat smlouvu s ruským Rosatomem na stavbu reaktoru v Pyhäjoki o výkonu 1.200 MW.

Tuto novinku nevítáme s nadšením. Právníci uvádí, že obchod je problematický v tom, že parlamentem schválené povolení se vztahuje na dvě alternativy reaktorů: Areva (EPR) nebo Toshiba (ABWR) – oba s výkonem 1.600 MW. Na alternativu reaktoru od firmy Rosatom nebyla zpracována tzv. EIA – posouzení vlivů na životní prostředí. Proto je nutné vydání nového povolení pro tuto alternativu, jinak by byl znehodnocen demokratický proces zakotvený v jaderně – energetické legislativě země. Obchod s Rosatomem tedy nutně povede ke zdržení tohoto jaderného projektu o minimálně další jeden rok.

Další informace najdete na: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Rosatom-_Fennovoima_deal_to_continue_Pyh%C3%A4joki_NPP_project

Stará kanadská zátěž v oblasti povodí řek

Kanadská vláda obětovala čtyři oblasti povodí řek na severu provincie Saskatchevan pro získávání velké části uranu, potřebného na programy výroby jaderných zbraní USA a jiných států. Uběhlo 30 let od doby, kdy vláda opustila tuto oblast po svém předchozím zdevastování a stále ještě i v dnešní době se zde šíří smrtící jedovaté látky. Nyní se dokonce mají otevřít nové doly, místo aby se nejdříve dekontaminovaly dřívější ekologické zátěže.
http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Saskatchewan%20Office/2013/07/SKnotes_Govt_Legacy_Contamination_Watersheds.pdf

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře